Anda di halaman 1dari 6

SK PAYA MEBI PADAWAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012


BAHASA MELAYU TAHUN 3 PENULISAN

012
Oktober
1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nombor kad pengenalan atau
nombor surat beranak dan angka
giliran kamu pada petak yang
disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga
bahagian: Bahagian A, Bahagian B
dan Bahagian C.
3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga
bahagian.
4. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih
sama ada menjawab Soalan l, Soalan 2
atau Soalan 3.
5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada
ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini. Sekiranya ruang yang
disediakan tidak mencukupi, sila
dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas
peperiksaan.
Helaian
tambahan (jika ada) hendaklah diikat
dan dihantar bersama-sama kertas
soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak

BAHAGIAN A
Masa dicadangkan : 15 minit
( 10 markah )
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3 ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4 ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Penulisan Tahun Tiga

BAHAGIAN B
(Masa yang dicadangkan : 20 minit)
( 20 markah )
Baca petikan di bawah dan isikan tempat kosong dengan
perkataan yang sesuai.
hospital

dilanggar

tajam

tertawa

menelefon

membalas

berlumba- kenakalan
lumba
bola sepak bergegas

Petang itu, Zamri baru pulang daripada latihan


____________________. Dia berbasikal perlahan-lahan.
Kamu menunggang basikal macam kura-kura. Bila nak
sampai? kata Kumar dengan tiba-tiba. Kawan-kawan Kumar
____________________.
Zamri diam. Dia tidak mahu ______________________ kata-kata
Kumar. Kumar dan kawan-kawannya memang terkenal dengan
sikap ____________________ mereka. Mereka ______________________
menunggang basikal.
Tiba-tiba, di suatu selekoh yang ______________________, muncul
sebuah kereta. Kumar tidak dapat mengelak. Dia__________________
oleh kereta itu.
Zamri ternampak dan ____________________ ke tempat
kejadian. Kumar cedera parah. Pemandu kereta itu segera
____________________ ambulans.
Tidak lama kemudian, ambulans tiba. Kumar dibawa ke
_____________________.

Penulisan Tahun Tiga

BAHAGIAN C
Masa yang dicadangkan : 40 minit
( 30 markah )
Bina ayat berpandukan perkataan-perkataan yang di beri
berdasarkan gambar di bawah.
Melastik Burung
saudara kembar -

merayau-rayau -

bercadang

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

tiba-tiba

bertenggek

melastik

2
________________________________________
________________________________________
________________________________________

batu

terkena

3
2

melantun

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

kesakitan

memberitahu

4
3
2

klinik

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
menasihati

5
4
3
2

insaf

berjanji

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Penulisan Tahun Tiga

Anda mungkin juga menyukai