Anda di halaman 1dari 14

PROJEK GERAK GEMPUR 2M

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN 2M


(IPP2M)

BAHAN GURU

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji IPP2M Tahap Satu


Bil

Kemahiran

No. Soalan

1
2
3

Huruf kecil (c, b, m, i, p, r, h)


Huruf besar (K, N, G)
Huruf vokal (a, u, o,i, e)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Suku kata KV (me)


Perkataan KV + KV (sudu)
Perkataan VKV (api)
Perkataan KV + KV + KV (kelapa)
Perkataan KVK (jam)
Suku kata KVK (pah)
Perkataan V + KVK (ikan, awan)
Perkataan KV + KVK (lalat, gajah, cicak)
Perkataan KVK + KV (lembu)
Perkataan KVK + KVK (cantik)
Perkataan KV + KV + KVK (sekolah)
Perkataan KVK + KV + KVK (rambutan)
Perkataan KVKK (wang)
Suku Kata KVKK (bang)
Perkataan KV + KVKK (pisang)
Perkataan V + KVKK (udang)
Perkataan KVK + KVKK (kambing)
Perkataan KVKK + KV (tangga)
Perkataan KVKK + KVK (songkok)
Perkataan KVKK + KVKK (longkang)
Perkataan KV + KV + KVKK (teropong)
Perkataan KV + KVK + KVKK (belimbing)
Perkataan KVK + KV + KVKK (tempurung)
Perkataan KVKK + KV + KVK (tengkorak)
Perkataan KV + KVKK + KVK (merangkak)
Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal
Berganding.
Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan
Bergabung.

1, 2, 4, 5, 7, 8
3, 6, 10
11, 12, 13,14,
15
16
20
21
36
34
17
22, 39
23, 32, 35
30
45
46
24
25
18
27
26
28
57
38
29
37
31
58
59
60
40,43, 44

29
30
31

Membaca Membina Ayat Mudah.

32

Bacaan Dan Pemahaman.

19, 33, 41, 42


55, 56,
57,58,59,60
61,62,63,64,65

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Kemahiran 1 dan 2 :
Mengenal Abjad (huruf kecil dan besar).
Arahan:
Soalan 1 hingga 10
Penguji imbaskan setiap kad selama 3 saat. Murid menulis
huruf selepas setiap kad diimbas.
1.

2.

3.

K
m

4.

5.

6.

i
N

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

7.

8.

9.

10.

p
r
h
G

Kemahiran 3 :
Mengenal Huruf Vokal.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Arahan :
A.
B.

Penguji membunyikan huruf vokal.


Murid menulis vokal yang didengar.

Bil.

Vokal

11

12

13

14

15

Kemahiran 4, 8, 16 :
Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK.
Arahan:
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Penguji menyebut suku kata dengan jelas. Murid menulis suku


kata berdasarkan suku kata yang didengar.
16.

17.

18.

19.

me
pah
bang
nyak

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22:


KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK,
KVKK,
V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Arahan:
A. Guru menyebut perkataan.
B. Murid menulis perkataan yang disebut.
Bil

Perkataan

20

sudu

21

api

22

ikan

23

lalat

24

rambutan

25

wang

26

udang

27

pisang

28

kambing

29

longkang

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30:


KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV,
KVK.
Arahan :
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Murid menulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

belimbin
g
angsa

30.

gajah
jam

lembu

31.

32.

33.

34.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24:


KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK +
KVK, V + KVK.
Arahan :
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Murid menulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang


disediakan.

35.

36.

_______________
37.

________________
38.

_________________

_________________

39.

___________________

Kemahiran 29:
Diftong, (Konsonan Berganding).
Arahan :
Murid menulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang
diberi.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

40.

41.

hari
42.

bu
43.

si

tu

44.

ker

Kemahiran 13,14,31 :
KVK + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah.
Arahan :
Murid padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

45.

Baju ayah cantik.

_____________________________________________________________________________ 10
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

46.

Sekolah Rina besar.

47. Rasa cili pedas.

48. Abang pakai topi.

49. Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 :
Ayat Mudah.
Arahan :
Murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

50.

baju

Bapa

beli

itu

________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 11
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

51.

baca

suka

Ali

buku

________________________________________________

52.

datang

Pihak

polis

ke

situ

________________________________________________

53.

ada

Ravi

guli

baru

________________________________________________
54.

guru

meja

Ini

saya

________________________________________________
Kemahiran 26, 27, 28, 31:
KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK,
KV + KVKK + KVK, Membaca Dan Membina Ayat
Mudah.
Arahan:
Murid menulis ayat dengan menggunakan perkataan yang
diberi.

55. beg
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 12
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

56. cawan
_______________________________________________________

57. tangga
_______________________________________________________
58. tempurung
_______________________________________________________
59. tengkorak
_______________________________________________________
60. merangkak
_______________________________________________________
Kemahiran 32 :
Bacaan Dan Pemahaman.
Arahan:
Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Ini ayam.
Ini ayam betina.
_____________________________________________________________________________ 13
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Ayam betina boleh bertelur.


Ayam betina berketuk.
Ayam suka makan jagung.
Saya suka makan daging ayam dan telur ayam.
Jawab soalan-soalan berikut.
61. Ini gambar apa?
_______________________________________________________

62. Bolehkah ayam betina bertelur?


_______________________________________________________

63. Ayam suka makan apa?


_______________________________________________________

64. Ayam ada berapa kaki?


_______________________________________________________

65. Bolehkah ayam betina berketuk?


_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 14
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Anda mungkin juga menyukai