Anda di halaman 1dari 6

Contoh kertas kerja ceramah

http://www.scribd.com/doc/48803676/Contoh-kertas-Kerja-Seminar-PenGurus-An-Kewangan IPGM KAMPUS PEREMPUAN MELAYU,MELAKA

KERTAS KERJA SEMINAR PENGURUSAN KEWANGAN

TARIKH: 30 JULAI 2009 (KHAMIS) ANJURAN: UNIT PENGEMBANGAN & KHIDMAT KAUNSELING JABATAN HAL EHWALPELAJAR&BIRO PENDIDIKANJAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJARSESI 2009/10 1.0 Pengenalan Bengkel pengurusan kewangan ini merupakan satu program yangbertujuan membina satu kesedaran kepada guru pelatih tentang caramenguruskan kewangan dengan menggunakan teknik yang betul.Pelbagai cara

pengurusan yang berkesan akan dipelajari oleh guru pelatihdan boleh diaplikasikan apabila mereka mengawal perbelanjaan mereka. Di samping itu, bengkel ini diharap dapat membantu guru pelatihmembuat keputusan yang baik dalam kehidupan harian dan seterusnyadapat meningkatkan keyakinan diri dalam pengurusan kewangan. Iniselaras dengan matlamat Wawasan 2020, iaitu melahirkan rakyatMalaysia yang mengamalkan daya pemikiran yang kritis dan kreatif agar dapat bersaing dalam arus globalisasi. Seterusnya, daripadabengkel pendedahan dan pengalaman ini akan yang ditimba satu

pengurusan

kewangan

memberikan

perspektif barudan penghayatan yang lebih mendalam berkenaan cara pengurusankewangan yang bijak kepada guru pelatih khususnya. Dengan

kerjasama yang padu daripada semua pihak, kami yakinprogram yang diatur oleh Unit Pengembangan & Khidmat Kaunselingserta Biro Pendidikan ini akan mencapai matlamatnya. Diharapkan agar program ini akan mendapat sambutan dan kerjasama yangmenggalakkan, bukan sahaja dari ahli-ahli jawatankuasa pihak penganjur,tetapi juga dari guru pelatih yang peka akan kepentingan program ini. 2.0 Matlamat Bengkel ini diharapkan akan dapat melatih guru pelatihmengamalkan perbelanjaan berhemah dan seterusnya mampumenguruskan kewangan mereka dengan cara yang betul. Selain itu,bengkel ini akan membantu guru pelatih membuat keputusan yang baikdalam kehidupan harian melalui teknik pengurusan kewangan yangberkesan. Pada masa yang sama, mereka juga boleh meningkatkankeyakinan diri dengan cara memantapkan kemahiran pengurusankewangan mereka. Pendedahan terhadap kemahiran pengurusankewangan ini akan mencetus satu pandangan baru dan lebih positif terhadap sebarang aktiviti yang berunsurkan kewangan pada masa akandatang. 3.0 Objektif
3.1 Membimbing guru pelatih mengamalkan perbelanjaan berhemah

danmenguruskan kewangan mereka dengan cara yang betul.3.2 Membantu guru pelatih membuat keputusan yang baik dalam kehidupanharian melalui teknik pengurusan kewangan yang berkesan.3.3 Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih dengan caramemantapkan kemahiran pengurusan kewangan mereka. 4.0 Tarikh : 30 Julai 2009 5.0 Tempat : Dewan Tun Fatimah, IPGM Dewan Kampus Perempuan Melayu. 6.0 Peserta : 200 orang-PPISMP Semester 3/2009 & Jawatankuasa Perwakilan Pelajar

7.0Jawatankuasa : 1) Penaung : Pn. Noor Hayatee binti Md. Noor (Pengarah IPGM KPM) 2) Penasihat : Datin Siti Hanifah binti Madarsa(Timbalan Pengarah IPGM KPM) 3) Pengerusi : Dr. Hj. Mihat bin Hj. Dolah(Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar 4) Pensyarah Penasihat : Puan Noraidah binti Yaakob: Puan Noryani binti Md.Yusof 5) Pengarah Program 6) Setiausaha 1 7) Setiausaha 2 AJK Kerja 8) Penyelaras Program : Naib Yang Di-Pertua 1 Naib Yang Di-Pertua 2 9) Peralatan : Biro Peralatan dan Teknik Biro Agama danDakwah 10) Kebajikan : Biro Kebajikan dan Sosial Naib Setiausaha Agung Kehormat 1 11) Dokumentasi : Biro Penerangan dan Penerbitan Naib Bendahari Agung Kehormat 2 12) Makanan : Biro Asrama dan Makanan : Wan Nor Adila binti Wan Adnan : Nor Amalina binti Abd Aziz : Aisyah Nadzirah binti Zakaria

Naib Setiausaha Agung Kehormat 2 13) Buku Program : Biro Kebudayaan dan Kesenian Naib Bendahari Agung Kehormat 1 14) Tugas-tugas Khas : Biro Sukan dan Rekreasi Biro Perhubungan Luar

8.0Anggaran Kewangan : Bil. Maklumat Perbelanjaan Kuantiti / Unit Biaya (RM) Catatan

Minum pagi

Untuk guru pelatih = * 2 biji kuih *Segelas air Penceramah dan pensyarah = * 2 botol air mineral *3 biji kuih

RM 3.00 x 200 orang =RM 600.00

PEK

RM 3.00 x 10 orang =RM 30.00

SijilPenyertaan 200 keping

Stor pusat

9.0 Pengisian Program : 1. Slot 1 bersama penceramah bertajuk Ceramah Pendidikan Pelaburan 2. Slot 2 bersama penceramah yang bertajuk Perancangan Kewangan 3. Sesi penyampaian cenderamata kepada penceramah. 4. Sesi penilaian keberkesanan program.

10.0 Tentatif Program : 8.00-8.30 am : Pendaftaran peserta.

8.30-10.30am : Slot pertama bertajuk Ceramah Pendidikan Pelaburan bersama penceramah. 10.30-11.00am : Kudapan pagi. 11.00-12.30pm : Slot kedua bertajuk Perancangan Kewangan bersama penceramah. : Sesi penyampaian cenderamata kepada parapenceramah .: Sesi penilaian keberkesanan program. 12.30-1.30pm : Makan tengahari. : Bersurai. 11.0 Penilaian Program ini akan dinilai keberkesanannya melalui :-Pemerhatian -Instrumen soal selidik 12.0 Penutup Seminar Pengurusan Kewangan ini merupakan satu cara bagi mendidik guru pelatih untuk mengamalkan perbelanjaan berhemahseterusnya membantu guru pelatih menguruskan kewangan dengan carayang betul. Di samping itu, seminar ini dapat membantu guru pelatih untukmembuat keputusan yang baik dalam kehidupan seharian melalui teknikpengurusan kewangan yang berkesan. Oleh yang demikian, adalahdiharapkan seminar ini mendapat kelulusan dan sokongan penuhdaripada pihak pengurusan IPGM Kampus Perempuan Melayu. Kejayaanseminar ini juga adalah diharapkan akan menjadi garis panduan kepadaguru pelatih yang berhasrat menganjurkan seminar seumpama inipada masa akan datang demi kepentingan IPGM Kampus Perempuan Melayu.

Disediakan oleh, _______________________ ( NOR AMALINA BINTI ABD AZIZ ) Setiausaha 1, Seminar Pengurusan Kewangan Jawatankuasa Perwalikan Pelajar 2009, Institut Pendidikan Biro Pendidikan, Kampus Perempuan Melayu.

Disemak oleh, __________________________ ( PUAN NORYANI BINTI MD.YUSOF) Pensyarah Penasihat Biro Pendidikan, Seminar Pengurusan Kewangan, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2009, Institut Pendidikan Biro Pendidikan, Kampus Perempuan Melayu.