Anda di halaman 1dari 47

Bab 11

Pengesahan

Apabila melihat kepada dokumen sah seperti kontrak atau cek, anda perlu memastikan bahawa (a) ia telah ditandatangani oleh seseorang yang mempunyai autoriti/hak yang betul dan (b) penandatangan tidak dapat menafikan bahawa dokumen itu mempunyai tandatangan yang sah. Pakar dalam keselamatan dokumen memanggil ciri ini sebagai pengesahan dan non-reputability. Anda juga perlu memastikan bahawa dokumen tiu tidak diubahsuai dalam apa jua cara dan ia telah dihantar oleh penghantar yang disahkan. Ini dipanggil ketulusan. Tetapi apakah penipuan elektronik boleh dikenalpasti? Sebagai contohnya, dengan cek yang biasa, pihak bank akan menunaikannya dengan membandingkan tandatangan pada cek dengan tandatangan pada simpanan bank. Pemerhatian secara fizikal telah mencukupi untuk mengesahkan samada cek itu telah diubahsuai (jumlah, tarikh, pemberi) dan kertas yang digunakan adalah sah. Perdagangan elektronik memerlukan cara untuk mengenalpasti kesahan dokumen elektronik seperti cek dan kad kredit. Dalam dunia maya seperti perdagangan elektronik, tidak terdapat perbezaan yang jelas antara salinan dan original, atau bukti-bukti yang menunjukkan pengesahan berdasarkan bit dan bait yang terdapat pada dokumen elektronik tersebut. Untuk memastikan bahawa sesuatu dokumen itu sah disisi undang-undang, harus terdapat sesuatu cara untuk memastikan bahawa tandatangan itu tidak diubahsuai dan sah. Definisi Pengesahan Pengesahan ini merupakan proses untuk mempercayai identiti seseorang atau benda. Terdapat 4 cara untuk membuat pengesahan:

Sesuatu yang hanya ada pada saya- Cap jari, pengesahan suara, pengesahan retina mata, tandatangan. Walaupun ciri-ciri ini dapat ditiru, ia masih lagi merupakan salah satu cara yang biasa digunakan.

Cabar dan jawab- hanya anda dan orang kedua sahaja yang tahu. Sebagai contoh, apabila berjumpa dengan seseorang, kita bertanya soalan, adakah anda mempunyai mancis?, dan responden akan menjawab, tidak, saya hanya mempunyai pemetik api. Sekiranya kod yang digunakan betul, proses pengesahan telah berlaku.

Sesuatu yang hanya anda yang tahu. Pengesyoran oleh pihak ketiga yang dipercayai.- sebagai contoh, cara yang mudah ialah dengan memberikan surat dari pihak ketiga. Dalam perdagangan eletronik, adalah menjadi kebiasaan untuk

mengabungkan apa yang anda ada dan apa yang anda tahu untuk mengawal akses sesuatu benda. Sebagai contoh, mesin pengeluaran duit (ATM) membekalkan akses kepada informasi penting dan untuk mengeluarkan duit. Menggunakan mesin ini, anda harus menggunakan kad yang dibekalkan oleh pihak bank, menaip kata laluan anda dan menjalankan transaksi. Mesin itu akan membaca nombor yang terdapat pada kad anda. Nombor PIN anda disimpan dalam pengkalan data bank adalah sama dengan yang terdapat pada kad ini. Nombor PIN yang anda tahu hanya berfungsi dengan kad yang betul. Sekiranya hanya anda mempunyai kad bank dan tahu nombor PIN nya, hanya anda jua lah yang dapat menjalankan transaksi. Pengesahan digital menggunakan sesuatu yang hanya ada pada anda telah meningkat naik selaras dengan inovasi sains biometrik. Alat untuk menjalankan pengesahan ini menjadi semakin murah dan penggunaannya telah menjadi semakin meluas. Walaubagaimanapun, pengesyoran dari pihak

ketiga tetap menjadi cara yang paling banyak digunakan dalam pengesahan kepada transaksi dan dokumen digital. Definisi Kepercayaan Pakar dalam keselamatan telah bersetuju bahawa tidak terdapat keselamatan yang sempurna, Keyakinan namun mengenai terdapat teman peringkat-peringkat kongsi berdasarkan kepercayaan. kepakaran, Kepercayaan telah didefinisikan sebagai: pengalaman dan niat. Pergantungan kepada teman kongsi yang melibatkan ketidakkebalan dan ketidakpastian. Dalam perdagangan elektronik, pihak ketiga yang dipercayai dan encryption digunakan untuk mempercayai tandatangan digital dan wang digital. Model keseluruhannya ialah: Penggunaan encryption untuk mendapatkan pengesahan dan menghalang pemalsuan. Membahagikan proses pengesahan kepada beberapa pihak. Kenyataan formal mengenai polisi keselamatan dan langkah-langkah keselamatan akan meningkatkan kepercayaan dan mengurangkan kebimbangan mengenai liabiliti.

3. Permintaan Perkhidmatan menggunakan Token

Application Server
6. Perkhidmatan dibenarkan

4. Pengesahan

5. Token

Client

2. Pengaksesan dibenarkan

Authentication Server

Pada tahun 1980-an, projek Athena yang dilaksanakan oleh MIT menggunakan model ini untuk membina sebuah sistem keselamatan komputer yang dipanggil Kerberos, dinamakan sempena anjing kepala tiga yang mengawal laluan masuk ke Hades dalam mitos Greek. Kerberos ialah perkhidmatan pembahagian pengesahan yang membenarkan klien untuk mengesahkan identitinya kepada server tanpa perlu menghantarnya melalui network yang mungkin menjadi sasaran para hacker. Kerberos juga boleh digunakan untuk mengesahkan keyakinan dan integriti data yang telah dihantar melalui network. 3 kepala Kerberos ialah klient, server aplikasi dan server pengesahan. Kerberos menggunakan beberapa mesej yang telah di encrypted untuk membuktikan kepada server aplikasi bahawa klien yang ada ialah pelanggan yang berhak. Kunci yang di encrypted, yang hanya diketahui oleh klien dan server pengesahan digunakan untuk mengesahkan klien itu. Selepas itu, server pengesahan akan menhasilkan satu tiket yang boleh digunakan oleh klien untuk mengakses aplikasi yang terdapat pada server aplikasi. Tiket ini mempunyai had masa, sekiranya had masa telah habis, satu tiket baru akan dihasilkan oleh server pengesahan kepada klien. Kerberos membahagikan tugas kepada 3 pihak, iaitu klien, server pengesahan dan server aplikasi. Klien dan server pengesahan berkongsi rahsia yang sama, dan rahsia ini harus disimpan. Server aplikasi akan mengesahkan tiket yang dikemukakan sebelum memberi laluan untuk mengunakan perkhidmatan kepada klien. Tandatangan Digital Tandatangan digital mempunyai 2 fungsi yang utama iaitu : menentukan liabiliti dan memastikan kepercayaan. Kesahihan wang digital biasanya ditentukan oleh penggunaan tandatangan digital. Ini merupakan sistem lain yang memerlukan perkhidmatan pengesahan. Sistem yang digunakan adalah

menyerupai sistem Kerberos untuk menentukan kesahihan klien dengan penggunaan pihak ketiga, atau klien itu sendiri. Secara keseluruhannya, sistem tandatangan digital ini mesti membekalkan identiti pihak yang menandatangani dokumen itu, bukti yang mereka telah mengetahui bahawa dokumen itu telah ditanda dan integriti dokumen itu. Tandatangan digital menggunakan encryption yang menepati kehendak sistem ini. Secara ringkas, asymmetric encryption menggunakan 2 kod (kunci yang berpasangan) satu untuk enrypt mesej dan satu lagi untuk decrypt mesej itu. Kedua-dua kunci ini saling berkaitan. Asymmetric encryption juga dikenali sebagai public-key cryptography kerana salah satu daripada kunci itu (kunci peribadi) disimpan manakala satu kunci lagi iaitu kunci awam diedarkan secara percuma. Berdasarkan perhubungan antara kunci-kunci ini, sesiapa yang mempunyai kunci awam dapat mengesahkan bahawa tandatangan digital itu telah dihasilkan menggunakan kunci peribadi. Secara ringkasnya ialah, maklumat yang di encrypted menggunakan kunci awam hanya dapat di decypted menggunakan kunci peribadi. Untuk memastikan tandatangan peribadi ini berfungsi, kita harus mempercayai cryptographers untuk memberikan kita encryption algorithms yang kuat, kita harus mempercayai pemegang kunci peribadi untuk merahsiakan kunci itu, dan kita harus mempercayai bahawa kunci awam yang digunakan oleh kita dalam mengesahkan mesej itu adalah asli. Selepas 20 tahun berlalu, algorithms telah menjadi semakin kebal, nombor PIN, kata laluan, atau ciri-ciri biometrik telah dapat digunakan untuk mengakses kunci perbadi. Masalah yang mustahil untuk diselesaikan ialah adakah kunci awam pada seseorang itu benar ataupun sekadar kunci yang telah diciplak. Lagipun kunci itu hanya nombor-nombor, ia tidak membawa maklumat peribadi mengenai tuannya.

Penyelesaian terkenal kepada masalah ini ialah dengan membalut kunci itu ke dalam sijil digital yang mengandungi kunci awam dan tandatangan digital untuk certificate authority(CA). Untuk mendapatkan sijil digital, seseorang perlu menunjukkan CA berserta dengan salinan kunci awam bersama-sama bukti identitinya. CA Certificate Authorities Sebagai pihak ketiga, CA akan mengenalpasti sijil digital ...CA mengandungi 2 maklumat: satu senarai lengkap mengenai sijil dan satu senarai sijil yang dibatalkan. Sekiranya sijil dikompromi, (cth; pekerja meninggalkan syarikat atau komputer dicuri), pemilik boleh menghubungi CA dan meminta agar sijil itu dinafikan. Sijil yang berasaskan standart X.509 telah diiktiraf di seluruh dunia dan turut mempunyai tarikh luput untuk memastikan sijil yang telah luput dapat dikeluarkan daripada pengkalan data online. CA juga perlu menetapkan had kepada bilangan pemegang yang yang mendapat pengesahan dalam sijil itu. Sesetengah sijil dapat diberikan kepada sesiapa yang mengisi borang dalam laman web. Ini hanya bagus untuk membuktikan kewujudan yang konsisten, dan ia tidak menjamin bahawa seseorang itu orang benar atau syarikat yang betul. Terdapat juga sijil yang diberikan selepas mendapat beberapa maklumat dari pelanggan, seperti kad kredit. Sijil tahap tinggi memerlukan seseorang itu menghantar permohonan kepada notari yang akan memeriksa identiti orang itu sebelum menyokong permohonan sijil itu. Ini akan menambah kredibiliti sijil itu. Dengan ini, kita akan dapat mempercayai dokumen yang telah ditanda secara digital bernilai sama atau kurang kepada had kepercayaan yang telah ditetapkan oleh CA. Melainkan anda tidak mempercayai kepada CA. Selepas itu anda perlu memeriksa pemberi sijil CA itu, dan juga pemberi sijil digital itu. Semua sijil mempunya tahap kepercayaan yang saling berkaitan. Kebiasaannya, kebanyakan sistem pengesahan hanya menyiasat satu tahap

dalam hieraki sijil itu. Tetapi sistem ini direka untuk menyokong hierarchy of trust, biasanya topped oleh pihak berkuasa kerajaan. This Sekiranya pelayar laman web anda berhubung dengan server yang mempunyai sambungan Secure Sockets Layer (SSL), server itu akan menunjukkan identitinya dengan menghantar salinan kunci awam yang dibungkus dalam sijil. Untuk menjamin lagi proses ini, Secure Electronic Transaction (SET) telah direka untuk memastikan integriti pembayaran, dan kesahihan penjual dan pelanggan. Pelanggan perlu memastikan bahawa mereka berurusan dengan penjual yang mempunya hubungan sah dengan institusi kewangan yang mempunyai SET. Penjual pula memerlukan jaminan yang pelanggan menggunakan akaun pembayaran yang sah. Akhir sekali, penjual dan pelanggan perlu memastikan bahawa kandungan mesej tidak diubahsuai semasa dan selepast transaksi. SET memerlukan pembeli dan pelanggan supaya mendaftar dengan CA yang dikenali. Dalam kebanyakan kes, Sekarang ini, kebanyakan organisasi mula menjalinkan pangkalan data mereka dan sijil laluan seiring dengan orang ramai yang melanggan struktur. Seperti contohnya, kerajaan mungkin memilih untuk menandatangani sijil kepada setiap mereka. Atau United Nation mungkin menandatangani sijil kepada United Stated yang mungkin menandatangai sijil kepad 50 negeri yang lain. Protokol SET, membuat peruntukan kepada CA korporat dan geopolitik. Ini akan membantu mengurangkan isu yang muncul daripada kontrak sempadan berlainan dan liabiliti. Sekiranya seseorang itu kehilangan duit kerana sijil itu telah dikompromi, pemegang sijil adalah yang berkemungkinan bertanggungjawab. Tanggapan pertama ialah pemegan itu tidak melindungi kunci peribadi yang diperlukan untuk menanda fail, jadi hanya komputer yang menjadi sumber bagi kunci itu. Namun CA boleh menjadi bertanggungjawab sekiranya seseorang

mendaftarkan kunci dengan nama orang lain, atau sijil itu dibatalkan oleh seseorang lain dari pemiliknya. Banyak syarikat merasakan mereka mempunyai sedikit kuasa untuk mengawal perkerja mereka dan apa yang mereka lakukan dengan internet. Ianya tidak susah untuk membayangkan kerani bawahan melibatkan syarikat dengan kontrak yang bernilai tinggi, atau pekerja yang mendaftar kunci tambahan menggunakan nama syarikat. Penyelesaian untuk isu ini masih lagi dalam perkembangan. Wang Digital Sesuatu berkaitan anda adalah cara yang biasanya wang disahkan dalam dunia sebenar. Kerajaan memberikan beberapa cara untuk mengesahkan wang, termasuk rekabentuk, tanda, kertas atau logam yang istimewa, atau ciri-ciri fizikal yang lain. Ciri-ciri ini menjadikan wang susah untuk dipalsukan dan disebabkan ianya sesuatu yang fizikal, ia hanya dapat dibelanjakan sekali sahaja. Memalsukan wang digital adalah amat susah, kerana integriti wang digital telah disahkan oelh tandatangan penghasilnya. Bagaimanapun, ianya adalah tidak berharga untuk menciplak paten bit pada wang digital untuk menhasilkan wang digital yang sama. Sekiranya wang digital itu disimpan dalam komputer untuk tujuan digital dan dompet elektronik, maka fail itu dapat disalin dengan mudah. Namun sekiranya ia disimpan dalam smartkad, contohnya kad telefon, ia akan memerlukan usaha yang banyak untuk menciplaknya dan ianya adalah tidak mustahil. Aset digital membenarkan mereka mudah untuk diciplak, dan dalam kes wang digital, ini akan mengakibatkan masalah perbelanjaan berganda. Dalam rancangan wang digital secara online, pemberi mesti menyediakan mekanisma untuk mengesahkan wang digital yang digunakan untuk pembayaran. Dengan kata lain, pemberi harus memberi jaminan

bahawa wang digital itu mempunyai nilai dan tidak pernah digunakan sebelum ini. Ini bermakna, wang digital juga adalah sama dengan cek; penerima tidak mengetahui apakah terdapat duit yang terdapat dalam cek itu sehinggalah penerima menghubungi pihak bank. Sesetengah sistem telah memilih untuk memusatkan pengurusan mengenai pengeluaran tunai dan masalah perbelanjaan berganda. Dalam sistem ini, pemberi harus menyimpan pangkalan data yang besar untuk syiling yang telah digunakan. Pengkalan data ini akan membesar mengikut masa, meningkatkan kos untuk mengesan perbelanjaan berganda. Walaupun hayat syiling itu mempunyai had,. Ini bermakna, apabila penerima menerima wang digital, dia harus menghubungi pemberi untuk memastikan bahawa ianya adalah sah dan tidak digunakan lagi, yang akan meningkatkan trafik talian dan usaha yang diperlukan oleh penerima untuk menerima wang jenis ini untuk pembayaran. Sistem yang lain ialah bergantung kepada skima encryption dan beberapa ciri pada media penyimpanan untuk memastikan bahawa pengguna tidak dapat menyalin dompet elektronik yang penuh dengan wang digital ke dalam disket, membelanjakan semua wang dalam dompet yang asli dan menciplak kembali wang salinan kedalam yang asli dan membelanjakannya kembali. Sistem jenis ini direka untuk mengatasi masalah penyimpanan dan trafik talian dan digabungkan pula dengan pengurusan berpusat, namun ia mempunyai kelemahan dimana ia adalah terdedah kepada hacking oleh cryptographer berpengalaman. Point Of Discussion 1. 2. Apakah 4 cara untuk pengesahan? Terangkan had bagi setiap cara. Huraikan mengenai model Kerberos dan implikasinya terhadap

pengesahan.

3. 4.

Huraikan setiap tahap dalam transaksi elektronik menggunakan Bagaimanakan certificate authorities berfungsi? Mengapakah terdapat

tandatangan digital. had kepada trust yang boleh digunakan kepada pengesahan yang disediakan oleh certificate? 5. Apakah cara yang boleh digunakan untuk menghalang perbelanjaan berkembar terhadap wang digital? Reka satu sistem yang boleh mengawal masalah ini. Bolehkah model Kerberos(contoh) digunakan?

Bab 12

Clearing

Clearing merujuk kepada menghantar pembayaran kepada penjual dan barang kepada pembeli. Perjalanan audit yang selari ini akan merekodkan butiran mengenai penghantaran, untuk penyesuaian akaun dan laporan kewangan. Barangan elektronik boleh fizikal memerlukan penghantaran fizikal; perdagangan pembayaran, menguruskan pesanan, penghantaran

permintaan pembayaran melalui kad kredit dan penghantaran barang menggunakan servis penghantaran kepada pelanggan. Perkembangan jejak audit ini melibatkan beberapa pihak: pihak penjual dan pihak pembeli merekodkan pesanan; bank penjual, bank pembeli, dan syarikat kad kredit yang merekodkan pembayaran; syarikat penghantaran merekodkan resit mengenai barang dari penjual dan penghantran kepada pembeli. Penghantaran barang mungkin lebih jelas, namun sistem pembayaran elektronik adalah lebih kompleks. Kepelbagaian sistem pembayaran dan mekanismanya memberikan banyak peluang kepada penghantaran elektronik untuk pembayaran dan teknik untuk pengurusan akaun baru. Kepelbagaian sistem pembayaran adalah sangat hebat dan ia akan diterangkan dalam bab yang khusus. Produk Digital Dan Penghantaran Digital Penghantaran digital boleh digunakan untuk produk digital. Perisian, CD, artikel majalah, siaran berita, tiket pernebangan dan polisi insuran; semuanya adalah barangan maya, dan nilainya tidak terdapat pada bentuk fizikal. Sesetengah laman web perdagangan, kebiasaannya perdagangan media, telah . pembaca boleh memilih berita yang ingin dibaca, dan meminta untuk dihantar ke laman web persendirian pembaca, ke e-mail atau ke dekstop

melalui teknologi klik. Musik, video dan hiburan lain juga boleh dihantar melalui internet, menggunakan teknologi streaming atau pemindahan fail. Produk digital yang lain pula memerlukan sistem penghantaran digital yang lebih canggih. Penghantaran dokumen yang selamat, sebagai contoh, adalah dihantar satu alternatif untuk penghantaran berganda segera dan untuk sijil dokumen untuk perdagangan. Dokumen sulit dan kritikal, seperti kontrak yang sah, boleh menggunakan encryption digital mengesahkan identiti penghantar dan penerima. Untuk penghasil permainan, pakej demo membantu jualan, dan kejayaan pengagihannya adalah penting. Fail itu mungkin agak besar, dan adalah perlahan untuk dipindahkan melalui internet yang tidak bagus. Sistem penghantaran digital yang berkesan akan mengesan perkembangan muat turun itu, dan dapat memulakan kembali proses sekiranya ia diganggu. Sistem penghantaran digital yang berkesan menawarkan kelebihan dalam mengesan dan mengaudit jejak produk itu dari kilang terus kepada pengguna. Sekiranya ia bukan pakej demo, penjual perisian itu mungkin meminta kepastian bahawa perisian itu telah dipasang dengan betul. Jaminan terhadap penghantaran dan pemasangan bermakna penjual dan penghasil tidak mahu menerima aduan dari pelanggan mengenai masalah muat turun dan pemasangan. Dokumen Dan Mesej Salah satu kebiasaan dalam kolaborasi dalam kumpulan kerja ialah perkongsian dokumen. Komunikasi ini adalah perlu dalam semua aspek perdagangan, dan perisian untuk menguruskan pertukaran informasi bertulis ini adalah asas kepada kebanyakan sistem maklumat kumpulan kerja. Mesej elektronik membenarkan komunikasi bertulis antara ahli kumpulan yag berada di masa dan tempat yang berlainan; idea boleh bergerak melalui tempat dan zon masa. Sesetengah perisian mesej elektronik mempunyai kebolehan untuk memastikan resit dan membaca mesej. Dengan kata lain,

mesej penting mungkin tidak dibaca dengan segera dan ekspresi muka dan komunikasi bukan lisan yang lain tidak dapat digunakan. Asas dalam mesej elektronik ialah mail elektronik(e-mail). Dengan perisian e-mail, mesej boleh dihantar kepada seseorang. Setiap pengguna mempunyai alamat e-mail dan kotak e-mail. Biasanya, ciri yang biasa digunakan dalam email ialah kebolehan untuk memasukkan dokumen yang dihasilkan menggunakan perisian lain kedalam email sebagai lampiran dan kebolehan untuk menghantar mesej kepada kumpulan. Pengguna juga boleh membalas mesej tanpa perlu memasukkan alamat penerima, kerana perisian itu akan memasukkan alamat penerima dengan automatik. Email juga tidak memerlukan usaha tambahan untuk mencipta jejak audit. Ciri ini dipanggil archiving dan pengguna dapat menyediakan folder untuk menkategorikan mesej-mesej ini. Sesetengah perisian juga dapat menambah lagi konsep jejak audit secara automatik dengan menambah nombor telefon, fax, dan komunikasi tidak integrasi yang lain. Jejak audit ini adalah penting untuk kebanyakan proses formal. Sesetengah organisasi memerlukannya berdasarkan peraturan dan komitmen untuk methodology yang spesifik (contohnya, ISO 9000) untuk menyeimbangkan configuration control kepada projek dan dokumen. Dalam firma farmasiteutikal, mungkin perlu menyimpan bukan sahaja spesifikasi untuk ubat terbaru mereka, tetapi juga rekod kepada semua alternatif dan pengulangan yang membawa kepada spesifikasi itu. Firma memerlukan kawalan yang ketat terhadap dokumen mereka untuk memastikan liabiliti sah, keselamatan, atau pertandingan, serta ini memerlukan penggunaan perisian pengurusan dokumen yang bagus, supaya terdapat kawalan terhadap koleksi dokumen yang berubah secara dinamik. Version control memfokuskan kepada menjejak dan mengkoordinasikan perubahan dokumen. Akses kepada dokumen yang diuruskan ialah subjek untuk check in / check out dan jejak audit. Sistem ini berguna kepada

penghasil program, sebagai contoh, apabila sebahagian daripada mereka menghasilkan versi baru untuk sesuatu program dalam masa yang sama. Ciri tambahan kepada sistem version control ini ialah: kemudahan untuk mengorganisasi fail dan menguruskan simpanan; penguncian fail untuk mengawal akses kepada dokumen yang dikongsi; perbandingan fail dan membezakan kegunaan untuk menunjukkan perbezaan antara versi yang berlainan bagi dokumen dan menyelesaikan konflik; dan menyatukan mekanisma untuk menguruskan perkembangan yang selari. Pengurusan Dokumen Sekarang ini, organisasi telah mendapat bahawa mereka mengumpulkan timbunan kertas dan dokumen elektronik, dalam pelbagai jenis format (dokumen pemprosesan perkataan, lukisan yang diimbas, lembaran kerja). Menubuhkan intranet telah menyebabkan berlaku kekeliruan kerana memperkenalkan HTML dan objek yang berkaitan seperti GIF dan imej JPEG sebagai satu piawaian. Kebolehan untuk menguruskan dan mengakses maklumat menerusi piawaian yang berbeza telah menjadi keperluan yang penting. Terdapat 2 pendekatan yang nyata dan saling melengkapi untuk menyelesaikan masalah ini: menukar kepada format yang piawai (sebagai contoh, HTML), atau menyesuaikan diri dengan penggunaan format yang pelbagai. Pendekatan ini boelh dilakukan pada klien atau server, namun penyatuan dokumen berasaskan server menawarkan kelebihan memusatkan pengurusan dan pengauditan. Kedua-duanya memerlukan perisian yang istimewa. Penukaran bermula pada lapisan pengurusan data. Cabaran utama ialah untuk menukar dokumen kepada format yang telah dipilih daripada pelbagai jenis format yang lama dan dengan cara yang praktikal dan tepat. Penukaran adalah menarik untuk perpustakaan yang kecil, kerana ia

menyediakan platform yang bebas, dan memberikan penyelesaian terbuka untuk penerbitan. Masalah yang terdapat apabila memilih HTML ialah ia mungkin universal, tp tidak sesuai untuk mempersembahkan isi kandungan dari beberapa jenis dokumen. Malahan, penukaran melibatkan 2 langkah penghasilan, satu untuk dokumen cetak dan persembahan elektronik, yang bermakna akan menggandakan pengurusan dan mendaftar cabaran. Penyesuaian diri sebenarnya ialah pendekatan lapisan persembahan. Dokumen itu disimpan dalam format asalnya, dan ditukarkan on the fly kepada format yang boleh digunakan oleh klien. Pertukaran ini ialah pengurusan data yang mudah, dan pada kos membuat lapisan persembahan. Electronik Data Interchange Dalam teori, sesuatu transaksi nampak mudah: pembuat membuat, pelanggan membeli, pembuat menghantar, pelanggan menerima. Tetapi terdapat beberapa komplikasi pada dunia sebenar yang perlu diambil kira. Faktor dalam pembahagian produk dimana terdapat lebih daripada beratus produk siap dan bahagian yang berbeza, ditambah lagi dengan spesifikasi penghantaran yang terperinci bagi setiap penghantaran. Faktor dalam syarikat pula terdapat pelbagai jenis syarikat terlibat dalam pembekalan komponen, pra pemasangan, pemasangan, menggudangkan, pengagihan, dan penjualan. Akhir sekali, sebarkan semua pembekal dan pembeli di serata dunia dan gambaran sebenar akan kelihatan. Secara anggarannya, 70% daripada input komputer adalah output daripada komputer lain. Setiap masukan semula data-data itu adalah berkemungkinan punca kepada kesilapan. Untuk mengelakkan kos dan masalah yang berkaitan dengan penggunaan kertas, organisasi telah menghubungkan sistem komputer mereka untuk komunikasi dan menghantar data perdagangan. Konsep perhubungan komputer kepada komputer ini, bertujuan untuk menghantar dan menerima dokumen perdagangan, seperti

invois dan pesanan, dikenali sebagai elektronic data interchange juga dikenali sebagai EDI. EDI telah menghapuskan proses menghantar dan menerima dokumen menerusi sistem pos. Ia juga membolehkan data yang dihantar dan diterima diproses secara terus oleh komputer tanpa perlu menaip data itu kembali. EDI boleh ditakrifkan sebagai pertukaran data berstruktur berdasarkan piawaian mesej yang dipersetujui diantara sistem komputer, mengikut makna elektronik. Data berstruktur adalah bersamaan dengan cara mempersembahkan isi kandungan data, seperti invois, pesanan atau dokumen jenis lain. Cara untuk memastikan bahawa tafsiran yang betul mengenai maklumat dari sistem komputer adalah didefinisikan oleh piawaian. EDI mungkin susah untuk dibezakan dari email, kerana kedua-duanya melibatkan pertukaran mesej elektronik antara sistem komputer. Apa yang membezakan EDI dengan email ialah struktur dalaman dan isi kandungan mesej data itu. Selepas penghantaran ke mailbox, mesej email tidak akan diproses oleh sistem penerimaan. Namun ini berbeza dengan EDI dimana mesej yang diterima akan diproses secara automatik tanpa canpur tangan manusia. Bank dan organisasi kewangan yang lain menggunakan khidmat EDI dalam lingkungan electronik funds transfer (EFT). EDI membenarkan bank dan pelanggan untuk beroperasi dengan lebih efisien dengan menghapuskan bilangan kertas kerja yang banyak. Kerajaan juga semakin menggunakan EFT untuk memproses pembayaran seperti insuran sosial dan faedah kerja kepada individu dan organisasi lain. Kerajaan melihat EDI sebagai peluang untuk meningkatkan pengurusan berkaitan dengan pembelian, cukai dan logistik. Sesetengah jabatan kerajaan berurusan dengan kuantiti dokumen yang banyak,, dan EDI dapat menjejak dan seterusnya menguruskan maklumat ini. Sebagai contohnya, apabila terdapat transaksi melibatkan import dan eksport, dokumen pengisytiharan dapat dihantar menggunakan mesej EDI dimana ia mempercepatkan

keseluruhan proses itu. Transaksi yang biasa mengambil masa sehari untuk siap kini mengambil masa seminit sahaja.

Integrasi pertama EDI kedalam proses pembuatan bermula dengan industri automobil. Sebelum penggunaan EDI, penjaga stok memeriksa jadual harian dan mengira secara manual setiap barang untuk mengelakkan berlakunya kekurangan barangan. Risiko untuk berlakunya penghentian di bahagian pengeluaran dapat dikurangkan dengan menggunakan pengesan stok. Bagaimanapun, sekiranya tiada kawalan inventori yang efektif, akan berlaku lambakan inventori pada akhir tahun. Dengan pertambahan penghasilan barang, akan bertambah juga kertas kerja berkaitan dengan sistem MRP( Materials Requirement Planning). Satu pengesan nota penghantara yang dipanggil RAN(Release Authorisation Number) untuk setiap penghantaran barang kepada kilang akan dihasilkan. Advice Notes akan dilampirkan bersama kepada pembekal, supaya dipulangkan kepada bersama-sama penghantaran barang, 1 bagi setiap RAN. Pertumbuhan penghasilan yang besar digabungkan dengan penambahan dalam penghantaran bermakna jumlah Advice Notes yang dihasilkan akan mencapai kadar yang besar ( sebgai contoh, 15000 RAN per minggu, dengan jumlah Advice Notes). Digabungkan dengan ini ialah permintaan perkerja untuk menghimpunkan dokumentasi ini untuk dihantar, menambah lagi kos untuk menghantar dan menambah lagi peluang untuk kesilapan manusia Dengan menggunakan EDI, pembekal akan memperoleh maklumat berkaitan dengan permintaan pengeluar, dan bahagian pengeluaran akan mengetahui dengan tepat status dan isi kandungan penghantaran itu. Pembekal akan menerima mesej EDI (cth: DELJIT) yang menpunyai permintaan penhantaran yang lengkap. Mesej DELJIT digunakan untuk menghasilkan label kod bar yang dilekatkan pada penghantaran dan di imbas pada resit. Satu lagi mesej EDI (cth:DELACK) akan dihantar kepada pengeluar untuk memaklumkan bahawa

penghantaran telah dilakukan. Pemastian menggunakan resit, disahkan oleh imbasan kod bar, secara automatik akan menghasilkan self-billing payment untuk penghantaran barang, tanpa memerlukan invois.

EDI mempunyai impak yang besar dalam industri pembuatan. Dengan banyak organisasi terlibat dalam penghasilan dan penjualan produk, terdapat banyak peluang untuk membebankan rantaian bekalan dengan inventori berlebihan. Apabila maklumat berjadual dihantar bersama-sama dengan data pesanan, syarikat dapat merancang penghasilan lebih tepat dan mengurangkan inventori pada stok. Ini tidak mengejutkan kerana adaptasi EDI adalah bersamaan dengan adaptasi just in time (JIT) dan teknik lean manufacturing untuk mengawal tahap inventori dan menguruskan proses pembuatan. Dengan menggunakan JIT, pembuat boleh memesan dan menerima bahagian , daripada pembekal, betul-betul sebelum bahagian itu diperlukan di bahagian pemasangan. EDI memberikan hubungsn transaksi yang diperlukan oleh JIT. EDI ialah proses biasa yang menghapuskan penggilan telefon pada akhir masa yang meminta untuk perubahan permintaan penghantara, yang mana kadang kala disalah tafsir atau terlupa. Dengan memberikan komunikasi yang cepat dan efisien, ia membolehkan tahap inventori dikira dalam masa jam, yang mana kebiasaannya beberapa hari atau minggu. Ini bermakna pembekal akan mempunyai permintaan pelanggan yang tetap serta tepat dan ini akan menyebabkan kecekapan akan dipertingkatkan. Membekalkan bekalan kepada beberapa pembuat bermakna berhadapan dengan bilangan maklumat yang banyak, setiap hari, yang meliputi kesemuanya, daripada jadual kepada permintaan JIT harian. EDI melibatkan 5 proses yang utama: 1. Mengekstrak maklumat dari sistem komputer. 2. Menukar maklumat itu kepada format yang boleh ditukar.

3. Menghantar mesej itu. 4. Menukar kembali / mentafsir mesej apabila sampai kepada penerima. 5. Memasukkan maklumat kedalam sistem komputer penerima. Perisian EDI juga boleh digunakan untuk menghubungi penghantaran ambil sendiri, penghantaran, senarai barang-barang dan arahan bil untuk pengangkutan dan/atau perkhidmatan penghantaran oleh pembekal. Pembekal, sebaliknya menggunakan pengiriman, routing dan perisian crossdock untuk menguruskan kiriman, dan sementara itu, pembaca kod bar yang mudah alih pula digunakan untuk mengemaskini dan melaporkan perkembangannya. Kemaskini ini melibatkan: masa pengambilan, tugasan trak, resit penghantaran, lokasi kenderaan, dan laporan kerosakan. Permerolehan ini dipertingkatkan lagi dengan melalui permintaan sebut harga dan maklumat perubahan rekabentuk. Maklumat ini dimuaturun melalui network dan kesilapan dalam penghantaran, pengiriman, bil dan routing. Kesan net ialah untuk menguatkan hubungan antara pembekal, pengagih, pembekal perkhidmatan penghantaran dan pelanggan, menerusi menghubungkan pengambilan pesanan dan operasi pengiriman menggunakan routing dan fungsi pengesanan barangan. Maklumat yang lebih tepat dan cepat mengenai penghantaran membenarkan pengubahan tenaga manusia kepada tugasan yang lebih produktif seperti menghasilan perkhidmatan baru dan pemasaran, berbanding dengan mengesan penghantaran yang hilang atau silap dihantar. Point Of Discussion 1. Apakah yang ditawarkan oleh menerbitkan jejak audit elektronik kepada perniagaan? Bincangkan mengenai masalah yang berkaitan dan penyelesaiannya. kepada sistem pelanggan serta merta dan pada akhir hari, menghapuskan kertas kerja

2. 3.

Bincangkan bagaimana EDI boleh membantu pengeluar meningkatkan Apakah masalah yang berkaitan dengan dokumen yang dicipta

perniagaan mereka. daripada perisian yang berlainan? Bagaimanakah masalah ini boleh diatasi?

Bab 13 Continuity Organisasi pembuatan kini berhadapan dengan pasaran global yang bertukar secara tetap dan mengelirukan. Belanjawan menjadi semakin ketat dan menyebabkan syarikat perindustrian dan organisasi pelanggan menjadi semakin merundum. Pelanggan-pelanggan mempunyai sumber-sumber yang kurang untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan. Mereka kurang bertoleransi kepada tahap yang berada bawah jangkaan, dan jangkaan mereka adalah tinggi. Kos keseluruhan sesuatu produk, telah dihubungkan dengan prestasi sebagai satu faktor kompetitif yang utama. Operasi-operasi perkilangan moden memerlukan satu infrastukrur logistik multinasional yang terselaras amat benua-benua, negara-negara, sistem-sistem pengangkutan, dan teknologi maklumat. Objektif bagi penghantaran logistik berkisar kepada frasa "menyampaikan produk pada tahap kualiti yang betul kepada tempat yang betul dan masa yang betul". Menghasilkan kebolehan untuk menghantar maklumat daripada permintaan pelanggan kepada penyedia bahan mentah adalah matlamat syarikat-syarikat fast cycle, dan ini bermakna menyediakan sistem-sistem yang menyepadukan peramalan, membeli, penghasilan, dan pengagihan. Untuk mencapai matlamat pengurusan logistik, tumpuan diperlukan pada penggunaan optimum produk, bahan-bahan, sumber-sumber, dan ruang. Pengaliran berhalaju tinggi melalui bekalan dan sistem-sistem pengagihan adalah sepenuhnya bergantung kepada pada aliran maklumat yang serentak. Ini mungkin divisualisasikan sebagai produk fizikal atau perkhidmatan itu sebagai bot yang terapung-apung atas satu sungai maklumat. Pengurusan logistik mengenal pasti dan mengawal perhubungan antara firma dalam rantaian bekalan. Tambahan pula kepada perhubungan antara organisasi ini, kerjasama dalaman merentasi fungsi-fungsi perniagaan adalah

penting. Malangnya sistem-sistem perniagaan yang biasa menggunakan strategi-strategi ini biasanya berasaskan konsep yang dibangunkan dalam 1960 atau juga sebelumnya. Mereka dibangunkan dalam satu persekitaran di mana pihak syarikat yang melihat diri mereka dan dan rakan kongsi dengan fungsi penuh; maklumat yang tersimpan dalam "silos" atau "bilik kebal" adalah pantulan kepada dalaman, proses / tumpuan kecekapan. Apabila syarikatsyarikat telah menjadi berpuas hati dengan hasil usaha ini (ingat lagi kepada fasa-fasa penerimaan teknologi?) tumpuan mereka telah bertukar menjadi pengurusan rangkaian bekalan. Pengurusan Rangkaian Bekalan Pengurusan rangkaian bekalan adalah satu kata generik yang merangkumi penyelarasan permintaan, pengambilan permintaan, pemerolehan permintann, dan pengedaran produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, dan maklumat. Pembekal-pembekal bahan, rakan kongsi saluran (pemborongpemborong, pengedar-pengedar, peruncit-peruncit) dan pelangganpelanggan adalah semua pemain utama dalam pengurusan rangkaian bekalan. Interdependencies dalam rantaian bekalan mewujudkan satu usaha lanjutan yang melangkau jauh di sebalik satu kemudahan pembuatan yang tunggal. Ia memerlukan ia pandangan holistik berkenaan rantaian bekalan dari permulaan hingga penamat. Keadaan yang sulit pada rantaian pengurusan bekalan adalah dianggap sebagai gabungan bahagian seni (penyampaian, teknik-teknik jualan, perkhidmatan) dan sains (peramalan, pengekosan, penentuan harga, menjadualkan). Kejayaan perniagaan bergantung tentang berhadapan dengan perubahan keperluan pelanggan-pelanggan ketika berhadapan dengan kos-kos yang dituntut oleh pelanggan. Kos-kos biasanya sering berhubungkait dengan ketakpastian dalam rantaian bekalan. Pembekalan seluruh dunia, permintaan tidak dapat diduga, naik turun letak harga strategi-

strategi, pusingan hayat produk yang lebih pendek, kesetiaan kepada jenama berkurangan akan mewujudkan ketidaktentuan. Kesimpulannya, ketakpastian akan menuntut satu risiko premium, yang akan membawa kepada harga yang tinggi. Dengan kata lain, pengurangan ketakpastian boleh mengurangkan harga. Salah satu daripada keperluan untuk kejayaan adalah persekitaran maklumat yang kaya dan teguh. Ia adalah penting yang persekitaran maklumat diimplementasikan untuk bersaing dengan keperluan praktikal bagi organisasi yang menggunakannya. Terdapat satu hubungan yang rapat antara proses kolaboratif dimana urusan perniagaan, dasar perniagaan, prosedurprosedur, piawaian, dan automasi maklumat perlu sedang disediakan bertepatan dengan masa untuk ahli pasukan melaksanakan (dan berkembang) menjalankan proses-proses. Perubahan kepada aliran kerja digital memerlukan kesabaran untuk memberi perhatian isu-isu perniagaan sebelum isu-isu teknologi. Mekanismemekanisme yang dihadapi dan dioperasikan oleh pasukan-pasukan kerja biasanya akan menjadi kebiasaan, dan penyelesaian khusus untuk satu peluang akan menjadi terlalu berisiko untuk kebanyakan pemain. Kes-kes perniagaan harus dibangunkan melalui pekerja pengeluaran, untuk mengesahkan faedah dan cara yang mana untuk menawan mereka. Pelaksanaan bagi proses baru oleh pengguna yang melakukan kerja pembuatan, dengan bukti terdapat faedah melalui menerima metrik, adalah kaedah terbaik. Beberapa organisasi pembuatan mampu untuk mengambil risiko yang tidak menentu. Pelaksanaan pengeluaran kepada mana-mana takat munasabah perlu dengan jelas, menanggung kos sendiri dalam tempoh yang dekat, biasanya dalam setahun. Kemajuan mesti dibuat dengan teknologi terbukti yang boleh dilanjutkan seperti yang dibenarkan oleh keadaan perniagaan. Pembekal-pembekal, terutama yang bersaiz kecil dan sederhana,

boleh dipertingkatkan menerusi keperluan untuk interaksi dengan pelbagai kontraktor, kerana ini adalah perkara yang perlu dilakukan untuk bertahan. Mereka memerlukan bantuan bagi mengenal pasti asas persekitaran untuk meletakkan tempat, serta latihan, nasihat, dan sokongan pada kos yang mampu. Satu persetujuan yang jelas bagi proses kerja adalah penting. Kerjasama tidak boleh berjaya kecuali semua para peserta mempunyai satu persekitaran teknologi yang serasi. Ini adalah cukup sukar untuk diperoleh dalam satu organisasi tunggal. Ia akan menjadi lebih banyak masalah apabila dilanjutkan untuk pelanggan-pelanggan dan pembekal-pembekal dalam peringkatperingkat penerimaan teknologi yang pelbagai. Konsep bagi operasi untuk semua para peserta adalah penting: siapa akan melakukan apa, bila, melibatkan data apa dan dengan perisian dan perkakasan asas yang mana. Prosedur baru, teknik-teknik, dan permohonan alat-alat automatik mesti secara terang dan mudah, dan ditambah dengan latihan lengkap dan menempatkan sokongan.

Kerjasama Dan Perubahan Jika satu perubahan sedang dibuat, ia kadang-kadang boleh direncanakan. Tiada yang lebih sukar bagi memudahkan daripada. perubahan satu proses kerja. Ini merupakan satu perubahan budaya, biasanya daripada satu proses yang berjaya pada masa lalu. Manusia-manusia, mungkin akibat satu kecenderungan terbina dalam usaha untuk melindungi diri sendiri daripada sesuatu yang tidak diketahui, adalah susah untuk menerima perubahan. Sebelum perubahan itu berlaku ia mesti dijustifikasikan dengan menghasilkan bukti jelas bahawa ia adalah bermanfaat untuk objektif-objektif di mana organisasi mempunyai kepentingan untuk dirinya. Ia adalah penting bagi mengenalpasti fakta bahawa pelaksanaan adalah penting dalam satu kegiatan pengurusan. Unsur-unsur teknikal itu adalah jelas dan mudah bagi dilaksanakan. Kesedaran mengenai keuntungankeuntungan strategik tidak akan tercapai daripada penghapusan bagi aliran kertas dalam proses-proses individu. Mencungkil peluang strategik bergantung di atas analisis yang asli bagi perniagaan, dan bagaimana organisasi melakukan kerja. Sebagai contoh, terdapat dua aliran kerja yang diskret terlibat dalam pengiklanan majalah. Satu adalah hubungan antara pengiklan, penerbit, dan kedai pre-press untuk mewujudkan iklan yang akan muncul. Tanda biasa yang mereka tukar adalah satu bukti dan sekeping filem; satu menunjukkan hasil keluaran yang diharapkan, dan lain adalah diguna dalam bentangan dan proses percetakan. Hubungan yang seterusnya adalah penerbit, kedai prepress dan pencetak, dan tanda yang mereka tukar adalah sekeping filem. Apabila tanda telah diserahkan kepada semua, semua orang akan berasa selesa bahawa projek itu akan berjalan. Pengiklanan adalah hasil kreatif, dan sangat bergantung di atas perhubungan individu antara orang dalam syarikat syarikat berlain. Salah satu antara kebimbangan bagi komuniti pengiklanan adalah dengan

menggunakan

penghantaran

iklan

secara

digital,ialah

tidak

terdapat

manifestasi fizikal; seseorang boleh mengesan kepingan filem dihadapan cahaya dan melihat apa yang terdapat, tetapi tidak banyak yang dapat dilihat apabila seorang cuba mengesan sekeping disket. Bukti itu membuatkan ia lebih mudah untuk pelanggan membandingkan iklan yang telah diluluskan dengan iklan yang telah dicetak. Bayang dan baki warna adalah unsur-unsur penting bagi hasilan kreatif. Peralihan kepada aliran kerja digital memerlukan bangunan sama darjah bagi akauntabiliti dan kelulusan kedalam proses-proses sebagai di sana berada dalam konvensional atau tradisional aliran kerja. Data berstruktur dan rutin adalah lebih mudah untuk diuruskan. Usahausaha bagi meningkatkan komunikasi antara pemasaran dengan kakitangan jualan suatu perniagaan dan unit-unit pengeluarannya boleh menperoleh ganjaran dengan cepat. Sebagai contoh, pengeluar-pengeluar, pemborong dan peruncit-peruncit bekerja bersama untuk membentuk piawaian dan panduan untuk memperbaiki peramalan dan penstokan semula yang dipanggil Collaborative Planning Forecasting Replenishment (CPFR). Standard-standard ini akan membenarkan syarikat bekerjasama dalam menentukan permintaan produk dimasa hadapan dan berkongsi maklumat tentang produk-produk yang terdapat dalam stok. Dengan CPFR, seorang peruncit dan pembekalnya dapat menghantar secara elektronik menetapkan ramalan-ramalan terbaru mereka untuk satu senarai produk. Satu server yang terikat dengan Internet akan membandingkan ramalan itu dan perbezaan panji-panji dalam mereka yang melebihi satu margin keselamatan yang normal (kemungkinan 5 peratus). Perbezaan itu akan reconsile oleh perancang-perancang pada peruncit dan pembekal. Untuk memastikan bahawa proses itu tidak menjadi terlalu menyusahkan, syarikatsyarikat perisian telah membangunkan program-program yang secara automatik menangani mesej pengecualian diberdasarkan peraturan yang digunakan oleh setiap perniagaan. Dengan menurunkan tahap inventori,

sesuatu perniagaan akan menyedari penjimatan yang banyak dalam pengendalian bahan, pergudangan, dan kos-kos pentadbiran. Penyelarasan rantaian bekalan memerlukan perhatian penuh untuk peramalan jangka pendek dan penerimaan barangan. Pembekal lazimnya menerima dua jenis ramalan, satu mingguan dan satu bulanan. Ramalan mingguan itu adalah satu rancangan jangka sederhana yang memberi syaratsyarat terperinci untuk dua belas minggu yang akan datang. Asas mesej ditentukan dengan jelas, supaya tiga minggu pertama itu adalah syarat-syarat tetap, tiga minggu yang akan datang adalah bagi perolehan bahan dan baki adalah ramalan semata-mata. Ramalan bulanan menyediakan butiran untuk dua belas bulan yang akan datang dan pada dasarnya, ramalan tahun depan. Pada pihak lain, setiap bulan, jabatan kumpulan pemasaran akan melaporkan unjuran-unjuran jualan mereka. Jabatan perancangan pengeluaran mengenal pasti pembuatan dan keupayaan bahan dalam setiap kilang. Dilengkapi dengan maklumat daripada tuntutan syarikat dan bekalan, jadual-jadual pengeluaran adalah diberi kepada setiap kilang. Kakitangan perolehan menggunakan maklumat yang sama untuk diulang dan jadual pengeluaran disesuaikan. Sekali lagi, perbezaan antara pertukaran data yang diseragamkan dan persekitaran yang kompleks menjadi semakin jelas. Organisasi mencari caracara untuk mendapatkan kontrak-kontrak secara elektronik Architecture dan Engineering (AE), dimana setiap kontrak-kontrak ini mempunyai prosedur dan bentuk-bentuk mereka tersendiri. Tawaran elektronik adalah termasuk borang kontrak, fasal-fasal dan syarat bagi kontrak, dan berkaitan lukisan-lukisan dan penentuan-penentuan teknikal. Ia boleh diedarkan melalui Internet dan / atau pada CD-ROM. Persoalan mengenai ini adalah walau sebanyak manapun ekonomi sebagai teknikal; ia mungkin tidak akan menghasilkan kos yang berunding dengan pembekal-pembekal. Apabila maklumat baru masuk setiap minggu, proses

berkesan, dan bagi kontraktor-kontraktor tertentu, untuk mengalirkan satu permintaan awam untuk memetik bersama dengan semua lukisan kejuruteraannya untuk semua rakan dagangan berpotensi. Piawaian Dan Kualiti Perkhidmatan Individu-individu dan pasukan yang melaksanakan proses-proses perniagaan bergantung pada integrasi yang berkesan antara dua elemen penting: (a) piawaian dan (b) kualiti perkhidmatan. Gabungan ini membolehkan mereka boleh mengurangkan ketakpastian dalam persekitaran perniagaan, dan membawa kepada tahap kepercayaan yang lebih tinggi antara rakan perniagaan. Proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengesahkan piawaian perlu berkhidmat terutamanya kepada keperluan-keperluan bagi pengguna masyarakat. Piawaian adalah perlu bagi produk-produk maklumat, dan mereka memanfaatkan daripada pembangunan usaha sama. Aduan biasa adalah kebiasaannya tidak menyokong keperluan sebenar mengambil masa terlalu lama untuk matang; pelaksanaan vendor khusus adalah biasa. Satu iklim perubahan piawaian dan pelaksanaan khusus akan menghalang penerimaan. Kos bagi melaksanakan banyak piawaian adalah terlalu tinggi, jadi pilihan yang ada hanyalah untuk menerima piawaian dari rakan kongsi atau memilih untuk pasaran yang lain. Piawaian EDI mentakrifkan teknik untuk penstrukturan data kepada mesej yang elektronik yang sama bagi dokumen-dokumen berasaskan kertas. Dengan kata lain terdapat kaedah yang piawai untuk menggambarkan alatan komponen yang membentuk satu dokumen dagangan, e.g. kod produk, harga, nama, alamat dan sebagainya. ANSIX12 dan UN EDIFACT telah ditubuhkan sebagai piawaian untuk struktur, format, dan kandungan bagi transaksi-transaksi EDI. American National Standards Institute (ANSI) adalah

penyelaras dan clearinghouse untuk piawaian kebangsaan di Amerika Syarikat. UN EDIFACT merujuk kepada United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport. EDI adalah direkabentuk untuk mengendalikan jenis maklumat yang berbeza dari kontrak-kontrak seni bina dan kejuruteraan, dan ia lazimnya bukan transaksi-transaksi yang berulang, tetapi agak unik untuk sesuatu projek. Piawaian untuk pertukaran data dalam arkitek-jurutera dan kontrak pembinaan, seperti yang dalam pengiklanan, mengemukakan cabaran yang khas. Piawaian seperti ISO Standard for the Exchange of Product data (STEP) dan the Product Data Exchange (PDES) sedang dibangunkan, tetapi perjanjianperjanjian dan penerimaan mengambil masa. Isu-isu teknikal berkenaan perkongsian data memberikan cabaran yang sama. Dalam satu penyelesaian EDI yang bersepadu sepenuhnya, maklumat adalah diterima dan dikeluarkan daripada teras sistem perniagaan. Sebelum penerimaan bagi piawaian EDI, pertukaran data antara organisasi telah pun lama wujud diantara rakan kongsi industri dalam kes-kes tertentu. Usaha-usaha ini mewakili mesin-mesin, bahasa-bahasa, dan amalan-amalan; dan ia adalah tidak pelik untuk satu sistem dalaman untuk meletakkan pelanggan dan datadata keluaran dalam format yang tidak sesuai dengan piawaian EDI. Pengurusan EDI atau perisian terjemahan boleh menterjemahkan mesej sepertimana mereka bergerak dari piawaian kepada format dalaman dan sebaliknya. Data oleh itu adalah disalurkan terus untuk aplikasi-aplikasi relevan , dengan dikaitkan pengurusan mengikut pengecualian. Dalam kurang berstruktur persekitaran, perisian yang satu pengguna individu atau pasukan digunakan atas mewujudkan, menganalisis, atau mengubah data tepat untuk satu langkah kerja adalah sering khusus untuk satu disiplin. Memburukkan lagi masalah adalah kekurangan satu standard tunggal itulah diterima dengan meluas; terdapat satu nombor berbeza, sistem-sistem CAD tidak sesuai, sebagai contoh. Piawaian dan sokongan perisian adalah

berkembang, tetapi jauh daripada apa mereka hendaklah menjadi jika perkongsian data dan pertukaran sedang untuk berkesan sebagai pembolehpemboleh bagi perusahaan yang maya. Organisasi-organisasi boleh mula hanya dengan pertukaran data digital berstruktur. Prasarana komunikasi adalah beranalog untuk proses itu, yang membolehkan mesej-mesej berpindah antara rakan perdagangan. Unsur-unsur ini adalah termasuk dengan perkakasan dan perisian bagi jaringan; kemudahan penyimpanan data, dan piawaian pelbagai data dan komunikasi yang memudahkan pemindahan data. Bagaimanapun, kesedaran mengenai faedah maksimum ini memerlukan kerjasama yang masa nyata. Jenis kerjasama memerlukan tuntutan khas mengenai perkakasan dan perisian untuk mempamerkan dan mengoperasikan data, serta unsur-unsur bagi prasarana komunikasi baru sahaja disebut. Rangkaian QoS, dikira dalam terma jalur lebar, kebolehgunaan, dan kelajuan menjadi satu faktor yang utama untuk kejayaan. Apabila videoconferencing diguna untuk kerjasama elektronik, ia akan memerlukan jumlah data yang besar, seperti pembangunan produk, dan rangkaian mesti berupaya mengendalikan pemindahan fail-fail yang besar dan penyampaian data harus dijadualkan dengan berhati-hati. QoS adalah merangkumi piawaian kerana salah satu unsur QoS adalah keakuran kepada piawaian. Internet adalah tidak berdaya untuk menguruskan permintaan pembangunan produk yang semakin mendesak. Ia tidak boleh dipercayai, tak terjamin, dan tidak boleh menyokong pemindahan jumlah data yang besar dengan prestasi boleh diterima. Kini tahap perkongsian antara jaringan yang menawarkan tahap QoS lebih tinggi lebih diingini, terutama di seluruh dunia. Perhubungan mesti dimulakan dengan baik terlebih dahulu, yang bermaksud kerjasama spontan adalah sesuatu yang mustahil. Kos-kos bagi menyokong kerjasama yang masa nyata adalah terhalang kecuali dalam contoh yang khusus.

Untuk industri multimedia, persoalan mengenai jalur lebar adalah genting. Selagi pengguna Web tidak boleh muat turun sebuah video dalam satu saat, laman Web tidak akan dapat mencipta produk video yang dapat dijual dalam talian dan pengguna-pengguna Web akan menjadi lebih suka membaca surat khabar, menonton televisyen atau menggunakan pemain CD. Perkhidmatan pendidikan juga mahu menggunakan lebih banyak program video untuk menambah sumber-sumber dalam talian yang lain. Kos-kos pengedaran penerbit adalah termasuk dengan membayar pelaburan dalam server dan teknologi lain yang memastikan apabila seseorang memasuki laman Web, ia memberikan respon dengan cepat. Apa yang tinggal ialah melihat berapakah kos yang boleh diberikan untuk pengguna, sebagai satu premium QoS. Seiring dengan perkembangan semasa, peralatan baru sedang dibangunkan untuk diagnosis jarak jauh, para doktor akan dapat untuk mendiagnosis sesetengah untuk pesakit-pesakit penyakit dan mencadangkan rawatan-rawatan Internet (undang-undang dan peraturan melalui

mengenai teleperubatan dan lesen boleh mengehadkan berapa meluas diagnosis jauh boleh diguna). Bagaimanapun oleh kerana sesetengah diagnostik-diagnostik perubatan memerlukan imej-imej yang sangat bermutu tinggi (resolusi yang kurang bagus boleh memberi kesan satu ketumbuhan atau satu keretakan yang tiada wujud), peningkatan-peningkatan dalam lebar jalur, mutu imej dan kebolehpercayaan adalah perlu sebelum teleperubatan dan diagnostik perubatan jarak jauh muncul sebagai industri berdaya maju pada Internet. Points for Discussion 1. 2. Huraikan masalah yang mungkin akan berlaku apabila melaksanakan Apakah sumbangan piawaian dan kualiti perkhidmatan untuk

pengurusan rangkaian bekalan. persekitaran maklumat peruntukan?

3.

Mengapa jalur lebar penting kepada industri-industri pada Internet?

Bab 14 Visibility ia adalah sesuatu yang luar biasa untuk satu syarikat memenuhi keperluan industri dengan menggunakan sumber tersendiri sahaja. Aliran kerja digital dari hujung ke hujung sebenarnya adalah satu sukan berpasukan. Inovasi dalam mengenal pasti cara-cara untuk bekerja yang lebih baik adalah kebiasaannya bergantung kepada adanya maklumat utama dan penyertaan rakan sepasukan pada masa yang tepat. Terdapat banyak peluang untuk inovasi dalam menyediakan maklumat penting dengan cepat, atau mengkolokasikan kunci peserta-peserta secara elektronik. Proses-proses dan maklumat adalah unsur-unsur yang perlu untuk kejayaan; kedua-dua proses dan alat adalah tidak mencukupi untuk mereka. Mereka perlu bukan sahaja hidup bersama malah juga giat menyokong satu sama lain. Banyak organisasi sedang mencari satu pendekatan terbukti, dengan satu perubahan moden yang menawarkan janji besar tetapi juga membawa kesukaran. Pendekatan terbukti itu adalah secara amnya merujuk sebagai kejuruteraan serentak: mendapat orang yang betul bersama, dalam masa yang tepat, memberi mereka maklumat dan alat-alat yang betul, dan menyokong mereka semasa mereka kerja. Perubahan moden itu adalah orang ramai, maklumat, alat-alat, dan unsur-unsur sokongan tidak bersepadu atau setempat, dan berusaha untuk berubah. Orang ramai daripada organisasi berbeza, dan ia adalah jarang untuk melihat lebih daripada beberapa orang boleh berkerjasama dalam tempat sama. Rangkaian masa di mana orang ramai mesti bekerja telah runtuh. Maklumat yang mereka perlukan untuk melakukan kerja berada dalam pelbagai borang kertas dan yang bertaburan dalam semua arah. Alat-alat itu adalah kebiasaannya aplikasi perisian yang harus, tetapi kebiasaannaya tidak, berkerja dengan baik bersama-sama. Infrastruktur automatik adalah perlu untuk

menggabungkan kesemuanya adalah sering dibayangkan sebagai satu sistem kereta api yang merentangi negara-negara dengan landasan yang berbeza. Pembangunan bersepadu untuk satu produk, dilaksanakan secara global dan secara elektronik,adalah dikenalai sebagai satu perusahaan maya. Organisasi perindustrian telah mula untuk bekerja dengan cara ini, meskipun dalam satu embrionik atau pada keadaan yang tidak stabil. Tetapi persedian secukupnya telah dibuat bagi membuktikan ia mungkin berjaya. Cabaran yang ada adalah untuk menjadikannya praktikal dalam had syarat-syarat untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Persoalan yang akan dijawab adalah seperti ini: Apakah adalah dikehendaki bagi mewujudkan satu persekitaran yang memudahkan satu kumpulan yang telah diagihkan secara global dan organisasi, membenarkan pelanggan-pelanggan dan pembekal-pembekal bekerjasama dalam pembangunan produk, membolehkan mereka menyokong produk yang di kenali di seluruh dunia sepanjang hidup mereka, bawa satu kos yang mampu dimiliki, dan menyediakan satu prestasi yang sama atau melebihi jangkaan? Ia adalah masalah kejuruteraan yang klasik dalam mengeluarkan hasil optimum dalam kekangan praktikal. Dalam kes ini, kekangan ini adalah sumber-sumber, teknologi, budaya, dan masa. Diagihkan Pengurusan Projek Kerja kumpulan melibatkan tugas-tugas yang berturutan yang dibuat oleh anggota berlainan dalam kumpulan. Kerja kumpulan juga memerlukan dokumen-dokumen diagihkan dari satu orang kepada satu orang lain dalam kumpulan untuk pemprosesan. Orang lain terlibat dalam tugas-tugas mempersembahkan atau memproses dokumen-dokumen, dengan aliran kerja bergerak daripada seorang kepada orang yang lain.

Perisian pengurusan aliran kerja akan menkoordinatkan tugasan yang dilakukan oleh individu yang berbeza dalam satu kumpulan kerja, dan aliran dokumen-dokumen pengkoordinasian antara projek ahli yang kumpulan. membenarkan Ia juga menyokong bagi syarikat-syarikat

melaksanakan skim-skim kejuruteraan secara serentak. Beberapa perisian aliran kerja sedang diorientasikan ke arah tugasan. Program-program ini menjamin bahawa setiap kerja dalam aliran kerja dijalankan oleh orang yang betul dan dalam urutan betul. Ia membenarkan satu ketua projek untuk mengawal kemajuan sesuatu projek melalui " states" dan menggunakan "triggers" dan satu senarai penghalaan yang mencerminkan sebuah hierarki organisasi syarikat. Untuk menyelaras satu aliran kerja tertentu dengan berkesan, seorang pekerja boleh mentakrifkan saling bergantungan tugas-tugas untuk berpadanan sesuatu struktur projek, kerangka masa, dan matlamat-matlamat, dan memberitahu ahli pasukan mengenai status projek itu. Satu lagi aliran kerja adalah berorientasikan kepada dokumen-dokumen. Program jenis ini akan memastikan bahawa dokumen-dokumen yang sesuai itu akan bergerak daripada seorang ahli kumpulan kepada ahli yang lain, satu proses dipanggil penghalaan dokumen. Ia menyediakan satu kawalan tatacara menerusi kelulusan pemudahan: jurutera-jurutera boleh mengkaji semula, meluluskan dan mengagihkan semakan-semakan proses pembuatan untuk mengawal projek dari jauh dengan serta-merta. Banyak projek pengurusan dan aktiviti-aktiviti aliran kerja dikaitkan dengan proses ini. Sesuatu tugas mesti dikenalpasti bagi membangunkan satu alternatif bagi reka bentuk yang berasaskan permintaan projek. Sumber-sumber (rakyat, masa, bajet) mesti diperuntukkan untuk tugas itu. Ahli pasukan yang terlibat perlu berkomunikasi sebelum dan sepanjang tugas, antara satu sama lain (isu-isu reka bentuk) dan dengan pengurus projek (laporan status

pentadbiran). Pengurus projek itu perlu mengesan tugasan, dan mengarahkan pembetulan berdasarkan prestasi relatif untuk memperuntukan sumber. Bayangkan bahawa anda adalah ketua pasukan bagi satu rekaan projek perisian yang diberi nama Valenti, dan anda perlu mengkaji semula status mengenai sesuatu perubahan arahan yang berpunca daripada pembaikian semasa ujian penerimaan. Anda dapat melakukan ini di mana saja menggunakan pelayar web. Apabila anda log masuk, anda boleh meminta tentang perubahan arahan dan klik kepada hiperrangkai keputusan yang akan mengemukakan data projek. Hasilnya, anda akan dapat melihat carta Gantt yang terkini, yang menunjukkan bahawa butiran yang ingin anda lihat berada dalam ujian. Dengan mengklik tugasan dalam carta Gantt anda boleh melihat menu-menu mengenai tindakan yang relevan. Sistem itu memahami tugasan dan memberi pilihan yang sesuai untuk anda. Untuk satu tugasan menguji, ini mungkin termasuk "Menunjukkan Rancangan Menguji ", yang akan mengemukakan dokumentasi berkaitan dengan satu klik. Pilihan-pilihan lain adalah boleh didapati adalah Action Items, menghantar emel, atau hubungan dalam projek baru dokumendokumen.

Organisasi yang berjaya akan membangunkan keupayaan mereka untuk menempat diri mereka dalam apa jua konfigurasi maya dimana ia adalah perlu untuk mengenal pasti, meneruskan, dan menawan perniagaan, dan kemudian menjalankan spesifikasi dalam kekangan kewangan dan jadual. Perniagaan akan dimenangi dan dilaksanakan oleh perusahaan yang maya. Ini tidak akan menjadi tetap sepanjang hayat satu produk tetapi akan berubah mengikut syarat-syarat serta surut dan aliran bagi syarat dan keupayaan. Para peserta adalah termasuk pelanggan organisasi-organisasi, rakan teknologi,

subkontraktor, dan pembekal-pembekal. Semua akan mempunyai pelbagai peringkat keupayaan dan kecanggihan. Perisian pengurusan projek akan memudahkan kerja-kerja rutin pentadbiran yang berkaitan dengan kerja kumpulan, daripada jadual pengeluaran dan anggaran perbelanjaan untuk analisis aliran genting. Ia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menghasilkan carta Gantt atau histogram, untuk meratakan sumber, mengesan anggaran perbelanjaan, dan mengutip senarai sumber yang sedia ada. Pengurusan fasiliti akan mengenal pasti dokumen-dokumen yang berada dalam kumpulan yang sama, sementara itu pengurusan konfigurasi akan mengawal maklumat yang akan membenarkan penghasilan semula. Apabila sumber dan pengurus projek perlu memberikan tugasan, menentukan mengesan prestasi, perisian pengurusan projek adalah

jawapannya. Bagaimanapun, produk ini hanya dikhaskan untuk penggunaan oleh pengurusan projek, bukan oleh anggota sebuah pasukan projek. Kerjasama masih terhad kepada fungsi pengurusan projek: ahli-ahli pasukan boleh melihat, meluluskan dan menggabungkan kemaskini kedalam jadual projek, sebagai contoh. Kelulusan keputusan telah dipermudahkan dengan borak pada masa nyata, aplikasi-aplikasi pengundian/tinjauan, pemberitahuan e-mel, data. Apabila ahli kumpulan ingin bekerjasama pada masa yang sama, konflik kerap timbul kerana masalah jadual. Mencari satu masa untuk semua orang boleh berkumpul untuk satu persidangan atau mesyuarat mungkin sukar. Penjadualan kumpulan membantu ahli-ahli kumpulan kerja menyelaras masa mereka. Perisian penjadualan kumpulan memberikan pengguna peluang untuk menyimpan temu janji dan mesyuarat dalam kalendar masing-masing. Perisian ini juga berupaya untuk menjadualkan mesyuarat dengan pengguna lain dan perbincangan kumpulan memberikan kumpulan untuk mengadakan mesyuarat maya dengan akses serentak untuk menonjol status

dengan membandingkan jadual pengguna lain untuk mencari masa yang bersesuaian. Pengguna-pengguna pula perlumengemaskini kalendar individu mereka untuk menjadikan perisian ini berkesan. Cara berkerja seperti ini memerlukan alat pengurusan yang membolehkan komunikasi dan penyelarasan pada satu jarak. Komunikasi adalah termasuk e-mel, panggilan telefon, catatan (semoga sebagai e-mel lampiran tetapi mungkin seperti kertas), dan media lain. Penjejakan dan perataan sumber adalah fungsi yang terdapat dalam perisian pengurusan projek tradisional. Tambahan, banyak projek memerlukan usaha bersepadu beberapa individu yang berkongsi satu set peralatan. Kolaborasi akan menjadi melepasi batas asas komunikasi apabila berkongsi maklumat reka bentuk, dimana pelan-pelan yang paling mudah akan terpaksa dikhususkan tempat menyimpan seperti program-program CAD, alat-alat CASE, perisian simulasi, dan sebagainya. Aliran kerja, penjadualan kumpulan, ataupun perisian pengurusan projek tidak bernilai seperti alat kerjasama tugasan kerana mereka tidak memahami pengetahuan vertikal bagi masalah domain-domain tertentu. Perisian generasi sekarang adalah bertujuan untuk menyokong kerja dalam setiap domain dengan teknologi-teknologi menghubungkan pelanggan / pelayan seperti berkongsi capaian data dan mesej piawaian. Hasilnya, pasukan-pasukan telah mendapat fungsian. Beberapa industri menghadapi satu cabaran lebih besar untuk mengurangkan kitaran masa berbanding dengan industri automotif. Pengeluar-pengeluar terpaksa bersemuka dengan cabaran untuk memasarkan keluaran siap mereka lebih cepat, manakala melibatkan lebih banyak kumpulan dalam reka bentuk itu dan pembuatan bagi kereta dan trak mereka. Orang Jepun biasa boleh mengambil masa kira-kira tiga tahun untuk menghasilakn sebuah kereta untuk bertukar kepada satu peralatan hodgepodge tidak bersepadu. Setiap peralatan adalah penting dalam domain pentadbiran atau

daripada konsep ke pengeluaran besar-besaran, manakala syarikat-syarikat Amerika mengambil masa empat sehingga enam tahun. Kerja dalam perkongsian, pengilang-pengilang dan pembekal-pembekal telah menyepadukan proses pembuatan, daripada merangka kerja sehingga melalui peringkat pemasangan, dan sehingga peringkat terakhir iaitu apabila produk dihantar kepada peniaga. Mula-mula, satu model berskala penuh telah dibina untuk melihat bagaimana kenderaan akan kelihatan. Menggabungkan perubahan-perubahan kepada model boleh mengambil masa berbulan lamanya. Sebaik sahaja ia diluluskan, satu atau berbilang prototaip kereta-kereta akan dibina dengan tangan bagi melihat sama ada setiap bahagian padanan antara satu sama lain dengan betul dan sama ada kereta itu boleh dibina dari segi ekonomi. Jurutera-jurutera akan bekerja bersama pembina-pembina prototaip untuk memperkemaskan lagi spesifikasi kejuruteraan. Apabila prototaip telah siap, jurutera-jurutera itu akan mereka komponen-komponen dan peralatan yang diperlukan untuk membuat alatan komponen. Kemudian, ejen-ejen pembeli akan bekerja dengan pembekal-pembekal untuk mengeluarkan peralatan prototaip dan bahagian untuk pemasangan atau prapengeluaran kereta-kereta. Jika semuanya bergerak dengan lancar, pasukan jurutera pembuatan kemudiannya akan memasang kenderaan bagi mencari setiap masalahmasalah pemasangan. Akhirnya, selepas pindaan terakhir, kenderaan tersedia untuk dihasilkan dalam jumlah yang besar. Hari ini, semua pihak terlibat dalam mereka platform yang baru bagi perekapereka kenderaan, jurutera-jurutera, pembekal-pembekal, dan individu yang terlibat dalam pembuatan dan pemasangan berkerja sebagai sebahagian dari satu pasukan, menyumbang kepada proses ini dari mula sehingga. Akibat penggunaan komputer, langkah-langkah yang biasa memakan masa berminggu-minggu atau bulan-bulan sekarang boleh dilakukan dalam satu hari. Berkongsikan maklumat secara elektronik membenarkan anggota lain bagi

kumpulan untuk menyiapkan projek-projek bersama, berbanding daripada terpaksa menunggu setiap ahli menyelesaikan langkahnya sebelum boleh diserahkan kepada orang lain. Melalui penggunaan komputer , computer aided design(CAD), computer aided manufactoring / pembuatan berbantuan komputer (CAM) dan computer aided engineering / kejuruteraan dibantu komputer (CAE), keseluruhan pasukan boleh berkongsi fail komputer dan penggunaan model 3 D untuk mereka kenderaan dan melihat bagaimana bahagian itu sesuai tanpa memerlukan prototaip dibina dengan tangan. Perubahan-perubahan untuk alatan komponen dapat dilakukan tanpa membina sampel pembuatan dan bahagian-bahagian. Apabila rekabentuk terakhir itu dipersetujui, data CAM sedang dimuatkan kedalam mesin yang membina peralatan dan bahagian prototaip. Teknikteknik yang sama digunakan untuk menyusun atur dan memasang peralatan bahagian. Bekerja sebagai satu pasukan dan berkongsi maklumat secara elektronik telah mengurangkan masa yang diambil untuk membangunkan dan membina sebuah kenderaan baru untuk kira-kira 30 bulan-bulan. Syarikatsyarikat automotif kini ingin menyingkatkan lagi kitaran reka bentuk supaya menjadi kurang daripada 24 bulan dengan menyediakan platform pasukanpasukan dalam bahagian lain diserata dunia dan menghubungkan mereka secara elektronik. Dengan menggunakan perhubungan komunikasi global, jurutera-jurutera di Detroit boleh memberitahu tentang satu masalah kepada jurutera-jurutera pasukan mereka yang berada di India. Dengan perbezaan zon waktu, jurutera-jurutera dalam Timur boleh menyelesaikan masalah dan menghantar jawapan untuk rakan-rakan sejawat mereka di Detroit pada hari niaga yang seterusnya.

Pengurusan Maklumat Pengagihan

Kerjasama pengagihan memerlukan satu integrasi perkhidmatan yang adalah jauh lebih sukar daripada apabila perkhidmatan itu tinggal di bawah satu bumbung. Suasana sempurna itu menolak had imaginasi. Proses kerja dilaksanakan dalam satu cara kolaboratif, dalam masa nyata di tempat yang sesuai, oleh rakan sepasukan dan diagihkan setiap masa dan tempat. Mesyuarat-mesyuarat adalah elektronik, dan maklumat yang diperlukan untuk tugasan hampir adalah dengan segera boleh dicapai dan dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa persediaan. Maklumat disediakan melalui satu kepelbagaian media elektronik: teks, grafik, suara, dan video. Jumlah data yang sangat besar disimpan, dicapai, dilihat, dan dialih. Ini akan perlu berlaku dengan cekap, dengan tepat, dengan selamat, dan mampu milik. Kerjasama elektronik memerlukan capaian tersedia kepada maklumat. Tetapi apa yang penting ialah membataskan akses dan operasi-operasi mengenai maklumat, selaras dengan keistimewaan; bukan sahaja untuk kerana sebab perdagangan atau keselamatan negara, tetapi juga bagi memastikan integriti data terhadap sebarang perubahan yang berniat jahat atau tidak sengaja. Perisian dan perkakasan perlu mengawal akses untuk maklumat dan perisian aplikasi berkaitan, dengan menggabungkan profil yang ditugaskan kepada individu dengan keistimewaan tertentu. Akses dan keselamatan membuat tuntutan yang bertentangan dengan persekitaran maklumat, dan satu baki praktikal mesti disediakan. Keselamatan dibina bagi perisian yang menguruskan maklumat: i.e. perisian yang memastikan integriti maklumat, kebenaran, kesempurnaan, mata wang, dan kaitan untuk konfigurasi barangan khusus atau versi yang dikemukakan oleh pengguna. Maklumat dalam bentuk elektronik sedang tumbuh pada satu kadar yang tinggi. Pertumbuhan ini telah mencapai satu titik dimana ia boleh dengan mudah menjatuhkan satu pasukan sebagaimana ia cuba mencari dan menggunakan maklumat yang berkaitan untuk objektif-objektifnya. Mempunyai kebolehan untuk mengesan dan mengakses maklumat berkaitan adalah

penting, tetapi ia juga adalah penting berbuat demikian dengan pengguna yang sedang mengawal, dan terlindung daripada serangan data tidak dikehendaki dan ketakpastian dan ketidakcekapan carian yang tidak tersusun. Sebagai contoh, maklumat yang diperolehi. daripada data-data sejarah terbentuk daripada transaksi-transaksi EDI adalah satu sumber tidak ternilai oleh penyelidikan pasaran dan maklumat perancangan strategik. Tanpa peralatan yang sesuai untuk pemerolehan dan analisis data, data yang tepat boleh terlepas perhatian dan data tidak relevan mungkin terlibat dalam analisis. Harta yang paling bernilai tetapi tidak nyata dalam mana-mana organisasi adalah pengetahuan kerja. Maklumat ini lazimnya disimpan dan dikomunikasikan dalam bentuk proses perniagaan, prosedur pengendalian yang piawai, dasar korporat, dan dokumen-dokumen lain. Dokumen-dokumen ini adalah berhubungan dan saling berkaitan untuk menyokong maklumat seperti huraian-huraian kerja, arahan kerja, lukisan-lukisan tambahan, cartacarta aliran, dan borang-borang. Cabarannya ialah bagi mencari maklumat betul, memastikan ia adalah tepat, dan mengeluarkan semula dokumendokumen yang telah dikemaskini menjadi satu masalah pengurusan maklumat yang besar, terutama sekali dalam organisasi-organisasi besar yang mungkin mempunyai, ratusan, mungkin beribu dokumen. Pengurusan dokumen hanya mengesan masalah mendapatkan dokumen untuk analisis. Ia telah dianggarkan dalam industri pembuatan, 50 peratus masa untuk pembangunan produk dihabiskan untuk menjejak maklumat, memelihara semakan-semakan kajian mereka, dan pemeriksaan perhubungan antara lukisan-lukisan 2 D, model-model 3 D, arahan-arahan pemasangan, dan, proses rancangan. Syarikat-syarikat perkilangan biasanya mempunyai keupayaan yang tinggi dalam merakamkan komponen dan lukisan-lukisan pemasangan; bagaimanapun, mereka sering gagal untuk memastikan rekod-rekod yang komprehensif berkaitan data-data keluaran yang berkaitan. Ini membuat ia

sukar (dan sering mustahil) untuk pereka-pereka produk dan jurutera-jurutera untuk mengakses maklumat berkaitan apabila mereka memerlukannya. Masalah diperluaskan kepada penyelenggaraan. Kilang-kilang (RFQs) kepada digunakan untuk menghantar ratusan requisition for quotes

jabatan pencarian sumber mendapatkan bahagian-bahagian jentera yang rendah nilai. Bagi setiap tuntutan, rangka tindakan perlu diminta daripada storan, didapatkan dari bilik kebal, diangkut, diambil gambarnya, dilipat, terlampirkan kepada borang tuntutan, disampulkan dan diposkan. Prosesini boleh mengambil masa beberapa hari dan ia adalah begitu kompleks dan mengambil masa sehingga menyebabkan jabatan pencarian sumber biasanya akan menawarkan tender barangan kepada dua untuk tiga pembekalpembekal pada satu masa. Kemudian, lebih daripada satu daripada empat invois akan disiasat dan dibuat semula untuk dimasukkan pesanan pembelian dan resit-resit. Kini, jabatan pencarian sumber menerima permintaan secara elektronik daripada pelanggan-pelanggan dalamannya. Sistem itu secara automatik mencari lukisan-lukisan betul dan melampirkannya kepada borang tuntutan elektronik. Tidak sampai dalam masa sejam jabatan pencarian sumber memulakan proses, pembekal-pembekal akan diberitahu mengenai RFQs baru menerusi e-mel, faks atau EDI. Satu tawaran boleh dikeluarkan dan diberikan pada hari sama ia diterima. Invois-invois secara automatik dilampirkan dengan pesanan pembelian, mencerminkan setiap pindaan yang berlaku di sepanjang proses itu. Keupayaan untuk mencapai pembekal-pembekal dalam talian dengan lebih ramai telah mencipta lebih banyak persaingan dan membawa kepada harga rendah. Tempat Menyimpan Dan Profil Projek-projek maya melibatkan komunikasi, kerjasama dan pengurusan sebagai satu multidimensi secara keseluruhan. Peralatan yang memberi perkhidmatan

kepada satu atau dua daripada keperluan ini menawarkan hasilan yang terhad untuk diagihkan kepada ahli-ahli pasukan, memaksa mereka untuk menyepadukan kerja maya dan mengemaskinikan menyediakan aplikasi-aplikasi satu lapisan secara manual. yang Menyediakan satu rangka kerja pengurusan proses yang lengkap untuk cara bermakna perkhidmatan mendatar, yang akan menyokong integrasi erat bagi reka bentuk dan peralatan pengurusan projek. Ia mesti bertindak sebagai satu persekitaran yang kaya dengan perkhidmatan dan memahami kepelbagaian aplikasi-aplikasi projek, setiap satunya menyokong satu aspek kerja maya - projek / pengurusan proses, komunikasi projek, atau pelaksanaan bagi projek tugas-tugas. Keupayaan untuk "berkerja bersama, sebahagian" adalah boleh dikatakan mustahil tanpa satu stor yang berorientasikan projek untuk koleksi, organisasi dan pengagihan bagi bahan projek. Sistem stor wajib mempunyai satu orientasi proses yang kukuh; ia mesti berasaskan kepada andaian yang projek mengambil tempat dalam satu konteks yang terurus, dan menjadi diubahsuai bagi memudahkan aktiviti-aktiviti dan penyimpanan rekod yang melibatkan konteks. Storan yang dikongsi dan kawalan persetujuan memberi pengguna keupayaan untuk mendefinisikan peranan-peranan, dan untuk menapis data projek dalam jumlah yang banyak berdasarkan asas itu. Kawalan-kawalan kepada akses yang istimewa berdasarkan profil pengguna membenarkan pelaksanaan aplikasi-aplikasi, dan membenarkan mereka mengakses kepada data. Pembangunan dan penyelenggaraan profil untuk mengawal ketelusan adalah kunci utama dalam persediaan sistem-sistem pengagihan. Dalam alam pengurusan projek dan pengagihan kerja, ketelusan dokumen-dokumen seperti minit mesyuarat dan fail sokongan lain wajib mempunyai satu profil untuk akses keselamatan oleh ahli kumpulan. Penghantaran bagi reka bentuk dan dokumen-dokumen pembinaan melibatkan isu-isu khas logistik, hak cipta, dan

liabiliti; tender dan penyerahan cadangan juga memerlukan satu tahap tinggi keselamatan. Kepentingan berkongsi tempat menyimpan dan profil dilanjutkan lagi menjangkau di sebalik alam perusahaan maya. Dua contoh adalah pengkomputeran nomad dan pengacaraan aplikasi-aplikasi jarak jauh. Integrasi rangkaian-rangkaian data dan telekomunikasi telah mengiringi dalam idea pengkomputeran nomad, dikenali di Amerika Utara sebagai Personal Communication Services (PCS) dan di Eropah sebagai Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). Persekitaran nomad bukan sahaja menyediakan isyarat penghantaran yang cekap untuk peralatan mudah alih dan tetap, tetapi juga mencari untuk menyediakan capaian maklumat pada bila-bila masa, di mana saja, dan diperibadikan untuk pengguna akhir nya tanpa menghiraukan mengenai rangkaian, peranti, dan lokasi. Dalam sekelip mata, capaian maklumat peribadi memerlukan keupayaan ejen-ejen untuk berkomunikasi dan bekerjasama. Mereka saling memutuskan mengenai perkhidmatan pengkomputeran dan komunikasi untuk pengguna nomadik berdasarkan profil peribadi pengguna. Misalnya: satu mungkin bimbang dengan pengambilalihan bagi lokasi data sekarang, satu lagi dengan penukaran bagi data untuk peranti atau rangkaian, dan satu lagi dengan penapisan mesej dan capaian data. Sistem itu memerlukan berkongsi tempat menyimpan rangkaian, peranti, dan profil pengguna bagi membenarkan ejen-ejen melakukan kerja-kerja mereka. Trend antara ISPs dan penyedia rangkaian lain ialah untuk menambah perkhidmatan lebih maju. Pembekal-pembekal ini secara umumnya telah mula untuk menawarkan akses Internet mudah dan kemudiannya bergerak untuk menjadi hos kepad Web untuk clients. Kini, hampir 80 peratus komuniti ISP menawarkan hos untuk kandungan Web. Secara umum, perkhidmatan yang hos laman-laman web tawarkan dan tawaran akses dail-up adalah lebih murah (sering, pengehosan web adalah percuma dengan satu akaun dailan),

tetapi kurang responsif. Bagaimanapun, laman web yang menjadi hos terus bercambah dan semakin canggih. Halaman yang statik kepada pangkalan data dan sistem-sistem bahagian lain. Langkah seterusnya dalam evolusi ini adalah hosting aplikasi-aplikasi berasaskan Internet. Pembekal-pembekal ini meletakkan diri mereka sebagai ASPs (Application Service Provider / Penyedia Perkhidmatan Permohonan), Atau IBSPs (Internet Business Service Providers / Penyedia-penyedia Perkhidmatan Perniagaan Internet). Di sebalik perkhidmatan ISP tradisional, mereka memenuhi permintaan untuk mendapat kerjasama keselamatan dalam talian antara kumpulan bagi rakan perniagaan, yang buka peluang untuk mereka bagi menyertai dalam perkhidmatan integrasi margin yang tinggi dan berunding perniagaan. Akhirnya terdapat perjanjian menjadi hos aplikasi bahagian-bahagian, yang adalah dipanggil sebagai rangkaian semasa dan apabila pengguna memerlukannya, ianya adalah lebih daripada menggabungkan kesemua ciri-ciri kepada satu, melingkungi aplikasi untuk permohonan. Trend ASP adalah terbukti amat mengganggu untuk jualan dan taburan model dimana seluruh industri perisian terletak. Aplikasi pengacaraan mengancam setiap per-seat dan pelesenan tapak, yang boleh digantikan dengan membayar setiap penggunaan atau skim-skim keanggotaan. Vendor utama perisian akan dipaksa untuk menyesuaikan model-model produk dan pelesenan mereka bagi menyokong penggunaan-penggunaan parti ketiga. Bagaimanapun, mereka bukan satu-satunya kumpulan dengan pendekatan pengacaraan aplikasi-aplikasi Internet yang ambivalen. Pengguna aplikasi akan mengambil sedikit masa untuk mengasing-asingkan matriks keselamatan, prestasi, kebolehpercayaan dan peningkatan kos menjadi hos aplikasi-aplikasi Internet. telah berkembang menjadi halaman yang dinamik dan sentiasa dikemaskinikan melalui hiperlink

Proses-proses perniagaan sedang menjadi semakin meningkata secara maya: dianggotai secepat yang mungkin, pasukan-pasukan yang tersebar ; bekerjasama secara pesat dengan persidangan jarak jauh dalam mengejar matlamat yang sama. Pemahaman mengenai syarat-syarat bagi kerjasama elektronik dalam sokongan bagi pengeluaran kerja, dan usaha sama untuk mengemukakan mereka, adalah cabarannya. Sistem itu akan disesuaikan untuk menguruskan beberapa projek-projek yang telah diagihkan yang mengambil tempat dalam konteks proses yang formal. Capaian maklumat mesti dikawal, pernukaran data mesti selamat, dan maklumat yang diberikan mesti betul, lengkap, konsisten, dan berkitan untuk konfigurasi yang betul bagi bahagian atau sistem. Berhadapan dengan cabaran mengambil lebih daripada satu set mesej diskret dan alat-alat pengurusan projek. Sistem itu mesti berasaskan kerpada sebuah pangkalan data berkaitan profil pengguna, dalam kekangan satu peranti keselamatan dan capaian data kegranulan untuk aplikasi-aplikasi khusus.