Anda di halaman 1dari 9

SULIT

P.ISLAM
MAC 2009
1 Jam

Nama

Kelas

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan:

1. Jawab semua soalan.

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.
[ Lihat sebelah ]
SULIT

Bidang: Al-Quran –

1
Surah Al-Fajr Ayat 1-16

2
Tuliskan contoh dari ayat yang diberikan bagi setiap hukum yang dinyatakan dibawah
ini:

Tuliskan hukum tajwid bagi perkataan bergaris di bawah:

3
8
Bidang: ULUM SYARI’YYAH

4
5

5
5

6
5

7
8

Markah ________ / 70 x 100 : ________

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh:


8
…………………………………………………….. ……………………………………………………..

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) (PN. ROSMAWATI CHE DAROF)

Disahkan oleh:

……..…………………………………………………

(EN. MOHD. NORANI B. KHALID)