UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A

Senarai Semak Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan Di Jabatan Pelajaran Negeri (Jpn)/ Pejabat Pelajaran Daerah (Ppd) Dan Sekolah.
BIL. A 1. PERKARA Pengurusan Aset Alih Minit Mesyuarat JKPAK a. Ahli Jawatankuasa b. Agenda c. Minit d. Pelaksanaan 2. Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Aset b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN

c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW. PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW. PA-29)
3. 4. *KEW. PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 5. KEW. PA-3 ( Daftar Inventori) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 6. 7. 8. 9. KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori) KEW. PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)

Page 1 of 5

PERKARA KEW. 29. 23. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) KEW. PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 18. PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) KEW. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori) KEW. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) KEW. 22. PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) KEW. 15. 10. PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 13. 27. 19. PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 11. PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-13 (Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan) KEW. 26. 24. 25. 28. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) KEW. 14. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-23 (Jadual Tender Pelupusan) *KEW. 17. 20. 16. 21. PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 12. PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 2 of 5 .

41. PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Pengurusan Kenderaan Pelantikan oleh Ketua Jabatan a. PS-2 (Borang Laporan Terimaan BarangBarang) * KEW. Pegawai Pemverifikasi Stor 38. Pegawai Stor b. Pegawai Pemeriksa 39. 44. PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib) KEW. 45. PS-6 (Tambahan Barang-Barang Standard) Merekod Lokasi Stok (Stor Pusat/Stor Utama/Stor Unit) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 3 of 5 . 42. PS-4 (Kad Petak) KEW. Pelantikan oleh Ketua Jabatan (Jabatan/PPD/Sekolah) a. PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. * KEW. PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang) * KEW. PERKARA KEW. Buku Log Kenderaan Pengurusan Stor Kerajaan Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. C 37. 31. PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan) KEW. B 35. PS-3 (Kad Kawalan Stok) KEW. 40. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. Pegawai Kenderaan 36. 33. 43. PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok) *KEW. 34. 30. 32.

54.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. 49. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. Kumpulan B (70%) 47. PS-8 (Label Masuk – Dahulu – Keluar – Dahulu) KEW. PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok) a. Di Larang Merokok iii. PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput) *KEW. PS-11 (Borang Permohonan Stok BPS) Langkah-langkah keselamatan a. Peredaran udara Page 4 of 5 . 50. Kumpulan A (30%) b. 48. Tanda “KELUAR” e. Pembungkusan yang sesuai untuk mengelakkan habuk c. Tanda-tanda keselamatan dipamerkan :i. Jarak antara siling dengan rak/almari 50cm d. Penyemburan racun serangga dilakukan 53. 46. 52. KEW. Pelan lantai ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN ii. PERKARA *KEW. Mematuhi peraturan PDRM/ATM bagi barangan keselamatan c. KEW. Penyapuan minyak bagi stok yang mudah berkarat b. 51. Penggunaan bekas pembungkus yang sesuai b. PS-10 (Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok) Label atau symbol keselamatan yang sesuai bagi barang berbahaya Penyimpanan stok di tempat bersesuaian Penyelenggaraan stor / stok dilakukan a.

PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor) *KEW. KEW. PS-18 (Perakuan Ambil Alih) KEW. Alat pemadam api 55. PERKARA f. Tanda yang sesuai bagi barangan yang kritikal (mudah pecah/mudah terbakar/bahan kimia/muatan berat) c. 61. 62. PS-21 (Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah) KEW. PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah) KEW. PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Stok) KEW. PS-13 (Laporan Kedudukan Stok) KEW. 60. *KEW. PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira Stok) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN * Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama Page 5 of 5 . 57. PS-12 (Senarai Pembungkusan) a. 65. PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor) *KEW. PS-14 (Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor) KEW. Menyatakan berat kasar di luar setiap pembungkusan 56. 58. 59. 64.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Pembungkusan yang sesuai/rapi/kemas b. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. 63. PS-17 (Penyata Penyelarasan Stor) *KEW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful