Anda di halaman 1dari 15

4.

Kebaikan dan Keburukan Aluminium

Kebaikan

i) ii) iii)

Murah jika dibandingkan dengan pengalir tembaga Ringan dan mudah untuk membuat kerja Sebagai bahan skrap nilainya rendah kurang berlaku kecurian

Keburukan

i)

Lebih lembut daripada tembaga yang memerlukan perhatian yang lebih daripada membuat kerja.

ii)

Proses pengoksidan mudah terjadi perlu membuang saduran oksid apabila membuat kerja-kerja penyambungan pada pengalir

iii)

Keupayaan membawa arus aluminium lebih rendah jika dibandingkan dengan tembaga.

55

4.3

Susunan Pengalir

Susunan pengalir untuk talian voltan rendah dibuat secara menegak mengikut aturan berikut bermula daripada atas:

i. ii. iii. iv. v.

Fasa Merah Fasa Kuning Fasa Biru Lampu Jalan Neutral

Rajah 4.3.1

Susunan Pengalir

56

Jika pengalir untuk dua fasa dilarikan, susunan pepasangan yang sama mengikut aturan-aturan tersebut hendaklah dipatuhi. Sekiranya pengalir lampu jalan tidak dihendaki untuk pepasangan tiga fasa, kedudukan lubang yang keempat pada tiang tersebut perlulah dikosongkan untuk pepasangan pengalir lampu jalan dimasa akan datang.

Rajah 4.3.2

3 Fasa 4 Dawai Dan Lampu Jalan serta 3 Fasa 4 Dawai

Rajah 4.3.3

1- Fasa 2 Dawai Dan Lampu Jalan serta 2 Fasa 3 Dawai

57

4.4

Bahan-bahan Pepasangan Kabel Bertebat Diudara

Senarai bahan-bahan pepasangan

Bahan-bahan yang digunakan untuk pemasangan kabel bertebat diudara ialah:

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Penyangkuk Pencengkam Gantungan berserta perangkai fusable Fusable Link Penetap Tamatan Penyambung Bertebat Piercing Pengikat nylon hitam Tiub pemati hujung Penyambung mampat bertebat.

Pencengkam gantungan berserta perangkai fusable

Rekabentuk pencengkam gantungan berserta perangkai fusable adalah digunakan untuk mengantung dawai neutral tanpa menyebabkan berlakunya kerosakan terhadap penebat.

58

Rajah 4.4.4

Pencengkam Gantungan

Penetap Tamatan

Penetap tamatan digunakan untuk memegang, menahan dan menetapkan kabel bertebat diudara dalam keadaan tegangan menerusi pemasangan pada dawai penggantung.

Terdapat tiga saiz yang digunakan bergantung pada saiz dawai penggantung iaitu:

i) ii) iii)

Penetap tamatan 25mm Penetap tamatan 70mm Penetap tamatan 120mm

59

Rajah 4.4.5

Penetap Tamatan

IPC

Rajah 4.4.6

Binaan IPC

60

Penyambung bertebat piercing digunakan untuk mendapat keterusan sambungan elektrik diantara talian utama dengan pengalir tee-off, serbis dan lain-lain. tegangan. Penyambung bertebat piercing merupakan jenis sambungan tanpa

Rajah 4.4.7

IPC yang terbakar

Penyambung penebat piercing yang pelit sesentuh bergirigi yang terdapat pada bahagian utama dan tap. Penyambung ini digunakan untuk

penyambungan pengalir kabel bertebat dibahagian utama sementara pada bahagian tap samada pengalir kabel atau pengalir bertebat. Penyambung

bertebat piercing ini boleh digunakan untuk menyambung samada pengalir aluminium atau pun tembaga yang bersalut sahaja.

61

4.5

Jenis-jenis Simpai

a. Sesalur terus b. Sudut c. Belenggu U d. Tamatan

Dawai Penyimpai

Dawai penyimpai yang digunakan ialah 3.65mm.

Penggunaan

Jenis-jenis simpai yang digunakan pada tiang diberi didalam jadual berikut:

Nama Tiang

Pengalir Fasa dan Lampu Jalan

Dawai Neutral Simpai Belenggu U

Sesalur Terus

Simpai Sesalur Terus

Sudut

Simpai Sudut

Simpai Sudut

Tamatan

Simpai Tamatan

Simpai Tamatan

62

Pembahagian

Simpai Tamatan Jadual 4.5.1

Simpai Tamatan

Jenis-jenis Simpai

Tujuan Membuat Simpai Pengalir

Iaitu untuk memastikan dawai pengalir berada pada kedudukannya didalam keadaan yang kemas dan tepat disetiap penyokong tiang elektrik.

4.6

Kelegaan dan Perantaraan Pengalir

Cara Pelintasan

Salah satu cara diantara berikut boleh digunakan semasa melintasi talian telekom iaitu:

a. Menggunakan pengadang b. Menggunakan talian yang bersalut

Melintasi Talian Atas Talian Tinggi

Apabila talian voltan rendah perlu melintasi talian voltan tinggi, talian tersebut akan disambung dengan menggunakan kabel bawah tanah. 63

Cara ini merupakan cara yang selalu diamalkan didalam Tenaga Nasional Berhad. Melintasi Rel Keretapi

i.

Kebenaran mestilah terlebih dahulu diperolehi daripada pihak berkuasa Jabatan Keretapi.

ii.

Kelegaan pengalir mestilah diikuti seperti kelegaan melintasi jalan raya.

iii. iv.

Dawai pengalir bersalut digunakan ditempat lintasan tersebut. Jarak span yang kurang daripada span maksima 45 meter perlu diperolehi bagi mengesahkan kelegaan minima pengalir.

4.7

Menegang dan Kenduran Pengalir

Pengukuran Tegangan dengan Menggunakan Dynamometer

Dynamometer dipasang secara siri dengan pull-lift dan come along clamp, dan seterusnya pengalir tersebut ditegangkan mengikut tegangan yang boleh dibaca secara terus pasa dynamometer.

64

Pengukuran Tegangan dengan Menggunakan Papan Kenduran

Formula Kenduran yang digunakan untuk mengira kenduran pengalir adalah seperti berikut:

K=

Dimana, K = Kenduran Pengalir W = Berat pengalir per unit panjang I = Panjang Span T = Tegangan Pada Pengalir

Formula Kenduran

Contoh : Dengan data-data yang diberi seperti, kira ukuran kenduran pengalir 100mm

Berat 65

= 290 kg / km

Panjang Span = 50 meter Tegangan Jawapan : = 2.44 Kn

K =

= 0.364 meter = 364mm

4.8

Menyambung Pengalir dan Penyambung

Penyambung Ditengah Jarak

Pengalir aluminium disambung dengan menggunakan penyambung ditengah jarak.

Saiz-saiz Penyambung Ditengah Jarak

66

Terdapat tiga saiz penyambung ditengah jarak untuk ketiga-tiga pengalir iaitu 100mm, 50mm dan 25mm. Cara Mentambung Penyambung Ditengah Jarak

a. Potong kedua-dua hujung pengalir hendaklah disambung dengan gergaji. b. Ratakan kedua-dua hujung pengalir dengan kikir leper. c. Salut hujung pengalir yang hendakdisambung dengan gris. d. Dengan menggunakan berus keluli, berus pengalir yang telah disalut dengan gris. e. Bersihkan lebihan gris yang kotor itu dengan kain bersih. f. Salut kembali gris pada pengalir tersebut.

g. Dengan menggunakan satu lembar pengalir, ukur dalam lubang penyambung ditengah jarak. h. Tandakan ukuran dalam lubang penyambung ditengah jarak pada pengalir degan menggunakan pita hitam. i. Sorongkan pengalir masuk kedalam lubang penyambung ditengah jarak dan tarik pengalir tersebut untuk membuat pengujian.

Rajah 4.8.1

Penyambung di antara Pengalir

67

4.9

Kabel Bertebat Diudara Voltan Rendah (ABC)

Cara merentang kabel adalah sama dengan cara merentang pengalir tidak bertebat kecuali pengunaan Bingkah Kayu Pengalir ditukar kepada takal yang digantung pada setiap tiang.

Sesalur Bekal Bersalut PVC

Cara merentang adalah sama dengan pengalir tidak bertebat kecuali tegangan yang dilakukan pada pengalir PVC dibuat. Dengan menggunakan tangan dan tegang sehingga kelegaan pengalir diperolehi melebihi kelegaan daripada minima yang ditetapkan.

Pemeriksaan dan Pengujian

Semua lebihan bahan yang boleh digunakan hendaklah dikreditkan ke stor. Bahan-bahan terbuang hendaklah diskrapkan atau dihapuskan ke tempat yang dilulukan oleh peguasa tempatan. Setelah talian siap dibina, pemeriksaan berikut perlu dibuat semua tiang dalam keadaan tegak, tidak condong, khususnya tiang sudut dan tamatan, semua tiang di tanam dalam keadaan

68

sempurna, semua umbang mesti dalam keadaan tegang, semua bolt dan nut mesti diketatkan mengikut spesifikasi pembekal, semua penebat umbang dan pencekak berlenggu dalam keadaan baik dan tidak rosak seterusnya semua jenis sambungan perlu diketatkan dan kenduran pada talian mestilah pada tahap yang dibenarkan.

Rajah 4.9.1

Antara kerja-kerja penanaman tiang.

69