Anda di halaman 1dari 21

GURU SEBAGAI SATU PROFESION

PN. SAADAH BINTI SUMRAH KETUA UNIT KAUNSELING IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

KONSEP PROFESION
Perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas Guna banyak keupayaan dan kebolehan intelek Mendapat latihan khusus, bidang kem. tertentu, tempoh masa tertentu Pakar dlm bidang pekerjaan dan mempunyai kuasa autonomi

C I R I C I R I

Pentingkan mutu Pkhidmatan, Dedikasi thdp kerja,tidak mementingkan pendapatan Berkuasa menentukan Nilaitara-nilaitara

Mematuhi sesuatu kod etika Bertanggungjawab terhadapSemua tindakan dan keputusan

Dapat dirumuskan bahawa: PROFESION Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya

5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Perguruan dan Keguruan


Perguruan (Kamus Dewan (1989)) di bawah konteks pendidikan guru, adalah diertikan sebagai pengajaran. Keguruan perkara yang berkaitan dengan guru, iaitu berkaitan dengan peranan, tugas dan kelayakan guru.
5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Profesion perguruan pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan dan latihan khas. Profesion keguruan pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dan kualiti guru.

5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Profesional dan bukan Profesional


Konsep profesional - Individu / pekerja yang bergiat dalam bidang profesional. Guru sebagai profesional - Individu yang mengamalkan ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahirannya dalam profesion keguruan

5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

CIRI-CIRI KEGURUAN DALAM KONSEP PROFESION


Latihan ikhtisas Perkhidmatan kepada individu dan negara

autonomi

Pakar dalam pendidikan

Ahli persatuan menentukan kod etika

KOD ETIKA KEGURUAN


Etika suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Meliputi aspek-aspek moral yang baik dan buruk,betul dan salah dengan tujuan memberi panduan kepada yang berkenaan. Etika profesional nilai-nilai atau tingkahlaku murni yang harus dihayati oleh individu mengikut profesion masing-masing.

Tujuan kod etika mengekalkan integriti moral sesuatu profesion. Bagi seorang guru ia adalah aturan yang dipersetujui bersama oleh ahli-ahli profesion perguruan. Di Malaysia, Tatasusila Profesion Keguruan yang disarankan KPM merupakan landasan dan garis panduan untuk setiap guru menjaga profesionnya.

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA : IKRAR


1. 2. 3. 4.

Tanggungjawab terhadap pelajar Tanggungjawab terhadap ibu bapa Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan

Tanggungjawab terhadap pelajar


Utamakan kebajikan dan keselamatan pelajar Bersikap adil Merahsiakan maklumat ikhtisas dan sulit Membimbing atau mengajar tanpa sebarang bayaran Memberi contoh yang baik Memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas
5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Tanggungjawab terhadap ibu bapa


Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa Mewujudkan kemesraan dan kerjasama yang erat. Merahsiakan semua maklumat mengenai keadaan rumahtangga dan anak mereka Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosiol dan ekonomi pelajar

Menjaga perbuatan dan percakapan


5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara


Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai-nilai murni Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab kerjasama melalui PIBG
5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan

Akauntabiliti Guru
Akauntabiliti (Kamus Dwibahasa) dihuraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. Di bawah konteks keguruan, akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan

5 PISMP 2013/ IPG KTI JB

Terhadap Program Pendididikan

Terhadap Negara

Akauntabiliti Guru

Terhadap Diri Sendiri

Terhadap Pelajar dan Ibu Bapa

Bidang pekerjaan

profesion
Bidang tugas Akauntibiliti guru

sekolah

murid

Tingkah laku kendiri

Nilai-Nilai Keguruan
Kualiti Peribadi

Baik Hati

Jenaka

Sabar

Amanah

Yakin

Kepimpinan

Kualiti Sosial
Budi Pekerti

Jujur

Kualiti Sosial
Semangat Berbakti

Ramah Mesra

Merendah Diri

Guru yang mempunyai kualiti sosial yang murni dapat dilihat melalui: Murid-murid suka berdamping dengan guru Rakan-rakan sejawat senang bergaul dengannya Aktif dalam aktiviti sosial Suka memberi sumbangan secara sukarela dan dedikasi dan sebagainya.

Pengurusan & Kepimpinan Yang berkualiti

Berpengetahuan luas

Sahsiah & akhlak murni

Berani

Ikhlas & jujur

Kreatif, innovatif, imaginatif dan dinamik

Yakin dan tegas