UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A

Senarai Semak Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan Di Jabatan Pelajaran Negeri (Jpn)/ Pejabat Pelajaran Daerah (Ppd) Dan Sekolah.
BIL. A 1. PERKARA Pengurusan Aset Alih Minit Mesyuarat JKPAK a. Ahli Jawatankuasa b. Agenda c. Minit d. Pelaksanaan 2. Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Aset b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN

c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW. PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW. PA-29)
3. 4. *KEW. PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 5. KEW. PA-3 ( Daftar Inventori) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 6. 7. 8. 9. KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori) KEW. PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)

Page 1 of 5

PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) KEW. 20. 19. 17. 26. PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. 24. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) KEW. PA-13 (Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan) KEW. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori) KEW. 11. 22. PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 23. 27. PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) KEW. 15. PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 2 of 5 . 13. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 14. 16. PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 28. 12. 29. PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) KEW. 21. PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan) KEW. 18. PERKARA KEW. PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 10. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) KEW. 25. PA-23 (Jadual Tender Pelupusan) *KEW.

33. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. * KEW. PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib) KEW. Pegawai Stor b. 41. 31. 40. 45. 30. Pegawai Pemverifikasi Stor 38. Pegawai Kenderaan 36. Buku Log Kenderaan Pengurusan Stor Kerajaan Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. 43. PS-3 (Kad Kawalan Stok) KEW. 42. C 37.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Pegawai Pemeriksa 39. Pelantikan oleh Ketua Jabatan (Jabatan/PPD/Sekolah) a. PERKARA KEW. PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) KEW. B 35. PS-6 (Tambahan Barang-Barang Standard) Merekod Lokasi Stok (Stor Pusat/Stor Utama/Stor Unit) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 3 of 5 . PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang) * KEW. PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan) KEW. PS-2 (Borang Laporan Terimaan BarangBarang) * KEW. PS-4 (Kad Petak) KEW. 32. 34. PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Pengurusan Kenderaan Pelantikan oleh Ketua Jabatan a. PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok) *KEW. 44.

49. PS-11 (Borang Permohonan Stok BPS) Langkah-langkah keselamatan a. KEW. 54. KEW. Kumpulan B (70%) 47. Peredaran udara Page 4 of 5 . PS-10 (Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok) Label atau symbol keselamatan yang sesuai bagi barang berbahaya Penyimpanan stok di tempat bersesuaian Penyelenggaraan stor / stok dilakukan a.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Penyemburan racun serangga dilakukan 53. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. 50. Kumpulan A (30%) b. PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok) a. PERKARA *KEW. Tanda “KELUAR” e. Penggunaan bekas pembungkus yang sesuai b. 48. Di Larang Merokok iii. Mematuhi peraturan PDRM/ATM bagi barangan keselamatan c. PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput) *KEW. 52. Penyapuan minyak bagi stok yang mudah berkarat b. 46. Tanda-tanda keselamatan dipamerkan :i. 51. PS-8 (Label Masuk – Dahulu – Keluar – Dahulu) KEW. Pelan lantai ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN ii. Jarak antara siling dengan rak/almari 50cm d. Pembungkusan yang sesuai untuk mengelakkan habuk c.

Menyatakan berat kasar di luar setiap pembungkusan 56. PS-13 (Laporan Kedudukan Stok) KEW. KEW. 61. Pembungkusan yang sesuai/rapi/kemas b. PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor) *KEW. PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor) *KEW. *KEW. Tanda yang sesuai bagi barangan yang kritikal (mudah pecah/mudah terbakar/bahan kimia/muatan berat) c. PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira Stok) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN * Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama Page 5 of 5 .UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah) KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. 60. PERKARA f. PS-17 (Penyata Penyelarasan Stor) *KEW. 65. 64. 63. PS-18 (Perakuan Ambil Alih) KEW. PS-14 (Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor) KEW. PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Stok) KEW. 58. PS-21 (Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah) KEW. PS-12 (Senarai Pembungkusan) a. 59. 62. Alat pemadam api 55. 57.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful