Anda di halaman 1dari 21

PELAN TAKTIKAL 2012

SK TOH RAKNA SAKTI 34140 RANTAU PANJANG, PERAK

Free Powerpoint Templates

Page 1

VISI SEKOLAH
Berilmu, beriltizam dan berketrampilan menganjak paradigma menuju kecemerlangan dalam kurikulum, kokurikulum, sahsiah dan pengurusan pentadbiran

Free Powerpoint Templates

Page 2

MISI SEKOLAH
Berusaha melahirkan kecemerlangan yang berterusan dalam bidang Akademik Sahsiah Sukan Kokurikulum Kepimpinan yang berkesan Prasarana yang selamat

Free Powerpoint Templates

Page 3

PIAGAM PELANGGAN

Memberi pendidikan yang berkualiti kepada semua pelajar. Peka terhadap semua masalah pelajar. Mengutamakan tatasusila dan bersopan santun Melayan pelajar dengan adil dan saksama. Sentiasa menambah ilmu untuk mempertingkatkan mutu pendidikan. Mewujudkan satu sistem pengurusan yang bersih, cekap dan amanah. Mengamalkan sikap keterbukaan dan memberi layanan yang mesra dan segera kepada individu yang berurusan dengan sekolah.

Free Powerpoint Templates

Page 4

FAKTOR PERSEKITARAN LUARAN YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI SEKOLAH

TEKNOLOGI EKONOMI
ORGANISASI SEKOLAH

POLITIK

SOSIOBUDAYA
Free Powerpoint Templates Page 5

DALAMAN: KEKUATAN/STRENGHS 1. 90% guru adalah terlatih dan berpengalaman 2. Terdapat seorang guru pakar MATEMATIK 3. 90% guru celik asas komputer 4. Ada satu makmal komputer lengkap dan bilik akses 5. Bilik darjah mencukupi bagi jumlah murid 6. 100% guru mengikut opsyen 7. Kewangan sekolah stabil 8. Kerja berpasukan mantap 9. Pemeriksaan buku murid berjalan 10. PIBG mempunyai sumber kewangan stabil dan menyumbang kepada program sekolah

DALAMAN : KELEMAHAN / WEAKNES 1. 40% murid tidak bermotivasi dan lemah dalam bahasa Inggeris, Matematik & Sains 2. 5% guru baru perlu bimbingan bagi penyesuaian murid dan persekitaran 3. 50% guru mengajar kurang menggunakan bahan sokongan 4. 40% guru kurang berminat dengan aktiviti luar 5. 30% ketua panitia tidak mengikut standart kualiti 6. 50% ibubapa kurang berkomunikasi berkesan dengan sekolah 7. Bilik PSS kecil, sesak dan banyak ruang-ruang tidak dapat disediakan 8. Peralatan mesin cetak dan taip lama 9. 10% guru keluar sekolah kerana terlibat dengan aktiviti luar bilik darjah waktu P&P / kursus 10. Pemantauan tidak berjalan mengikut jadual

LUARAN: PELUANG / OPPORTUNITIES 1. Hubungan baik PPD dan JPN dengan sekolah 2. Sokongan kewangan dari NGO 3. Kerjasama baik dengan ADUN Kawasan Selama 4. Sokongan moral PIBG 5. Sokongan sekolah jiran dan SMK Sungai Bayor 6. Sokongan padu bekas murid 7. Kedudukan berhampiran Kulim dan P.Pinang sebagai kawasan industeri Negara 8. Wujud kerjasama Biro Pendidikan JKKK dengan sekolah 9. Pibg dan masyarakat setempat bersedia untuk sama-sama bergotong royong disekolah 10. Lawatan sambil belajar kepusat pengajian tinggi awam dan pameran ilmu.

Free

LUARAN : ANCAMAN / THREATS 1. 40% ibubapa kurang memotivasikan anak kearah kecemerlangan 2. Sungai, sawah dan kebun serta suasana menjadi punca kelekaan murid 3. Faktor kemiskinan punca anak-anak terbiar tanpa kawalan 4. Persaingan dalam politik menjejaskan perpaduan ummah 5. Sosiobudaya dan amalan tradisi sukar menerima perubahan 6. Pengaruh media elektronik menyebabkan anak-anak leka dan lalai 7. Hubungan antara Pengerusi PIBG dan AJK kurang mantap 8. Ibubapa bekerja kilang menyebabkan anak terbiar 9. 35% ibubapa cenderung bersifat individulistik Powerpoint Templates 10. 30% ibubapa mempunyai tahap pendidikan yang Page rendah

MATRIK TOWS
DALAM AN
KEKUATAN/STRENGTHS 1.90% guru terlatih dan berpengalaman 2.Ada 1 guru Pakar MATH & 90% guru celik asas komputer 3.Kerja berpasukan yang mantap 4.Ada makmal komputer 5.PIBG ada sumber kewangan KELEMAHAN/WEAKNESSES 1.40% murid tidak bermotivasi dan lemah dalam BI, Matematik dan Sains 2. 5% guru baru perlu bimbingan dan penyesuaian diri dengan murid dan persekitaran 3.50% guru mengajar kurang guna bahan sokongan 4.40% guru kurang minat aktiviti luar bilik darjah 5.30% ketua panitia tidak ikut standart kualiti STRATEGI KNP / WO 1.Ada kelas tambahan /tuisyen dibiayai PIBG/Kerajaan W1,W3,O1,O5 Strategi Kelas Tambahan UPSR 1.Adakan kursus peningkatan keibubapaan. W1,W2,O1,O3,O5 Strategi Lawatan ke sekolah Lima Bintang

LUARAN
PELUANG/OPPORTUNITIES 1.Hubungan baik PPD, JPN, NGO dengan sekolah 2.Kerajaan Negeri melalui peruntukan YB Adun Selama membantu kewangan 3.Komitmen sekolah jiran SMK Sungai Bayor 4.Sokongan moral dan kewangan PIBG 5.Kerjasama masyarakat setempat bersedia membantu pihak sekolah STERATEGI KP / SO 1.Gunakan PIBG minta JPN, NGO menghantar guru berkursus kemahiran ICT S1,S4, S5, O1,O4 Strategi Pengembangan Staff 1.Adakan kelas tambahan UPSR dibiayai oleh PIBG dan peruntukan Adun Selama S2,S3,O2,O5 Strategi Tingkat Prestasi UPSR 1.Lawatan smbil belajar kepusat penajian tinggi sebagai motivasi O1,O2,O3,S2,S3 Strategi Kerja Berpasukan

Free Powerpoint Templates

Page 7

Sambungan MATRIK TOWS

ANCAMAN / THREATS 1. 40% ibubapa kurang memotivasikan anak 2. Sungai, sawah dan kebun melalaikan 3. Persaingan politik menjejaskan perpaduan ummah 4. Sosiobudaya tradisi sukar terima perubahan 5. 30% ibubapa mempunyai tahap pendidikan yang rendah

STRATEGI KA / ST 1. Wujud kelab komputer sekolah S4,S3, S5, T1,T2,T5 Strategi Wujud Kelab Komputer Sekolah 2. Gunakan kepakaran guru bagi mengajar komputer S1,S2,T2,T4 Strategi P&P Gunakan Komputer 3. Ceramah agama oleh pendakwah bertauliah S3,S5,T3,T4, T5 Strategi Perpaduan Ummah

STRATEGI KNA / WT 1. Menganjurkan perkhemahan guru baru bersama pelajar W2,W4,T3.T4 Strategi Pembimbing Guru Baru Bersama Pelajar 2. Dapatkan bantuan YB dan JPN untuk program sekolah W1,W4, T1, T2 Strategi Program Berkembar Dengan Sekolah

Free Powerpoint Templates

Page 8

LATAR BELAKANG

Kekuatan : 32 orang guru yang berkebolehan Bilik darjah yang mencukupi Makmal Komputer yang boleh digunakan dengan berkesan Bilik sains sederhana lengkap Bilik Kemahiran hidup sederhana lengkap Bilik Pra Sekolah Bilik Akses

Free Powerpoint Templates

Page 9

Kelemahan/Kekurangan Kelemahan dalam penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan guru & murid Persekitaran luar Bandar - Ibubapa kurang mengambil berat pembelajaran anak-anak jagaan mereka Murid kurang minat dalam belajar secara kendiri.

Free Powerpoint Templates

Page 10

MATLAMAT STRATEGI
Pengurusan dan Kepimpinan yang berkesan Kecemerlangan akademik yang berasaskan Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang Pembangunan sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan Kecemerlangan sukan dengan pendekatan saintifik dan inovatif. Kecemerlangan kokurikulum berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional.

Free Powerpoint Templates

Page 11

BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK


MATLAMAT STRATEGIK:
1 Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan UPSR 2 Meningkatkan penguasaan kemahiran asas di kalangan murid 3 Melaksanakan dasar PPSMI 4 Melaksanakan dasar MBMMBI 5 Melaksanakan dasar KSSR 5 Meningkatkan pengusaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 6 Meningkatkan keterampilan murid 7 Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran hayat.

Free Powerpoint Templates

Page 12

OBJEKTIF
1. Peratus murid cemerlang ( 5A ) meningkat 2. Peningkatan peratus murid yang lulus minima 3. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira 4. Semua murid dapat menguasai asas jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain. 5. Dapat melaksanakan Dasar PPSMI ,MBMMBI dan KSSR dengan berkesan 6. Semua guru akan mahir menggunakan peralatan TMK serta dapat menggunakanya dalam pengurusan pembelajaran dan pengajaran. 7. Semua murid dapat menguasai kemahiran TMK dalam proses pembelajaran 8. Murid dapat menguasai kemahiran bersosial dan berkomunikasi 9. Murid menguasai strategi pemerolehan ilmu pengetahuan 10.Murid menguasai TMK untuk memperoleh, memanfaat dan menyampai maklumat.

Free Powerpoint Templates

Page 13

MATLAMAT STRATEGIK
MENINGKATKAN KECEMERLANGAN DALAM UPSR

Free Powerpoint Templates

Page 14

OBJEKTIF
1. Peratus lulus cemerlang meningkat 2. Peratus lulus minima (ABC) meningkat

2011 ITEM

PKSR 2 2011 TOV

TARGET 2012

PENINGKATAN

BIL
5A 0

%
0

BIL
0

%
0

BIL
5

%
8.19 65.57

%
8.19% 30.38%

Lulus 19/54 35.19 29/60 48.33 40/61 Keseluruhan

Free Powerpoint Templates

Page 15

STRATEGI PERLAKSANAAN
Bil Program Masa Pengerusi/Tindakan Catatan

1 Kerangka Perancangan

November 2011

Zulkiffly/Mohd Noor/ Mohd Izan Tn. Hj Mohd Poad Bilik Gerakan/

2 Taklimat Program

Januari

Perhimpunan
Guru Ibubapa

3 Taklimat Visi dan Misi Majlis Doa Selamat &

Jan/Julai

Guru Besar

Bacaan Yasin Pagi Jumaat

Januari,Mei - Sept

Shahrul Amin Fakhrorazi/ Nasiroh GB, PK, Zulkiffly,

5 Solat Zohor Berjemaah Motivasi Percambahan

Sepanjang Tahun

Surau

Minda

Sepanjang Tahun

Mohd Noor

Perhimpunan Page 16 Sabtu/Cuti

7 Kelas Bimbingan

Disember 2011 Templates Tn. Hj. Mohd Free Powerpoint

Bil

Program

Masa

Pengerusi/Tindakan

Catatan

Perjumpaan & Motivasi Waris

Feb, Mei, Ogos

Sopian, Farihah

Dewan

9 Laluan Ilmu & Kata Hikmah


10 Mentor Mantee 11 Pembimbing Rakan Sebaya 12 English Day 13

Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun

Khairil Azuan
Asrulizan/Azhari Maznah/Rozita Sarojiny Danial Mula Mac Mula Mac Every Wed. Awal Februari

Program Cemerlang Bahasa


Melayu Program Cemerlang Bahasa Inggeris

14

Sepanjang Tahun

Haslinda

Awal Februari

Free Powerpoint Templates

Page 17

Bil

Program

Masa

Pengerusi/Tindakan

Catatan

15 Program Cemerlang Sains 16 Program Cemerlang Matematik Program Cemerlang Agama

Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun

Jamrah/Narimah Mohd Noor

Awal Februari Awal Februari

17

Islam

Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Mac, Sept Jun/Julai

Shahrul Amin Guru Tahun 6 Leny Mohd Fadly, Wan

Awal Februari Mula April

18 GALUS 19 PROTIM 20 Kem Motivasi Kecemerlangan Program Skor 5A (Tuisyen

Bermalam

21

Berbayar)

Mei - Sept

Zulkiffly/Yatim

Murid Terpilih

Free Powerpoint Templates

Page 18

Bil

Program

Masa

Pengerusi/Tindakan

Catatan

22 Kepong & Pecut


Majlis Bacaan Yaasin dan Solat Hajat Taklimat Akhir UPSR dan Doa

Ogos - Sept

Tn Hj Mohd Poad /Radzi Mahathir

Soalan Negeri Lain Malam Jumaat

23

Ogos, September

24

September

Khaizura

Sebelum UPSR

25

Sijil-sijil Kehadiran
/Penghargaan Penilaian Kendiri, Analisis, Post Mortem Feb - Sept

Akmal Amilin Mohd Izan, Amiroh

Selepas Program

26

Sijil 4 Warna

Free Powerpoint Templates

Page 19

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PROGRAM

DIS 2011
1

JAN
2 3 4 1

FEB
2 3 4 1

MAC
2 3 4 1

APRIL
2 3 4 1

MEI
2 3 4 1

JUN
2 3 4 1

JULAI
2 3 4 1

OGOS
2 3 4 1

SEPT
2 3 4

Kerangka Perancangan (Nov) Taklimat Taklimat Visi & Misi Doa Selamat / Yasin (Jumaat) Solat Zohor Berjemaah Motivasi Percambahan Minda Kelas Bimbingan Perjumpaan/Motivasi Waris Laluan Ilmu dan Kata Hikmah Mentor Mantee Pembimbing Rakan Sebaya English Day Program Cemerlang BM Program Cemerlang BI Program Cemerlang Science Program Cemerlang Math Program Cemerlang Agama GALUS PROTIM Kem Motivasi Kecemerlangan Skor 5A (Tuisyen Berbayar) Kepong & Pecut Bacaan Yaasin & Solat Hajat Taklimat Akhir UPSR & Doa Sijil Kehadiran & Penghargaan Penilaian Kendiri, Post 26 Mortem

Free Powerpoint Templates

Page 20

HARAPAN
SEMOGA PERANCANGAN INI DAPAT MEMBANTU SETRAS MENJADI SEBUAH SEKOLAH CEMERLANG PADA TAHUN 2012

Free Powerpoint Templates

Page 21