Anda di halaman 1dari 11

ANALISIS LALUAN KRITIKAL

LALUAN UTAMA : A- TESCO LEBUHRAYA TUNKU KUDIN B- PRANGIN MALL C- PLAZA GURNEY D- QUEENSBAY MALL E- BUKIT JAMBUL

2.9 KM B 9.1 KM 16.7 KM

6.4 KM 15.6KM 13.2 KM A

7.1 KM 8.1 KM

3.9 KM

B) SENARAI W X W BAGI SETIAP BUCU

A- TESCO LEBUHRAYA TUNKU KUDIN B- PRANGIN MALL C- PLAZA GURNEY D- QUEENSBAY MALL E- BUKIT JAMBUL (KM) A B C D E A 6.4 9.1 7.1 8.1 B 6.4 2.9 13.2 C 9.1 2.9 16.7 15.6 D 7.1 16.7 3.9 E 8.1 13.2 15.6 3.9 -

C) LUKIS RANGKAIAN BAGI (B) DAN NYATAKAN PERINGKAT SETIAP BUCU DALAM GRAF

PERINGKAT

BILANGAN BUCU

A B C D E

4 ( AxB, AxC, AxD, AxE) 3 ( BxC, BxA, BxE) 4 (CxA, CxB, CxD, CxE) 3 (DxA, DxE, DxC) 4 (ExA, ExB, ExC, ExD)

RANGKAIAN BAGI BUCU A

2.9 KM

B 9.1 KM 16.7 KM

6.4 KM 15.6KM 13.2 KM

7.1 KM 8.1 KM

3.9 KM

RANGKAIAN BAGI BUCU B

2.9 KM

B 9.1 KM 16.7 KM

6.4 KM 15.6KM 13.2 KM

8.1 KM

7.1 KM

3.9 KM

RANGKAIAN BAGI BUCU C

2.9 KM

B 9.1 KM 16.7 KM

6.4 KM 15.6KM 13.2 KM

8.1 KM

7.1 KM

3.9 KM

RANGKAIAN BAGI BUCU D

2.9 KM

B 9.1 KM 16.7 KM

6.4 KM 15.6KM 13.2 KM

7.1 KM 8.1 KM

3.9 KM

RANGKAIAN BAGI BUCU E

2.9 KM

B 9.1 KM 16.7 KM

6.4 KM 15.6KM 13.2 KM

8.1 KM

7.1 KM

3.9 KM

D) BERDASARKAN RANGKAIAN ANDA DALAM ( C ) , BERI SUATU CONTOH BAGI WALK, TRAIL, LINTASAN DAN KITARAN MASING-MASING

BANDING BEZA WALK, TRAIL, LINTASAN DAN KITARAN

PERKARA

WALK

TRAIL

LINTASAN

KITARAN

DEFINISI

Jalan adalah jujukan yang berselangseli antara bucu dan sisi, bermula dan berakhir dengan bucu. .

Jejak adalah jalan Laluan adalah di mana semua sisi adalah berbeza (jalan di mana tiada sisi berulang) contoh tidak boleh lebih satu sisi menyambungkan dua bucu.
jejak di mana tiada bucu berulang.

Kitaran adalah laluan tertutup (laluan yang bermula dan berakhir pada bucu yang sama).

CONTOH

BE, EA, AB, BC, CD, DE, EC dan CD (jalan dipanggil juga jalan dari B ke D).

BE, EA, AB, BC, CD, DE dan EC adalah trail dari B ke C.

BE, ED dan DC adalah laluan dari B ke E.

BE, EA, AB, BC, CD, DE, EC dan CB

E) POKOK RENTANG MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA KRUSKAL

Tahap-tahap pada Kruskal Tahap Pertama Melakukan susunan pada tiap bucu (edge) mulai dari jarak terpendek sampai yang paling panjang. Jarak (km) 2.9 3.9 6.4 7.1 8.1 9.1 13.2 15.6 16.7 Lengkung CB ED AB AD EA CA EB EC CD

Tahap Kedua Membina sebuah pokok rentang dengan menggabungkan semua lengkung menggunakan jarak bucu (edge) yang terkecil yang didapatkan dari tahap pertama. Sebuah bucu (edge) boleh digunakan jika bucu tersebut belum pernah digunakan dan tidak menyebabkan kitaran pada pokok rentang yang akan dibentuk.

Langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan algoritma Kruskal

Langkah- langkah

Gambar rajah

Langkah 1 Gambaran graf awal yang akan diproses dengan algoritma Kruskal.

Langkah 2 Menghubungkan lengkung dengan melihat jarak paling kecil terlebih dahulu. Pilih CB (2.9 km)

Langkah 3 Menghubungkan lengkung dengan melihat jarak paling kecil terlebih dahulu. Pilih AB (6.4km)

Langkah 4 Menghubungkan lengkung dengan melihat jarak paling kecil terlebih dahulu. Pilih AD (7.1km)

Langkah 5 Menghubungkan lengkung dengan melihat jarak paling kecil terlebih dahulu. Pilih DE (3.9km)

Langkah 6 Pokok rentang minimun yang terhasil

Kesimpulannya, empat lengkung telah dipilih dan terdapat lima bucu yang bersambung kesemuanya. Pokok rentang minimum ialah 20.3 km (2.9 + 6.4 + 7.1 + 3.9 )