Anda di halaman 1dari 21

NAMA TINGKATAN NO.

KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B1D3E1 B134: mengetahui tetang asas lukisan teknik . B1D3E1: Menyatakan empat alatan lukisan teknik.

*** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Nyatakan empat alatan lukisan teknik. 1. 2. 3. 4. Tarikh Pentaksiran

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

** NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B1D3E1 B134: mengetahui tetang asas lukisan teknik . B1D3E1: Menyatakan empat alatan lukisan teknik. UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Namakan empat alatan lukisan teknik. 1.


2.


3.


4.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B2D3E1 B1D3E1 B134: mengetahui B2D3: mengetahui tetang dan memahami asas lukisan tentang teknik asas . lukisan teknik . B1D3E1: Menyatakan empat alatan lukisan teknik. B2D3E1: UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Padankan gambar dengan nama alatan lukisan teknik. 1.

Sesiku set

2.

Sesiku T

3.

Jangka Lukis

4.

Jangka Tolok

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

***

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B2D3E1 B2D3: mengetahui dan memahami tentang asas lukisan teknik . B2D3E1: Menyatakan empat alatan lukisan teknik.
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Terangkan empat alatan lukisan teknik dan fungsinya. 1. Nama Alatan : Fungsi :

2.

Nama Alatan : Fungsi :

3.

Nama Alatan : Fungsi :

4.

Nama Alatan : Fungsi :

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

NAMA TINGKATAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Terangkan fungsi bagi empat alatan lukisan teknik berikut.

NO. KAD PENGENALAN 1. KOD EVIDENCE

B2D3E1 Fungsi: B2D3: mengetahui dan memahami tentang asas lukisan teknik . B2D3E1: Menyatakan empat alatan lukisan teknik.

2.

Fungsi:

3.

Fungsi:

4.

Fungsi:

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

* UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Padankan empat alatan lukisan teknik berikut dengan fungsinya yang betul. 1. Tarikh Pentaksiran

Melukis garisan tegak dan garisan bersudut

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE


2.

B3D3E1 B3D3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . B3D3E1: Melukis unjuran ortografik.

Melukis garisan mendatar

3.

Menguji, menanda dan memindahkan jarak yang sama. Melukis bulatan, garisan lengkuk dan membina pelbagai sudut.

4.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

*** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan unjuran ortografik berdasarkan gambarajah berikut. Tarikh Pentaksiran

Pelan

NAMA TINGKATAN

NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

Pandangan sisi

Pandangan hadapan

B3D3E1 B3D3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . B3D3E1: Melukis unjuran ortografik.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan unjuran ortografik berdasarkan gambarajah berikut. Tarikh Pentaksiran

Pelan

NAMA TINGKATAN NO. KAD Pandangan hadapan PENGENALAN Pandangan sisi KOD EVIDENCE B3D3E1 B3D3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . B3D3E1: Melukis unjuran ortografik.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..
*

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan unjuran ortografik berdasarkan gambarajah berikut. Tarikh Pentaksiran

Pelan

NAMA TINGKATAN

NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

Pandangan sisi

Pandangan hadapan

B3D4E1/B4D4E1/B5D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan isometrik.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..
***

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan isometrik berdasarkan gambarajah berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E1/B4D4E1/B5D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan isometrik.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan isometrik berdasarkan gambarajah berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E1/B4D4E1/B5D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan isometrik.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, * ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN 2013.


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan isometrik berdasarkan gambarajah berikut.

Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E2/B4D4E2/B5D3E2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan hamparan garis selari.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..
***

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan hamparan garis selari berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E2/B4D4E2/B5D3E2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan hamparan garis selari.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..
*sederhana

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan hamaparan garis selari berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E2/B4D4E2/B5D3E2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan hamparan garis selari.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..
*

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan hamaparan garis selari berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E3/B4D4E3/B5D3E3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan hamparan garis jejari.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..
***

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan hamparan garis jejari berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN Dilaksanakan

oleh,

Disahkan oleh,

NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE B3D4E3/B4D4E3/B5D3E3 .. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . .. ( ) Melukis lukisan hamparan garis jejari. *Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

2013.dalam petak yang telah disediakan jika tidak menguasai

Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2

** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan hamparan garis jejari berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN Dilaksanakan

oleh,

Disahkan oleh,

NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE B3D4E3/B4D4E3/B5D3E3 .. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . .. ( ) Melukis lukisan hamparan garis jejari. *Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

2013.dalam petak yang telah disediakan jika tidak menguasai

Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2

* UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan hamparan garis jejari berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E4/B4D4E4/B5D3E4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan keratan penuh.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

***

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan keratan penuh berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA

TINGKATAN

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

NO. KAD PENGENALAN .. KOD EVIDENCE B3D4E4/B4D4E4/B5D3E4 .. ( ) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 Melukis lukisan keratan penuh. 2013. *Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

** UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan keratan penuh berdasarkan objek berikut. Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D4E4/B4D4E4/B5D3E4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman asas tentang lukisan teknik . Melukis lukisan keratan penuh.

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh,
*

Disahkan oleh,

..

Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN 2013. EVIDENCE MURID Lukiskan lukisan keratan penuh berdasarkan objek berikut.

.. ( )

Tarikh Pentaksiran

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh,

.. ( )
Guru Matapelajaran KHB Teknikal Tingkatan 2 2013.