Tema

: Alat Tulis

RANCANGAN PENGAJARAN SEHARI PRASEKOLAH Subtema: Krayon

MASA
RUTIN 10 MINIT

KOMPO NEN

HASIL PEM.

AKTIVITI

Tarikh : ……… …… Hari : …… ……… BAHAN

PERMAINAN LUAR 20 MINIT (Aktiviti Kelas) PERBUALAN PAGI / TIME CIRCLE/ SHOW & TELL 20 MINIT(Aktiviti Kelas)

1. Membaca doa 4. Kehadiran 2. Menyebut nama hari 3. Menyanyi lagu Prasekolah 1. Memanaskaan badan/ aktiviti regangan Fizikal 2. Bermain Ketengteng ikut nombor (FZ) 2.1.2 3. Mengira tangga dan menggelunsur 2.1.3 4. Menarik nafas

1. Alas getah bernombor 2. Gelunsur

Bahasa Melayu (BM)

3.1.2

1. Menamakan alat tulis 2. Mengenal krayon dan cara menggunakannya 3. Menyebut huruf dalam perkataan ‘krayon’ dan memadankan dengan gambar/ benda

1.krayon 2.kad perkataan

Estetika
AKTIVITI KUMPULAN 60 MINIT

2.16 2.4.1 3.1.2

Sosioe mosi BM

30 MINIT

Kumpulan Kumpulan 1 2 1. Melukis 1. Bermain bunga pondokdengan pondok penutup tin dalam 2. Mewarna kumpulan dgn kecil. krayon REHAT / KUDAPAN

Kumpulan 3 1. Melabel alat tulis dengan perkataan yang disediakan

Krayon Penutup tin Alat main pondokpondok Kad perkataan

Estetika
AKTIVITI KELAS 30/60 MINIT PENAMAT / REFLEKSI 10 MINIT

3.2.5 3.3.1

BM

1. Menyanyi dan membuat pergerakan mengikut lirik lagu 2. Berlatih mengecam huruf vokal a,e,i.o,u dalam perkataan

Murid: Murid seronok melukis dan mewarna bunga menggunakan krayon Guru: Guru berpesan supaya rajin berlatih menulis di rumah

Tanda Tangan Guru:………………………….. MINGGU: Tema : Alat) Tulis (

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Subtema : Krayon KOMPO NEN

…………………………………… Tarikh: Tanda Tangan dan Cop Guru Besar.

MASA
RUTIN 10 MINIT

HASIL PEM.

AKTIVITI

8.2.2002 Hari : Jumaat BAHAN

PERMAINAN LUAR 20 MINIT PERBUALAN PAGI / TIME CIRCLE / SHOW & TELL 20 MINIT

Membaca doa Kehadiran Menyebut nama hari Menyanyi lagu Prasekolah Memanaskaan badan/ aktiviti Fizikal 2.31 regangan (FZ) Bermain Ketengteng ikut nombor Mengira tangga dan menggelunsur Menarik nafas

1. Alas getah bernombo r 2. Gelunsur

Bahasa Melayu (BM)

3.1.2

Menamakan alat tulis Mengenal krayon dan cara menggunakannya Menyebut huruf dalam perkataan ‘krayon’

1.krayon 2.kad perkataan

Kreativi ti & AKTIVITI Estetika KUMPUL Kumpu Sosioem AN lan 2 osi 60 MINIT
Kumpu lan 1 Kumpu lan 3 Kumpu lan 4 30 MINIT AKTIVITI KELAS 20/30/60 MINIT PENAMAT / REFLEKSI 10 MINIT

BM

1. Melukis bunga dengan penutup tin 2. Mewarna dgn krayon 1. Bermain pondok-pondok dalam kumpulan kecil. 1. Melabel alat tulis dengan perkataan yang disediakan REHAT / KUDAPAN

Krayon Penutup tin Alat main pondokpondok Kad perkataan

Kerohan ian Moral Murid: Guru:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Minggu: MASA RUTIN 10 MINIT PERMAINAN Tema : Subtema : KOMPO HASIL NEN PEM. AKTIVITI

T.T. & COP GURU BESAR

Tarikh : Hari : BAHAN

LUAR 20 MINIT
PERBUALAN PAGI / TIME CIRCLE/ SHOW & TELL 20 MINIT Kumpu lan 1 AKTIVIT Kumpu I lan 2 KUMPU Kumpu LAN lan 3 60 MINIT Kumpu lan 4 30 MINIT

REHAT / KUDAPAN

AKTIVITI KELAS
20/30/60 MINIT

PENAMAT / REFLEKSI
10 MINIT

Murid: Guru:

T.T. & COP GURU BESAR