Anda di halaman 1dari 53

ALE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA OCUK SALII

Aile nedir?

Toplum iindeki en kk sosyal kurumdur. ekirdek aile Ana, baba ve ocuklardan oluur. Geni aile ise eitli akrabalardan oluur.

Aile kurumunun grevleri

Her toplumda ailenin biyolojik, kltrel, ekonomik,sosyal, psikolojik ve eitim grevi vardr.

Kuaklar arasnda toplumsal btnleme salamak Yeni nesillere toplumsal kurallar retmek Aile yeleri arasnda uyumu salamak Aile yelerinin bilgi ve becerilerinin arttrlmas Yeni nesillere sorumluluk kazandrmak Yeni nesilleri zgr iradeli kendine gvenen kiiler olarak yetitirmek

Aile hayatna etki eden faktrler

Evlilie karar vermede etkisi olan faktrler Aile hayatn etkileyen faktrler

Evlilie karar vermede etkisi olan faktrler

Sorumluluk bilinci ve paylam Yasal ya snr Fiziksel, duygusal ve sosyal olgunluk Ya fark Ekonomik durum Sosyal, eitim, kltrel uyum Akrabalk

Aile hayatn etkileyen faktrler

Aile bireyleri arasndaki iliki Salk sorunlar Ekonomik sorunlar sizlik Sayg ve hogr Gven ortam Dayanma ve iblm Sosyal ilikiler

Aile planlamas nedir?

Ailelerin istedikleri zaman istedikleri sayda ocuk sahibi olabilme almalarna aile planlamas denir. Aile planlamas nfus planlamas veya nfus kontrol deildir. Nfus planlamas zorunlu, siyasi yaptrmlardr.

Sk ve ok doum yapmann Ana salna etkisi nasldr?

reme sistemi hastalklar artar Gebelik ve doum riski artar Dk ve krtaj says artar Anneyi kansz ve zayf brakr Psikolojik sorunlar oluabilir

Sk ve ok doum yapmann ocuk salna etkisi nasldr?

Erken doum ve dk kilolu bebek dourma riski artar Bebek lm ve dk riski artar Bebekte beslenme bozukluu oluabilir Doumsal anormallikler artar Beden ve ruh sal bozulabilir Maddi zorluklar hayat zorlatrr

Aile planlamasnn Ana salna etkisi nasldr?

Gebelik, dk ve douma bal ana lm azalr. Gebelik ve douma bal olumsuz sonular azalr. reme sistemi hastalklar azalr. Salk durumu iyileir Ruhsal iyilik hali gzlenir.

Aile planlamasnn ocuk salna etkisi nasldr?

Prematre ve dk doum arlkl birey olasl azalr. Beslenme bozukluklar azalr. Doumsal anormallikler azalr Bedensel ve ruhsal olarak salkl hale gelir

Toplum sal asndan aile planlamasnn nemi

Toplumda salkl birey says artar Nfus art frenlenir. Refah dzeyi yksek toplum oluur.

Ana sal

Salk hizmetleri asndan: Dourganlk andaki tm kadnlara ana denir. 15-49 ya aras Nfusumuzun % 27 sini oluturmaktadr. Yaklak % 27 si de 0-14 ya aras ocuklardr.

Ana salnda nemli evreler

Gebelik

Sperm ve yumurtann birlemesi ile balayan ve yani bir canlnn doumuna kadar geen yaklak 40 haftalk evredir.Bebek anne karnnda amniyon kesesi iinde geliir. Anneden besinler plasenta ve gbek kordonu aracl ile bebee geer.

Doum Lohusalk
Doumdan sonraki 6 haftalk dnemdir.

GEBELK

Gebelik belirtileri
Adet grmeme Bulant ve kusma Karnda ve gslerde byme ve dolgunluk Gebelik tans - drar ve kan testi - Ultrasonografi - Kalp sesi dinlenmesi
"Emin deilim ama baz phelerim var, acilen bir gebelik testi yaplmasn neriyorum"

"u andaki teknolojiyle kesinlikle bebek dnmyoruz. Her ey o kadar yava ki... Dnsene bir bebein download sresi 9 ay..."

Bebein cinsiyeti

Gebelik dneminde nelere dikkat edilmelidir?

Salk kontrolnden geilmelidir.


Bylece anne sal kontrol edilir Bebek sal kontrol edilir Doum ekli belirlenir Kan uyumazl belirlenir - anneye doum ve bebek bakm bilgisi verilir

Kznz olacaksa kabark telefon faturalarna imdiden aln

Anne aday:

la kullanlmamaldr. Dengeli ve yeterli beslenmelidir. Rntgen nlarna maruz kalmamaldr Hastalklardan korunmaldr Rahat bol giysiler giymelidir Uzun yolculuklar yaplmamaldr Ar ve ar hareketlerden uzak olmaldr Sigara ve iki gibi zararl alkanlklardan uzak durmaldr.

Gebelikte tehlikeler

Anne adaynn 17 den kk, 35 ten byk olmas lk gebelik ok sayda gebelik l doum yapm olma Sk doum yapma Boyun 150 den ksa olmas Karn ameliyat geirme Kan uyumazl Gebelikte ateli hastalk geirme

Doum

Gebelik sresi 40 haftaya ulanca hormonlarn etkisi ile kaslmalar balar. Vcut artk bebei dar atmaya hazrdr. Her kaslma sanc verir. Bebek rahimden dar doru itilerek kar. Bebekle beraber beslendii plasentada dar atlr.

Prematre: 28-37 hafta arasnda doanlara denir 28 haftadan nce doumlara dk ad verilir. 40 haftadan sonra doanlara ise postmatre denir.

Lohusalk

Doum sonras ok nemli bir dnemdir. Hijyenik ortamda doum ve temiz bir bakm bu evreyi kolaylatrr. Emzirme bu evrede nemlidir. Bebein ana besin kayna anne stdr. Egzersiz yaplmaldr. Dengeli ve yeterli beslenmelidir. Dinlenmelidir.

ocuk sal

0-6 ya aras ocuklar mutlaka doktor tarafndan izlenmelidir.

1. Ay:

Yeni doann hareket yetenekleri fazla etkileyici deildir. ocuun ilk kazand yetenein ban kaldrmak olduu, bunun ardndan el ve kollarn kullanabildii, nihayet ayak ve bacaklarn kullanmaya balad grlmtr. - enesini kaldrabilir - 19-20 cm. Uzaklktaki nesneleri net grebilirler

3.ay

Bebek bu aylarda kiileri ayrabilir. - evredeki ilgin deiiklikleri fark edebilirler. - Bebekler konuma seslerini alglayabilir . - Konuucular ok erkenden ayrt edebilirler. - Anne babalarnn yzlerini daha henz tanmadan nce, onlar seslerinden ayrt edebilir gibidirler.

4.ay

Bebekler hareketleri zerinde daha istemli bir denetim salayabilir. - Yaptklar davran yinelemekten holanrlar. - - Objeleri elden ele geirebilir. - ki heceli sesleri karabilir.

5. Ay

Kucaa oturup nesneleri yakalar. - Bebek yzler arasnda ayrm yapar . Bu ayda destekle oturabilir.

6. ay

Dileri kmaya balar. Destekle oturur.

8. ay

Baz basit szckleri syleyebilir. Eyalar atarak oynar.

9 ay

emekleyebilir. Yerdeki kk cisimleri alabilir.

10 ay

Kendi kendine oturur. Ayaa kalkabilir. el rpar

11 ay

Elinden tutulunca yrr. Baz kelimeleri syler Emirleri anlar

13 ay

Tek bana ilk admn atar. - Sizin hareketlerinizi taklit eder. - Yemeklerde artk masanza oturmak ister. - kiden fazla kelime syleyebilir.

18 ay

Koar Zplar Kak kullanabilir.

2 yanda

Merdiven iner kar Tuvaletini syler Cmle kurar

3 yanda

Kalem tutar ark syler Kendi giyip soyunabilir

4 yanda

Say sayar Renkleri tanr Masal anlatr Tuvaletini kendisi yapar

5 yanda

Yan bilir Resim izer Ayakkab balar

6 yanda

Paralar tanyabilir. Ona kadar sayar sa ve solunu bilir

ocuk bakm

Salk kontrol Temizlik Temiz hava ve gne Gezi Giyim

ocuk beslenmesi

Anne st (0-6 ay)


3-4 saatte bir emzirilmelidir. 15-20 dak srmelidir Ek gdalar: 6. aydan sonra balanr.

1 - 12 aylar aras Trk erkek ocuklar tart / boy izelgesi

En az 1 Aylk bebek 2 Aylk bebek 3 Aylk bebek 4 Aylk bebek 3000 g - 51 cm 3600 g - 53 cm 4150 g - 55 cm 4600 g - 57 cm

En fazla 5750 g - 59.5 cm 6600 g - 62.5 cm 7500 g - 65 cm 8250 g 67.5 cm

Alama

Hastalkla hi karlamam bir kiiye l ya da zayflatlm hastalk etkeni , veya onun zehirli rnleri verilerek yaplan korumaya alama denir. Bylece birey edinilmi baklk kazanr. Birey hastal geirerek de baklk kazanabilir. Kzamk, ocuk felci, bomaca, difteri, verem ve tetanos iin alar uygulanr.

A takvimi
Dou mda BCG (Vere m) Hepati t-B Difteri Tetan oz Bom aca ocuk Felci HIB* Kzam k + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 Ay 2 Ay 4 Ay 6 Ay 7 Ay 9 Ay 12 Ay 15 Ay 18 Ay 4-6 Ya 11-12 Ya + + + + + + + x + + + +

MMR**
Su iei
*

+
+

x
x

HIB: Haemophilus nfluenza tip-b -menenjit as olarak bilinir MMR: kzamk, kzamkk, kabakulak as

**

x Hekim tarafndan gerekli grlrse yaplr

ocuk salk sorunlar 1. Yksek ate

Vcut scakl 36,5-37 C arasndadr. Vcut ss mikrobik hastalklarda, ar hareket, su kayb ve gne arpmas halinde ykselir. Ilk su ile banyo, su ve alkol pansuman yararl olabilir.

2. shal

Dknn sk ve sulu olarak karlmasdr. Su ve mineral kaybna sebep olur. Ana ama su ve mineral kaybn gidermektir.

3. Zatrre

Akcier iltihabdr. Bakteri, virs, mantar, parazitler, kimyasal maddeler sebep olabilir. Ate, hrlt, ksrk, solunum gl, itah kayb, solgunluk, zayflk belirtileridir.

4. Pamukuk

Azda yer alan bir mantar enfeksiyonudur. Bebein emmesini ve yemesini gletirir. Karbonatl su yarar salayabilir.

5. Doumsal hastalklar

Kaltmla geen hastalklardr. El ayak ekil bozukluu, yark damak ve dudak yaps, kalp delii, kala k Akraba evlilikleri nlenmelidir.

6. Akraba evlilikleri

Ailede bulunan hastaln ortaya kma olasln arttrr.

7. Kan uyumazl

Annenin rh(-), Babann ise Rh(+) olduu durumlarda anne ve bebek arasnda kan uyumazl ortaya kabilir. Anne bebein kann phtlatrc maddeler retir.

8. Sarlk

Normal yenidoan sarl: alyuvarlarn yklmas sonucu oluan sarlktr. Anormak sarlk: kan uyumazl veya metabolik rahatszlklara baldr.