UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A

Senarai Semak Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan Di Jabatan Pelajaran Negeri (Jpn)/ Pejabat Pelajaran Daerah (Ppd) Dan Sekolah.
BIL. A 1. PERKARA Pengurusan Aset Alih Minit Mesyuarat JKPAK a. Ahli Jawatankuasa b. Agenda c. Minit d. Pelaksanaan 2. Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Aset b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN

c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW. PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW. PA-29)
3. 4. *KEW. PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 5. KEW. PA-3 ( Daftar Inventori) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 6. 7. 8. 9. KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori) KEW. PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)

Page 1 of 5

22. 26. PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 25. 17. 23. PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PERKARA KEW. PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) KEW. 21. 19. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) KEW. PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 29. PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 12. PA-13 (Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan) KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) KEW. 13. 24. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori) KEW. 14. 20. 27. PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 2 of 5 . PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-23 (Jadual Tender Pelupusan) *KEW. 15. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan) KEW. 11. PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 28. 16. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) KEW. 18. PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset Alih Kerajaan) KEW. 10. PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) KEW. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) KEW.

44. B 35. * KEW. Pegawai Pemeriksa 39. 40. PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan) KEW. 31. Pegawai Stor b. 42.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Buku Log Kenderaan Pengurusan Stor Kerajaan Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. 41. 32. 43. PS-6 (Tambahan Barang-Barang Standard) Merekod Lokasi Stok (Stor Pusat/Stor Utama/Stor Unit) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 3 of 5 . PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok) *KEW. PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib) KEW. PS-3 (Kad Kawalan Stok) KEW. PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) KEW. Pegawai Kenderaan 36. 45. PS-2 (Borang Laporan Terimaan BarangBarang) * KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. C 37. PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang) * KEW. 34. PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Pengurusan Kenderaan Pelantikan oleh Ketua Jabatan a. 30. Pelantikan oleh Ketua Jabatan (Jabatan/PPD/Sekolah) a. PERKARA KEW. Pegawai Pemverifikasi Stor 38. 33. PS-4 (Kad Petak) KEW.

Mematuhi peraturan PDRM/ATM bagi barangan keselamatan c. PERKARA *KEW. KEW. KEW. Jarak antara siling dengan rak/almari 50cm d. Pembungkusan yang sesuai untuk mengelakkan habuk c. Tanda “KELUAR” e. Penyemburan racun serangga dilakukan 53.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Di Larang Merokok iii. PS-11 (Borang Permohonan Stok BPS) Langkah-langkah keselamatan a. PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput) *KEW. Kumpulan A (30%) b. Pelan lantai ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN ii. PS-10 (Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok) Label atau symbol keselamatan yang sesuai bagi barang berbahaya Penyimpanan stok di tempat bersesuaian Penyelenggaraan stor / stok dilakukan a. Tanda-tanda keselamatan dipamerkan :i. 49. Peredaran udara Page 4 of 5 . 48. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. Penyapuan minyak bagi stok yang mudah berkarat b. 52. Penggunaan bekas pembungkus yang sesuai b. PS-8 (Label Masuk – Dahulu – Keluar – Dahulu) KEW. 54. 51. 46. Kumpulan B (70%) 47. 50. PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok) a.

PS-14 (Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor) KEW. Alat pemadam api 55. PS-17 (Penyata Penyelarasan Stor) *KEW. PS-18 (Perakuan Ambil Alih) KEW. PERKARA f. PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira Stok) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN * Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama Page 5 of 5 . PS-21 (Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah) KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. 65. PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Stok) KEW. PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah) KEW. *KEW. 62. 58.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor) *KEW. Pembungkusan yang sesuai/rapi/kemas b. 64. PS-13 (Laporan Kedudukan Stok) KEW. PS-12 (Senarai Pembungkusan) a. PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor) *KEW. 59. Menyatakan berat kasar di luar setiap pembungkusan 56. 63. 57. 61. KEW. 60. Tanda yang sesuai bagi barangan yang kritikal (mudah pecah/mudah terbakar/bahan kimia/muatan berat) c.