Anda di halaman 1dari 3

JOHOR BAHARU : KOHORT 1 SEMESTER 5 TUTORIAL 1 BIL MASA 1 2 3 4 JB 1 JB 2 JB 3 JB 4 SABTU: 2 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.

00 pm BML 3063 Sintaksis Bahasa Melayu BTL 3023 Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTL 3023 Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah BCL 3083 Aksara Bahasa Cina KRB 3013 Prinsip Pengajaran Bacaan BTP 3053 Kemahiran Komunikasi Dalam Bahasa Tamil BTP 3053 Kemahiran Komunikasi Dalam Bahasa Tamil BCL 3093 Tatabahasa Cina AHAD : 3 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BML 3043 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BML 3043 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu KRM 3043 Asas Pengurusan Data QGJ 3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi BML 3013 Tatabahasa Bahasa Melayu BML 3013 Tatabahasa Bahasa Melayu TRM 3023 Matematik Asas QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma

BIL MASA 5 6 JB 5 JB 6

SABTU: 2 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BCL 3083 Aksara Bahasa Cina BCL 3083 Aksara Bahasa Cina KBS 3053 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar BCL 3093 Tatabahasa Cina BCL 3093 Tatabahasa Cina

AHAD : 3 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm QGJ 3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi QGJ 3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma

JB 7

KAB 3033 Pengajaran Literasi : QGJ 3033 Sukan Sepanjang Awal Membaca dan Menulis Hayat dan Rekreasi Bahasa Melayu

TUTORIAL 2 BIL MASA 1 2 3 4 JB 1 JB 2 JB 3 JB 4 SABTU : 23 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BML 3063 Sintaksis Bahasa Melayu BTL 3023 Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTL 3023 Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah BCL 3083 Aksara Bahasa Cina BMK 3043 Seni Mengarang AHAD : 24 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BML 3043 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BML 3013 Tatabahasa Bahasa Melayu BML 3013 Tatabahasa Bahasa Melayu TRM 3023 Matematik Asas QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma

BTP 3073 Media dan Komputer BML 3043 Fonetik dan dalam Pengajaran Bahasa Fonologi Bahasa Melayu Tamil BTP 3073 Media dan Komputer KRM 3043 Asas Pengurusan dalam Pengajaran Bahasa Data Tamil QGJ 3033 Sukan Sepanjang BCL 3053 Retorik Bahasa Cina Hayat dan Rekreasi

BIL MASA 5 6 JB 5 JB 6

SABTU : 23 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BCL 3083 Aksara Bahasa Cina BCL 3083 Aksara Bahasa Cina KBS 3053 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar BCL 3053 Retorik Bahasa Cina BCL 3053 Retorik Bahasa Cina

AHAD : 24 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm QGJ 3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi QGJ 3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma QGJ 3043 Pergerakan dan Ritma

JB 7

KBS 3043 Pengajaran Literasi: QGJ 3033 Sukan Sepanjang Menulis dan Membaca Bahasa Hayat dan Rekreasi Melayu

TUTORIAL 3 BIL MASA 1 2 3 4 JB 1 JB 2 JB 3 JB 4 SABTU : 20 APRIL 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm KRB 3013 Prinsip Pengajaran Bacaan BTP 3053 Kemahiran Komunikasi Dalam Bahasa Tamil BTP 3053 Kemahiran Komunikasi Dalam Bahasa Tamil BCL 3093 Tatabahasa Cina BMK 3043 Seni Mengarang BTP 3073 Media dan Komputer dalam Pengajaran Bahasa Tamil BTP 3073 Media dan Komputer dalam Pengajaran Bahasa Tamil BCL 3053 Retorik Bahasa Cina

BIL MASA 5 JB 5

SABTU : 20 APRIL 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BCL 3093 Tatabahasa Cina BCL 3053 Retorik Bahasa Cina

JB 6

BCL 3093 Tatabahasa Cina

BCL 3053 Retorik Bahasa Cina

JB 7

KAB 3033 Pengajaran Literasi : KBS 3043 Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Menulis dan Membaca Bahasa Bahasa Melayu Melayu

Anda mungkin juga menyukai