Anda di halaman 1dari 16

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

DEFINISI

BIODIVERSITI, KOMPLEKSITI dan KESTABILAN

EKOSISTEM

FUNGSI

JENIS-JENIS EKOSISTEM

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Definisi dan Pengertian Ekosistem


Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsurunsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997)

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Fungsi Ekosistem
Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input, perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Autotrof adalah organisma pengeluar primer bagi sesuatu ekosistem. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar, pengguna yang pelbagai dan pengurai .

JENIS-JENIS EKOSISTEM

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

A. Ekosistem Air (Akuatik) 1. Ekosistem Air Tawar, yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan. Memiliki kondisi air tawar (konsentrasi garam-garam mineral sedikit). Meliputi danau, sungai, rawa, dll. Ada 2 macam ekosistem air tawar, yaitu : Ekosistem Air Tawar Lentik dan Ekosistem Air Tawar Lotik

a.

Ekosistem air tawar lentik Ciri : Airnya tidak berarus

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

b. Ekosistem air tawar lontik Ciri : Memiliki air yang berarus

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

2. Ekosistem Laut, meliputi zon litoral (daerah tepi laut), zon laut cetek dan zon pelagik
Zon litoral Zon laut dangkal

Zon fotik

Lantai Samudra Zon afotik

Zon Pelagik

Figure 34.7A

Zon Litoral

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Berada di tepi laut (pantai) Menyediakan tempat bagi kebanyakan ikan dan udang, kepiting untuk membesarkan anak-anaknya. Biasanya dikelilingi oleh daratan yang membentuk hutan bakau

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Zon laut cetek


b. Ekosistem Terumbu Karang

-Terbentuk oleh koloni rangka haiwan coelenterata -Berperanan sebagai kawasan pembiakan ikan -Ekosistem yang mudah rosak oleh pencemaran dan lain-lain

Zon Pelagik

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

-Merupakan wilayah laut terbuka. -Terdiri dari 2 wilayah kedalaman yang berbeza, yaitu zon fotik dan zon afotik

Zon fotik Zon Pelagik

Lantai Samudra

Zon afotik

EKOSISTEM DARAT

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Memiliki bentuk-bentuk yang pelbagai

Hutan Hujan Tropika Savana Gurun

Kutub Chaparral Padang rumput

Hutan musim

Hutan Konifer
Tundra

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Hutan Hujan Tropika


Umumnya terletak di kawasan katulistiwa Merupakan ekosistem yang beranekaragam yang tinggi Curahan hujan tinggi (200-450 cm pertahun) Mendapat sinar matahari sepanjang tahun

Figure 34.10

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Savana
Kering, terletak di kawasan tropika dan sub tropika. Didominasi oleh padang rumput yang luas dan diselangi oleh tumbuhan semak dan pohon yang bertaburan Haiwan yang mendominasinya adalah serangga, herbivora dan karnivora

Figure 34.12

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Gurun
Gurun adalah bioma yang sangat kering Curahan hujan sangat rendah (kurang dari 25 cm pertahun) Tumbuhan yang mendominasi berupa semak, tumbuhan sukulen, dan rumput-rampai Terletak di garis lintang 20 - 30 Utara dan Selatan

Figure 34.13

Padang Rumput / Step

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

- Didominasi oleh tumbuhan rumput-rampai dalam skala yang luas - Curahan hujan di bawah savana, yakni 25 75 cm pertahun - Di dominasi oleh haiwan-haiwan herbivora

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Taiga
- Didominasi oleh tumbuhan konifer - Terletak di daerah sub tropika atau pergunungan - Memiliki musim dingin yang panjang, musim panas pendek -Haiwan yang hidup antara lain ialah rusa, serigala dll

Figure 34.15

SHAARI OMAR IPG KAMPUS KOTA BHARU

Tundra

Memiliki musim dingin yang sangat panjang (ekstrem) Meliputi daerah-daerah yang terletak dekat dengan kutub utara Tidak ditemukan pohon, didominasi oleh lumutlumutan, rumputrumputan, dan perdu.

Figure 34.18