UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A

Senarai Semak Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan Di Jabatan Pelajaran Negeri (Jpn)/ Pejabat Pelajaran Daerah (Ppd) Dan Sekolah.
BIL. A 1. PERKARA Pengurusan Aset Alih Minit Mesyuarat JKPAK a. Ahli Jawatankuasa b. Agenda c. Minit d. Pelaksanaan 2. Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Aset b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN

c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW. PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW. PA-29)
3. 4. *KEW. PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 5. KEW. PA-3 ( Daftar Inventori) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 6. 7. 8. 9. KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori) KEW. PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)

Page 1 of 5

PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset Alih Kerajaan) KEW. 15. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 2 of 5 . PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 28. 22. PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 19. 12. PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) KEW. PA-23 (Jadual Tender Pelupusan) *KEW. 16. 20. PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-13 (Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan) KEW. 14. 27. 17.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 23. 25. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 18. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) KEW. 29. 11. 21. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) KEW. 26. 10. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) KEW. 13. 24. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) KEW. PERKARA KEW. PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) KEW.

30. Pegawai Pemverifikasi Stor 38. C 37. 33. 32. PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok) *KEW. 31. PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) KEW. 41. * KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Pelantikan oleh Ketua Jabatan (Jabatan/PPD/Sekolah) a. 43. Pegawai Stor b. 45. Buku Log Kenderaan Pengurusan Stor Kerajaan Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang) * KEW. PS-3 (Kad Kawalan Stok) KEW. PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib) KEW. 42. 40. PS-2 (Borang Laporan Terimaan BarangBarang) * KEW. Pegawai Pemeriksa 39. PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan) KEW. 34. PS-4 (Kad Petak) KEW. PERKARA KEW. Pegawai Kenderaan 36. 44. PS-6 (Tambahan Barang-Barang Standard) Merekod Lokasi Stok (Stor Pusat/Stor Utama/Stor Unit) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 3 of 5 . PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Pengurusan Kenderaan Pelantikan oleh Ketua Jabatan a. B 35.

Pelan lantai ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN ii. Penggunaan bekas pembungkus yang sesuai b. Mematuhi peraturan PDRM/ATM bagi barangan keselamatan c. Kumpulan B (70%) 47. Tanda “KELUAR” e. 54. Penyemburan racun serangga dilakukan 53. Di Larang Merokok iii. Tanda-tanda keselamatan dipamerkan :i.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput) *KEW. Peredaran udara Page 4 of 5 . 52. KEW. 51. PS-11 (Borang Permohonan Stok BPS) Langkah-langkah keselamatan a. KEW. PS-8 (Label Masuk – Dahulu – Keluar – Dahulu) KEW. Jarak antara siling dengan rak/almari 50cm d. 48. Kumpulan A (30%) b. PS-10 (Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok) Label atau symbol keselamatan yang sesuai bagi barang berbahaya Penyimpanan stok di tempat bersesuaian Penyelenggaraan stor / stok dilakukan a. 49. PERKARA *KEW. Penyapuan minyak bagi stok yang mudah berkarat b. 46. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok) a. 50. Pembungkusan yang sesuai untuk mengelakkan habuk c.

59. 58. 61. PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor) *KEW. Pembungkusan yang sesuai/rapi/kemas b. PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah) KEW. 65. PS-13 (Laporan Kedudukan Stok) KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. *KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor) *KEW. PS-14 (Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor) KEW. PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira Stok) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN * Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama Page 5 of 5 . 62. 57. 63. PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Stok) KEW. PS-21 (Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah) KEW. Alat pemadam api 55. PERKARA f. KEW. PS-17 (Penyata Penyelarasan Stor) *KEW. 60. PS-18 (Perakuan Ambil Alih) KEW. 64. PS-12 (Senarai Pembungkusan) a. Menyatakan berat kasar di luar setiap pembungkusan 56. Tanda yang sesuai bagi barangan yang kritikal (mudah pecah/mudah terbakar/bahan kimia/muatan berat) c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful