Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Humanis Rogers .Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura.

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). . Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. Perhatian • Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian • Faktor : • Ciri model – umur. jantina. •Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. • Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. . • Kegunaan dan faedah • Kemahiran pemerhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. status dan hubungan dgn pemerhati. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi.

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. . peneguhan positif /ganjaran. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

.Tak TakSekat Sekat 5. • Tiru fesyen pakaian di tv. Tak Langsung 3.Jenis-Jenis Peniruan 1. Gabungan 4. •Peniruan langsung dan tidak langsung. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. • menggabung tingkah laku yang berlainan. . • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. Langsung 2. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. tapi tak boleh pakai di sekolah. memerhati seorang guru mengajar rakannya. Sekat Laluan 4. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian.

Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). Orang diperhatikan sebagai model. .

Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. . kekayaan. profesor dll. doktor.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan.

. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. II. v. – dengan memberi peneguhan positif. . Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang.

Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. diakhiri dengan peneguhan positif. v. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. . iii. peringatan. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. iv. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. misalan dan teladan. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. ii.

. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. • Hasilan guru dpt kraftangan.Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.

• Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. . • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. • Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar.

• Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. . • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. dan mempunyai cara belajar yang berbeza.

• Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. • Pertimbangan asas.perbezaan individu.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. . • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan.

• Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. • Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. . • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain.

• Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. – Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. . – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri . • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan. • Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan.

oksigen. tidur. kepuasan deria. kasih sayang.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. minuman.) . sempurna kendiri dll.

• Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. • Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki. .Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia.

– Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial .Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Boleh menerima diri. – Mempunyai pemikiran tersendiri. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. orang lain dan alam semula jadi. – Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri.

Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. . – Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. • Jadikan bilik darjah kondusif.

. – Guru sbg fasilitator/pembimbing. kaedah individu. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan.Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. inkuiri penemuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful