Anda di halaman 1dari 75

TERHAD

KERTAS TUGASAN

TEKNOLOGI KOMPUTER ( SISTEM)

TERHAD

Cetakan Pertama Julai 2011 Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER SATU ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa

Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

Kod Pengesahan WIM Kod Pengesahan Silibus Tarikh Pengesahan WIM

: WIM/F01/12011/S01/P1 : SFB/F01/12009/P2 : 11 Mac 2011

KANDUNGAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM ..................................... i SENARAI SINGKATAN .......................................................................................... iii KERTAS TUGASAN MODUL 1 ............................................................................. 1
F01-01-01 OFFICE APPLICATION ...............................................................................1 GROUP CLUSTERING MODULE 1 ..............................................................................2 LE1 USE WORD PROCESSING APPLICATION..............................................3 LE2 USED SPREADSHEET APPLICATION ....................................................6 LE3 USE PRESENTATION APPLICATION ......................................................8

KERTAS TUGASAN MODUL 2 ............................................................................10


F01-01-02 COMPUTER ASSEMBLY...........................................................................10 GROUP CLUSTERING MODULE 2 ............................................................................11 LE1 MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA ....................................12 LE2 SETUP COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS COMPONENT 14 LE3 SOFTWARE INSTALLATION..................................................................17

KERTAS TUGASAN MODUL 3 ............................................................................19


F01-01-03 COMPUTER MAINTENANCE ....................................................................19 GROUP CLUSTERING MODULE 3 ............................................................................20 LE1 DIAGNOSE SYSTEM ERROR LOGS/BEEPS .....................................21 LE2 COMPLY WITH COMPANY SECURITY POLICY.................................23 LE3 DIAGNOSE AND SCAN COMPUTER AND LAPTOP THREATS ........26 LE4 MAINTAIN COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS .......................................................................................30 LE5 EXECUTE DATA BACKUP AND STORE CUSTOMER DATA / INFORMATION .......................................................................................33

KERTAS TUGASAN MODUL 4 ............................................................................36


F01-01-04 COMPUTER TROUBLESHOOTING ..........................................................36 GROUP CLUSTERING MODULE 4 ............................................................................37 LE1 INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER AND LAPTOP POWER SUPPLY DEVICES ...................................................................38 LE2 CHECK COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM .......................................40 LE3 REPLACE COMPUTER AND LAPTOP FAULTY COMPONENT ............44

KERTAS TUGASAN MODUL 5 ............................................................................47


GROUP CLUSTERING MODULE 5 ............................................................................48 LE1 UPGRADE COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT COMPONENTS . 49 LE2 CHECK COMPUTER SYSTEM AND LAPTOP SOFTWARE .................53 LE3 UPDATE COMPUTER AND LAPTOP SOFTWARE ................................55

KERTAS TUGASAN MODUL 6 ............................................................................58


GROUP CLUSTERING MODULE 6 ............................................................................59 F01-01-06-LE1 SET UP COMPUTER NETWORK CABLE..........................................59

LE1 LE2 LE3

SET UP COMPUTER NETWORK CABLE ..............................................60 DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIROMENT..................................62 SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM .............................64

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM


KURSUS SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

Ahli Jawatankuasa : 1. 2. 3. 4. Sofian Bin Mohamad (Pengerusi Kluster ICT) Mohd Khalid Bin Adnan (Penolong Pengerusi Kluster ICT) Stephen Chales A/L I. Paul (Ketua Penyelaras) Kamaruddin Bin Mohd (Penolong Ketua Penyelaras) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Mohd Shukri Bin Nordin Hasliza Binti Abu Hassan Azita Binti Md. Salleh Norashikin Binti Ariffin Che Hazwaty Binti Che Hussin Lili Sopeya Wati Binti Mohamad Mohd Razi Bin Yaacob Intan Sharfinas Binti Mohd Nasir Noriyah Binti Zakaria Parling Bin Maidin Rosli Bin Abd. Rashid Noor Hashimah Binti Abu Naim Mohd Shazwan Bin Muhiyuddin Siti Khatijah Binti Muhammad Rahim Azura Zuliana Binti Alias Aswani Binti Abdullah Junaidah Binti Matli Norazida Binti Hussin ILP Kepala Batas ILP Kepala Batas ILP Kepala Batas ILP Kepala Batas ILP Kota Bharu ILP Kota Bharu ILP Kota Bharu ILP Kuala Lumpur ILP Kuala Lumpur ILP Kuantan ILP Kuantan ILP Kuantan ILP Ipoh ILP Ipoh ILP Ipoh ILP Kuala Terengganu ILP Kuala Terengganu ILP Kuala Terengganu ADTEC Melaka ILP Selandar ILP Perai ILP Kuala Terengganu

Urusetia : 1. 2. Cik Norida Binti Othman Pn Adila Binti Jaffar BKT, Ibu Pejabat BKT, Ibu Pejabat

Tarikh dibangunkan Tempat

: :

30 Mac 02 April 2010 ILP Kuala Langat

ii

SENARAI SINGKATAN
IS WS AS INFORMATION SHEET WORK SHEET ASSIGNMENT SHEET

KOD KURSUS SEMESTER NO. MODUL NO. LE JENIS WIM

F01-01-01-LE1-AS

iii

KERTAS TUGASAN MODUL 1


F01-01-01 OFFICE APPLICATION

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

GROUP CLUSTERING MODULE 1


F01-01-01-LE1 USE WORD PROCESSING APPLICATION 01.05a Introduction into word processing application.

F01-01-01-LE2 USE SPREADSHEET APPLICATION 01.05b Introduction into spreadsheet application.

F01-01-01-LE3 USE PRESENTATION APPLICATION 01.05c Introduction into presentation application.

MUKASURAT 2

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-01 OFFICE APPLICATION LE1 USE WORD PROCESSING APPLICATION

01.05a INTRODUCTION INTO WORD PROCESSING APPLICATION

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

APPLY WORD PROCESSING, SPREADSHEET AND PRESENTATION APPLICATION BY USING THE COMPUTER SYSTEM WITH THE APPLICATIONS SO THAT: 1. ALL THE WORD PROCESSING MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :OBTAIN PRODUCT FUNCTIONAL REQUIREMENT USING PRODUCT FUNCTIONAL, PRODUCT ERGONOMIC, PRODUCT AESTHETIC AND PRODUCT SAFETY REQUIREMENT SO THAT PRODUCT IS ANALYSED TO CUSTOMERS REQUIREMENTS.

F01-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 3

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK INTRODUCTION INTO WORD PROCESSING APPLICATION

2.

ARAHAN Kertas tugasan ini bertujuan menilai ketrampilan anda dalam pengetahuan berkaitan bagi memnuhi keperluan noss dan memantapkan kefahaman pelajar dengan lebih terperinci berkenaan penggunaan micosoft office word 2007. Jawab mengikut kehendak soalan. Jawapan hendaklah ringkas dan tepat.

3.

SOALAN BAHAGIAN A: Sila jawab mengikut kehendak soalan. Jawapan hendaklah ringkas dan tepat. 1. Berikan langkah untuk menyimpan dokumen. 2. Bagaimanakah untuk membuat nombor muka surat? 3. Terangkan secara ringkas cara-cara membina jadual. 4. Pada pendapat anda, adakah penggunaan kata Microsoft Word ini mampu memudahkan kerja-kerja penggunanya? 5. Nyatakan dengan ringkas fungsi-fungsi yang terdapat pada Micrososft Word?

BAHAGIAN B: Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul. 1. Perisian tambahan untuk menghasilkan teks berhias dikenali sebagai ______________ 2. Ctrl + S digunakan untuk _____________________. 3. ________________digunakan untuk membina jadual.

F01-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 4

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

Bahagian C : Susunkan pernyataan berikut mengikut turutan yang betul untuk membina jadual. i. Ketik butang ok untuk teruskan ii. Pilih menu table>Insert>Table iii. Taipkan kandungan jadual iv. Masukkan ciri-ciri jadual yang ingin dibina v. Pilih jadual yang akan diformat dengan mengetik tanda yang terletak di bucu kiri atas jadual vi. Klik butang apply vii. Pilih table autoformat.

Jawapan : i. ______________________________________________________________ ii. ______________________________________________________________ iii. ______________________________________________________________ iv. ______________________________________________________________ v. ______________________________________________________________ vi. ______________________________________________________________ vii. ______________________________________________________________

4.

RUJUKAN : 1. Iskandar Abdul Rashid, Zaitun Ismail (2004), Mempelajari Komputer Dan Aplikasi, Batu Caves Selangor, Venton Publishing (M) Sdn. Bhd, ISBN 983-2661-47-1, m/s 173-202 2. Mohd Jamil B Marzuki, Mohd Sufian Ahmad (2003) Perisian Komputer, Petaling Jaya, Selangor, Fajar Bakti Publishing (M) Sdn Bhd, m/s 150-189

F01-01-01-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 5

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-01 OFFICE APPLICATION

LE2

USED SPREADSHEET APPLICATION

01.05b INTRODUCTION INTO SPREADSHEET APPLICATION

APPLY WORD PROCESSING, SPREADSHEET AND PRESENTATION APPLICATION BY USING THE COMPUTER SYSTEM WITH THE APPLICATIONS SO THAT: 1. OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) 2. 3. ALL THE WORD PROCESSING MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT ALL THE SPREADSHEET MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT ALL THE PRESENTATION MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :USE SPREADSHEET APPLICATION USING MENU, TOOL AND FEATURE SO THAHT PRESENTATION APPLICATION CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT.

MUKASURAT 6

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK
ISTILAH UMUM PADA LEMBARAN KERJA (EXCEL)

2.

ARAHAN Jawab kedua-dua soalan yang diberikan. Anda diberi masa selama 1 jam untuk menyelesaikannya. Sila dapatkan maklumat-maklumat berikut: Kekunci-kekunci Fungsi Format data dengan menggunakan kekunci shortcut

3.

SOALAN 1. Senaraikan kekunci-kekunci fungsi yang boleh menggunakan fungsi (F1 F12) pada papan kekunci. Contoh F1 : Display Help or The Office Assistant. 2. Senaraikan penggunaan kekunci shortcut untuk memformat data. Contoh Alt+ : memaparkan perintah Style

4.

RUJUKAN
1. Nama buku : Siri Teks Politeknik ; Aplikasi Komputer Pengarang : Chian Fui Suan, Abd. Rashid Mohd Ali Tempat diterbitkan : Selangor Darul Ehsan Penerbit : Fajar Bakti Sdn.Bhd. Mukasurat : 93 ~ 107

F01-01-01-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 7

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-01 OFFICE APPLICATION LE3 USE PRESENTATION APPLICATION

01.05c INTRODUCTION INTO PRESENTATION APPLICATION

APPLY WORD PROCESSING, SPREADSHEET AND PRESENTATION APPLICATION BY USING THE COMPUTER SYSTEMWITH THE APPLICATIONS SO THAT: OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) 1. ALL THE WORD PROCESSING MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT. 2. ALL THE SPREADSHEET MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT. 3. ALL THE PRESENTATION MENU, TOOL AND FEATURE CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :USE PRESENTATION APPLICATION USING MENU, TOOL AND FEATURE SO THAHT PRESENTATION APPLICATION CAN BE USE ACCORDING TO REQUIREMENT.

F01-01-01-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 8

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK INTRODUCTION INTO PRESENTATION APPLICATION

2.

ARAHAN Jawab semua soalan yang diberikan. Pelajar mesti menghantar tugasan ini selepas tempoh penilaian tamat (1 Jam). Sekiranya pelajar belum trampil , sila jumpa pegawai penilai anda untuk diiuji lagi.

3.

SOALAN 1. Apakah maksud Power Point? 2. Apakah yang dimaksudkan dengan design template ? 3. Bagaimana mencipta persembahan menggunakan design template ? 4. Apakah kelebihan Persembahan yang dicipta menggunakan design template ? 5. Senaraikan apa yang terkandung di dalam Bar Alat? 6. Apakah fungsi Aplikasi Persembahan? 7. Dimanakah letaknya kawalan tetingkap program? 8. Bagaimanakah cara untuk menggerakkan sekitar tetingkap PowerPoint? 9. Apakah fungsi bar tajuk? 10. dimanakah letaknya butang paparan?

4.

RUJUKAN 1. Chiam Fui Suan, Abd. Rashid Mohd Ali, Aplikasi Komputer, Penerbit Fajar Bakti, 2005 2. Sherry Kinkoph, Bagaimana Mengguna Microsoft PowerPoint, (First Edition) 2000

F01-01-01-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 9

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

KERTAS TUGASAN MODUL 2


F01-01-02 COMPUTER ASSEMBLY

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

GROUP CLUSTERING MODULE 2


F01-01-02-LE1 MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA 02.01 Maintain Computer System Work Area F01-01-02-LE2 SETUP COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS COMPONENTS 01.01 Setup Computer System Unit Components 01.02 Setup Computer Peripherals F01-01-02-LE3 SOFTWARE INSTALLATION 01.03 Install Computer Operating System 01.04 Install Computer Device Drivers 01.05 Install Application Software

MUKASURAT 11

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-02 COMPUTER ASSEMBLY LE1 MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA

02.01 MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA AND SETUP COMPUTER COMPONENTS, PERIPHERALS, OPERATING SYSTEM DEVICE DRIVERS AND APPLICATION SOFTWARE USING TOOLS AND EQUIPMENTS SUCH AS WORK ORDER, COMPUTER MANUAL, HARDWARE DIAGNOSTIC TOOLS, SOFTWARE TOOLS AND HAND TOOLS SO THAT:1. WORK AREA SAFETY FEATURES CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 2. COMPUTER COMPONENTS AND PEROPHERALS ARE SETUP CORRECTLY. 3. OPERATING SYSTEM, DEVICE DRIVERS AND APPLICATION SOFTWARE ARE INSTALLED.

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA USING WORK ORDER, STANDARD OPERATING PROCEDURES, AIR CONDITIONER, TEMPERATURE AND HUMIDITY MEASURING EQUIPMENT, MANUAL, REPORT, CHECKLIST, FLOOR PLAN AND SERVICING TOOLS SO THAT WORK ORDER INSTRUCTIONS AND TIDYING PROCEDURE MANUAL OBTAINED, COMPUTER ROOM TEMPERATURE AND HUMIDITY MEASURED, GENERAL FACILITIES, FIRE EXTINGUISHER, WIRING AND PIPING CONDITION AND COMPUTER ROOM SAFETY FEATURES CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS

F01-01-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 12

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA

2.

ARAHAN Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang diberi.

3.

SOALAN 1. Sebagai seorang pelajar Teknologi Komputer Sistem, anda dikehendaki membuat satu Safe Operational Procedure (SOP) bagi penggunaan sebuah komputer di dalam sebuah makmal. 2. Anda adalah seorang Juruteknik komputer, semasa penyelenggaraan komputer dilakukan, apakah peraturan-peraturan yang perlu ada semasa penyelenggaraan sedang dilakukan? 3. Berikan 4 ciri-ciri keselamatan semasa berada di dalam bengkel? 4. Nyatakan tugas-tugas pelajar semasa berada di dalam bengkel? 5. Nyatakan 3 jenis kebakaran? 6. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah keselamatan? 7. Terdapat 4 pelan tindakan di Keselamatan,senaraikan pelan tersebut? bawah Program Prosedur

8. Apakah tujuan utama Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di tubuhkan ? 9. Terangkan kewajipan anda sebagai pekerja dan kewajipan sebagai majikan? 10. Setakat ini sebanyak lima peraturan telah diwujudkan di bawah Akta Keselamtan dan Kesihatan Pekerja 1994, senaraikan peraturan tersebut.

4.

RUJUKAN 1. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja 1994. 2. Kertas Kerja The Occupational Safety And Health Master Plan Of Department Of Chemistry Malaysia Yang Dibentangkan Oleh En Lim Yok Chaw Di Ikm Chemical Congress Seminar Di Johor Bahru. 3. Http://Www.Jaring.My/Niosh

F01-01-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 13

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-02 COMPUTER ASSEMBLY LE2 SETUP COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS COMPONENT SETUP COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENTS SETUP COMPUTER PERIPHERALS

01.01 01.02

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA AND SETUP COMPUTER COMPONENTS, PERIPHERALS, OPERATING SYSTEM DEVICE DRIVERS AND APPLICATION SOFTWARE USING TOOLS AND EQUIPMENTS SUCH AS WORK ORDER, COMPUTER MANUAL, HARDWARE DIAGNOSTIC TOOLS, SOFTWARE TOOLS AND HAND TOOLS SO THAT:1. 2. 3. WORK AREA SAFETY FEATURES CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. COMPUTER COMPONENTS AND PEROPHERALS ARE SETUP CORRECTLY. OPERATING SYSTEM, DEVICE DRIVERS AND APPLICATION SOFTWARE ARE INSTALLED.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SETUP COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENTS USING WORK ORDER, REPORT , HAND TOOLS , CHECKLIST , COMPONENT MANUAL AND COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENT SO THAT WORK ORDER INSTRUCTIONS STUDIED , HARDWARE COMPONENTS ASSEMBLED AND TESTED , AND HARDWARE SET-UP DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES.

F01-01-02-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 14

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK SETUP COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS COMPONENTS.

2.

ARAHAN Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang diberi.

3.

SOALAN 1. Mengapakah segala dokumen mesti disimpan terlebih dahulu?. 2. CPU atau Unit Pemprosesan Pusat merupakan komponen utama di mana mempengaruhi kelajuan memproses data, jadi kelajuan CPU dipengaruhi oleh 3 faktor utama, senaraikan faktor-faktor tersebut? 3. Apakah itu pelompat (jumper)? 4. Terdapat pelbagai pemproses yang telah dikeluarkan sehingga sekarang. 5. Senaraikan lima (5) contoh pemproses yang terdapat pada masa kini. 6. Apakah fungsi papan induk dan nyatakan 3 komponen yang terdapat pada papan induk? 7. Apakah perbezaaan antara SIMM dan DIMM? 8. Nyatakan maksud bagi akronim berikut: i. RAM ii. DRAM iii. SRAM iv. SDRAM v. DDR SDRAM 9. Lengkapkan jadual di bawah :
Style Full AT Baby AT ATX Mini ATX LPX Mini LPX 10. Senaraikan komponen-komponen yang terdapat pada papan induk? Match to Case and Power Supply

11.Berikan 2 jenis pemacu CD-ROM. 12.Nyatakan 2 kaedah untuk mengenal perbezaan di antara cakera liut 3 dan 5. 13.Apakah perbezaan di antara IDE 80 wayar dengan IDE 40 wayar? 14.Berikan 5 jenis tetikus yang anda ketahui. 15.Huraikan 2 jenis bekalan kuasa yang sering digunakan pada masa kini. 16.Labelkan gambar di bawah.
F01-01-02-LE2-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 15

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

4.

RUJUKAN 1. Manual Asas Pemasangan Komputer Peribadi Dan Internet, Venton Publishing. 2. Http://Www.Pcguide.Com/Byop/Index.Htm

F01-01-02-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 16

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAIT F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-02 COMPUTER ASSEMBLY LE3 01.03 01.04 01.05 SOFTWARE INSTALLATION INSTALL COMPUTER OPERATING SYSTEM INSTALL COMPUTER DEVICE DRIVERS INSTALL APPLICATION SOFTWARE

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

MAINTAIN COMPUTER SYSTEM WORK AREA AND SETUP COMPUTER COMPONENTS, PERIPHERALS, OPERATING SYSTEM DEVICE DRIVERS AND APPLICATION SOFTWARE USING TOOLS AND EQUIPMENTS SUCH AS WORK ORDER, COMPUTER MANUAL, HARDWARE DIAGNOSTIC TOOLS, SOFTWARE TOOLS AND HAND TOOLS SO THAT:1. WORK AREA SAFETY FEATURES CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 2. COMPUTER COMPONENTS AND PEROPHERALS ARE SETUP CORRECTLY. 3. OPERATING SYSTEM, DEVICE DRIVERS AND APPLICATION SOFTWARE ARE INSTALLED.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :INSTALL COMPUTER OPERATING SYSTEM USING WORK ORDER, OPERATING SYSTEM INSTALLATION MEDIA, OPERATING SYSTEM MANUAL , THIRD PARTY SOFTWARE POLICY, REPORT AND COMPUTER SYSTEM UNIT SO THAT WORK ORDER INSTRUCTION STUDIED , DEVICE DRIVER PREPARED ,SETUP ,TESTED AND DEVICE DRIVER CONFIGURATIONS DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

F01-01-02-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 17

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK SOFTWARE INSTALLATION

2.

ARAHAN Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang diberi.

3.

SOALAN 1. Senaraikan jenis-jenis pengoperasian dalam OS? 2. Terdapat tiga sistem pengoperasian yang memanggil dirinya DOS,senaraikan sistem tersebut? 3. Nyatakan fungsi-fungsi utama sistem operasi dan terangkan setiap fungsi tersebut? 4. Berikan Kelebihan menggunakan Windows. 5. Apakah yang dimaksudkan dengan pemacu? 6. Apakah kepentingannya menggunakan driver pada komponen komputer? 7. Apakah kegunaan dan fungsi driver? 8. Bagaimanakah cara pemasangan driver? 9. Apakah yang dimaksudkan dengan Perisian Aplikasi? 10.Berikan jenis-jenis Perisian Aplikasi? 11.Apakah yang dimaksudkan dengan shareware? 12.Apakah kegunaan Operating System? 13.Berikan istilah penuh bagi FAT dan NTFS? 14.Berikan 3 jenis software yang digunakan untuk membuat kerja-kerja grafik?

4.

RUJUKAN 1. Manual Asas Pemasangan Komputer Peribadi dan Internet, Venton Publishing. 2. http://www.pcguide.com/byop/index.htm

F01-01-02-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 18

KERTAS TUGASAN MODUL 3


F01-01-03 COMPUTER MAINTENANCE

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

GROUP CLUSTERING MODULE 3


F01-01-03-LE1 DIAGNOSE SYSTEM ERROR LOG/BEEPS 02.02 Diagnose error logs/beeps F01-01-03-LE2 COMPLY WITH COMPANY SECURITY POLICY 06.01 Comply with company security policy. F01-01-03-LE3 DIAGNOSE AND COMPUTER AND LAPTOP THREATS 02.03 Diagnose computer threats 02.04 Scan computer threats F01-01-03-LE4 MAINTAIN COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS 02.06 Maintain computer system unit 02.07 Maintain computer peripherals F01-01-03-LE5 EXECUTE DATA BACKUP AND STORE CUSTOMER DATA/INFORMATION 02.05 Execute data backup 06.02 Store customer data/information

MUKASURAT 20

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL JURUTEKNIK KOMPUTER (SISTEM) F01-01-03 COMPUTER MAINTENACE LE1 02.05 DIAGNOSE SYSTEM ERROR LOGS/BEEPS DIAGNOSE ERROR LOGS/BEEPS

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE CONCEPTS BY USING TOOLS AND EQUIPMENT SO THAT 1. SYSTEM ERROR LOGS PREPARED, RETRIEVED, ANALYSED, THREATS IDENTIFIED AND SOLVED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS AND STANDARD OPERATING PROCEDURE. 2. COMPANY SECURITY REGULATION LEARNED, STUDIED, APPLIED AND MEASURES DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH COMPANYS SECURITY POLICY. 3. ANTI-VIRUS SOFTWARE IDENTIFIED, VIRUS SCANNED AND IDENTIFIED, INFECTED FILES BACKUP, CLEANED, SYSTEM AND FILES RESTORED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 4. COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS PREPARED AND CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENT. 5. INFORMATION ON DATA AND INFORMATION ACQUIRED, OBTAINED AND PREVENTED AND DOCUMENT PRODUCED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :DIAGNOSE SYSTEM ERROR LOGS/BEEPS USING ERROR DETECTION SOFTWARE, ERROR LOG FILES, TECHNICAL MANUALS AND PRINTER SO THAT SYSTEM ERROR LOGS PREPARED, RETRIEVED, ANALYSED AND PRINTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-03-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 21

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK DIAGNOSE ERROR LOGS/BEEPS

2.

ARAHAN Jawab Semua Soalan Di Bawah.

3.

SOALAN 1. Apakah yang dimaksudkan dengan System Error Logs? 2. Senaraikan jenis-jenis System Error yang selalu dipaparkan pada komputer. 3. Bagaimana komputer dapat mengesan masalah System error Log tersebut? 4. Terangkan dengan jelas bagaimana untuk menggunakan teknikal rujukan manual?

4.

RUJUKAN 1. Kertas Penerangan F01-01-03-LE1-IS

F01-01-03-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 22

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-03 COMPUTER MAINTENACE LE2 COMPLY WITH COMPANY SECURITY POLICY

06.01

COMPLY WITH COMPANY SECURITY POLICY

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE CONCEPTS BY USING TOOLS AND EQUIPMENT SO THAT 1. SYSTEM ERROR LOGS PREPARED, RETRIEVED, ANALYSED, THREATS IDENTIFIED AND SOLVED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS AND STANDARD OPERATING PROCEDURE. 2. COMPANY SECURITY REGULATION LEARNED, STUDIED, APPLIED AND MEASURES DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH COMPANYS SECURITY POLICY. 3. ANTI-VIRUS SOFTWARE IDENTIFIED, VIRUS SCANNED AND IDENTIFIED, INFECTED FILES BACKUP, CLEANED, SYSTEM AND FILES RESTORED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 4. COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS PREPARED AND CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENT. 5. INFORMATION ON DATA AND INFORMATION ACQUIRED, OBTAINED AND PREVENTED AND DOCUMENT PRODUCED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :COMPLY WITH COMPANY SECURITY POLICY USING SECURITY REGULATIONS AND POLICIES, SECURITY CHECKLIST, SAFETY EQUIPMENT, SECURITY EQUIPMENT, STANDARD OPERATING PROCEDURE, SECURITY MANUAL AND FORMS SO THAT COMPANY SECURITY REGULATION LEARNED, SPECIAL SECURITY PROGRAMS STUDIED, SECURITY POLICY TO WORK ENVIRONMENT APPLIED AND SECURITY MEASURES DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH COMPANYS SECURITY POLICY.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-03-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 23

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK COMPLY WITH COMPANY SECURITY POLICY

2.

ARAHAN Jawab Semua Soalan Di Bawah.

3.

SOALAN 1. Bilakah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 telah diwartakan? 2. Nyatakan kegunaan Garis Panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja? 3. Bilakah majikan harus merumuskan Polisi Keselamatan dan Keselamatan di tempat kerja? 4. Apakah tujuan Polisi Keselamatan dan Kesihatan dibuat? 5. Apakah 3 bahagian utama yang tertulis di dalam Polisi? 6. Berikan 2 agensi kerajaan yang menawarkan kursus dan seminar berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja? 7. Bagaimanakah cara yang berkesan untuk majikan memberitahu kepada pekerjanya tentang kandungan dan tatacara Polisi Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja mereka? 8. Berikan 2 sebab kenapa latihan keselamatan di perlukan oleh setiap pekerja? 9. Apakah kegunaan alat keselamatan dan perlindungan diri? 10. Berdasarkan Gambarajah yang diberikan di bawah, berikan nama alat keselamatan diri dan juga kegunaannya.

Alat Keselamatan

Nama Peralatan

Kegunaan

F01-01-03-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 24

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

F01-01-03-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 25

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-03 COMPUTER MAINTENACE LE3 02.03 02.04 DIAGNOSE AND SCAN COMPUTER AND LAPTOP THREATS DIAGNOSE COMPUTER THREATS SCAN COMPUTER THREATS

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE CONCEPTS BY USING TOOLS AND EQUIPMENT SO THAT 1. SYSTEM ERROR LOGS PREPARED, RETRIEVED, ANALYSED, THREATS IDENTIFIED AND SOLVED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS AND STANDARD OPERATING PROCEDURE. 2. COMPANY SECURITY REGULATION LEARNED, STUDIED, APPLIED AND MEASURES DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH COMPANYS SECURITY POLICY. 3. ANTI-VIRUS SOFTWARE IDENTIFIED, VIRUS SCANNED AND IDENTIFIED, INFECTED FILES BACKUP, CLEANED, SYSTEM AND FILES RESTORED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 4. COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS PREPARED AND CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENT. 5. INFORMATION ON DATA AND INFORMATION ACQUIRED, OBTAINED AND PREVENTED AND DOCUMENT PRODUCED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :DIAGNOSE AND SCAN COMPUTER AND LAPTOP THREATS USING ANTI-VIRUS SOFTWARE, BOOTABLE DISK, VIRUS LOG SHEET, RECORD, BACKUP UTILITY, SYSTEM UNIT SO THAT COMMPUTER THREATS IDENTIFIED, QUARANTINED, DELETED, BACK UP, CLEANED AND FILES RESTORED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURE AND SYSTEM REQUIREMENT

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-03-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 26

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK DIAGNOSE COMPUTER THREATS

2.

ARAHAN Jawab Semua Soalan Di Bahagian A dan B.

3.

SOALAN
BAHAGIAN A: OBJEKTIF

1. Berikut adalah kaedah / cara untuk menghindari serangan virus KECUALI a. Memuaturun Microsoft outlook security patch ke dalam sistem komputer pengguna. b. Melakukan lindungtulis (write protect) bagi disket-disket sistem. c. Menukar sistem BIOS yang menyimpan semua maklumat perkakasan komputer. d. Kerap membuat salinan, dimana pengguna perlu selalu membuat salinan aturcara dan data mereka. Membaikpulih menggunakan salinan adalah langkah yang paling selamat bagi mendapatkan kembali fail selepas diserang virus. 2. Bagaimanakah virus nimda berfungsi? a. Menukarkan sebahagian fail yang dijangkiti dengan virus hingga menyebabkan fail tersebut tidak dapat berfungsi. b. Melemahkan sistem rangkaian komputer dengan menambah trafik internet yang dihantar melalui e-mail pengguna yang dijangkitinya melalui komputer rangkaian yang dikongsi dan terhadap komputer pelayan web. c. Menjangkiti fail .com dan menghasilkan sebuah fail EXE yang sama namanya. d. Menjangkiti sektor boot disket, rekod boot utama dan rekod boot dos didalam cakera keras. Kesannya komputer tidak boleh melakukan proses boot contohnya Form dan Stoned. 3. Berikut adalah perisian anti virus yang biasa digunakan KECUALI a. ARMOUR b. MULTIPARTIT c. DR SOLOMON d. PC-CILLIN

F01-01-03-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 27

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

4. Mendiami memori dan menjangkiti fail .COM dan .EXE apabila ia dicapai. Contoh : Dark Arenger dan Green Caterpillar. Kenyataan berikut adalah mendefinasikan virus jenis a. Virus Fail TSR (Terminated Stay Resident) b. Virus pasangan c. Virus Penukar d. Virus Makro BAHAGIAN B : SUBJEKTIF

1. Apakah yang dimaksudkan dengan virus komputer? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (2 markah) 2. Berikan definasi / takrif virus dalam istilah komputer __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (2 markah) 3. Bagaimanakah virus komputer merebak? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (6 markah) 4 Berikan 3 kesan yang mungkin berlaku pada komputer anda apabila ia di jangkiti virus. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (9 markah)

F01-01-03-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 28

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

5. Apakah yang definisikan oleh Fred Cohen mengenai virus komputer? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (3 markah)

6. Terangkan 4 ciri virus komputer yang dikategorikan mengikut cara jangkitan. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (8 markah)

4.

RUJUKAN
1. Stallings, William, CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY, Principle And Practice: Second Edition , Prentice-Hall, Inc., New Jersey ,1999 2. Kertas Penerangan F01-01-03-LE3-IS

F01-01-03-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 29

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

F01-01-03 COMPUTER MAINTENACE LE4 MAINTAIN COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS

02.06 02.07

MAINTAIN COMPUTER SYSTEM UNIT MAINTAIN COMPUTER PERIPHERAL

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE CONCEPTS BY USING TOOLS AND EQUIPMENT SO THAT 1. SYSTEM ERROR LOGS PREPARED, RETRIEVED, ANALYSED, THREATS IDENTIFIED AND SOLVED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS AND STANDARD OPERATING PROCEDURE. 2. COMPANY SECURITY REGULATION LEARNED, STUDIED, APPLIED AND MEASURES DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH COMPANYS SECURITY POLICY. 3. ANTI-VIRUS SOFTWARE IDENTIFIED, VIRUS SCANNED AND IDENTIFIED, INFECTED FILES BACKUP, CLEANED, SYSTEM AND FILES RESTORED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 4. COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS PREPARED AND CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENT. 5. INFORMATION ON DATA AND INFORMATION ACQUIRED, OBTAINED AND PREVENTED AND DOCUMENT PRODUCED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :MAINTAIN COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS USING MAINTENANCE AND WORK SCHEDULE AND INSTRUCTION, CHECKLIST, HAND TOOLS, STANDARD OPERATING PROCEDURE AND REPORT SO THAT COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS PREPARED AND CHECKED, MANUAL FOLLOWED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENT.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-03-LE4-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 30

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK MAINTAIN COMPUTER SYSTEM UNIT

2.

ARAHAN Jawab Semua Soalan Di Bawah

3.

SOALAN

1. Senaraikan peralatan yang diperlukan untuk proses penyelenggaraan komputer. 2. Kenapa kita perlu memakai anti-static wrist band?

3. Senaraikan contoh-contoh masalah sistem komputer yang timbul. 4. Senaraikan penyelesaian untuk masalah-masalah di atas. 5. Apa kegunaan checklist? 6. Berikan definisi senggaraan komputer. 7. Nyatakan 2 kebaikan dan kepentingan melakukan penyelenggaraan kepada perkakasan komputer. 8. Nyatakan 3 peraturan senggaraan komputer. 9. Berikan 4 perkakasan komputer yang perlu disenggara.

10. Apakah falsafah Preventive Maintenance?

11. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Senggaraan Cegahan Pasif dan berikan beberapa contoh gangguan sekeliling ? 12. Apakah langkah-langkah bagi memastikan komputer berkeadaan baik? 13. Setiap perkakasan boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama. Nyatakan bahagian-bahagian tersebut? 14. Apakah kepentingan penyelenggaraan terhadap laptop atau notebook? 15. Nyatakan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang melibatkan LCD Display, keyboard dan touchpad?.

F01-01-03-LE4-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 31

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

16. Apakah yang perlu dilakukan jika penyelenggaraan perlu dilakukan pada komponen-komponen dalaman laptop?. 17. Nyatakan bagaimana CD Rom drive beroperasi. 18. Berikan voltan masukan bagi setiap perkakasan berikut berdasarkan peralatan mekanikal yang digunakan? a. Harddisk drive b. Mouse c. Keyboard : ______ V at : ______ V at : ______ V at

d. Floppy disk drive : ______ V at

19. Dibahagian manakah terdapatnya Cooling Fan?

4.

RUJUKAN Kertas penerangan F01-01-03-LE4-IS

F01-01-03-LE4-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 32

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

F01-01-03 COMPUTER MAINTENACE LE5 EXECUTE DATA BACKUP AND STORE CUSTOMER DATA / INFORMATION

02.05 06.02

EXECUTE DATA BACKUP STORE CUSTOMER DATA / INFORMATION

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE CONCEPTS BY USING TOOLS AND EQUIPMENT SO THAT 1. SYSTEM ERROR LOGS PREPARED, RETRIEVED, ANALYSED, THREATS IDENTIFIED AND SOLVED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS AND STANDARD OPERATING PROCEDURE. 2. COMPANY SECURITY REGULATION LEARNED, STUDIED, APPLIED AND MEASURES DOCUMENTED IN ACCORDANCE WITH COMPANYS SECURITY POLICY. 3. ANTI-VIRUS SOFTWARE IDENTIFIED, VIRUS SCANNED AND IDENTIFIED, INFECTED FILES BACKUP, CLEANED, SYSTEM AND FILES RESTORED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 4. COMPUTER SYSTEM UNIT AND PERIPHERALS PREPARED AND CHECKED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENT. 5. INFORMATION ON DATA AND INFORMATION ACQUIRED, OBTAINED AND PREVENTED AND DOCUMENT PRODUCED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :EXECUTE DATA BACKUP AND CUTOMER INFORMATION STORED USING SECURITY AND BACKUP HANDBOOK FACILITY, SYSTEM UNIT, MANUALS, STORAGE DEVICES SO THAT DATA AND MEDIA BACKUP PREPARED AND STORED, INFORMATION ON DATA AND INFORMATION IDENTIFIED AND ACCESS PREVENTED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURE.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-03-LE5-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 33

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK
EXECUTE DATA BACKUP

2.

ARAHAN
Jawab Semua Soalan Di Bawah

3.

SOALAN
1. Apakah yang dimaksudkan dengan Back Up dan tujuannya 2. Nyatakan jenis-jenis Back Up 3. Berikan dua (2) jenis alat penyimpanan data. 4. Terangkan kategori dalam back up software. 5. Apakah yang dimaksudkan Simpanan Secara Online 6. Namakan enam (6) alat penyimpanan data 7. Data yang disimpan di dalam _____________ tidak boleh dipadam dan untuk diguna semula, manakala data dalam _____________ boleh dipadam untuk diguna semula. 8. Cara ini selalunya dikenakan _____________ oleh pemilik laman web. 9. Saiz simpanan _____________ adalah kecil dan hanya boleh simpan 1.44 MB. 10. Media yang digunakan bergantung kepada _______________, ________________, ________________ dan ______________________. 11. Terdapat perisian lain yang digunakan bagi membuat backup seperti _______________, ________________, dan _________________. 12. ________________ menyalin semua fail yang dipilih tetapi tidak menandakan file tersebut telah di backup. 13. Sewaktu kerja-kerja Restore, kita hanya memerlukan ________________ dan _________________ yang terakhir pernah dibuat. 14. Kekerapan backup adalah ia bergantung kepada kepentingan ____________ berkenaan kepada anda dan kekerapan anda menggunakan data-data berkenaan.

F01-01-03-LE5-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 34

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK
STORE CUSTOMER DATA / INFORMATION

2.

ARAHAN
Jawab Semua Soalan Di Bawah

3.

SOALAN
1. Apakah definisi pangkalan data (Database)? 2. Berapakah jumlah objek yang terdapat didalam Microsoft Access? 3. Berdasarkan di bawah, padankan dengan betul.

Form

Merupakan dokumen html di dalam bentuk database

Table

Mengasingkan data atau maklumat daripada table

Pages

Siri command yang menghubungkan pada form, table, queries

Queries

Memaparkan data dalam bentuk struktur susunan yang dikehendaki

Macro

Menyimpan semua data dan rekod juga disusun dalam bentuk lajur dan baris

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Verifikasi Stok? 5. Berikan tiga tujuan Verifikasi Stok. 6. Terangkan maksud istilah-istilah seperti berikut i. Manual Pengguna (User Manual) ii. Nama Pengenalan (Username) iii. Katalaluan (Password)

4.

RUJUKAN
Kertas penerangan F01-01-03-LE5-IS

F01-01-03-LE5-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 35

KERTAS TUGASAN MODUL 4


F01-01-04 COMPUTER TROUBLESHOOTING

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

GROUP CLUSTERING MODULE 4


F01-01-04-LE1 INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER AND LAPTOP POWER SUPPLY DEVICES 03.01 Check internal and external computer power supply devices F01-01-04-LE2 CHECK COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM 03.02 Check computer system unit 03.03 Check computer peripherals 03.04 Check computer storage devices 03.05 Check computer communication devices

F01-01-04-LE3 REPLACE COMPUTER AND LAPTOP FAULTY COMPONENT 03.07 Replace computer faulty component 02.08 Carry out parts installation

MUKASURAT 37

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-04 COMPUTER TROUBLESHOOTING LE1 03.01 INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER AND LAPTOP POWER SUPPLY DEVICES CHECK INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER POWER SUPPLY DEVICES

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER POWER SUPPLY DEVICES, CHECK COMPUTER SYSTEM AND REPLACE COMPUTER FAULTY COMPONENTS USING TOOLS AND EQUIPMENT SUCH AS WORK ORDER, HAND TOOLS, UNITERRUPTED POWER SUPPLY (UPS), BOOTABLE MEDIA, COMMUNICATION TOOLS, FLOOR PLAN, HARDWARE DIGNOSTIC TOOLS AND UTILITY SOFTWARE SO THAT:1. COMPUTER EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICES AND EXTERNAL POWER SOURCE TESTED AND FUNCTIONED, AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES 2. COMPUTER PERIPHERALS, STORAGES DEVICES AND COMMUNICATION DEVICES CHECKED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES 3. WORN-OUT AND FAULTY PARTS REMOVED AND INSTALLED, SYSTEM COMPONENT TESTED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER POWER SUPPLY DEVICES USING WORK ORDER, STANDARD OPERATING PROCEDURES, FLOOR PLAN, HAND TOOLS, CHECKLIST, UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS), MANUAL AND REPORT SO THAT WORK ORDER INSTRUCTIONS OBTAINED, POWER SUPPLY UNITS LOCATED, INTERNAL COMPUTER POWER SUPPLY UNITS, COPUTER AND LAPTOP EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICE AND EXTERNAL POWER SOURCE TESTED, AND SERVICE PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-04-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 38

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK Pengenalan Kepada Unit Pembekal Kuasa Komputer

2.

ARAHAN Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan di atas kertas yang telah disediakan.

3.

SOALAN 1. Apakah fungsi bekalan kuasa? 2. Nyatakan perbezaan di antara bekalan kuasa jenis linear dengan switching. 3. Setiap piawai bekalan kuasa memiliki perbezaan. Apakah perbezaan tersebut? 4. Senaraikan langkah-langkah keselamatan semasa membaikpulih bekalan kuasa. 5. Apakah kegunaan Arus Elektrik Ulang Alik (AC) dan Arus Elektrik Terus (DC)? 6. Nyatakan ENAM bahagian utama bagi bekalan kuasa jenis switching. 7. Berikan DUA bentuk kerosakan bekalan kuasa. 8. Mengapakah komputer menggunakan arus jenis arus terus (DC)? 9. Dalam bekalan kuasa jenis linear terdapat LIMA bahagian utama. Nyatakan bahagian-bahagian tersebut. 10. Nyatakan piawai bekalan kuasa yang ada. 11. Berikan 3 cara penjagaan bateri laptop dan terangkan setiap satu cara tersebut. 12. Berikan 5 cara untuk memaksimumkan penggunaan bateri laptop.

4.

RUJUKAN 1. (2005) Penaikan Taraf Komputer. Venton Publishing 2. http://www.ehow.com/computer-troubleshooting/,Computer Troubleshooting,23/01/2010, 10.00 a.m

F01-01-04-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 39

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-04 COMPUTER TROUBLESHOOTING LE2 03.02 03.03 03.04 03.05 CHECK COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM CHECK COMPUTER SYSTEM UNIT CHECK COMPUTER PERIPHERALS CHECK COMPUTER STORAGE DEVICES CHECK COMPUTER COMMUNICATION DEVICES

INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER POWER SUPPLY DEVICES,CHECK COMPUTER SYSTEM AND REPLACE COMPUTER FAULTY COMPONENTS USING TOOLS AND EQUIPMENT SUCH AS WORK ORDER,HAND TOOLS,UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS),BOOTABLE MEDIA,COMMUNICATION TOOLS,FLOOR PLAN,HARDWARE DIAGNOSTIC TOOLS AND UTILITY SOFTWARES SO THAT :-

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

1.

2.

3.

COMPUTER EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICE AND EXTERNAL POWER SOURCE TESTED AND FUNCTIONED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. COMPUTER PERIPHERALS, STORAGE DEVICES AND COMMUNICATION DEVICES CHECKED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. WORN-OUT AND FAULTY PARTS REMOVED AND INSTALLED,SYSTEM COMPONENT TESTED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CHECK COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM USING WORK ORDER,STANDARD OPERATING PROCEDURES.CHECKLIST,COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT USER/SERVICE MANUALS,HAND TOOLS REPORT,HARDWARE DIAGNOSTIC TOOLS,MANUAL,BOOTABLE MEDIA,COMMUNICATION TOOLS,TESTING EQUIPMENT,COMMUNICATION LINE AND FLOOR PLAN SO THAT COMPUTER PERIPHERALS, STORAGES DEVICES AND COMMUNICATION DEVICES CHECKED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES

F01-01-04-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 40

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN KOMPUTER

2.

ARAHAN Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan di atas kertas yang telah disediakan.

3.

SOALAN 1. Berikan dua komponen perkakasan? 2. Nyatakan perbezaan di antara perisian sistem dengan perisian aturcara. 3. Senaraikan LIMA perkakasan luaran. 4. Berikan penerangan mengenai Pengimbas dan Pencetak. 5. Berikan 2 jenis papan kekunci. 6. Terangkan dengan jelas mengenai proses membaca maklumat pemacu CDROM. 7. Perkakasan apakah yang merupakan pusat perhubungan antara peranti? 8. Terangkan mengenai penggunaaan tetikus dalam perisian sistem Windows. 9. Berikan dua contoh perisian sistem selain daripada Windows XP. 10. Mengapa pemacu CD/DVD-Burner tidak sama dengan CD/DVD-ROM?. 11. Berapakah saiz papan induk utama komputer riba berbanding komputer meja? 12. Apakah maksud bagi singkatan USB? 13. Terangkan dengan jelas mengenai CPU kompter riba. 14. Berikan penerangan mengenai penaiktarafan ruang ingatan utama komputer riba. 15. Berikan 1 ciri Netbook. 16. Senaraikan DUA standard yang biasa digunakan dalam Kad pengembangan. 17. Berikan 1 teknologi terbaru bateri komputer riba dan 1 teknologi terdahulu. 18. Terangkan mengapakah komputer riba perlu mempunyai paparan LED?. 19. Berikan sebab mengapa komputer riba yang nipis saiznya perlu mempunyai pemacu luaran dan tidak boleh terbina dalam.

F01-01-04-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 41

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

20. Sebutkan DUA ciri pengkalan yang terkini ada pada komputer riba. 21. Berikan lima jenis media storan penyimpanan data. 22. Senaraikan EMPAT jenis cakera keras. 23. Senaraikan LIMA perkara yang membolehkan berlakunya kerosakan cakera keras. 24. Berdasarkan rajah 1 pemeriksaan cakera keras apa yang perlu apabila cakera keras tidak dapat dikesan? 25. Apakah arahan DOS yang digunakan untuk memeriksa keadaan cakera keras? 26. Berikan DUA perbezaan antara pemacu disket 5 - inci dan 3 - inci. 27. Berikan satu persamaan yang ada pada carta alir pemacu disket dengan pemacu CD/DVD-ROM. 28. Terangkan mengenai utiliti Defragmenter. 29. Senaraikan EMPAT tip penjagaan cakera keras? 30. Apakah peranti yang diperlukan untuk mengelakkan bekalan elektrik terputus? 31. Terangkan definisi Rangkaian Komputer. 32. Senaraikan dan jelaskan EMPAT kebaikan menggunakan rangkaian. 33. Terangkan dengan ringkas mengenai saiz kawasan LAN,MAN dan WAN. 34. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan berpusat(centralised) dalam pengguna dan pelayan(client server)? 35. Berikan LIMA contoh pelayan yang ada di dalam pengguna dan pelayan (client server) 36. Terdapat 9 komponen LAN dan salah satunya ialah Sistem Operasi Rangkaian(NOS),berikan lagi 5 komponen LAN selain daripada NOS. 37. Berdasarkan kepada soalan 6.Terangkan dengan jelas mengenai Sistem Operasi Rangkaian(NOS). 38. Jelaskan tentang kepentingan Router di dalam perhubungan rangkaian. 39. Senaraikan 4 topologi LAN yang ada di dalam rangkaian. 40. Lanjutan dari soalan 9 berikan 1 kebaikan dan 1 keburukan untuk setiap topologi LAN yang disenaraikan. 41. Apakah yang dimaksudkan bus mastering?
F01-01-04-LE2-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 42

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

42. Antara jenis yang perlu dilaras pada kad jaringan adalah Interrupt.Terangkan dengan ringkas mengenai Interupt tersebut. 43. Selain daripada Interrupt yang perlu dilaraskan,berikan EMPAT lagi contoh yang perlu dilaras. 44. Apakah maksud bagi singkatan DMA? 45. Terangkan kaitan ISA dan EISA dengan kad rangkaian. 46. Berikan TIGA ciri-ciri Twisted Pair Cable. 47. Terangkan 3 jenis UTP dan kegunaan setiap jenis berikut. 48. Berikan penerangan ringkas mengenai Multimode Fibre Optic Cable. 49. Jelaskan serba sedikit mengenai tranmisi tanpa kabel. 50. Senaraikan ciri kabel fiber optik.

4.

RUJUKAN 1. Kings Information Co. Ltd., Siri Komputer DIY Pemasangan Komputer,Penaikan Taraf Komputer, Julai 2003. 2. www.wikipedia.org. 3. http://www.filegenie.com/home.cgx. 02/07/05 4. www.ilmukomputer.com 5. http://foxtain.tripod.com/network.html - Pengenalan Kepada Sistem Rangkaian 6. PC Fault and Diagnosis and Servicing by Ian Whittaker 7. http://basil.acs.bolton.ac.uk/~EJK1/LCT2/revhelp.htm - Types of Network Cables Karl Bodensohn

F01-01-04-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 43

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-04 COMPUTER TROUBLESHOOTING LE3 03.07 02.08 REPLACE COMPUTER AND LAPTOP FAULTY COMPONENT REPLACE COMPUTER FAULTY COMPONENT CARRY OUT PARTS INSTALLATION

INSPECT INTERNAL AND EXTERNAL COMPUTER POWER SUPPLY DEVICES, CHECK COMPUTER SYSTEM AND REPLACE COMPUTER FAULTY COMPONENTS USING TOOLS AND EQUIPMENT SUCH AS WORK ORDER, HAND TOOLS, UNITERRUPTED POWER SUPPLY (UPS), BOOTABLE MEDIA, COMMUNICATION TOOLS, FLOOR PLAN, HARDWARE DIGNOSTIC TOOLS AND UTILITY SOFTWARES SO THAT:-

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

1. COMPUTER EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICE AND EXTERNAL POWER SOURCE TESTED AND FUNCTIONED, AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES 2. COMPUTER PERIPHERALS, STORAGES DEVICES AND COMMUNICATION DEVICES CHECKED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. 3. WORN-OUT AND FAULTY PARTS REMOVED AND INSTALLED, SYSTEM COMPONENT TESTED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :REPLACE COMPUTER AND LAPTOP FAULTY COMPONENTS USING WORK ORDER, EQUIPMENT CLEANING KIT, COMPONENT DRIVER, UTILITY SOFTWARE, MANUALS, CHECKLIST, STANDARD OPERATING PROCEDURES AND REPORT SO THAT WORN-OUT PARTS IDENTIFIED AND REMOVED, NEW PARTS INSTALLED, NEW PARTS TESTED, BURN-IN TEST CONDUCTED, WORK ORDER INSTRUCTION OBTAINED, SYSTEM ERROR DETERMINED, FAULTY PARTS REMOVED AND INSTALLED, SYSTEM COMPONENT TESTED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-04-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 44

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK PERALATAN-PERALATAN BAIKPULIH KOMPUTER

1.

ARAHAN Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan di atas kertas yang telah disediakan.

2.

SOALAN 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Troubleshooting? 2. Nyatakan perbezaan di antara Troubleshooting dengan Maintainance 3. Mengapakah kita perlu nyahkan elektrostatik ? 4. Senaraikan SEMBILAN peralatan untuk melakukan kerja-kerja baikpulih komputer serta fungsi setiap peralatan. 5. Apakah di maksudkan Peralatan Backup . 6. Berikan contoh-contoh sebuah meja kerja untuk melakukan baikpulih komputer. 7. Terangkan kaedah pengujian papan litar elektronik serta soket elektrik sebelum melakukan kerja baikpulih. 8. Mengapa kita menggunakan alas getah ditempat kerja baikpulih. ? 9. Ujian fizikal ke atas produk dibuat untuk menentukan ketahanan, jangka hayat dan keupayaan penggunaannya. Berikan LIMA jenis ujian fizikal yang boleh dikenakan ke atas sesuatu komponen atau perkakasan komputer. 10. Pada pendapat anda sebelum melakukan kerja-kerja baikpulih apakah perkara penting yang kita harus patuhi. 11. Perbezaan antara Komputer riba dan Komputer Persendirian. 12. Senaraikan perkakasan-perkakasan dalaman komputer riba yang boleh di tukar. 13. Perbezaan antara Cakera Keras komputer riba dan Cakera keras Komputer Persendirian.

F01-01-04-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 45

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

14. Apakah punca kerosakan yang biasa berlaku terhadap pemacu CD/DVD ROM ? 15. Bagaimana Bateri serta Adapter Komputer Riba mudah rosak. ? 16. Apakah kerosakan yang biasa berlaku pada skrin komputer riba ?. 17. Senaraikan jenis-jenis RAM. 18. Perbezaan bekalan kuasa ATX dan AT. 19. Senaraikan jenis-jenis Kad Grafik. 20. Berikan nama penuh bagi singkatan ini IDE FDD SATA ATA AGP

3.

RUJUKAN 1 The Complete PC Upgrade and Maintenance Guide,16th Edition Mark Minasi (Author) 2 http://www.computerhope.com ,03/03/2010, 13.12pm or http://www.preventiveguru.com

F01-01-04-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 46

KERTAS TUGASAN MODUL 5


F01-01-05 COMPUTER UPGRADING

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

GROUP CLUSTERING MODULE 5


F01-01-01-LE1 UPGRADE COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENTS 01.06 Upgrade Computer system unit components F01-01-01-LE2 CHECK COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM SOFTWARE 03.06 Check Computer system unit software F01-01-01-LE3 UPDATE COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM SOFTWARE 01.07 Update Computer system unit software 01.08 Update application software

MUKASURAT 48

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-05 COMPUTER UPGRADING LE1 01.06 UPGRADE COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT COMPONENTS UPGRADE COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENT

UPGRADE COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENTS, CHECK COMPUTER SYSTEM SOFTWARE AND UPDATE COMPUTER SOFTWARE USING INSTRUCTION MANUAL, HAND TOOLS, DEVICE DRIVER INSTRUCTION MANUAL, APPLICATION SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL AND REPORT SO THAT : 1. OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) 2. WORK ORDER INSTRUCTION STUDIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS TO BE UPGRADED PREPARED, HARDWARE/SOFTWARE SETTINGS VERIFIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS INSTALLED AND SYSTEM UNIT TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. WORK ORDER INSTRUCTIONS OBTAINED, COMPUTER BOOTUP SEQUENCE CHECKED, SYSTEM DIAGNOSED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. DEVICE DRIVER AND EXISTING APPLICATION SOFTWARE TO UPDATE INDENTIFIED, INSTALLED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

3.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :UPGRADE COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM UNIT COMPONENTS USING INSTALLATION MANUAL, HAND TOOLS, SYSTEM DOCUMENTATION, DEVICE DRIVES, COMPONENT TO BE UPGRADED, WORK ORDER, REPORT, COMPONENT MANUAL, OPERATING SYSTEM MANUAL AND COMPUTER SYSTEM UNIT SO THAT WORK ORDER INSTRUCTION STUDIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS TO BE UPGRADED PREPARED, HARDWARE/SOFTWARE SETTINGS VERIFIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS INSTALLED AND SYSTEM UNIT TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

F01-01-05-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 49

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK NAIK TARAF SISTEM KOMPUTER

2.

ARAHAN Soalan ini mengandungi TIGA bahagian. Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan. Pelatih-pelatih boleh merujuk Kertas Penerangan F01-01-05-LE1-IS untuk menjawab soalan.

3.

SOALAN BAHAGIAN A : Soalan Aneka Pilihan Bahagian ini mengandungi 5 soalan. BULATkan jawapan yang betul. 1. Berikut merupakan sebab-sebab perlunya menaik taraf komputer kecuali...? a. b. c. d. Komputer amat perlahan Ruang cakera keras tidak mencukupi Kualiti paparan yang teruk RAM 1GB

2. Selain daripada mengoptimumkan kecekapan komputer,................................ juga perlu dipertimbangkan Salah satu karakter produk adalah Durability. Berikan maksud bagi Durability a. b. c. d. Kos yang paling minimum Cakera keras RAM CPU

3. Apakah yang dimaksudkan dengan menaik taraf komputer ? a. Penyelarasan komputer yang sesuai agar prestasi komputer dapat dioptimumkan. b. Mendapatkan komputer yang baru dengan harga yang lebih rendah c. Meletakkan komputer di tempat yang lebih tinggi d. Menggantikan casing CPU yang baru

4. Papan induk dikenali sebagai.................................? a. b. c. d. RAM Hard disk Motherboard CPU

F01-01-05-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 50

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

5. Berapakan peranti yang boleh disambungkan kepada pengawal EIDE ? a. b. c. d. 5 4 3 2

BAHAGIAN B : Isi Tempat Kosong Bahagian ini mengandungi 5 soalan. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan.
Menganalisa kelemahan komputer

Menyenaraikan cadangan naik taraf

ii

Mengenal pasti komponen yang diperlukan

iii

iv

Naik taraf selesai

i. ii. iii. iv. v.


F01-01-05-LE1-AS

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________


PINDAAN : 0 MUKASURAT 51

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

BAHAGIAN C : Jawapan Pendek Bahagian ini mengandungi 4 soalan. Tuliskan jawapan anda di dalam ruangan yang disediakan. 1. Mengapakah komputer perlu dinaik taraf? Berikan 4 faktor . i. ii. iii. iv. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

2. Apakah yang harus disediakan sebelum proses menaik taraf cakera keras? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Apakah yang akan berlaku sekiranya skru yang terlalu panjang digunakan ketika pemasangan pemacu? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. Apakah perbezaan diantara pemasangan pemacu tunggal dengan pemasangan pemacu berbilang? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

4.

RUJUKAN 1. (2005) Penaikan Taraf Komputer , Venton Publishing 2. http://www.ehow.com/computer-upgrades/, Computer Upgrading, 22/01/2010, 9.00 a.m

F01-01-05-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 52

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-05 COMPUTER UPGRADING LE2 CHECK COMPUTER SYSTEM AND LAPTOP SOFTWARE

03.06 CHECK COMPUTER SYSTEM SOFTWARE

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

UPGRADE COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENTS, CHECK COMPUTER SYSTEM SOFTWARE AND UPDATE COMPUTER SOFTWARE USING INSTRUCTION MANUAL, HAND TOOLS, DEVICE DRIVER INSTRUCTION MANUAL, APPLICATION SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL AND REPORT SO THAT : 1. WORK ORDER INSTRUCTIONS STUDIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS TO BE UPGRADED PREPARED, HARDWARE/SOFTWARE SETTINGS VERIFIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS INSTALLED AND SYSTEM UNIT TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 2. WORK ORDER INSTRUCTIONS OBTAINED, COMPUTER BOOTUP SEQUENCE CHECKED, SYSTEM DIAGNOSED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. 3. DEVICE DRIVER AND EXISTING APPLICATION SOFTWARE TO UPDATE IDENTIFIED, INSTALLED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CHECK COMPUTER AND LAPTOP SYSTEM SOFTWARE USING SOFTWARE DIAGNOSTIC TOOLS, SOFTWARE MANUAL, STANDARD OPERATING PROCEDURE AND REPORT SO THAT WORK ORDER INSTRUCTIONS OBTAINED, COMPUTER BOOT-UP SEQUENCE CHECKED, SYSTEM DIAGNOSED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURE.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-05-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 53

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK MEMERIKSA BOOT-UP SEQUENCE

2.

ARAHAN Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan di bawah dalam bentuk esei pendek.

3.

SOALAN a. Huraikan apakah makna Boot-up Sequence ? b. Mengapakah kita harus lakukan Boot-up Sequence ?

4.

RUJUKAN c. Kertas Penerangan F01-01-05-LE2-IS

F01-01-05-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 54

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-05 COMPUTER UPGRADING LE3 01.07 01.08 UPDATE COMPUTER AND LAPTOP SOFTWARE UPDATE COMPUTER DEVICE DRIVERS UPDATE APPLICATION SOFTWARE

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

UPGRADE COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENTS, CHECK COMPUTER SYSTEM SOFTWARE AND UPDATE COMPUTER SOFTWARE USING INSTRUCTION MANUAL, HAND TOOLS, DEVICE DRIVER INSTRUCTION MANUAL, APPLICATION SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL AND REPORT SO THAT : 1. WORK ORDER INSTRUCTIONS STUDIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS TO BE UPGRADED PREPARED, HARDWARE/SOFTWARE SETTINGS VERIFIED, SYSTEM UNIT COMPONENTS INSTALLED AND SYSTEM UNIT TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. 2. WORK ORDER INSTRUCTIONS OBTAINED, COMPUTER BOOT-UP SEQUENCE CHECKED, SYSTEM DIAGNOSED AND SERVICE REPORT PREPARED IN ACCORDANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES. 3. DEVICE DRIVER AND EXISTING APPLICATION SOFTWARE TO UPDATE IDENTIFIED, INSTALLED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :UPDATE COMPUTER AND LAPTOP SOFTWARE BY USING WORK ORDER, DRIVER INSTALLATION MANUAL, INTERNET, DEVICE DRIVER INSTRUCTION MANUAL, APPLICATION SOFTWARE UPDATE, APPLICATION SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL AND REPORT SO THAT DEVICE DRIVER AND EXISTING APPLICATION SOFTWARE TO UPDATE IDENTIFIED, INSTALLED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH SYSTEM REQUIREMENTS.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-05-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 55

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK MENGEMASKINI PERISIAN KOMPUTER ARAHAN Jawab semua soalan. SOALAN


1. Apakah yang dimaksudkan dengan Software Patches? ....... ........... . 2. Mengapakah kita harus lakukan pemasangan patches terhadap perisian yang kita telah ada? ... .......... ... 3. Berikan definisi untuk device driver? . ........ . 4. Senaraikan 5 jenis perkakasan yang memerlukan device driver untuk berfungsi. ... .... .......

2.

3.

5. Nyatakan 3 sebab mengapa device driver perlu di naik taraf? . . ....

6. Nyatakan 3 kriteria yang perlu dikenal pasti sebelum melakukan naik taraf perisian aplikasi. .... .

F01-01-05-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 56

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

4.

RUJUKAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scott Muellerss Upgrading and Repairing PCs. http://www.microsoft.com http://www.computerhope.com http://searchwinit.techtarget.com http://www.ehow.com http://www.inetdaemon.com http://www.thinkoutsidetheslide.com/articles/software_upgrade.htm

F01-01-05-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 57

KERTAS TUGASAN MODUL 6


F01-01-06 BASIC NETWORKING

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

GROUP CLUSTERING MODULE 6


F01-01-06-LE1 SET UP COMPUTER NETWORK CABLE
04.01 Set Up Computer Network Cable

F01-01-06-LE2 DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIROMENT


04.02 Design Computer Network Environment

F01-01-06-LE3 SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM


04.03 Set Up Client Network Operating System

MUKASURAT 59

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-06 BASIC NETWORKING LE1 04.01 SET UP COMPUTER NETWORK CABLE SET UP COMPUTER NETWORK CABLE

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

SET UP COMPUTER NETWORK CABLE, DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIROMENT AND SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM USING NETWORKING TOOLS, NETWORK CABLE, NETWORK TOPOLOGY DIAGRAM,CONCENTRATOR, TRUNKING, COMPUTER- AIDED DESIGN SOFTWARE NETWORK CARD DRIVERS, NETWORK CLIENT SOFTWARE, WORKSTATIONS, NETWORK INTERFACE CARD (NIC), SERVER, CHECKLIST, AND SPECIFICATION MANUALS SO THAT : 1. NETWORK CABLING MATERIALS PREPARED, NETWORK CONCENTRATOR CRIMPED AND NETWORK CABLE TESTED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATIONS MANUALS.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP COMPUTER NETWORK CABLE USING NETWORKING TOOLS, NETWORK CABLE, RUBBER BOOT, FACE PLATE, KEYSTONE (FEMALE CONNECTOR), CHECKLIST AND SPECIFICATION MANUAL SO THAT NETWORK CABLING MATERIALS PREPARED, NETWORK CONNECTOR CRIMPED AND NETWORK CABLE TESTED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATION MANUALS.

F01-01-06-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 60

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK SET UP COMPUTER NETWORK CABLE

2.

ARAHAN Jawab semua soalan

3.

SOALAN 1. Modular Jack ialah satu soket yang digunakan untuk menyambungkan kabel rangkaian kepada dinding (Wall Face Plate Scheme). Jelaskan? 2. Apakah kegunaan Crimping tool di dalam rangkaian? 3. Jelaskan penggunaan Cable Tester dalam rangkaian?

4.

RUJUKAN (Heading 4) 1. http://www.kuittho.edu.my/ptm/urs/lama/rangkai-rangkaian.htm

Tarikh:- 10-Julai-2005, masa 11.01 malam

F01-01-06-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 61

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-06 BASIC NETWORKING LE2 DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIROMENT

04.02

DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIROMENT

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

SET UP COMPUTER NETWORK CABLE, DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIRONMENT AND SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM USING NETWORKING TOOLS, NETWORK CABLE, NETWORK TOPOLOGY DIAGRAM, CONCENTATOR, TRUNKING, COMPUTER-AIDED DESIGN SOFTWARE NETWORK CARD DRIVERS, NETWORK CLIENT SOFTWARE, WORKSTATIONS, NETWORK INTERFACE CARD (NIC), SERVER, CHECKLIST, AND SPECIFICATION MANUALS SO THAT: 1. NETWORK CABLING MATERIALS PREPARED, NETWORK CONCENTRATOR CRIMPED AND NETWORK CABLE TESTED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATION MANUALS. 2. COMPUTER NETWORK TOPOLOGY PREPARED, SELECTED AND IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NETWORK ENVIRONMENTS. 3. WORKSTATION SPECIFIACATIONS PREPARED, NETWORK INTERFACE CARD (NIC) INSTALLED AND CONFIGURED, CLIENT-TO-SERVER LINK TESTED AND CONFIGURATION PROCEDURES RECORDED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NETWORK PROCEDURES.
DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIRONMENT USING NETWORK TOPOLOGY DIAGRAM, CONCENTRATOR, TRUNKING AND COMPUTERAIDED DESIGN SOFTWARE SO THAT COMPUTER NETWORK TOPOLOGY PREPARED, SELECTED AND IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NETWORK ENVIRONMENTS.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

F01-01-06-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 62

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIROMENT

2.

ARAHAN Jawab semua soalan

3.

SOALAN 1. Senaraikan 5 komponen rangkaian LAN?

2. Nyatakan ciri-ciri rangkaian LAN?

3. Apakah yang dimaksudkan dengan internet?

4. Bagaimana internet berfungsi?

5. Anda dikehendaki melakarkan gambarajah berikut: a. Topologi Bintang.

b.

Topologi Bus.

c.

Topologi Token Ring.

6. Apakah maksud TCP dan terangkan fungsi 7. Apakah perbezaan antara topologi Bus dengan Topologi Bintang 8. Senaraikan kebaikan dan kelemahan Topologi Token Ring 9. Lukiskan gambarajah Topologi Tree 10. Apakah kegunaan Microsoft Visio 2007 4. RUJUKAN : 1. http://foxtain.tripod.com/network.html - Pengenalan Kepada Sistem Rangkaian

F01-01-06-LE2-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 63

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN F F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) F01-01-06 BASIC NETWORKING LE3 04.03 SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

SET UP COMPUTER NETWORK CABLE, DESIGN COMPUTER NETWORK ENVIRONMENT AND SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM USING NETWORKING TOOLS, NETWORK CABLE, NETWORK TOPOLOGY DIAGRAM, CONCENTATOR, TRUNKING, COMPUTER-AIDED DESIGN SOFTWARE NETWORK CARD DRIVERS, NETWORK CLIENT SOFTWARE, WORKSTATIONS, NETWORK INTERFACE CARD (NIC), SERVER, CHECKLIST, AND SPECIFICATION MANUALS SO THAT: 1. NETWORK CABLING MATERIALS PREPARED, NETWORK CONCENTRATOR CRIMPED AND NETWORK CABLE TESTED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATION MANUALS. 2. COMPUTER NETWORK TOPOLOGY PREPARED, SELECTED AND IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NETWORK ENVIRONMENTS. 3. WORKSTATION SPECIFIACATIONS PREPARED, NETWORK INTERFACE CARD (NIC) INSTALLED AND CONFIGURED, CLIENT-TO SERVER LINK TESTED AND CONFIGURATION PROCEDURES RECORDED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NETWORK PROCEDURES.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM USING HAND TOOLS, NETWORK CARD DRIVERS, NETWORK CLIENT SOFTWARE, WORKSTATIONS, NETWORK INTERFACE CARD (NIC), SERVER AND MANUAL SO THAT: WORKSTATION SPECIFICATIONS PREPARED, NETWORK INTERFACE CARD (NIC) INSTALLED AND CONFIGURED, CLIENT-TO-SERVER LINK TESTED AND CONFIGURATION PROCEDURES RECORDED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NETWORK PROCEDURES.

F01-01-06-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 64

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

1.

TAJUK SET UP CLIENT NETWORK OPERATING SYSTEM

2.

ARAHAN Jawab semua soalan yang berikut.

3.

SOALAN
1. Sebagai seorang Juruteknik Sistem Komputer, anda ditugaskan untuk membuat satu pelan layout rangkaian komputer di makmal sebuah sekolah. Anda dikehendaki untuk membuat / menyediakan pelan layout tersebut. 2. Kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang Juruteknik perlu direkodkan sebagai bukti penyelenggaraan dilakukan. Sediakan borang penyelenggaraan sebagai bukti penyelenggaran telah silaksanakan? 3. 4. 5. 6. Senaraikan tiga ( 3 ) kelas bagi protokol? Nyatakan definisi dokumentasi sistem rangkaian? Nyatakan 3 maklumat utama dalam kandungan dokumentasi sistem rangkaian? Terdapat 5 jenis dokumentasi untuk sistem rangkaian. Senaraikan kesemua jenis dokumentasi tersebut? 7. 8. 9. Terangkan tentang layout sistem rangkaian? Apakah kelebihan apabila sesebuah layout untuk rangkaian didokumentasikan? Komponen-komponen atau lebih dikenali sebagai peranti didalam sistem rangkaian amat penting untuk didokumentasikan. Senaraikan komponen-komponen tersebut? 10. Berikan ciri-ciri Network Operating Sistem? 11. Berapa jenis Kelas Alamat (Address Classes) IP yang terdapat di dalam rangkaian? 12. Nyatakan maklumat-maklumat yang perlu direkodkan semasa proses dokumentasi sistem rangkaian dilakukan? 13. Lengkapkan jadual berikut:

Kelas IP A C

Pecahan Network dan Host network.network.host.host

14. Berikan jenis-jenis Network Interface Card (NIC)? 15. Apakah kegunaan Network Interface Card (NIC)? 16. Apakah yang dimaksudkan dengan Client-Server Network?

F01-01-06-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 65

F01 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

17. Nyatakan maklumat-maklumat yang perlu ada dalam membuat Layout Sistem Rangkaian? 18. Apakah yang dimaksudkan dengan perisian Linux?

19. Lengkapkan jadual di bawah:

7 PRESENTATION 6 5 4 NETWORK 3 2 PHYSICAL 1

GATEWAY

GATEWAY

ROUTER

20. Bagaimanakah cara untuk mengenalpasti Dokumentasi Sistem Rangkaian yang sedia ada?

4.

RUJUKAN
1. KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT Terbitan Open University Malaysia (UNITEM) Pengarang Majumin Hanum Abdul Samad Muka surat 295-297

2.

Jamilah Samian, Kris Janusa Ph.D (1998), Mempertingkatkan Prestasi PC Anda, Selangor, Federal Publications Sdn Bhd, m/s 105-113

3.

Baharuddin Aris, Mohammad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir (2001), Sistem Komputer & Aplikasinya, Kuala Lumpur, Venton Publishing, m/s 200-201

F01-01-06-LE3-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 66

Disediakan Oleh :

Unit Kurikulum Bahagian Kawalan Teknikal Jabatan Tenaga Manusia