TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

BENGKEL KLINIKAL TEKNIK PENGAJARAN MEMBACA SECARA KUMPULAN  SQ3R , DISEDIAKAN OLEH : HJH ZANITA BINTI HJ AHMAD PGSR (PSV ) SEMESTER 6/ 2011

illustrasi.SURVEY ( TINJAU )  Membaca pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan. S. simbol. grafik.  Memfokuskan bahan/teks kepada tajuk. gambar.TEKNIK SQ3R  Tahap pelajar berpencapaian baik dan mahir membaca. glosari  Teknik bacaan skimming dan scanning .  Tujuan : untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan. perenggan teks.

who. why.Q – QUESTION ( PENYOALAN ) 5W 1 H . how  Pelajar menyenaraikan isi teks  Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui tentang teks  Soalan berupa panduan kepada jawapan sebenar ( pelajar dapat mencari jawapan ) . where.what. R – READ ( BACA )  Membaca secara serius dan memberi tumpuan  Murid cuba mencari jawapan  Murid cuba menaakul maklumat  Murid boleh bertukar-tukar fikiran untuk menerima atau menolak konsep . when.

REVIEW ( BACA SEMULA )  Murid membaca semula soalan dan jawapanyang ditulis  Pengesahan jawapan pada peringkat recite  Jangan tertinggal maklumat atau fakta. R.R.RECITE ( IMBAS KEMBALI )  Murid mengingat kembali maklumat  Murid menyenaraikan maklumat berdasarkan teks  Murid boleh memberikan jawapan tanpa merujuk teks  Membandingkan ketepatan jawapan mereka. .

Langkah-langkah P & P ( SQ3R ) Langkah 1 Murid membaca petikan yang yang diberikan Langkah 2 Bersoal jawab tentang teks dengan bimbingan guru Langkah 3 Membaca semula teks dengan intonasi yang betul dan sesuai Langkah 4 Mengingat semula teks yang telah dibaca Langkah 5 Murid menjawab soalan tugasan yang diberikan .

.KEBAIKAN TEKNIK SQ3R  Menjimatkan masa murid mencari maklumat  Membantu murid berfikiran kritis  Sesuai untuk membaca buku-buku fiksyen dan ilmiah.

TAMAT .