UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A

Senarai Semak Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan Di Jabatan Pelajaran Negeri (Jpn)/ Pejabat Pelajaran Daerah (Ppd) Dan Sekolah.
BIL. A 1. PERKARA Pengurusan Aset Alih Minit Mesyuarat JKPAK a. Ahli Jawatankuasa b. Agenda c. Minit d. Pelaksanaan 2. Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Aset b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN

c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW. PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW. PA-29)
3. 4. *KEW. PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 5. KEW. PA-3 ( Daftar Inventori) a. Label Hak Milik Kerajaan Malaysia 6. 7. 8. 9. KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori) KEW. PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori) KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)

Page 1 of 5

PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) KEW. 26. 14. 22. PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. 25. PA-13 (Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan) KEW. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) KEW. 13. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) KEW. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan) KEW. 24. 29. 28. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-23 (Jadual Tender Pelupusan) *KEW. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) KEW. 12.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. 23. 16. 19. 21. PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 2 of 5 . PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset Alih Kerajaan) KEW. 15. 17. PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori) KEW. 11. 20. PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori) KEW. 18. PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) KEW. 10. 27. PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) KEW. PERKARA KEW. PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) KEW. PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan) *KEW.

Pegawai Pemeriksa 39. 41. PS-6 (Tambahan Barang-Barang Standard) Merekod Lokasi Stok (Stor Pusat/Stor Utama/Stor Unit) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN Page 3 of 5 . 34. Pegawai Pemverifikasi Stor 38. 30. PS-4 (Kad Petak) KEW. 31. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. * KEW. 44. PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Pengurusan Kenderaan Pelantikan oleh Ketua Jabatan a. 33. B 35. Buku Log Kenderaan Pengurusan Stor Kerajaan Pelantikan oleh Pegawai Pengawal (Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia) a. Pegawai Stor b. PERKARA KEW.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. 42. 45. 32. Pegawai Kenderaan 36. PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib) KEW. PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang) * KEW. PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan) KEW. PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) KEW. 43. Pelantikan oleh Ketua Jabatan (Jabatan/PPD/Sekolah) a. C 37. 40. PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok) *KEW. PS-2 (Borang Laporan Terimaan BarangBarang) * KEW. PS-3 (Kad Kawalan Stok) KEW.

54. Kumpulan B (70%) 47. Penyemburan racun serangga dilakukan 53. PS-11 (Borang Permohonan Stok BPS) Langkah-langkah keselamatan a. Kumpulan A (30%) b. Tanda-tanda keselamatan dipamerkan :i. PS-10 (Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok) Label atau symbol keselamatan yang sesuai bagi barang berbahaya Penyimpanan stok di tempat bersesuaian Penyelenggaraan stor / stok dilakukan a. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL. Di Larang Merokok iii. KEW. Penggunaan bekas pembungkus yang sesuai b. Pelan lantai ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN ii. PS-8 (Label Masuk – Dahulu – Keluar – Dahulu) KEW. PERKARA *KEW. 48. Jarak antara siling dengan rak/almari 50cm d. 52. 51. 46. KEW. PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok) a. 49. Penyapuan minyak bagi stok yang mudah berkarat b.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Peredaran udara Page 4 of 5 . Tanda “KELUAR” e. 50. PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput) *KEW. Mematuhi peraturan PDRM/ATM bagi barangan keselamatan c. Pembungkusan yang sesuai untuk mengelakkan habuk c.

65. Menyatakan berat kasar di luar setiap pembungkusan 56. PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor) *KEW. PERKARA f. PS-13 (Laporan Kedudukan Stok) KEW. PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Stok) KEW. 63. PS-21 (Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah) KEW. 58. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAMPIRAN A BIL.UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET. Alat pemadam api 55. PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira Stok) ADA (√) / TIDAK (X) CATATAN * Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama Page 5 of 5 . PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor) *KEW. PS-12 (Senarai Pembungkusan) a. PS-17 (Penyata Penyelarasan Stor) *KEW. PS-18 (Perakuan Ambil Alih) KEW. 57. PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah) KEW. 64. *KEW. 61. PS-14 (Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor) KEW. Pembungkusan yang sesuai/rapi/kemas b. 59. 60. KEW. 62. Tanda yang sesuai bagi barangan yang kritikal (mudah pecah/mudah terbakar/bahan kimia/muatan berat) c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful