UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A

Senarai Semak Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan Di Jabatan Pelajaran Negeri (Jpn)/ Pejabat Pelajaran Daerah (Ppd) Dan Sekolah.
BIL. A 1. PERKARA Pengurusan Aset Alih Minit Mesyuarat JKPAK a. Ahli Jawatankuasa b. Agenda c. Minit d. Pelaksanaan 2. Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Aset b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN

c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW. PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW. PA-29)
3. 4. *KEW. PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 5. KEW. PA-3 ( Daftar Inventori) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 6. 7. 8. 9. KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori) KEW. PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)

Page 1 of 5

PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 22. PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) KEW. 19. PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 24. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. 15. PA-23 (Jadual Tender Pelupusan) *KEW. 12. 13. 26. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) KEW. PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 11. 23.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) KEW. 17. 10. PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) KEW. 21. PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 2 of 5 . 14. PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 29. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) KEW. PA-13 (Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan) KEW. 25. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) KEW. 20. 16. PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori) KEW. PERKARA KEW. 27. PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 18. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori) KEW. 28.

44. PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok) *KEW. PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Pengurusan Kenderaan Pelantikan oleh Ketua Jabatan a. PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang) * KEW. * KEW. 34. 43. Buku Log Kenderaan Pengurusan Stor Kerajaan Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. PS-4 (Kad Petak) KEW. 33. 31. Pegawai Pemverifikasi Stor 38. 42. PS-2 (Borang Laporan Terimaan BarangBarang) * KEW. Pelantikan oleh Ketua Jabatan (Jabatan/PPD/Sekolah) a. B 35. 45. 40. C 37. PS-3 (Kad Kawalan Stok) KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. Pegawai Kenderaan 36. 41. PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan) KEW. 30. Pegawai Stor b. Pegawai Pemeriksa 39. 32. PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib) KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) KEW. PERKARA KEW. PS-6 (Tambahan Barang-Barang Standard) Merekod Lokasi Stok (Stor Pusat/Stor Utama/Stor Unit) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 3 of 5 .

Penyapuan minyak bagi stok yang mudah berkarat b. KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. 49. Pembungkusan yang sesuai untuk mengelakkan habuk c. Pelan lantai ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN ii. 52. Kumpulan A (30%) b. KEW. Di Larang Merokok iii. 48. PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok) a. Penggunaan bekas pembungkus yang sesuai b. Jarak antara siling dengan rak/almari 50cm d. Tanda “KELUAR” e. 54. Penyemburan racun serangga dilakukan 53. 46. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. Tanda-tanda keselamatan dipamerkan :i. PERKARA *KEW. Peredaran udara Page 4 of 5 . PS-11 (Borang Permohonan Stok BPS) Langkah-langkah keselamatan a. PS-10 (Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok) Label atau symbol keselamatan yang sesuai bagi barang berbahaya Penyimpanan stok di tempat bersesuaian Penyelenggaraan stor / stok dilakukan a. Mematuhi peraturan PDRM/ATM bagi barangan keselamatan c. PS-8 (Label Masuk – Dahulu – Keluar – Dahulu) KEW. 50. Kumpulan B (70%) 47. PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput) *KEW. 51.

60.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. 63. KEW. PS-17 (Penyata Penyelarasan Stor) *KEW. 57. Tanda yang sesuai bagi barangan yang kritikal (mudah pecah/mudah terbakar/bahan kimia/muatan berat) c. 62. Menyatakan berat kasar di luar setiap pembungkusan 56. PS-12 (Senarai Pembungkusan) a. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira Stok) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN * Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama Page 5 of 5 . 65. PS-13 (Laporan Kedudukan Stok) KEW. PERKARA f. PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor) *KEW. 59. PS-14 (Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor) KEW. *KEW. PS-18 (Perakuan Ambil Alih) KEW. Pembungkusan yang sesuai/rapi/kemas b. 58. 64. PS-21 (Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah) KEW. 61. PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah) KEW. Alat pemadam api 55. PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor) *KEW. PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Stok) KEW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful