Anda di halaman 1dari 5

REKOD PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun Bil.

Murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : 5 Gemilang : 27 orang : 14 Julai 2010 : 10.30 11.30 ( 1 jam) : Patriotisme : Setia kepada negara : Pada akhir pembelajaran, murid dapat: i. Mengemukakan pendapat yang bernas dan sesuai dengan tajuk yang dipelajari ii. Membuat catatan isi-isi penting yang terdapat dalam sajak yang dibaca iii. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis Fokus Utama : 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 1(i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.

Fokus Sampingan : 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (i). Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i). Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif

Kemahiran Bahasa : Membaca, Menulis Bertutur Sistem Bahasa Tatabahasa _Sinonim Sebutan dan intonasi - sajak Kosa kata - Ungkapan Jenis-jenis ayat; Ayat Tunggal, Ayat Majmuk

Pengisian Kurikulum: Ilmu : Kajian Tempatan, Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Nilai : Kesyukuran , Patriotisme , Kebebasan, Bekerjsama

Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir kesimpulan Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar aktif, Menghurai Kecerdasan Pelbagai : Muzik, Interpersonal, Intrapersonal : Menjana idea, Menghubungkait, Membuat

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menyambut , membaca atau mendengar tentang Hari Kemerdekaan Bahan Bantu Belajar : Komputer riba,projektor LCD, Radio, CD,Bendera (Jalur

Gemilang), Gambar Perdana-perdana Menteri, Kad Majung.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Isi Pelajaran Lagu Tanggal 31 Ogos Soalan lisan; Bilakah kita mesti mengibarkan jalur gemilang? Mengapakah kita mesti mengibarkan Jalur Gemilang? Aktiviti P&P Set Induksi ( 5 minit ) 1. Guru meminta murid menyanyikan lagu 31 Ogos sambil mengibarkan Jalur Gemilang 2. Murid menyanyi beramai-ramai sambil mengibarkan Jalur Gemilang Catatan KB BCB mengingat kembali,mendengar , Teknik bersoal jawab KP - intrapersonal BBB: Radio,Jalur Gemilang

Setia Kepada Negara Tempat-tempat yang bersejarah di Malaysia dan tokoh perdana-perdana menteri Malaysia

Langkah 1( 10 minit ) Aktiviti 1 1. Murid menonton dan memerhatikan gambar yang dipaparkan pada skrin 2. Guru bersoal jawab dengan murid secara individu tentang gambar yang dipaparkan

Ilmu : Kajian Tempatan KB : menghubung kait BCB : mendengar aktif, Teknik simulasi, Terknik bersoal jawab KP: Interpersonal

Soalan: Mengapakah kita mesti Aktiviti 2

Nilai: Patriotisme BBB: Komputer riba, projektor slaid,

setia kepada Negara? . Guru memilih enam orang murid untuk melaungkan perkataan merdeka sebanyak tiga kali. Setia kepada negara Tayangan LCD Langkah 2( 15 minit ) Aktiviti 1 1.Guru meminta murid untuk membaca

KB: menjana idea,

Sajak; Tanah Pusaka Tercinta

BCB: menghurai, Teknik perbincangan KP: intrapersonal

dan memahami puisi (sajak ) - menyatakan isi yang tersurat dan tersirat dalam sajak yang dibaca -menyatakan maksud perkataan 2.Murid meneliti, memahami puisi (sajak) yang ditayangkan Aktiviti 2 1. Murid dipecahkan kepada tiga kumpulan. Murid berbincang tentang isi dan maksud sajak yang diberi

BBB: kertas majung, komputer riba, projektor LCD

Nilai: bekerjsama

2. Murid mencatat isi-isi penting dan maksud sajak dalam kertas majung

3. Setiap kumpulan diminta untuk menyampaikan isi-isi penting yang terkandung dalam sajak secara lisan Sajak; Tanah Pusaka Tercinta Menyampaikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul Langkah 3( 10 minit ) Aktiviti 1 Kumpulan 1 Murid membaca dan melafazkan puisi secara lisan BCB: bacaan intensif, Kumpulan 2 Murid diminta untuk mendeklamasikan sajak mengikut sebutan dan intonasi yang sesuai Kumpulan 3 Murid menyanyikan sajak tanpa muzik Guru meminta murid menilai sebutan dan intonasi rakan mereka. Guru memberikan ulasan mengenai aspek sebutan dan penyampaian sajak BBB: komputer riba, Projektor LCD KP: interpersonal Nilai: kesyukuran Teknik mestamu Ilmu: PSK KB: menjana idea

Kosa kata: toleransi, patriotisme, setia Ungkapan : tumpahnya darahku, tidak akan berbelah bahagi, Suburkan patriotisme Ayat tunggal; -Kita mesti setia kepada negara Ayat majmuk: -Kita mestilah bersyukur kerana hidup dalam negara yang aman dan tenteram Rumusan Pelajaran

Langkah 4( 15 minit ) Aktiviti 1 (Aktiviti Penulisan) Kumpulan 1 Murid diminta berbincang dan membina 5 ayat tunggal berdasarkan gambar yang diberi Kumpulan 2 Murid berbincang dan dikehendaki menulis 5 ayat majmuk berpandukan gambar yang ditunjukkan Kumpulan 3 Guru meminta murid membina 5 ayat yang lengkap berdasarkan perkataan yang disediakan..

KB:

menjana

idea,

membuat kesimpulan

BCB: menulis

kemahiran

Teknik perbincangan KP: Intrapersonal Nilai: Kebebasan

Penutup ( 5 minit)

Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KP: Muzik BBB: Video klip Cemerlang Gemilang Terbilang

Kognitif pentingnya Guru dan murid bersama-sama taat kepada negara bagi menjamin perpaduan menyanyikan lagu Cemerlang Gemilang Terbilang dengan iringan muzik menerusi tayangan skrin(LCD)

Disediakan oleh,

BAKARI@BAKRI BIN TABAH 661002125017 / Unit BM802 PGSR (Ambilan November 2008) IPM Kampus Kent Tuaran.

TARIKH: 7 Disember 2010

Anda mungkin juga menyukai