Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MODEL ASSURE

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE


MODEL A.S.S.U.R.E. Analisa (Analysis) Bilangan pelajar : 30 orang (11 L, 19 P) Tahun : 5 Ibnu Sina Umur : 11 tahun Kesihatan pelajar : semua sihat Penyataan Objektif (State objective) : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat : 1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum. 2)Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara bertayamum. 3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan tayamum. Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media), BBM : Buku teks, video, muzik, potongan gambar (puzzle), kuiz bestari melalui perisian Who Wants To Be a Millionaire, slaid (power point), komputer riba dan LCD. KAEDAH PENGAJARAN : Kemahiran Berfikir, Konstruktivisme, dan ICT. Kemahiran berfikir : 1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara bertayamum. 2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Penggunaan (Utilize), Rujuk RPH pada set induksi, langkah 2, dan langkah 3.

Penyertaan pelajar (Required Participation), Rujuk RPH - secara keseluruhannya melibatkan penyertaan pelajar.. Penilaian (Evaluation) Rujuk RPH langkah 2, langkah 3 dan penutup berdasarkan kuiz bestari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR Mata pelajaran : Pendidikan Islam Kelas : 5 Ibn Sina Tarikh : 25 September 2012 Masa : 8.10 a.m 9.10 a.m

Bilangan murid : 30 orang Bidang : Ibadah Tajuk : Tayamum Pengetahuan sedia ada : 1) Sebahagian murid pernah mendengar perkataan tayamum. 2) Sebahagian murid pernah melihat orang bertayamum. Hasil pembelajaran : 1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum. 2) Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara bertayamum. 3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan tayamum. Kemahiran berfikir : 1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara bertayamum. 2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Penerapan nilai : Bekerjasama, yakin dan berani. Alat bantu mengajar : 1) Komputer riba 2) LCD 3) Slaid/power point 4) Potongan gambar/puzzle 5) Video 6) Muzik Strategi pengajaran dan pembelajaran : ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH MASA Pendahuluan (3 minit)

CATATAN ALATAN Guru meminta muridmurid membaca doa secara kuat dengan Bacaan doa sebelum lancar dan betul. belajar oleh murid-murid. -Apakah ibadah yang memerlukan debu tanah yang suci apabila ketiadaan air? - Guru membahagikan - Gambar kelas dalam 3 kumpulan. Setiap kumpulan akan diedarkan dengan

Set induksi (4 minit)

Langkah 1 (11 minit)

Pengertian tayamum: tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci kemuka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan niat.

gambar yang berbeza tetapi mempunyai persamaan tentang bahan utama yang digunakan, iaitu air. - Apakah bahan utama yang digunakan dalam gambar? - Murid akan menulis di atas gambar yang diedarkan apakah bahan utamanya. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang bakal dipelajari. - Guru meminta 4 orang murid untuk melakonkan situasi dialog seperti dalam buku teks. (Rujuk jilid 2/ halaman 26/ teks 1) -Power point akan dtayangkan dalam masa yang sama.

Nilai: Kerjasama antara murid Berkeyakinan tampil ke hadapan kelas.

Langkah 2 (17 minit)

Rukun-rukun tayamum : - Niat - Menyapu debu tanah ke muka. - Menyapu debu tanah ke dua-dua belah tangan hingga ke siku. - Tertib.

Alat Bantu Mengajar (ABM): - Komputer riba dan LCD - Slaid power point Guru akan ABM : menayangkan klip video - Klip video yang telah disediakan. -Slaid power - Guru akan meminta point. murid menjawab soalan yang telah disediakan dalam paparan power point. Guru akan memanggil 5 orang murid untuk menjawab soalan.

Langkah 3 (17 minit)

Cara-cara bertayamum. Sebab-sebab diharuskan bertayamum : - Ketiadaan air. - Cuaca yang terlalu sejuk. - Sakit yang tidak boleh terkena air.

Penutup (8 minit)

Penilaian dan rumusan terhadap apa yang telah dipelajari (hasil pembelajaran) pada hari ini.

- Dalam kumpulan yang sama guru memberikan murid-murid sebuah uncang beg yang telah dimasukkan kepingan gambar/ puzzle. - Masa murid perlu menyelesaikan puzzle tersebut bermula apabila guru memainkan lagu dan perlu selesai sebelum lagu tamat. Murid perlu menampalkan puzzle tersebut di hadapan kelas dan memilih situasi jawapan yang betul berdasarkan gambar. Guru mengaitkan puzzle dengan isi pelajaran, iaitu keadaan yang mengharuskan bertayamum. - Guru akan membuat kesimpulan bermula dari awal isi pembelajaran dan memilih murid secara rawak untuk disoal.

Nilai: - Bekerjasama Yakin dan berani ABM: - Beg puzzle - Muzik

uncang

http://kinana91.blogspot.com/2012/10/contoh-rancangan-pengajaran-harian.html