Anda di halaman 1dari 12

SMK

287XX, BENTONG, PAHANG.


NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE *

BID2 : Mengetahui tentang asas elektronik BID2E1 : Menyatakan empat simbol komponen elektronik UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

SUAIKAN NAMA DAN SIMBOL 4 KOMPONEN ELEKTRONIK DI BAWAH

KOMPONEN

SIMBOL

TRANSISTOR PNP

KAPASITOR BERKUTUB

PERINTANG TETAP

DIOD PEMANCAR CAHAYA

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, ..

SMK
NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE *

B2D2 : Mengetahui dan memahami tentang elektronik B2D2E1 : Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya

287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

PADANKAN 3 KOMPONEN ELEKTRONIK DI BAWAH DENGAN FUNGSINYA. KOMPONEN ELEKTRONIK FUNGSI KOMPONEN

KAPASITOR

DIGUNAKAN SEBAGAI LAMPU ISYARAT PADA RADIO, TELEVISYEN DAN PERALATAN ELEKTRONIK.

TRANSISTOR

MENYIMPAN DAN MEMBUANG CAS ELEKTRIK

DIOD PEMANCAR CAHAYA

MENINGGIKAN ARUS, VOLTAN DAN KUASA SERTA BERTINDAK SEBAGAI SUIZ

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

Dilaksanakan oleh, ..

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan Disahkan oleh,

..

SMK
NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE *

B3D2 : Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik B3D2E1 : Membaca nilai satu peringtang tetap dengan tepat

287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Kod warna Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna

Nilai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5% 10% 20%

Mera h

Mera h

Kunin g

Ema s

Berapakah nilai rintangan bagi perintang tetap di atas? A ) 224 ohm 5% B ) 22.4 K ohm 5% C ) 22 K ohm 5% D ) 220 K ohm 5% Dilaksanakan oleh, *Tandakan jika pelajar telah menguasai dan ..

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Disahkan oleh,

..

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE *

B3D2 : Mengaplikasikan pengetahuan dan elektronik B3D2E2 : Menterjemah semua komponen lukisan bergambar B4D2 : Mengaplikasikan pengetahuan dan elektronik secara sistematik B4D2E2 : Menterjemah semua komponen lukisan bergambar mengikut prosedur

kefahaman tentang asas dalam lukisan skematik kepada kefahaman tentang asas dalam lukisan skematik kepada

SMK
287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Lengkapkan dengan menyambung tamatan bagi setiap komponen elektronik pada lukisan bergambar di bawah mengikut lukisan skematik di atas.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o

oo oo

oooooooooooo ooooooooo ooo oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo ooooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo ooooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo ooooooooooo ooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooo oooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo

o o o o o o

+ -

+
NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE **

BID2 : Mengetahui tentang asas elektronik BID2E1 : Menyatakan empat simbol komponen elektronik

Dilaksanakan oleh,
*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

Disahkan oleh, jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan ..

..

SMK
287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

LUKISKAN SIMBOL BAGI KOMPONEN ELEKTRONIK BERIKUT Diod Pemancar Cahaya (LED) Tidak Berkutub Kapasitor

Transistor PNP Tekan Tutup

Suis

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE **

B3D2 : Mengaplikasikan B2D2 Mengetahui dan memahami pengetahuan tentang dan kefahaman elektronik tentang asas elektronik B2D2E1 : Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya B3D2E1 : Membaca nilai satu peringtang tetap dengan tepat

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh, .. ..

SMK

287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

LENGKAPKAN FUNGSI 3 KOMPONEN ELEKTRONIK DI BAWAH

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

Dilaksanakan oleh,

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Disahkan oleh,

..

..

SMK
287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE **

Kod warna Nilai Hitam 0 Perang 1 Merah 2 Oren 3 B3D2 :Kuning Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas 4 elektronik Hijau 5 B3D2E2 : Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada Biru 6 lukisan bergambar B4D2 :Ungu Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas 7 elektronik secara sistematik8 Kelabu B4D2E2 : Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada Putih 9 lukisan bergambar mengikut prosedur Emas 5% Perak 10% Tiada 20% warna

Perak Kuning Ungu Merah

Berapakah nilai rintangan bagi perintang tetap berikut? Penyelesaian :

Jawapan : _______________________________

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, ..

SMK
287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

R3 R1 LED 1 R4 TR1 C1 9V

NAMA TINGKATAN
R2 NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE ***

Lukiskan

BID2 : Mengetahui tentang asas elektronik : Menyatakan empat simbol komponen elektronik lukisanBID2E1 bergambar di bawah bagi lukisan skematik di atas.
oo o

o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oo o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oo ooooooooooooooo o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oo ooooooooooooooo o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oo o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo o o oooo oooo oo ooo oo o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo o o oo oo oooo oooo ooo o oooo oo oooo oooo oooo oooo o o oooo oo oooo oooo oooo oooo o

oo o

o oo o

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, ..

SMK

287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

LENGKAPKAN JADUAL DI BAWAH KOMPONEN NAMA KOMPONEN Diod Pemancar SIMBOL

Cahaya

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE ***

B2D2 : Mengetahui dan memahami tentang elektronik B2D2E1 : Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya

Perintang Tetap

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh, .. SMK


287XX, BENTONG, PAHANG.

..

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

TERANGKAN 3 FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK DI BAWAH

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

Dilaksanakan oleh,

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Disahkan oleh,

NAMA .. TINGKATAN

..

NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE ***

B3D2 : Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik B3D2E1 : Membaca nilai satu peringtang tetap dengan tepat

SMK
287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Emas Biru Kelabu Perang

Berapakah nilai rintangan bagi perintang tetap berikut? Penyelesaian :

Jawapan : _______________________________

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh,
NAMA

Disahkan oleh, ..
kefahaman tentang asas dalam lukisan skematik kepada kefahaman tentang asas dalam lukisan skematik kepada

TINGKATAN

NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE ***

..

B3D2 : Mengaplikasikan pengetahuan dan elektronik B3D2E2 : Menterjemah semua komponen lukisan bergambar B4D2 : Mengaplikasikan pengetahuan dan elektronik secara sistematik B4D2E2 : Menterjemah semua komponen lukisan bergambar mengikut prosedur

SMK
287XX, BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA DEMONTRASI


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Lukiskan lukisan bergambar bagi lukisan skematik di atas.


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o oo oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o oo o o o o oo o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, ..