Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura. Humanis Rogers .

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). Orang diperhatikan sebagai model. .Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. jantina. • Kegunaan dan faedah • Kemahiran pemerhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. status dan hubungan dgn pemerhati. . • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. Perhatian • Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian • Faktor : • Ciri model – umur. • Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. •Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya.

.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. peneguhan positif /ganjaran.

. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. • Tiru fesyen pakaian di tv. Sekat Laluan 4.Tak TakSekat Sekat 5. . Langsung 2. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. • menggabung tingkah laku yang berlainan. memerhati seorang guru mengajar rakannya. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. tapi tak boleh pakai di sekolah. Gabungan 4. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.Jenis-Jenis Peniruan 1. •Peniruan langsung dan tidak langsung. Tak Langsung 3. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi.

Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. . Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. doktor. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. profesor dll. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. kekayaan. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan.

v. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. . Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. II. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. . – dengan memberi peneguhan positif.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I.

Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. misalan dan teladan. diakhiri dengan peneguhan positif. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. ii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. v. . iii. iv. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. peringatan.

. • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. • Hasilan guru dpt kraftangan. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.

• Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. . • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan.

dan mempunyai cara belajar yang berbeza. . • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar.

Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. . • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.perbezaan individu. • Pertimbangan asas. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan.

Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. . • Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.

.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). – Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. • Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

• Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan.Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri . • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.

minuman. oksigen. kepuasan deria. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. sempurna kendiri dll.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. tidur. kasih sayang.) .

• Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki.Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. • Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. .

– Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. orang lain dan alam semula jadi.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Boleh menerima diri. – Mempunyai pemikiran tersendiri.

– Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan. .Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka.

Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Jadikan bilik darjah kondusif. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. .

kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. inkuiri penemuan. .Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. – Guru sbg fasilitator/pembimbing. kaedah individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful