Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura. Humanis Rogers .

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

.Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). Orang diperhatikan sebagai model.

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

• Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. • Kegunaan dan faedah • Kemahiran pemerhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Perhatian • Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian • Faktor : • Ciri model – umur. . •Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. • Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. status dan hubungan dgn pemerhati. jantina.

.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. peneguhan positif /ganjaran.

. •Peniruan langsung dan tidak langsung. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. Sekat Laluan 4. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. • menggabung tingkah laku yang berlainan. tapi tak boleh pakai di sekolah. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku.Tak TakSekat Sekat 5. Langsung 2. • Tiru fesyen pakaian di tv.. memerhati seorang guru mengajar rakannya. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Tak Langsung 3. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi.Jenis-Jenis Peniruan 1. Gabungan 4. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.

Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). . Orang diperhatikan sebagai model.

kekayaan. doktor. profesor dll.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. . Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut.

Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. – dengan memberi peneguhan positif. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. . Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. . Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. II. v.

Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. peringatan. ii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. iv.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. misalan dan teladan. . iii. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. v. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. diakhiri dengan peneguhan positif.

• Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. • Hasilan guru dpt kraftangan. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. .

Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. . • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. • Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar.

• Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. dan mempunyai cara belajar yang berbeza.Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. . • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.

• Pertimbangan asas. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. .perbezaan individu.

• Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. .

. – Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). • Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri . • Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri.

oksigen. minuman.) .Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. kepuasan deria. kasih sayang. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. sempurna kendiri dll. tidur.

. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. • Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki.Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. • Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan.

orang lain dan alam semula jadi. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. – Mempunyai pemikiran tersendiri. – Boleh menerima diri. – Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial .Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar.

Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. . – Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

• Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. • Jadikan bilik darjah kondusif. .Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi.

inkuiri penemuan. kaedah individu. – Guru sbg fasilitator/pembimbing.Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. .