Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2 TZ20006

TAJUK : MEMBINA SATU RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Tugasan Individu)

NAMA

TITTY BINTI ONDOI CT11210452 YUSRI BIN SAIRI Ct 11810086 RAMZTIE JOHNNY AHBIN @ ALBERT CT11210448 JEARY JASMIE

PROGRAM

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) ENCIK SHARIFF SALLEH 9 MAC 2013

NAMA PENSYARAH : TARIKH SERAHAN :

Mata pelajaran Kelas / Masa Unit Sub-unit Objektif Hasil pembelajaran

: Matematik : 4 Bestari / 8.30 9.30 (60 minit) : Pecahan : Tambah pecahan : Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10 : Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) Dengan pengangka yang berbeza

BBM

: Tayangan slaid, piring kertas, kad imbas, lembaran kerja, LCD Projektor, kertas A4, komputer riba.

Pengetahuan sedia ada : (a) Murid tahu pecahan setara (b) Murid tahu konsep pecahan

Langkah

Aktiviti Guru menunjukkan satu tayangan slaid tentang BBM : kaedah pembelajaran penambahan pecahan.

Catatan

Set induksi 5 minit (8.30 - 8.35 pagi)

Slaid Just A Fraction LCD projektor Komputer Riba

Murid diminta untuk melihat bagaimana rakan mereka di luar negara melakukan penambahan pecahan.

1, Guru meletakkan keratan-keratan piring kertas diatas meja yang berlabel meja sumber (MS). Sebuah Langkah 1 20 minit (8.35 8.55 pagi) 2, Guru menulis di papan tulis : + meja berlabel meja operasi (MO) dibiarkan kosong. (Semua operasi pecahan akan dilakukan di MO). MS MO MM

3, Guru mengambil sekeping keratan piring kertas

berlabel dari MS dan meletakkannya di MO. BBM : 4, Guru bertanya kepada murid keratan mana yang perlu diambil untuk melengkapkan soalan tadi. Keratan piring Kertas A4

5, Murid memberi respon dan guru menunjukkan cara kerja di MO.

6, Guru menegaskan bahawa semua pecahan mesti ditukar kepada bentuk termudah.

7, Murid didedahkan dengan kaedah pengiraan bertulis bagi mengukuhkan pemahaman mereka.

Langkah 2 15 minit (8.55 9.10 pagi)

1, Guru meletakkan kad imbas pada papan tulis. BBM: 2, Beberapa murid diminta untuk melakukan operasi menambah pecahan di MO dengan bantuan guru. Kad imbas

Langkah 3 15 minit (9.10 9.25 pagi)

1, Murid diberikan lembaran kerja. BBM: 2, Murid diminta untuk melakukan pengiraan melalui kaedah simulasi dan juga kaedah pengiraan. Lembaran kerja

Penutup 5 minit (9.25 9.30 pagi) 1, Kuiz pendek penambahan pecahan. BBM: Kad imbas

Refleksi

Lampiran Contoh kad imbas

1 2 1 6

1 3 1 7

1 4 1 8

1 5 1 9

1 10
Contoh keratan piring kertas

Lampiran Contoh lembaran kerja

Nama : _____________________________________

Selesaikan soalan berikut dengan bentuk pecahan yang betul

1.

+ =

2.

+ =

3.

+ =

4.

5.

+ =

Selesaikan soalan berikut dengan menunjukkan langkah pengiraan

1.

+ =

2.

+ =

3.

+ =

4.

+ =

5.

+ =

Anda mungkin juga menyukai