Anda di halaman 1dari 12

BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Definisi Pelajar Bermasalah Bahasa dan Komunikasi Jenis-Jenis Masalah Komunikasi Sebab-Sebab Masalah Komunikasi dan Bahasa Intervensi dan Pencegahan Penilaian Gangguan Bahasa

Definisi Pelajar Bermasalah Bahasa dan Komunikasi Masalah Bahasa Menurut Martin dan Miller (1996)Ciri-ciri masalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yg terdiri daripada lima komponen bahasa iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik.

Definisi Pelajar Bermasalah Bahasa dan Komunikasi


Masalah Komunikasi Menurut Owen (1990) komunikasi adalah proses di mana seseorang itu bertukar maklumat dan berkongsi idea. Pengirim dan penerima membina maklumat dan saling bertukar maklumat dalam dua hala.

Jenis-Jenis Masalah Komunikasi


Masalah Bahasa - Masalah Bahasa DalamanKeupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku. - Masalah Bahasa Penerimaan Auditori- masalah memahami lambang bahasa. - Masalah Bahasa Pelahiran AuditoriProses menghasilkan pertuturan.

Jenis-Jenis Masalah Komunikasi


Masalah Pertuturan - Sukar menyebut perkataan- selalu berdiam diri. - Mengambil masa yg lama utk memahami dan mengeluarkan pendapat.

Sebab-Sebab Masalah Komunikasi dan Bahasa


Fonologi masalah untuk mengeluarkan kata-kata, menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yg betul. Morfologi masalah untuk menggunakan ayat yg panjang. Sintaksis masalah kesukaran dalam pertuturan dan perbualan. Kanakkanak ini selalu mendiamkan diri.

Sebab-Sebab Masalah Komunikasi dan Bahasa


Semantik- Kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori, kuantiti, ruang dan masa. Ini disebabkan masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Pragmatik Masalah di dalam menentukan giliran dalam perbualan.

Intervensi dan Pencegahan


Cara-Cara yang boleh dilakukan: 1- Intervensi Bahasa- untuk meningkatkan kemahiran komunikasi agar lebih berkesan serta menyeluruh.Cth: Fonologi, Morfologi, Semantik, Pragmatik. 2- Peranan Ibu Bapa- Jangan paksa anak bercakap dgn tatabahasa yg betul. - Tidak boleh menyuruh anak-anak mengulangi kata-kata yg baru diucapkan - Suasana persekitaran rumah yg selesa spt jangan bising dan tertekan.

Penilaian
Membuat Penilaian Bahasa Terhadap Kanak-Kanak.Fokus kepada jenis-jenis penilaian dan menyediakan maklumat sewaktu menjalankan penilaian. Perancangan Keseluruhan Untuk Penilaian- mengumpul maklumat latar belakang kanak-kanak, memilih kaedah yg sesuai serta menganalisa dan membuat rundingan.

Cara-Cara Membuat Penilaian


Maklumat daripada ibu bapa dan pakar-pakar seperti pakar pendengaran, guru kelas, pakar psikologi dll Pemerhatian- dengan menggunakan ujian bahasa yg diseragamkan seperti melalui perbualan secara spontan antara kanak-kanak itu dengan orang lain.

Menggunakan Penilaian
Mengumpul dan merekodkan contohcontoh dan membuat analisa terhadap contoh-contoh itu. Ini bertujuan itu mengetahui sama ada kanak-kanak itu mengalami masalah bahasa atau tidak

Gangguan Bahasa
Kenalpasti masalah ini lebih awal sama ada punca dari genetik atau persekitaran. Faktor gangguan- kurangnya pendedahan sejak di bangku sekolah dan kekurangan bahan bacaan

Anda mungkin juga menyukai