Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Humanis Rogers .Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura.

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). . Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

•Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. . status dan hubungan dgn pemerhati. • Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Perhatian • Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian • Faktor : • Ciri model – umur. jantina. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. • Kegunaan dan faedah • Kemahiran pemerhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi.

• Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. .Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. peneguhan positif /ganjaran.

• Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. ..Jenis-Jenis Peniruan 1. memerhati seorang guru mengajar rakannya. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. • menggabung tingkah laku yang berlainan. •Peniruan langsung dan tidak langsung. Langsung 2. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. • Tiru fesyen pakaian di tv. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. Tak Langsung 3.Tak TakSekat Sekat 5. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. Gabungan 4. Sekat Laluan 4. tapi tak boleh pakai di sekolah.

Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). .

kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. . kekayaan. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. doktor. profesor dll.

Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. .Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. – dengan memberi peneguhan positif. II. . Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. v. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial.

v. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. ii. diakhiri dengan peneguhan positif. peringatan. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. misalan dan teladan. iv. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. .Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.

. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. • Hasilan guru dpt kraftangan. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.

• Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. .

. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar.

Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. . • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.perbezaan individu. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. • Pertimbangan asas. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.

• Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

• Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. – Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. .

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

• Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri . • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri.

kepuasan deria. sempurna kendiri dll. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. oksigen. minuman.) .Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. kasih sayang. tidur.

• Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan.Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. • Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki. . keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi.

– Mempunyai pemikiran tersendiri.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . – Boleh menerima diri. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. – Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. orang lain dan alam semula jadi.

Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. . – Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. . • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. • Jadikan bilik darjah kondusif.

. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. kaedah individu.Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. inkuiri penemuan. – Guru sbg fasilitator/pembimbing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful