Anda di halaman 1dari 55

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA, PERAK 2012 SOALAN 1 Fenomena tumbuk

rusuk atau makan suap dalam kalangan kakitangan kerajaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perbuatan yang menjijikkan ini menjejaskan imej negara dan mengundang implikasi besar terhadap masyarakat. Bincangkan. Pengenalan Fenomena tumbuk rusuk atau makan suap dalam kalangan kakitangan kerajaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perbuatan yang menjijikkan ini menjejaskan imej negara dan mengundang implikasi besar terhadap masyarakat. BIL. 1 IDEA UTAMA HURAIAN FAKTOR KEJADIAN RASUAH Kelemahan kepimpinan dan Pembangunan sosioekonomi yang tidak seimbang pengurusan organisasi dengan pembangunan kerohanian Projek bertambah dan pengaliran wang juga meningkat Kerajaan tidak mempunyai satu sistem yang telus dalam aspek pemberian tender dan projek-projek lain Golongan yang terlibat mengambil peluang mengaut keuntungan akibat ketiadaan sistem pemantauan yang berkesan Masalah ini berleluasa apabila tiadanya ketelusan dalam sistem pentadbiran awam negara Sikap masyarakat yang tidak Masyarakat menganggap perkara ini asam garam ambil peduli dalam pentadbiran sesebuah negara Menganggap tindakan mengambil rasuah sudah menjadi kebiasaan ataupun rahsia yang terbuka dalam pentadbiran negara Tindakan memberi dan menerima rasuah tanpa rasa malu pada sesiapa Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah menjadikan amalan ini berleluasa terutamanya di bandar-bandar besar

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 3 IDEA UTAMA Kelemahan individu HURAIAN FAKTOR KEJADIAN RASUAH Rasuah bermula dengan keputusan peribadi yang digerakkan oleh kemiskinan dan sikap tamak Sikap individu yang ingin hidup mewah yang melampaui kemampuan diri individu telah menjabatkan individu yang lemah didikan agama terjemurus ke lembah rasuah Mereka inginkan kekayaan dan berbangga dengan kekayaan material agar dipandang tinggi dalam masyarakat Pendapatan halal mereka tidak setanding kekayaan yang diterima dari sumber suapan rasuah menjadikan rasuah sukar dihapuskan dalam masyarakat kita Mereka mendapat didikan agama yang baik tetapi mengetepikan pegangan agama demi mengejar kekayaan kebendaan Individu yang melakukan rasuah telah melupakan dosa yang bakal diterima Penguatkuasaan undang- Tindakan mahkamah yang dianggap tidak setimpal undang yang lemah dengan kesalahan yang telah dibuat Hukuman yang ringan berbanding jumlah rasuah yang diberi atau diambil Memberi pandangan negatif masyarakat terhadap usaha kerajaan membanteras rasuah Hukuman yang ringan merangsang rasa ingin melakukan perkara yang menjijikkan ini terhadap pihak tertentu kerana masih mampu menikmai hasil rasuah setelah keluar dari penjara Kerenah birokrasi Kenerah birokrasi yang berperingkat-peringkat dan penurunan kuasa yang terlampau banyak telah mendorong berlakunya rasuah Urusan permohonan permit dan lain-lain urusan kerajaan yang rumit dan mengambil masa yang lama menyebabkan orang ramai sanggup memberi rasuah kepada pegawai yang menguruskan urusannya agar tidak perlu menunggu lama Mereka telah melupakan tanggungjawab dalam merealisasikan amalan perkhidmatan cemerlang dan tanpa rasuah samata-mata untuk melicinkan dan mencekapkan urusan

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 6 IDEA UTAMA HURAIAN FAKTOR KEJADIAN RASUAH Wujudnya peluang dan Dalam sistem birokrasi kerajaan, terdapat ruang untuk menerima sesetengah individu mempunyai kuasa dan peluang rasuah untuk melakukan rasuah Pekerjaan yang sering terdedah kepada unsur-unsur rasuah ialah polis, kastam, inigresen dan pegawaipegawai berkuasa yang meluluskan lesen, permit tender dan sebagainya Apabila berdepan dengan godaan duit, ditambah dengan kelemahan diri sendiri, maka peluang dan ruang untuk menerima rasuah akan berlaku tanpa disedari KESAN RASUAH 7 Menjatuhkan imej negara Amalan rasuah merupakan satu pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Pegawai yang mengamalkan rasuah akan menyebabkan kreadibiliti sesuatu kementerian atau jabatan terhakis Masyarakat dan pihak luar akan mempersoal akaundabiliti serta integriti sesuatu jabatan apabila berurusan Pembangunan negara boleh terbantut dan rakyat menilai agensi kerajan dengan perspektif yang negatif ketidakadilan Amalan rasuah mampu mempengaruhi pentadbiran sesebuah organisasi Amalan ini membuka peluang kepada pegawai yang tidak jujur untuk menafikan kelayakan seseorang untuk mengisi kekosongan jawatan di sesebuah jabatan Pemberian jawatan tanpa mengira kelayakan akan mengurangkan produktiviti negara kerana penjawat jawatan yang tidak berkelayakan tidak berupaya mengembangkan potensi sesebuah syarikat Hasilnya tahap kecekapan menjadi rendah

Wujudnya sosial

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 9 IDEA UTAMA KESAN RASUAH Agihan ekonomi yang tidak Amalan pilih kasih akan menyubur dalam seimbang masyarakat Pemberian tender dan kontrak kerajaan hanya tertumpu kepada pihak yang mampu memberikan laba yang besar sahaja Keupayaan sesuatu syarikat terutamanya dari segi kemahiran dan pengalaman dalam mengurus dan menyiapkan sesuatu peojek tidak dipentingkan Akhirnya agihan ekonomi hanya berkisar dalam kelompok yang sama sahaja Kualiti tidak dihiraukan sebaliknya kroni yang diutamakan Menjadi amalan biasa dalam Masyarakat menerima amalan rasuah sebagai satu masyarakat cara untuk berurusan dengan jabatan kerajaan atau swasta Setiap urusan akan menyebabkan individu terjebak dengan rasuah Pemberian kepada seseorang yang telah membantu dalam urusan seharian kita menjadi kebiasaan Masyarakat menjadi biasa dan tidak merasa jijik dengan perbuatan rasuah Tanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan amanah tidak dipentingkan lagi HURAIAN

10

Penutup Kesimpulannya, masalah rasuah ini perlu diteliti dan dipantau oleh semua pihak dengan lebih baik dan berkesan. Masyarakat harus dididik agar membenci rasuah demi membanteras rasuah sehingga ke akar umbinya. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA, PERAK 2012 SOALAN 2 Banjir boleh didefinisikan sebagai badan air yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan hujan lebat, air pasang dan halangan pada sistem perparitan. Bincangkan punca dan cara mengatasi masalah ini. Pengenalan Kejadian bajir berlaku setiap musin hujan dan fenomena ini menjadi semakin serius atas beberapa punca. Oleh itu, pelbagai cara harus diambil untuk mengatasi masalah ini. BIL. 1 IDEA UTAMA Perubahan iklim HURAIAN PUNCA KEJADIAN BANJIR Pembangunan sosioekonomi yang tidak seimbang dengan pembangunan kerohanian Projek bertambah dan pengaliran wang juga meningkat Kerajaan tidak mempunyai satu sistem yang telus dalam aspek pemberian tender dan projek-projek lain Golongan yang terlibat mengambil peluang mengaut keuntungan akibat ketiadaan sistem pemantauan yang berkesan Masalah ini berleluasa apabila tiadanya ketelusan dalam sistem pentadbiran awam negara Kemusnahan alam sekitar Pembalakan dan penyelenggaraan sungai yang terutamanya hutan tidak praktikal Hutan merupakan pelindung atau penahan berlakunya kejidian bajir kerana kemampuannya untuk menakung air dan menyalirkan air dengan sebaiknya Sikap tamak manusia yang mementingkan keuntungan semata-mata telah memusnahkan hutan Rakus dalam mengeksploitasi segala hasil hutan tanpa memikirkan padah yang bakal menimpa pada masa hadapan Bencana alam akan terus menimpa jika kita gagal dalam menguruskan hutan kita dengan baik Pembukaan kawasan bandar Penerokaan hutan telah menyebabkan gangguan baru, industri dan kawasan pada ekosistem perumahan Ekologi asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian bencana alam daripada berlaku Perbandaran mengubah permukaan hutan kepada kawasan kalis air seperti jalan berturap dan kurang daya susupan air Air akan terus mengalir dan meningkatkan pemusatan air larian ke dalam saluran Perbandaran juga menyebabkan kekurangan kawasan telap air yang mempengaruhi keupayaan alir sungai

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 4 IDEA UTAMA Sistem perparitan kurang sempurna HURAIAN PUNCA KEJADIAN BANJIR yang Pembangunan yang tidak mapan menjadikan banjir semakin serius Projek pembangunan tidak dirancang dengan baik dari segi sistem perparitan Sikap masyarakat juga tidak mengambil peduli kepentingan menjaga sistem perparitan di tempat masing-masing menjadikan isu ini semakin parah Sistem perparitan yang tidak terurus dan tidak diselenggarakan dengan baik akan menyebabkan aliran air tersekat Hujan yang lebat akan terus menyebabkan banjir kilat

CARA MENGATASI MASALAH BANJIR 5 Memasang sistem amaran Penubuhan Persatuan Air dan Tenaga Malaysia awal banjir AWER menyokong cadangan Timbalan Perdana Menteri agar memasang sistem amaran awal banjir Menurut kajian, Malaysia akan mengalami keadaan kemarau dan banjir yang serius akibat perubahan iklim dan pembangunan yang pesat Sistem amaran awal boleh mengesan banjir dan mengelakkan kejadian yang tidak diingini Pengurusan bencana secara sistematik dapat membantu agensi kerajaan dan swasta merancang persediaan secara profesional Merancang perbandaran Pembangunan lestari merupakan gabungan antara secara lestari pembangunan yang maju dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Kita perlu menitikberatkan pembangunan yang seimbang Program kitar semula memainkan peranan yang penting dalam menyokong dasar strategik kerajaan bagi pengurusan alam sekitar dan sumber semula jadi yang mapan dan lestari Secara spesifik, program ini bertujuan untuk mengurangkan intensiti pencemaran dan sisa daripada aktiviti pembandaran dan perindustrian di samping memastikan alam sekitar bersih dan sihat supaya dapat memenuhi keperluan dan aspirasi rakyat Semua pihak hendaklah menjadikan kitar semula sebagai amalan hidup

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 7 IDEA UTAMA HURAIAN

CARA MENGATASI MASALAH BANJIR Memperdalamkan dasar Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana sungai dan meningkatkan kecetekan sungai. Pada masa dahulu sungai mampu aspek pengurusan sistem mengalirkan sejumlah air yang banyak dalam perparitan sesuatu masa yang kini telah berkurangan Hal ini disebabkan proses pemendapan dan pembuangan bahan-bahan buangan Menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kotoran yang terapat di dalam sungai Pendalaman sungai harus dilakukan dengan lebih kerap untuk memastikan sungai-sungai ini dapat mengalirkan kuantiti air yang banyak pada suatu masa Mengekalkan kawasan Hutan-hutan yang diterokai menyebabkan tanah tadahan air dan kawasan yang dilindungi terdedah kepada pelbagai bencana menakung air alam dan hutan tidak lagi dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan Apabila hujan lebat melanda sesuatu kawasan, air yang turun tersebut terus menghakis permukaan bumi yang gondol tersebut lalu membawa hakisan tanah ini ke dasar sungai Kejadian ini berlaku kerana ketiadaan akar tumbuhan yang mencengkam tanah terutamanya di tebing atau tanah tinggi Sungai pula akan menjadi semakin cetek akibat pemendakan tanah lumpur di dasarnya. Keadaan ini akan menyebabkan banjir kilat mudah melanda Keadaan dan kejadian ini membuktikan bahawa penerokaan kawasan hutan menyebabkan manusia terdedah kepada kejadian bencana alam Dalam merancang pembukaan kawasan baru, kawasan tadahan hujan perlulah dikekalkan

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama untuk mengatasi masalah banjir yang semakin serius ini. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA, PERAK 2012 SOALAN 3 Pencemaran tanah adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh mendatangkan kesan kepada kehidupan manusia. Bincangkan. Pengenalan Pencemaran tanah adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh mendatangkan kesan kepada kehidupan manusia. BIL. 1 IDEA UTAMA Pembuangan sampah-sarap HURAIAN PUNCA PENCEMARAN TANAH Pembuangan sampah merata-rata Tempat yang berlonggokan sampah-sarap akan menarik perhatian serangga dan haiwan yang membawa penyakit Timbunan sampah-sarap juga menghasilkan gas nitrogen dan asid sulfida Penyemburan racun serangga Penggunaan racun serangga seperti pestisid secara berlebihan semasa aktiviti pertanian Bahan kimia yang berlebihan ini akan menurunkan nilai pH tanah Penebangan hutan Pokok-pokok ditebang dan meninggalkan tanah yang terdedah kepada cuaca Tanah ini akan terhakis apabila hujan lebat Tanah yang subur akan dihanyutkan semasa proses hakisan berlaku Pembuangan bahan-bahan Kilang membuang bahan-bahan pencemar daripada buangan daripada kilang aktiviti-aktiviti yang dijalankan Bahan pencemar yang dibuang tanpa dilupuskan akan merosakkan kesuburan tanah KESAN PENCEMARAN TANAH 5 Membunuh haiwan di bawah Racun serangga yang disembur meresap masuk dan tanah berkumpul di bawah tanah Haiwan yang hidup di bawah tanah seperti cacing akan mati akibat pengumpulan racun ini Menjejaskan kesihatan Sampah-sarap yang dibuang di kawasan yang terbuka menjadi tempat pembiakan kuman penyakit Tikus, lipas dan lalat tertumpu di kawasan ini dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ini ke tempat lain Jika makanan dihinggapi oleh lalat atau lipas, kita mungkin diserang penyakit seperti cirit-birit Pembuangan sampah-sarap ini juga menjadikan tanah beracun dan tidak sesuai untuk didiami

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 7 IDEA UTAMA Kekurangan tanah subur HURAIAN KESAN PENCEMARAN TANAH Penerokaan tanah-tanah baru dan pembinaan rumah dan bangunan baru menyebabkan kekurangan tanah subur untuk tujuan pertanian Tanah menjadi gersang keranan penggunaan tanah secara berlebihan dan tidak terkawal Manusia akan menghadapi kekurangan tanah subur untuk pertanian

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama untuk mengatasi masalah pencemaran tanah dengan berkesan. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA, PERAK 2012 SOALAN 4 Fenomena peningkatan suhu dunia secara berterusan adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan yang memudaratkan kepada kita. Bincangkan. Pengenalan Fenomena peningkatan suhu dunia dikaitkan dengan penghasilan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana sehingga menjadikan bumi kita semakin panas. Fenomena ini adalah berpunca daripada perbuatan manusia sendiri dan ia memberikan kesan yang memudaratkan kepada manusia. BIL. 1 IDEA UTAMA Pertambahan kenderaan HURAIAN

PUNCA PENINGKATAN SUHU DUNIA bilang Bilangan kenderaan yang banyak akan menghasilkan asap kenderaan yang banyak Pembakaran bahan api fosil seperti petrol yang membebaskan karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon dan natrium oksida ke atmosfera terutamanya ketika kesesakan lalu lintas akan menyebabkan suhu dunia semakin meningkat Penebangan hutan Aktiviti penebangan hutan untuk pembinaan bandar, jalan raya, empangan dan sebagainya menyebabkan pokok berkurangan dan tidak dapat menyerap karbon dioksida untuk ditukarkan kepada oksigen melalui proses fotosintesis Situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara karbon dioksida yang dibebaskan dan karbon monoksida yang diserap kerana karbon dioksida lebih banyak dibebaskan Akibatnya suhu dunia akan terus meningkat Pembebasan asap beracun Industri kimia, pelarut, pendingin hawa, pemadam dari kilang api dan sebagainya menghasilkan nitrogen oksida, sulfur plumbum, hidrokarbon dan CFC Aktiviti ini akan menambah karbon dioksida di atmosfera dan seterusnya meningkatkan suhu dunia Ujian kajian kimia Terdapat negara-negara tertentu yang menjalankan ujian senjata nuklear contohnya Korea Utara dan Iran Ujian ini akan membebaskan radioaktif / radiasi akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia

10

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 5 IDEA UTAMA Pembakaran terbuka HURAIAN Peningkatan pembebasan gas-gas yang terhasil daripada pembakaran seperti karbon monoksida, hidrokarbon dan sebagainya menyebabkan haba daripada matahari terperangkap Gas rumah hijau akan memerangkap haba yang sepatutnya dihembus bumi ke atmosfera atau angkasa lepas bagi mengekalkan keseimbangan haba dan menyejukkan bumi Akibatnya suhu bumi semakin meningkat

PUNCA PENINGKATAN SUHU DUNIA

KESAN PENINGKATAN SUHU DUNIA 6 kesihatan Peningkatan suhu menyebabkan kebocoran lapisan ozon dan pencaran ultra ungu terus sampai ke bumi Pancaran ultra ungu menyebabkan gen-gen dalam kromosom mengalami mutasi dan berlaku pembahagian sel-sel manusia yang tidak teratur yang mengakibatkan penyakit barah kulit Radiasi ultra ungu juga merosakkan sistem imunisasi manusia yang menyebabkannya tidak mampu menentang ancaman penyakit seperti radang paru-paru, penyakit katarak dan buta Bekalan air terjejas Kenaikan suhu atmosfera, daratan dan lautan akan menjejaskan sistem hidrologi Akibatnya kawasan tadahan air menjadi kering dan bekalan air berkurangan Kekurangan bekalan Kawasan pertanian menjadi kering kontang, makanan kandungan air dalam tumbuhan berkurangan dan proses fotosintesis terjejas Tumbesaran tanaman akan mengambil masa yang lama untuk matang Kualiti dan kuantiti hasil tanaman terjejas Menjejaskan manusia

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama untuk mengatasi masalah peningkatan suhu dunia dengan berkesan. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

11

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN KEDAH 2012 SOALAN 1 Kerajaan elektronik (e-kerajaan) merupakan satu inisiatif pihak kerajaan memanfaatkan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk kepentingan masyarakat dan negara. Bincangkan kepentingan kerajaan elektronik kepada negara dan langkah yang perlu diambil bagi melancarkan pelaksanaannya. Pengenalan Kerajaan elektronik amat penting dalam era globlalisasi ini dan pelbagai langkah perlu diambil untuk melancar pelaksanaannya. BIL. 1 IDEA UTAMA HURAIAN KEPENTINGAN E-KERAJAAN Kerajaan lebih terbuka dan Orang ramai boleh mengakses maklumat tersebut telus dengan mudah pada bila-bila masa Menerbitkan debat dalam Parlimen dan minit mesyuarat pentadbiran pada laman web www.parlimen.gov.my Memperluaskan dasar Mempercepatkan sistem perancangan dan kerajaan penyampaian kerajaan Masalah yang berpunca daripada kerenah birokrasi dapat dihindari Memudahkan perkhidmatan Alat pencegahan rasuah yang sangat berkesan Menyediakan borang dan perkhidmatan pelesenan atas talain untuk mengelakkan individu pergi ke pejabat kerajaan dengan risiko pembuangan masa dan kejadian rasuah Urusan dapat dijalankan dengan cepat Meningkatkan mutu dan Pelanggan menggunakan kemudahan untuk kecekapan sektor awam berurusan dengan lebih cekap dan pantas melalui laman web www.gov.my Pengguna tidak perlu ke kaunter pejabat perkhidmatan awam kerana perkhidmatan tersebut boleh diakses di hujung jari Pembayaran bil kemudahan asas, semakan samann trafik, penghantaran tender kerajaan dan pendaftaran perniagaan dapat dilakukan secara terus dalam talian Kurang berlakunya kesilapan dalam pengiraan data Mempelbagaikan jenis Pelbagai perkhidmatan seperti ditawarkan melalui perkhidmatan berasaskan penggunaan internet sebagai mediumnya seperti eICT dagang, e-perubatan, e-filing dan sebagainya Contohnya, e-dagang merangkumi penggunaan laman web bagi tujuan penjualan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan, melakukan pemasaran, menerima bayaran melalui internet dan pengurusan khidmat pelanggan secara online

12

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 6 IDEA UTAMA HURAIAN

LANGKAH PELAKSANAAN E-KERAJAAN Menambah jumlah tenaga Menambah jumlah tenaga pakar sekurangpakar kurangnya seorang untuk setiap jabatan Menyediakan kursus-kursus kepada kakitangan awam Menambah kursus berkaitan ICT di IPTA dan IPTS Meningkatkan infrastruktur Kerajaan harus membina infrastruktur bertaraf ICT dunia dan memastikan bekalan elektrik disalurkan kepada rakyat di seluruh negara Pemberian komputer 1 Malaysia untuk mendedahkan para pelajar tentang ICT Penubuhan Makmal ICT di semua sekolah Melalui pendidikan Anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat untuk menerima sepenuhnya penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian awam Pihak kerajaan memberi maklumat tentang kemudahan yang diperoleh orang ramai yang menggunakan perkhidmatan e-kerajaan Pendedahan kepada orang ramai tentang cara-cara menggunakan aplikasi e-kerajaan sama ada melalui kempen-kempen mahupun pendidikan di sekolah Menyediakan dana yang Menambah peruntukan kewangan bagi menjamin mencukupi kemudahan kerajaan dinikmati oleh rakyat keseluruhannya Kerajaan memperuntukkan RM 12.9 bilion bagi aplikasi teknologi maklumat di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) Memberikan insentif Memberi pengecualian cukai pendapatan ke atas individu yang membeli peralatan ICT Pemberian status MSC

10

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama dalam mempromosikan ekerajaan ke seluruh negara. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

13

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN KEDAH 2012 SOALAN 2 Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan negara. Namun, terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut. Bincangkan. Pengenalan Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan negara. Namun, terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut. BIL. 1 IDEA UTAMA HURAIAN

USAHA KERAJAAN UNTUK MEMBANGUNKAN BIDANG SUKAN NEGARA Membangunkan infrastruktur Pembinaan stadium seperti Stadium Bukit Jalil, moden pembinaan velodram dan kolam renang yang moden Membina trek yang sesuai dan mengikut piawai Kemudahan sukan dibina di seluruh pelosok negara Menaik taraf stadium dan kompleks sukan, contohnya Stadium Paroi dan Kompleks Sukan Paroi Pengiktirafan insentif Memperkenalkan bantuan dan skim kebajikan, contohnya Skim Hadiah Kemenangan Sukan, Skim Hadiah Kemenangan Atlet Remaja Memberi anugerah dan gelaran Dato kepada Dato Lee Chong Wei yang berjaya mendapat tempat kedua dalam Sukan Olimpik Beijing 2008 Memberi pencen kepada atlet yang cemerlang Memberi biasiswa kepada atlet remaja yang cemerlang IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar ijazah dalam bidang sains sukan Menyediakan lebih banyak Menyediakan jurulatih yang berpengetahuan, pakar tenaga pakar motivasi, pakar psikologi untuk membantu atlet Memberi kursus kejurulatihan pada peringkat sijil, diploma dan ijazah Atlet dan bekas atlet yang berpengalaman digalakkan menjadi jurulatih IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains sukan Membawa masuk jurulatih tua

14

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 4 IDEA UTAMA Program Persediaan Atlet HURAIAN

USAHA KERAJAAN UNTUK MEMBANGUNKAN BIDANG SUKAN NEGARA Membolehkan atlet berasa selesa dan tidak gementar ketika bertanding Mengadakan perlawanan persabahatan dengan negara luar SUKMA dan SEA untuk membantu memulihkan keyakinan atlet Peranan sebagai tuan rumah memberi banyak kelebihan kepada atlet Penyertaan secara berterusan dalam pelbagai kejohanan dapat membentuk persefahaman profesional Memantapkan pengurusan Akta Pembangunan Sukan 1997 membolehkan sukan Pesuruhjaya Sukan memastikan persatuan sukan diurus dan ditadbir dengan lebih sistematik, cekap dan profesional Kurus diadakan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk memegang jawatan Persatuan Sukan Memastikan pengurusan bertanggungjawab kepada mereka yang profesional Memastikan tiada campur tangan politik dalam urusan pentadbiran sukan Program Tunas Muda Menyediakan atlet dari peringkat sekolah Dimasukkan sukan olahraga dan gimnasium dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Bilangan guru PJK ditambah Program mencari bakat muda yang berpotensi dilatih di pusat latihan seluruh negara Program latihan khusus dilaksanakan di institusi pendidikan bagi membolehkan atlet berpotensi meneruskan pengajian Melaksanakan dasar 1 Murid 1 Sukan dengan mengadakan aktiviti sukan sepanjang tahun

15

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 7 IDEA UTAMA Sikap negatif atlet HURAIAN MASALAH YANG DIHADAPI Tidak mempunyai disiplin yang kuat Tiada jati diri Sikap memandang ringan terhadap perlawanan kerana kalah menang tidak penting Hanya ingin makan angin ke luar negara ketika mengambil bahagian Sukar membentuk budaya pemakanan yang dikehendaki untuk meningkatkan prestasi Bersikap sombong dan berasa diri mereka terbaik Tidak dapat mengikut garis panduan sains sukan Sikap mengada-ngada atlet hendak dilayan dengan baik Mudah mengalah dan cepat berputus asa Kurang kemahiran dalam sesuatu acara yang dipertandingkan Kegagalan menyediakan Atlet terlalu bergantung kepada pengurusan sukan program yang berkualiti Pihak pengurusan lebih mementingkan diri daripada kebajikan atlet Persatuan sukan yang tidak Pegawai tidak mempunyai visi dan misi tersendiri profesional Menggunakan persatuan untuk kepentingan diri sendiri Sikap pegawai yang suka mencari pengaruh Pegawai yang tidak mempunyai ilmu dalam sukan tersebut Dipimpin oleh individu yang dipilih sebulat suara Masalah pengambilan dadah Mengambil dadah untuk meningkatkan prestasi dan stamina Mengekalkan otot dalam acara bina badan Mengambil dadah untuk memberikan kekuatan mental ketika bertanding Menghilangkan perasaan gemuruh dan memberi kekuatan Kewujudan rasuah Atlet diberi rasuah untuk tujuan menang atau kalah Bookie yang mengaturkan perlawanan dengan membeli atlet Atlet mengatur perlawanan untuk mendapat keuntungan cepat Mendapat keuntungan mudah tanpa memikirkan kepentingan negara Dipengaruhi oleh sikap tamak Kelemahan pengurusan dalaman iaitu lambat membayar gaji kepada atlet

10

11

16

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 12 IDEA UTAMA Kekurangan pelapis baru HURAIAN MASALAH YANG DIHADAPI Pandangan dan tanggapan masyarakat bahawa sukan tidak menjamin masa depan seseorang Tiada program untuk menarik minat pelajar di peringkat sekolah untuk terlibat dalam sukan Tiada ganjaran yang menarik Tiada promosi untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam sukan

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama dalam membangunkan bidang sukan negara agar nama baik negara Malaysia sering disebut-sebut di mata dunia. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

17

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN KEDAH 2012 SOALAN 3 Bekalan bahan api fosil didapati semakin berkurang. Kini, para penyelidik telah menemui tenaga gantian bagi mengatasi krisis tenaga. Bincangkan kepentingan tenaga gantian kepada manusia dan implikasi penggunaannya. Pengenalan Bekalan tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil semakin berkurang. Penemuan tenaga alternatif amat penting kepada manusia. Namun, penggunaannya turut membawa implikasi kepada manusia. BIL. 1 IDEA UTAMA Mengatasi dunia krisis HURAIAN

KEPENTINGAN TENAGA GANTIAN KEPADA MANUSIA tenaga Penggunaan tenaga suria, nuklear, biomass, angin, hidroelektrik, ombak dan geoterma mampu menggantikan tenaga bahan api fosil Bilangan bahan api fosil semakin berkurang Penggunaan tenaga gantian dapat mengatasi krisis tenaga Kekurangan bahan api dapat diatasi Penyelidikan berterusan membolehkan tenaga gantian digunakan secara meluas Bersih Penggunaan yang lebih selamat Penggunaan yang lebih bersih dan cekap Penggunaan tenaga gantian tidak menghasilkan bahan sampingan Mampu menghalang penjejasan alam sekitar Tenaga solar lebih bersih dan dapat dikitar semula contohnya di Tibet, China Sumber yang berterusan Tenaga suria / solar boleh diperbaharui dan tidak akan kehabisan Sumber tenaga suria berkekalan, terutamanya di kawasan tertentu contohnya Malaysia, India dan Tibet Malaysia mendapat sebanyak 10 jam tenaga suria sehari Negara India dapat menjana tenaga suria sebanyak 5 hingga 7 kWj sehari dan menjana sebanyak 5 000 trilion kWj setahun

18

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 4 IDEA UTAMA Mesra alam HURAIAN

KEPENTINGAN TENAGA GANTIAN KEPADA MANUSIA Kadar pencemaran adalah rendah berbanding dengan sumber tenaga fosil Penggunaan tenaga gantian dapat dijana dengan lebih efektif Penggunaan aliran air untuk menjana tenaga elektrik tidak akan mencetuskan pencemaran Penggunaan tenaga geoterma hasil daripada stim atau keupayaan tenaga yang berada dalam perut bumi mampu menghasilkan tenaga elektrik tanpa melibatkan unsur pencemaran Penggunaan dalam bidang Sinaran gama digunakan dalam pencegahan lain penyakit kanser Teknologi nuklear digunakan oleh doktor untuk mengesan pelbagai penyakit dan mensteril bahanbahan perubatan Mengesan rekahan aktif dalam ruangan logam Pencampuran bahan radioaktif ke dalam sistem paip yang mengalirkan petroleum atau air membolehkan kadar aliran dan kebocoran dapat dikesan Teknologi nuklear juga menyumbang kepada bidang ketenteraan IMPLIKASI PENGGUNAAN TENAGA GANTIAN 6 Pencemaran alam Alam terjejas apabila berlaku ganggunan dan kebocoran loji nuklear seperti di Jepun. Kesan radiasi tersebut akan kekal untuk masa yang panjang Kemalangan reaktor nuklear di Chernobyl, Ukaraine pada 26 April 1986 Sinaran radioaktif yang dibebaskan adalah 4 000 kali ganda daripada kejadian letupan bom oleh Amerika Syarikat di Hiroshima, Jepun pada tahun 1946 Pencemaran akan merebak ke kawasan sungai, tasik dan laut yang menjejaskan kehidupan flora dan fauna Kebocoran yang berlaku akan menjejaskan alam Proses penghasilan tenaga nuklear mampu mengganggu dan menjejaskan kesihatan manusia Manusia terdedah risiko kesihatan Menghadapi kemungkinan pelbagai penyakit seperti kanser

Menjejaskan kesihatan

19

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 8 IDEA UTAMA Perubahan landskap HURAIAN Pembinaan empangan untuk tujuan jana kuasa elektrik memerlukan kawasan yang luas Satu kawasan takungan yang luas perlu diwujudkan untuk membolehkan sumber air yang banyak bagi menggerakkan turbin Pembinaan empangan telah menyebabkan kawasan yang asalnya perkampungan dan hutan bertukar landskap menjadi tasik-tasik dan kawasan tadahan Kepupusan flora dan fauna Kemusnahan habitat

IMPLIKASI PENGGUNAAN TENAGA GANTIAN

Penutup Kesimpulannya, penggunaan tenaga gantian amat penting kepada manusia. Namun, penggunaannya haruslah dipantau setiap masa agar tidak berlaku kemalangan. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

20

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN KEDAH 2012 SOALAN 4 Penyakit kardiovaskular berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Justeru, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengurangkan risiko penyakit tersebut. Bincangkan. Pengenalan Penyakit kardiovaskular berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Justeru, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengurangkan risiko penyakit tersebut. BIL. 1 IDEA UTAMA Amalan pemakanan / diet HURAIAN

FAKTOR YANG MENDORONG KEPADA PENYAKIT KARDIOVASKULAR Amalan pemakanan yang tidak seimbang dengan mengambil makanan yang mengandungi lemak, kolesterol dan gula yang berlebihan Menyebabkan darah menjadi pekat dan arteri / salur darah tersumbat Memberi tekanan kepada jantung menyebabkan jantung menjadi lemah Gaya hidup yang tidak sihat Pengambilan alkohol dan merokok boleh mengganggu fungsi jantung Nikotin / tar dalam rokok akan mempercepatkan proses pengumpulan lemak dalam arteri Menyempitkan saluran darah dan menyebabkan denyutan jantung menjadi lebih laju Kurangnya bersenam menyebabkan sistem badan menjadi lemah dan organ dalaman tidak dapat berfungsi dengan sempurna Masalah obesiti Obesiti boleh menyebabkan keupayaan jantung mengepam darah terbatas kerana kandungan kolesterol berlebihan di arteri Memaksa jantung bekerja keras untuk menghantar darah ke seluruh badan Kegagalan jantung mengepam darah menyebabkan strok Tekanan / stres hidup Tekanan kerja menyebabkan perubahan hormon menyebabkan berlaku ketidakseimbangan dalam rutin harian contohnya amalan pemakanan akan berubah Tidak mengimbangi stres dengan kaedah regangan seperti bersenam akan menyebabkan neurosis dan psikosis Tidak menjalankan Pemeriksaan awal tidak dilakukan pemeriksaan berkala Tidak mengetahui tanda awal / diagnosis penyakit Sekiranya kes berlanjutan akan menyebabkan strok Faktor genetik Seseorang yang ibu bapanya atau saudara kandungnya pernah mengalami serangan jantung sebelum 60 tahun memiliki risiko besar menderita penyakit ini jika dia tidak menjaga pemakanannya

21

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 7 IDEA UTAMA Mengamalkan seimbang diet HURAIAN

LANGKAH MENGURANGKAN RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR yang Kurangkan makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi Makan daging putih dan daging yang dibuang lemaknya Jangan guna minyak masak yang telah digunakan Kurangkan penyediaan makanan secara menggoreng / memanggang Makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar Amalan gaya hidup sihat Jauhi amalan merokok, mengambil dadah dan menimum arak Lakukan senaman berkala seperti berjoging sekurang-kurangnya 3 kali seminggu antara 20 hingga 30 minit Bersenam dapat menguatkan fungsi jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh badan Melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan berkala untuk mengesan berkala tanda-tanda awal sesuatu penyakit sekurangkurangnya 6 bulan sekali dapat mengelakkan serangan penyakit pada tahap kritikal Menghidari tekanan Melakukan senaman pernafasan dapat membangunkan otak, melegakan otot dan mententeramkan minda kita Bertafakur (Meditation) apabila bertafakur bersendirian tanpa apa-apa gangguan, otak akan menjadi tenang dan hormon tertentu yang meningkatkan kesihatan akan dibebaskan. Minda yang tenang dan lega membantu kita mengelakkan tekanan jiwa Pengurutan (Massage) ataupun terapi pengurutan dapat mengurangkan denyutan jantung dan melegakan badan. Ia turut menambahkan kecerdasan minda Kelegaan otot seperti berbaring, bersenang-senang dan membiarkan otot di muka, tangan, bahu dan leher mengendur sekurang-kurangnya 3 minit

10

22

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 11 IDEA UTAMA HURAIAN

LANGKAH MENGURANGKAN RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR Mengurangkan berat badan Elekkan makanan yang berkalori tinggi seperti yang berlebihan makanan yang mengandungi banyak lemak dan gula Melakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh seperti bermain, menari, menyertai acara sukan, mengemas rumah atau mencuci kereta pada masa lapang dan aktiviti lain yang dirasakan sesuai dengan keupayaan Pengambilan ubat-ubatan kerana kaedah ini dapat membantu mengurangkan sebanyak antara 5 hingga 10% berat badan

Penutup Kesimpulannya, penyakit kardiovaskular boleh dicegah jika kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

23

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN N9 2012 SOALAN 1 Haruan makan anak. Antara peribahasa Melayu yang sangat relevan dengan kejadian jenayah sumbang mahram di Malaysia kini. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya jenayah ini serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Pengenalan Sumbang mahram merupakan jenayah sosial yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat dewasa. Kaum lelaki sanggup menodai kaum wanita keluarganya sendiri sematamata kerana nafsu serakah yang tidak terbatas. BIL. 1 IDEA UTAMA Kekurangan agama HURAIAN

FAKTOR PENDORONG JENAYAH SUMBANG MAHRAM pengetahuan Pengetahuan yang cetek tentang agama menyebabkan seseorang itu tidak dapat membezakan antara betul dan salah Mudah hilang kawalan diri akibat godaan nafsu Statistik menunjukkan bahawa 2 158 kes sumbang mahram dilaporkan kepada pihak polis sejak tahun 2000 hingga Jun 2006 Kegagalan isteri memenuhi Hubungan kelamin pasangan suami isteri tidak keperluan suami dapat dipenuhi akibat tuntutan kerja seperti suami bekerja pada waktu siang manakala isteri bekerja pada waktu malam Ini mendorong suami menggunakan anak untuk tujuan memuaskan nafsu Rata-rata isteri menurut beliau tahu perlakuan sumbang mahram adalah salah tetapi atas sebab malu atau takut kehilangan suami menyebabkan mereka rela suami melakukan perkara tersebut daripada membenarkan suami mereka mencari kepuasan di luar agar kelemahan dan kegagalan mereka dalam hubungan suami isteri diketahui umum Pengaruh media massa Bahan bercetak seperti majalah dan novel berunsur lucah / seks mudah didapati di pasaran Pemaparan cerita berunsur lucah / seks oleh televisyen Penjualan VCD lucah cetak rompak secara berleluasa dan mudah didapati Penyebaran melalui internet, telefon bimbit secara keterlaluan terutama dalam kalangan remaja

24

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 3 IDEA UTAMA Keadaan persekitaran HURAIAN Keadaan rumah yang bersaiz kecil dengan hanya 1 bilik serta tiada ruang tidur yang selesa Semua anak tidur bersama walaupun berbeza jantina apabila mencapai umur baligh Kemiskinan ibu bapa menyebabkan mereka keluar bekerja terutama peneroka Tiada kawalan semasa menonton televisyen terutamanya cerita-cerita lucah mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Keadaan masyarakat yang tidak ambil peduli terhadapi kehidupan orang lain

FAKTOR PENDORONG JENAYAH SUMBANG MAHRAM

LANGKAH MENGATASI JENAYAH SUMBANG MAHRAM 4 Menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pesalah Seksyen 20, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 menyatakan hukuman denda tidak melebihi RM 5 000, penjara tidak melebihi 3 tahun dan tidak melebihi 6 sebatan atau mana-mana kombinasi hukuman Mengadakan kempen Pendedahan perlu diberikan kepada semua pihak kesedaran terutamanya remaja perempuan tentang batas-batas pergaulan Boleh dilaksanakan melalui pelbagai sumber seperti media cetak dan elektronik Melalui pendidikan seks dan Didikan moral / agama secara formal di sekolah agama dapat memberi pendedahan kepada remaja berkaitan larangan dalam pergaulan Didikan tidak formal di rumah sebagai benteng menghalang berlaku masalah moral Memberi bimbingan Dapat memberi kesedaran kepada mangsa supaya kaunseling tidak mengulangi perbuatan yang sama Berupaya memberi / membina kekuatan dalaman supaya hidup lebih bermakna Kuatkuasa undang-undang

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama membateras masalah sosial yang tidak bermoral ini. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

25

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN N9 2012 SOALAN 2 Sejak kebelakangan ini, kemalangan di tempat kerja seperti kilang dan tapak pembinaan sering berlaku seperti kebocoran gas beracun, kebakaran, kecederaan serta mengorbankan nyawa pekerja. Ada pendapat bahawa penguatkuasaan undang-undang merupakan salah satu langkah yang berkesan membendung masalah ini. Bincangkan. Pengenalan Sejak kebelakangan ini, kemalangan di tempat kerja seperti kilang dan tapak pembinaan sering berlaku seperti kebocoran gas beracun, kebakaran, kecederaan serta mengorbankan nyawa pekerja. Selain penguatkuasaan undang-undang, terdapat juga langkah lain yang boleh membendung masalah ini. BIL. 1 IDEA UTAMA Penguatkuasaan undang [Idea wajib] HURAIAN

LANGKAH MENGATASI KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA undang- Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Akta Kesihatan Pekerja 1994 harus dikuatkuasakan sepenuhnya Mana-mana kilang yang terdedah kepada ancaman kebakaran, kebocoran gas / bahan toksik wajib menyediakan panduan keselamatan, sistem pengesanan, pencegahan serta amaran kebocoran yang canggih perlu disediakan Bertujuan untuk mewujudkan kawasan kerja yang selamat Jabatan Kilang dan Jentera perlu membuat serbuan mengejut Hukuman penjara, gantung lesen operasi dilaksanakan ke atas mana-mana majikan yang ingkar arahan Keselamatan tempat kerja Tempat kerja perlu memenuhi ciri-ciri keselamatan bagi mengurangkan risiko kemalangan Susunan peralatan yang teratur, kemas dan selamat Memastikan peralatan keselamatan disediakan dan dapat berfungsi dengan baik Penyeliaan tapak Penyelia perlu dilantik dari yang berpengalaman, berkemahiran dan bertanggungjawab seperti jurutera perunding / arkitek Sentiasa memastikan peraturan keselamatan tempat kerja dipatuhi oleh pekerja Pengawalan ketat prosedur operasi kerja di kilang perlu dilakukan setiap masa

26

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 4 IDEA UTAMA Peranan pekerja sendiri HURAIAN

LANGKAH MENGATASI KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA Kesedaran tentang keselamatan semasa bekerja dan bertugas perlu diberi perhatian Sentiasa berwaspada serta mengikis sikap cuai semasa bekerja dengan mengutamakan langkahlangkah keselamatan Perlu memahami tatacara operati sesuatu mesin / jentera Tidak bekerja dalam keadaan mengantuk atau letih Pembahagian pekerjaan Pekerja lama / berpengelaman boleh ditempatkan mengikut kemahiran / di bahagian yang lebih rumit / bahaya manakala pengalaman pekerja baru perlu mengendalikan kerja-kerja ringan / kurang bahaya Latihan perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menambah kemahiran / kecekapan kakitangan terutama bagi yang melibatkan mesin / jentera berat Peranan badan kerajaan Diurus oleh Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara (NIOSH) Memastikan segala undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dipatuhi sepenuhnya sama ada oleh majikan ataupun pekerja Memastikan persekitaran kerja sihat dan selamat kepada semua dengan membangunkan budaya kerja yang selamat dengan menganjurkan latihan Pihak Berkuasa Tempatam (PBT) memastikan setiap projek disertakan dengan plan keselamatan dan kecemasan sebelum meluluskan sesuatu projek, sentiasa melakukan rondaan di kawasan tempat kerja Peralatan / jentera Peralatan yang digunakan perlu diselenggarakan secara berkala oleh majikan Latihan kepada pengendali perlu dipertingkatkan secara berterusan Hanya mereka yang benar-benar mahir diberi tugas mengendali Mengadakan kempen Tempat kerja perlu dilengkapi dengan ungkapan kesedaran peringatan kepada pekerja seperti kawasan licin, kawasan bahaya, sila pakai topi / kasut / cermin mata dan sebagainya Latihan kecemasan perlu dijalankan dari semasa ke semasa

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk menangani kemalangan di tempat kerja. Skema: 1 + 4

27

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN N9 2012 SOALAN 3 Kesedaran masyarakat telah mendorong permintaan yang tinggi terhadap hasil keluaran pertanian organik sehingga menggalakkan kepada pembukaan ladanglandang baru secara besar-besaran. Bincangkan rasional kerajaan menggalakkan pertanian ini serta langkah-langkah untuk mempergiatkan lagi perkembangannya. Pengenalan Permintaaan terhadap hasil keluaran pertanian organik semakin meningkat baru-baru ini. Kerajaan telah menggalakkan pertanian ini dan langkah-langkah perlu diambil untuk mempergiatkan lagi perkembangannya. BIL. 1 IDEA UTAMA Pencemaran alam semakin serius HURAIAN

SEBAB KERAJAAN MENGGALAKKAN PERTANIAN ORGANIK sekitar Kegiatan pertanian moden hari ini banyak menggunakan bahan kimia seperti baja kimia dan racun serangga dengan skala yang besar sematamara untuk meningkatkan pengeluaran Menjejaskan bekalan air bersih dan menyebabkan hidupan akuatik mati Sebahagian petani tidak mematuhi kod etika penggunaan bahan kimia mengikut dos menyebabkan pengguna terdedah kepada ancaman kesihatan Perladangan organik dapat menyeleasikan masalah ini kerana tidak menggunakan bahan kimia Alam sekitar yang bersih dan selamat dapat diwujudkan Secara langsung pencemaran kepada alam sekitar atau kes-kes keracunan dalam kalangan pengusaha dan pekerja dapat dielakkan Pemanasan global semakin Pertanian ini telah membuka kawasan baru serius contohnya Cameron Highlands Baki dari semburan racun dan baja terampai di udara menyebabkan peningkatan gas rumah hijau serta menipiskan lapisan ozon Pertanian organik dapat menyeleasikan masalah ini kerana mengandungi prinsip menjaga ekosistem Mulai dari penyediaan tapak / tanah, penggunaan air, benih, pengendalian perosak, penjagaan dan pengolahan hasil lebih mesra dan lingkungan sekitarnya Makanan diperoleh melalui ekologi sesuatu lingkungan contohnya tanaman memerlukan tanah yang subur, haiwan memerlukan ekosisyem penternakan, ikan dan organisma laut memerlukan lingkungan perairan wujud saling bergantungan antara satu sama lain

28

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 3 IDEA UTAMA Berlaku hakisan tanah runtuh tanah HURAIAN

SEBAB KERAJAAN MENGGALAKKAN PERTANIAN ORGANIK / Pembersihan kawasan pertanian menyebabkan tanah runtuh yang merosakkan persekitaran serta mengancam nyawa hidupan Berlaku perubahan landskap permukaan bumi Pertanian organik disesuaikan dengan keadaan ekologi sekitar Bahan buangan dikitar semula secara efisen untuk memelihara, meningkatkan kualiti dan melindungi sumber alam Pertanian organik mencapai keseimbangan ekologi melalui sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keseragaman genetik dan pertanian dapat mengatasi masalah tanah runtuh Berlaku keracunan makanan Penggunaan racun serangga tanpa kawalan / Menjejaskan kesihatan menyebabkan sebahagiannya masih berada dalam pengguna hasil pertanian / mengeluarkan produk yang beracun Boleh menyebabkan sakit perut, muntah-muntah dan lain-lain Produk organik tidak mengandungi sisa-sisa kimia yang tidak dingini kerana mematuhi piawaian organik Malaysia Lebih selamat digunakan akan terus menjadi pilihan pengguna walaupun dijual dengan harga yang lebih mahal berbanding dengan yang bukan organik Pertanian organik perlu dilakukan pengelolaan yang berhati-hati dan bertanggungjawab melindungi kesihatan dan kesejahteraan manusia masa kini dan masa depan Mengingat hal tersebut maka harus dihindari penggunaan pestisid, ubat-ubatan bagi ternakan dan bahan tambahan makanan yang merugikan kesihatan Perbelanjaan semakin Baja / racun kimia yang digunakan mengikut bertambah metod kimia yang dijual dengan harga yang mahal kepada petani Banyak mendatangkan masalah kepada petani Kaedah organik berjaya menyeleasikan masalah dengan menggunakan bahan terbuang / sedia ada dengan diproses semula menghasilkan baja mersa alam Mengatasi masalah bahan buangan secara besarbesaran dan harganya lebih murah

29

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 6 IDEA UTAMA Kualiti tercemar HURAIAN Pertanian hari ini banyak menggunakan bahan kimia menyebabkan hasil kurang sihat, terlalu manis dan terlalu cantik warnanya Bahan kimia berlebihan menyebabkan makanan cepat basi dan busuk Pertanian organik menghasilkan bekalan berkualiti baik, kaya nutrisi kerana diusaha / diternak dalam habitat yang sesuai dengan sifat-sifat asal yang terjamin Menghasilkan makanan bermutu tinggi, bergizi yang mendukung pemeliharaan kesihatan dan kesejahteraan

SEBAB KERAJAAN MENGGALAKKAN PERTANIAN ORGANIK

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMPERGIATKAN PERTANIAN ORGANIK 7 dan Penghasilan bijih bernih yang sesuai dengan cara penanaman, penggunaan baja ciptaan MARDI, PORIM dan RRIM Penghasilan baja / bahan makanan yang sesuai dari bahan buangan seperti daun dan batang tumbuhan bagi mengurangkan pencemaran dan menjimatkan perbelanjaan Bahan makan ternakan seperti M-8 Penggemuk Ternak kaya dengan pelbagai vitamin tambahan untuk meningkatkan proses pencernaan, kesihatan dan produktiviti ternakan Menjalankan latihan Petani harus diberi latihan secara khusus dalam pengurusan ladang organik dari segi cara tanaman, pembajaan, mengatasi perosak serta tuai hasil, penggunaan jentera yang sesuai Banyak disediakan oleh MARDI, Jabatan Pertanian dan FAMA Pengiktirafan oleh kerajaan Hasil dari ladang organik harus diberi pengiktirafan / sijil Organik Malaysia boleh dilabelkan sebagai produk organik dijual pada harga yang setimpal Banyak didapati dijual di pasar raya dengan logo khas Penyelidikan pembangunan (R & D)

Penutup Kesimpulannya, pertanian organik harus dipergiatkan kerana ia mampu mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

30

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN SELANGOR 2012 SOALAN 2 Dalam usaha menjadi negara maju, Pelan Integriti Nasional (PIN) telah dilancarkan bagi memupuk integriti dalam kalangan rakyat dalam pelbagai aspek sasaran. Namun, terdapat pelbagai faktor yang boleh menjejaskannya. Bincangkan. Pengenalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan untuk merealisasikan pembentukan masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. Namun, terdapat pelbagai halangan yang boleh menjejaskan usaha-usaha tersebut. BIL. 1 IDEA UTAMA HURAIAN

ASPEK SASARAN PELAN INTEGRITI NASIONAL Mengurangkan rasuah, salah Menaikkan skor dalam Indeks Persepsi Rasuah guna kuasa dan (CPI) oleh Transparency International di mana penyelewengan secara skor terbaik ialah 10.0 manakala skor terburuk berkesan ialah 1.0 Mengubah kedudukan Malaysia daripada tempat ke-37 daripada 133 buah negara yang menyertai Mengikut laporan Transparency International 2010, Malaysia masih kekal berada di kedudukan tidak memuaskan di tangga ke-56 seperti tahu sebelumnya namun dari skor mata telah menurun 0.1 mata iaitu dari 4.5 ke 4.4 Dari segi ukuran dalam negeri, kejayaan SPRM dalam menyiasat dan menyelesaikan kes-kes rasuah digunakan sebagai ukuran Meningkatkan kecekapan Indeks Persepsi Awam bagi agensi perkhidmatan dalam sistem penyampaian dalam sektor kerajaan dengan menurunkan skornya perkhidmatan awam, supaya berada di bawah paras 2.5 mata mengatasi kerenah birokrasi Bilangan aduan kepada SPRM, Biro Pengaduan dan penyelewengan Awam (BPA), Laporan Audit Negara dan sebagainya Memaklum balas kepada jabatan atau agensi kerajaan serta saluran aduan yang lain Meningkatkan tadbir urus Peningkatan bilangan syarikat yang memenuhi korporat dan etika syarat-syarat penyeneraian Malaysia Securities perniagaan Exchange Berhad (MSEB) Pengurangan kes penipuan korporat Peningkatan tender yang dilakukan secara telus, terbuka dan pengurangan tender secara langsung Penerimaan Rukun Negara oleh syarikat-syarikat perniagaan Pengurangan kes pelanggaran terhadap Akta Perlindungan Pengguna 1999

31

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 4 IDEA UTAMA Memantapkan Keluarga HURAIAN

ASPEK SASARAN PELAN INTEGRITI NASIONAL Instisusi Mengurangkan kadar penceraian Mengurangkan konflik keluarga seperti isu perebutan harta dan hak penjagaan anak Mengurangkan kadar keganasan rumah tangga Mengurangkan kadar penderaan dan pengabaian kanak-kanak Meningkatkan bantuan kepaada keluarga tunggal Mengurangkan kes pengabaian warga tua Meningkatkan kualiti hidup Mengurangkan kadar jenayah dalam masyarakat dan kesejahteraan khususnya jenayah berat, jenayah harta benda dan masyarakat jenayah seks petunjuk kepada kehidupan masyarakat yang lebih selamat Mengurangkan kadar gejala sosial seperti penagihan dadah, perlakuan seks rambang dan seks bebas serta pasangan bersekedudukan petunjuk kepada kehidupan masyarakat yang lebih sihat dan bermoral Mengurangkan kadar kemalangan janal raya petunjuk kepada mencerminkan kebaikan etika pemanduan di kalangan pemandu dan kemajuan dalam penguatkuasaan undang-undang lalu lintas Mengurangkan kadar Pengurangan kadar ini petunjuk keberkesanan perbuatan salah laku dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan serta kalangan pelajar sekolah penguatkuasaan disiplin dalam kalangan pelajar Petunjuk daripada kadar aduan dan laporan disiplin bertambah baik dan sebagainya Mengurangkan kadar Pengurangkan kadar ini mencerminkan kerosakan dan pencemaran peningkatan kesedaran manusia terhadap alam sekitar pentingnya pembangunan yang lestari FAKTOR YANG MENJEJASKAN PELAN INTEGRITI NASIONAL 8 Faktor individu Kelemahan individu tidak cekap melaksanakan tugas, cuai, tidak amanah, malas dan culas Gagal memberikan komitmen yang sepenuhnya kepada tugas yang diberikan Kepimpinan yang lemah iltizamnya dan tidak berwawasan menyebabkan integriti sesebuah organisasi di bawah kepimpinannya akan merosot Kepimpinan yang diktator dan tidak mahu mendengar pendapat orang lain akan menjejaskan integriti yang dipimpinnya

Faktor kepimpinan

32

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 10 IDEA UTAMA Faktor sistem dan prosedur HURAIAN Kurang ketelusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam seperti urusan tender Kelemahan sistem, prosedur dan garis panduan dalam melaksanakan tugas Penguatkuasaan pemantauan dan penilaian mengenai keberkesanan sesuatu program Keupayaan sumber yang terhad Struktur organisasi tidak diubah dan diperkemaskan dari semasa ke semasa Kurang koordinasi akan menyebabkan pembaziran dan tugas yang dilaksanakan tidak sempurna Persekitaran iaitu budaya yang tidak sihat mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah laku Kurang koordinasi akan menyebabkan pembaziran dan tugas yang dilaksanakan tidak sempurna

FAKTOR YANG MENJEJASKAN PELAN INTEGRITI NASIONAL

11

Faktor struktur dan individu

12

Faktor budaya

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama untuk meningkatkan integriti dalam semua bidang bagi mencapai sasaran Wawasan 2020. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

33

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN SELANGOR 2012 SOALAN 3 Cahaya matahari adalah satu anugerah Tuhan yang amat berharga kepada semua makhluk. Namun demikian, cahaya yang berlebihan akan memudaratkan kehidupan di muka bumi. Bincangkan. Pengenalan Cahaya matahari adalah satu anugerah Tuhan yang amat berharga kepada semua makhluk. Namun demikian, cahaya yang berlebihan akan memudaratkan kehidupan di muka bumi. BIL. 1 IDEA UTAMA Sumber tenaga alternatif HURAIAN

KEPENTINGAN CAHAYA MATAHARI Cahaya matahari bersinar 10 jam sehari di negara kita kecuali hujan dan mendung Cahaya matahari boleh ditukar menjadi tenaga suria dengan peralatan khas yang dapat menukarkan dan seterusnya menyimpan tenaga suria Tenaga suria bersih dan mersa alam serta berpotensi menjadi tenaga alternatif yang penting Tenaga suria bakal menggantikan tenaga yang diperoleh daripada sumber alam seperti bahan api fosil semakin berkurangan Alat yang digunakan untuk menukar tenaga solar adalah seperti panel solar Penting untuk proses Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis menjalankan proses fotosintesis iaitu proses membuat makanan untuk tumbuh-tumbuhan Elemen-elemen yang terlibat dalam proses fotosintesis ialah cahaya matahari dan klorofil Tumbuh-tumbuhan dapat membiak dengan cepat Sumber R & D Penyelidikan ke atas cahay matahari telah dijalankan oleh pakar-pakar sains Penyelidikan tentang kegunaannya, kandungan bahayanya dan lain-lain Kajian juga tertumpu kepada kesan negatif kepadaman usia dan hidupan flora dan fauna Penting untuk kesihatan Membekalkan Vitamin D pada sel-sel kulit manusia manusia (cahaya matarahi pada pukul 8 10 pagi) Mengurangkan demam kuning (jaundice) dalam kalangan bayi spektrum dari cahaya matahari sama dengan spektrum rumah cahaya yang digunakan untuk fototerapi di hospital bagi bayi demam kuning

34

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 5 IDEA UTAMA Menjejaskan manusia HURAIAN

KESAN NEGATIF CAHAYA MATAHARI YANG BERLEBIHAN kesihatan Cahaya matahari mengandungi sinaran ultra ugnu yang membahayakan kesihatan manusia Manusia juga akan kehilangan banyak air dan cepat haus sekiranya cuaca panas Cahaya infra merah (infraed ray) dan cahaya ultra ungu (ultra-vilot ray) membahayakan kesihatan yang boleh menembusi kulit dan menyebabkan perubahan sturktur sel kulit dan mengubah kedudukan fiber-fiber elestik kulit yang akan menyebabkan kanser kulit dan proses penuaan yang cepat daripada sepatutnya Menyebabkan katarak mata Menyebabkan kepupusan Cahaya matahari yang berlebihan menyebabkan flora dan fauna penyejatan Flora dan fauna akan terjejas kerana kekurangan bekalan air seterusnya menyebabkan kematian flora dan fauna Meningkatkan suhu bumi Cahaya matahari yang berlebihan akan meningkatkan suhu bumi Suhu bumi yang terlalu tinggi akan menjejaskan ekologi dunia Kemarau yan berpanjangan boleh berlaku menyebabkan pemanasan global Pencairan glasier berlaku di kutub utara dan selatan yang boleh menyebabkan banjir besar Mengakibatkan krisis air Berlaku tahap penyejatan yang tinggi menyebabkan bumi menjadi kering Sumber air bawah tanah akan berkurangan Hidupan bumi sukar mencari sumber air

Penutup Kesimpulannya, semua makhluk di dunia bergantung kepada kehadiran cahaya matahari dalam menjalani kehidupan harian. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

35

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN SELANGOR 2012 SOALAN 4 Bahan kimia yang terkandung dalam produk kesihatan dan kecantikan berpotensi menjejaskan kesihatan serta kecantikan. Oleh itu, langkah-langkah yang berkesan wajib diambil untuk memastikan keselamatan pengguna. Bincangkan. Pengenalan Bahan kimia yang terkandung dalam produk kesihatan dan kecantikan berpotensi menjejaskan kesihatan serta kecantikan. Oleh itu, langkah-langkah yang berkesan wajib diambil untuk memastikan keselamatan pengguna. BIL. 1 IDEA UTAMA Menyebabkan alahan HURAIAN Pensil alis mata mengandungi petrolatum tidak toksik tetapi bahan ini boleh menyebabkan alahan pada kulit, pigmentasi pada lapisan mukosa pada mata, mata menjadi merah, radang, berair dan pandangan menjadi kabur Maskara mengandungi garam asid stearik berserta pigmen, lanolin, parafin dan lilin carnauba. Sejak penggunaannya selama beberapa tahun, terdapat beberapa kes seperti melecur, mata berair dan kerengsaan mata ke atas penggunanya Gincu boleh menyebabkan bibir kering dan gatal Saluran pernafasan menjadi sempit barangan bedak termasuk bedak debu dan bedak badan mengandungi bahan-bahan seperti talkum, kanji atau kedua-duanya sekali serta dengan karbonatin organik, zinkstearat, kaolin, pewangi dan mungkin juga pengawet Minyak wangi (kolon) mengandungi alkohol setinggi 50 hingga 90%. Jika ditelan, ia boleh menyebabkan seseorang itu mengalami rasa mengantuk dan penakanan fungsi otak Pembayang mata mengandungi lalolin, beeswax, seresin, kalsium karbonat (CaCO3), minyak mineral, sorbitanoleate dan bedak Bedak boleh menyebabkan gangguan paru-paru jika terdedah secara berpanjangan

KESAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK KESIHATAN DAN KECANTIKAN

Menyebabkan penyakit

36

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 3 IDEA UTAMA Menyebabkan keracunan HURAIAN Pengilat kuku terdiri daripada pelarut seperti xylena, toluena, aseton, etilasetat, etanol / metanol dan plasticizer (butil-asetat, dibutil phthalate, kamfor) bersama nitroselulosa atau lain-lain resin Sesetengah daripada bahan-bahan kimia ini jika ditelah dengan banyak boleh mengakibatkan rasa muak, muntah dan mungkin mengganggu fungsi otak Mangsa keracunan perlu dibawa ke hospital dengan segera sekiranya didapati menelan pengilat kuku Pembersih pengilat kuku pula boleh membahayakan diri kesannya adalah sama seperti keracunan alkohol Bahan kosmetik yang diduga bias mengganggu perkembangan janin Salicylic acid (BHA / Beta Hydroxyl Acid) dapat ditemui dalam produk yang digunakan untuk mengubati jerawat dan antipenuaan Retinol A merupakan bentuk vitamin A yang digunakan dalam mengubati jerawat dan digunakan untuk pengelupasan kulit mati Paraben ialah bahan pengawet yang sangat umum digunakan dalam banyak produk perawatan kulit. Penelitian klinis mulai menunjukkan andainua hubungan bahan ini dengan kesan buruk pada sistem reproduksi lelaki Cream Hair Removers dan Phathalates ditemukan dalam jumlah perawatan kulit atau produk komestik termasuk cat kuku, derdoran, hair spray atau perfume Memberi penerangan yang jelas tentang cara penggunaan Memaparkan bahan-bahan yang digunakan Menjalankan kajian tentang keselamatan produk Memastikan kualiti barang tidak diabaikan Menjadikan bahan-bahan lebih selamat dengan mengkaji penggunaan bahan-bahan semula jadi Untuk mengetahui / memastikan sama ada berlaku alahan kepada sesuatu komestik, uji barangan tersebut pada bahagian belakang tengan Biarkan selama 24 jam. Sekiranya mendapati sebarang kesan sampingan seperti kemerahmerahan, berbintik atau gatal-gatal dan sebagainya, hentikan penggunaan barangan tersebut

KESAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK KESIHATAN DAN KECANTIKAN

Menyebabkan mutasi gen

LANGKAH MEMASTIKAN KESELAMATAN PENGGUNA 5 Pelabelan produk

R&D

Menguji bahan

37

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 8 IDEA UTAMA HURAIAN

LANGKAH MEMASTIKAN KESELAMATAN PENGGUNA Mendapat bantuan nasihat Mendapatkan nasihat dan rawatan daripada doktor daripada pakar kecantikan atau pakar kecantikan yang berkelayakan tentang jenis alat solek atau komestik yang sesuai Pakar-pakar kecantikan ini (beautician) yang perlu mempunyai etika kerja dan profesional yang bermutu tinggi Tidak boleh menipu dan terlalu mementingkan keuntungan Menggunakan bahan Menjaga kecantikan tanpa bahan komestik buatan komestik secara tradisional kimia Menjaga kesihatan dengan memakan makanan seimbang, sentiasa riang dan banyak bersenam Menggunakan bahan asli (cara tradisional) misalnya menghaluskan muka dengan tomato untuk menggantikan krim muka dan lain-lain bahan asli seperti telus, timun, jus lemon, minuak zaitun, madu mentah dan santan kelapa

Penutup Kesimpulannya, walaupun bahan-bahan kecantikan dapat membawa kecantikan pada muka tetapi penggunaannya harus dikawal. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

38

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN PAHANG 2012 SET 2 SOALAN 1 Kebelakangan ini kes penganiayaan kanak-kanak semakin berleluasa di seluruh dunia. Kanak-kanak dizalimi secara kejam sehingga ada dalam kalangan mereka dirogol dan dibunuh tanpa sifat perikemanusiaan. Bincangkan punca yang menyebabkan gejala ini belaku dan cadangkan langkah untuk mengatasinya. Pengenalan Kes penganiayaan kanak-kanak semakin berleluasa di seluruh dunia atas beberapa punca. Oleh itu, pelbagai langkah harus dilaksanakan untuk mengatasinya. BIL. 1 IDEA UTAMA Penceraian suami isteri HURAIAN Penceraian antara ibu bapa menyebabkan anakanak dipelihara oleh ibu atau bapa tiri dan saudaramara Mereka yang menjaga anak-anak itu akan mendera anak-anak itu kerana terpaksa menjaga mereka tanpa sebarang kebaikan Masalah dalam keluarga menjadikan kanak-kanak sebagai tempat melepaskan geram Kanak-kanak dirotan, ditumbuk dan dirantai Pendapatan keluarga tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian Keresahan yang dihadapi oleh ibu bapa menyebabkan anak-anak menjadi mangsa jadi Seseorang yang tidak suka pada kanak-kanak / pemarah akan mendera kanak-kanak apabila mereka bising untuk meminta sesuatu

PUNCA KES PENGANIAYAAN KANAK-KANAK

Tekanan hidup

Masalah ekonomi

Kelakuan seseorang

semula

CARA MENGATASI KES PENGANIAYAAN KANAK-KANAK 5 undang- Undang-undang negara yang melindungi hak kanak-kanak ialah Kanun Keseksaan, Akta Kanakkanak dan Orang Muda 1947, Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dan Akta Mahkamah Juvana 1947 Ibu bapa yang didapati menganiayai kanak-kanak diwajibkan mendapat nasihat kaunseling dan rawatan psikoterapi Melalui pendidikan Menyedarkan orang ramai tentang kesan penganiayaan terhadap kanak-kanak Mendidik ibu bapa dan orang ramai supaya bertanggungjawab terhadap anak-anak Memulihkan mangsa Kerajaan harus menyediakan tempat khas untuk menempat, melindungi dan memulihkan semangat mangsa agar tidak terus dianiayai yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguatkuasakan undang

39

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 8 IDEA UTAMA Memberi mangsa bantuan HURAIAN

CARA MENGATASI KES PENGANIAYAAN KANAK-KANAK kepada Pihak berkuasa perlu mengenal pasti keluarga yang benar-benar miskin dan daif serta bermasalah supaya dapat membantu dalam usaha membebaskan mereka daripada belenggu kemiskinan Contohnya, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Skim Rukun Tetangga dan Skim Kejiranan diadakan untuk menyedarkan masyarakat betapa penting keluarha bahagia untuk membentuk masyarakat dan negara yang bahagia dan berjaya

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus saling bekerjasama mengatasi masalah penderaan kanak-kanak agar mereka dapat membesar dengan bahagia. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

40

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN PAHANG 2012 SET 2 SOALAN 2 Amalan dan gaya hidup lestari masyarakat dapat menyelamatkan alam sekitar. Bincangkan. Pengenalan Amalan dan gaya hidup lestari masyarakat dapat menyelamatkan alam sekitar yang semakin tercemar. BIL. 1 IDEA UTAMA HURAIAN

AMALAN DAN GAYA HIDUP LESTARI Memupuk semangat Mewujudkan rakan alam sekitar, terlibat dalam mencintai alam sekitar projek pembangunan yang disediakan Menghargai alam sekitar dan menjaga alam sekitar dengan baik Kesedaran di pejabat dengan pensijilan ISO 14001 Penghasilan produk mesra alam Menyokong dan Mengitar semula barang buangan seperti surat mengamalkan program kitar khabar, botol-botol plastik dan sebagainya semula Menggunakan beg kitar semula untuk membeli belah Tidak menggunakan polesterin untuk membungkus makanan Merancang perbelanjaan Memberli barangan secara online Tidak membeli barangan buatan kulit haiwan dan barangan yang sukar didegradasi Membeli barangan yang kurang menggunakan bungkusan Membeli produk organik Mengkaji baik buruk sebelum membeli barang Merancang perjalanan Dapat mengurangkan penggunaan tenaga Berjalan kaki atau berbasikal untuk perjalanan yang dekat Berkongsi kenderaan (car-pooling) Menggunakan pengangkutan awam Menggunakan kereta yang berenjin petrol tanpa plumbum Bercucuk tanam Menggunakan baja organik Menggunakan kaedah hidroponik Tidak menggunakan pestisid / racun serangga

41

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 6 IDEA UTAMA HURAIAN

AMALAN DAN GAYA HIDUP LESTARI Merancang penggunaan Membeli dan menggunakan barangan elektronik tenaga yang cekap yang menjimatkan kuasa (Energy Star) Membeli mesin basuh yang jimat tenaga dan menggunakan apabila mesin dipenuhi pakaian Menggosok pakaian sekali gus dan jemur pakaian di bawah cahaya matahari Padamkan lampu dan kipas apabila tidak berada dalam bilik Memilih pendingin hawa yang berteknologi Inverter Menggantikan mentol bercahaya pijar dengan mentol berpendafor padat (CFL) Mengurus sisa pepejal / Elekkan pembukaan terbuka cecair dengan sistematik Menyisih sisa pepejal bagi menyokong kitar semula Elakkan pembuangan sisa ke dalam sungai Merawat sisa kumbahan sebelum dilepaskan ke laut Meningkatkan kecekapan Peka tentang pembaziran sumber tenaga / pengursan / pentadbiran menggunakan sumber secara optimum Menggalakkan paparless, mengurus secara cekap

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus mengamalkan gaya hidup lestari agar dapat memelihara alam sekitar. Skema: 5 + 0

42

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN PAHANG 2012 (PENGGAL 1) SOALAN 1 Walaupun penggunaan internet sebagai platform perniagaan semakin mendapat tempat di negara ini, namun sambutan masyarakat di negara ini terhadap penggunaannya masih rendah berbanding dengan negara maju. Bincangkan. Pengenalan Pembangunan e-niaga telah membuka ruang yang lebih luas kepada peniaga untuk menjana pendapatan usahawan dan seterusnya merancakkan ekonomi negara. Namun, urus niaga bentuk ini masih kurang mendapat sambutan. BIL. 1 IDEA UTAMA HURAIAN

FAKTOR E-NIAGA MENDAPAT TEMPAT Menjimatkan kos peniaga Peniaga menjual barangan dan perkhidmatan dan pembeli mereka kepada pelanggan secara langsung Tidak perlu menyewa tapak perniagaan sebaliknya menempatkan perniagaan di sebuah pelayan web utama Kaedah perniagaa terus kepada pelanggan (B2C) dapat menjimatkan kos pemasaran dan seterusnya meningkatkan harga yang lebih rendah Contohnya, Syarikat Penerbangan Air Asia telah menggunakan kaedah e-niaga sebagai medium untuk menawarkan perkhidmatan penerbangan bagi mengurangkan kos Kaedah transaksi tanpa Pelbagai urusan perbankan dan transaksi boleh sempadan dilakukan pada bila-bila masa dan di mana juga Pengguna tidak terikat dengan urusan waktu pejabat atau terpaksa beratur panjang di kaunter bayaran Pelayan web utama boleh dikunjungi pada bila-bila masa Contohnya www.maybank2u.com.my Saiz pasaran yang lebih luas Barangan dipasarkan ke seluruh dunia tanpa sebarang masalah Saiz pasaran yang lebih luas menjanjikan pelanggan yang lebih ramai Pilihan barangan dan Pelanggan dapat mengakses serta merta barangan perkhidmatan yang pelbagai dan perkhidmatan yang disediakan dan terkini Menjadikan mereka pengguna yang lebih peka Maklumat dan senarai harga kini disediakan dalam talian Maklumat produk sentiasa dikemaskini bagi membantu pembeli membuat perbandingan daripada pelbagai aspek, seterusnya membuat pilihan yang tepat dan bijak

43

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 5 IDEA UTAMA HURAIAN

FAKTOR E-NIAGA KURANG MENDAPAT SAMBUTAN DI MALAYSIA Jumlah penggunaan internet Berdasarkan laporan pengguna Internet di yang terhad Malaysia, pengguna Internet hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja Pengguna internet di kawasan luar bandar adalah rendah, iaitu 10% Kadar yang rendah adalah disebabkan jurang digital Ini akan mengganggu perkembangan e-niaga Usia pengguna yang terhad Kebanyakan pengguna internet adalah golongan remaja yang berumur antara 15 hingga 24 tahun Kebanyakan mereka masih menuntut pelajaran dan tidak mempunyai pendapatan Mereka menggunakan internet untuk tujuan hiburan, berkomunikasi dan mencari maklumat sahaja Keadaan ini gagal mewujdukan kumpulan pengguna yang berkualiti untuk pasaran e-niaga di Malaysia Keselamatan transaksi tidak Kad kredit merupakan kaedah pembayaran yang terjamin popular dan pengguna bimbang terhadap keselamatan transaksi Kebanyakan pelanggan masih kurang yakin untuk memberi maklumat kad kredit Kebimbangan pelanggan wujudnya kemungkinan maklumat peribadi dan nombor akaun kad kredir mereka dipintas oleh penggodam sistem komputer

Penutup Kesimpulannya, e-niaga merupakan kaedah perniagaan yang baru dan ia berpotensi menambah pendapatan individu serta memancak perkembangan ekonomi negara. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

44

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN PAHANG 2012 (PENGGAL 1) SOALAN 3 Hasrat untuk memacu negara ke arah negara maju menjelang tahun 2020 perlu didokong oleh usaha melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi. Bincangkan. Pengenalan Pembangunan modal insan penting dilaksanakan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi, berkemahiran dan berpengetahuan serta kreatif dan inovatif. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk merealisasikan hasrat tersebut. BIL. 1 IDEA UTAMA Mempergiatkan menarik bakat HURAIAN

USAHA KERAJAAN UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN BERKUALITI TINGGI usaha Menubuhkan Talent Corporation di bawah Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2011 Menambah pekerja berbakat dan berkualiti dan menjalin kerjasama dan jaringan bakat di seluruh dunia Memperluas akses kepada Sekolah, peralatan dan kemudahan dinaiktaraf pendidikan berkualiti Memartabatkan profesion perguruan Sekolah cemerlang diberi ganjaran Memberi RM 100 dan baucar 1 Malaysia kepada pelajar sekolah rendah dan menengah untuk membeli buku Memperkasa pendidikan Kadar kemasukan pelajar pra-sekolah ditingkatkan awal dengan sasaran 72% mejelang tahun 2011 Jumlah bilik darjah ditambah Perlantikan guru siswazah mengajar pra sekolah ditambah Memantapkan pendidikan Semua sekolah diberi bantuan kewangan sekolah rendah dan Menyediakan biasiswa bagi guru untuk menengah melanjutkan pelajaran Memantapkan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar tanpa mengancam bahasa ibunda Menubuhkan sekolah berprestasi tinggi Mengarusperdanakan Memberi penekanan kepada pendidikan teknikal pendidikan teknikal / dan vokasional seperti negara maju vokasional Memperkasa pendidkan Peratusan staf PhD ditingkatkan dan peluang tinggi kenaikan pangkat diperluas Mempergiatkan program Menyediakan dana bagi mempergiatkan Program latihan dan kemahiran Industrial Skill Enhancement di Pusat Latihan kemahiran Negeri Graduan digalakkan memperkembang potensi Menjalankan Program Dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan Latihan 1 Malaysia melalui peningkatan kemahiran dan mempelajari kemahiran baru Meningkatkan produktiviti Menubuhkan Majlis Konsultasi Gaji Negara untuk pekerja meningkatkan produktiviti 45

6 7

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 10 IDEA UTAMA Memperluas penglibatan HURAIAN Menguatkuasakan peraturan-peraturan kerja (pekerja separa masa) bagi menggalakkan penyertaan lebih banyak wanita sebagai pekerja sepenuh masa

USAHA KERAJAAN UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN BERKUALITI TINGGI

Penutup Kesimpulannya, pembangunan modal insan haruslah dirancang dan dilaksanakan dengan sempurna. Skema: 5 + 0

46

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN TERENGGANU 2012 (PENGGAL 1) SOALAN 1 Kualiti hidup amat penting dalam kehidupan bernegara. Cadangkan usaha-usaha bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat Malaysia. Pengenalan Dalam usaha mencapai hasrat negara Malaysia menjadi negara maju menjelang tahun 2020, kualiti hidup rakyat Malaysia harus dipertingkatkan. BIL. 1 IDEA UTAMA Menyediakan pendidikan dan latihan berkualiti HURAIAN Menyediakan lebih banyak peluang pendidikan dan institusi pendidikan bagi rakyat melanjutkan pelajaran. Meningkatkan mutu pendidikan dan penyelidikan untuk persaingan sihat dari segi kecekapan dan kemahiran dalam alam pekerjaan. Menubuhkan lebih banyak pusat kemahiran dan latihan dan mempelbagaikan kursus yang berkaitan dengan alam pekerjaan. Kerajaan perlu menyediakan peluang meningkatkan kemahirandalam bidang yang relevan kepada industri. Mewujudkan hab pekerjaan untuk memadankan keperluan tenaga kerja d engan calon yang sesuai. Penyediaan lebih banyak program berkaitan industri danpekerjaan di syarikat yang menerima kontrak utama, konsesi dan insentif kerajaan. Memberikan lebih sokongan kepada usahawan yang akan memulakan perniagaan, latihan, pembiayaan dan peralatan utama secara bersepadu. Pembinaan alan raya berturap yang boleh memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk. Bekalan air yang lebih berkualiti dan berterusan iaitu 99% di Semenanung Malaysia, 98% di Sabah dan 95% di Sarawak. Kemudahan elektrik diperluaskan untuk meliputi penyambungan bekalan ke 6 000 buah rumah di Semenanjung Malaysia, 59 000 di Sabah dan 76 000 di Sarawak. Penambahbaikan sistem kecekapan pengangkutan awam melalui penubuhan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dengan menyediakan pengangkiutan awam yang selamat.

USAHA-USAHA BAGI MENINGKATKAN KUALITI HIDUP MASYARAKAT MALAYSIA

Membangunkan ekonomi / peluang pekeraan

Meningkatkan kemudahan infrastruktur

47

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 4 IDEA UTAMA Meningkatkan tahap keselamatan HURAIAN Memastikan kadar indeks jenayah berada dalam peringkat kawalan. Mengadakan rondaan / menempatkan anggota di kawasan-kawasan panas. Memasang CCTV di tempat-tempat awam tertentu seperti tempat parking (basement), kompleks belibelah dan lain-lain. Penyediaan kemudahan kesihatan yang lebih efisien menggunakan peralatan yang canggih. Menentukan bilangan pegawai kesihatan mencukupi dan mempunyai kepakaran yang tinggi bagi merawat pesakit. Kepakaran seharusnya melibatkan penyakit kronik seperti jantung agar rakyat mendapat rawatan tepat pada masa dan dan penyakit dapat diubati dengan segera. Program pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk mengawal kuantiti penyakit. pembangunan lestari iaitu pembangunan tanpa merosakkan alam sekitar. kempen kesedaran menyediakan suasana kehidupan yang menarik dan nyaman bagi menjalankan pelbagai aktiviti riadah dan rekreasi. kawasan pinggiran sungai diindahkan sebagai taman rekreasi, contohnya Sungai Melaka. Menyediakan perumahan lebih terancang, lengkap, selamat, selesa dan kondusif bekalan air, elektrik, sistem pembentungan Tapak perumahan sesuai dan berhampiran dengan tempat kerja dan mempunyai banyak prasarana sekolah, kedai, masid, hospital, taman rekreasi dan lain-lain. Pembinaan rumah untuk semua golongan meliputi rumah kos rendah, kos sederhana dan rumah mewah. Melakukan aktiviti berfaedah bersama keluarga dan rakan-rakan seperti berjoging, berbasikal, berkelah, bercucuk tanam dan sebagainya. Aktiviti tersebut boleh merehatkan fikiran, mengurangkan tekanan dan sebagai satu rekreasi. Mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan aktiviti-aktiviti riadah dalam kehidupan.

USAHA-USAHA BAGI MENINGKATKAN KUALITI HIDUP MASYARAKAT MALAYSIA

Meningkatkan tahap kesihatan

Mengekalkan persekitaran yang sihat

Menyediakan rumah yang mencukupi dan selesa

Galakkan memanfaatkan masa lapang

Penutup Kesimpulannya, kualiti hidup masyarakat Malaysia harus dipertingkatkan bagi merealisasikan Wawasan 2020. Skema: 5 + 0

48

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN TERENGGANU 2012 (PENGGAL 1) SOALAN 2 Tenaga muda yang berpotensi perlu untuk membangunkan negara dalam pelbagai bidang, namun usaha membangunkan potensi tenaga muda menghadapi pelbagai rintangan. Jelaskan. Pengenalan Tenaga muda yang berpotensi perlu untuk membangunkan negara dalam pelbagai bidang, namun usaha membangunkan potensi tenaga muda menghadapi pelbagai rintangan. BIL. 1 2 IDEA UTAMA Pendidikan dan latihan Tenaga kerja dalam sektor ekonomi Pentadbiran Sukan dan permainan HURAIAN Untuk melahirkan masyarakat berilmu dan mahir dalam pelbagai bidang / disiplin ilmu. Tenaga muda diperlukan sebagai bekalan tenaga kerja dalam pelbagai bidang ekonomi yang kompetitif. Tenaga muda diperlu sebagai pelapis untuk menjadi pentadbir negara pada masa hadapan. Perkembangan sukan dan permainan negara adalah bergantung kepada pembangunan sukan dan permainan dalam kalangan golongan muda. Negara perlu kepada tenaga muda untuk memenuhi pelbagai aspek pertahanan negara sama ada darat, laut atau udara. Negara memerlukan penyelidik yang muda untuk meneruskan agenda pembangunan negara Penglibatan generasi muda dengan penagihan dadah yang merosakkan masa depan mereka Berhibur dan lumba motorsikal haram yang merugikan dan membahayakan Tidak suka mengambil peluang untuk mendapat pendidikan dan kemahiran. Tidak suka bekerja tetapi suka berhibur. Masyarakat sering memisahkan diri dengan golongan muda menyebabkan golongan muda berada dalam dunianya tersendiri dan terpisah dengan golongan yang lebih dewasa. Kerajaan terpaksa membuat perancangan yang teliti bagi membangunkan generasi muda supaya mereka tidak mensia-siakan usia muda mereka.

KEPERLUAN TENAGA MUDA KEPADA BIDANG

3 4

Pertahanan negara

Penyelidikan dan Pembangunan

RINTANGAN YANG DIHADAPI 7 8 9 Penyalahgunaan dadah Budaya negatif Sikap negatif

10

Layanan masyarakat

11

Kelemahan dalam perancangan

Penutup Kesimpulannya, tenaga kerja muda amat penting dalam pembangunan negara. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

49

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN TERENGGANU 2012 (PENGGAL 1) SOALAN 3 Masalah berkait ekologi semakin serius dan turut dirasai kesannya di negara kita. Oleh itu usaha yang bersepadu perlu dilaksanakan untuk menanganinya. Bincangkan. Pengenalan Masalah berkait ekologi semakin serius dan turut dirasai kesannya di negara kita. Oleh itu usaha yang bersepadu perlu dilaksanakan untuk menanganinya. BIL. 1 IDEA UTAMA Penipisan lapisan ozon HURAIAN MASALAH BERKAIT EKOLOGI Pembebasan gas-gas yang memusnahkan gas ozon Pembebasan gas klorofluorokarbon (CFC) kesan daripada aktiviti perindustrian dan penggunaan pendingin hawa. Peningkatan suhu dunia pemanasan global Bahan terampai di udara dalam bentuk habuk kesan daripada debu dan gas pencemar seperti gas Carbon dioksida dan gas sulphur Kesan daripada bahan buangan daripada sektor perindustrian dan enap cemar atau affluent daripada sektor pertanian Pembuangan Bahan sisa pepejal dari industriindustri kimia telah menyebabkan tanah menjadi berasid dan tidak subur. Peningkatan aras laut berlaku kesan pencairan salji. Aras air laut meningkat setiap tahun dan menenggelamkan pinggir pantai dan kawasankawasan yang rendah Aktiviti pembalakan telah memusnahkan sebahagian besar kawasan hutan yang penting untuk pengekalan ekologi dunia. Kepupusan hidupan liar kesan daripada kemusnahan ekologi. USAHA UNTUK MENANGANI 8 9 10 Menggantikan tenaga fosil dengan tenaga alternatif yang mesra alam Menanam pokok-pokok di kawasan-kawasan yang telah ditebang (dijalankan aktiviti pembalakan) Menggantikan bahan CFC Menggantikan bahan CFC dengan bahan alternatif dengan bahan lain yang tidak seperti Tetra Fluoro Etana dan Hydro Cloro Fluro merosakkan lapisan ozon Carbon Menggunakan kawalan Kawalan biologi digunakan untuk menggantikan biologi penggunaan bahan kimia bagi mengawal serangga perosak Penggunaan baja organik Penggunaan baja organik menggantikan baja kimia dalam sektor pertanian Penggunaan tenaga alternatif- mesra alam Menghijaukan bumi

Pencemaran udara

Pencemaran air

Pencemaran tanah

Peningkatan aras laut

Pemusnahan hutan

Kepupusan hidupan liar

11

12

50

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 13 IDEA UTAMA Mengurangkan penggunaan bahan pemantul cahaya dalam industri binaan Menampal ozon HURAIAN USAHA UNTUK MENANGANI Penggunaan bahan binaan pemantul menyebabkan pemanasan global cahaya

14

Usaha ahli sains untuk menampal ozon bagi mengurangkan kesan penipisan lapisan ozon kepada ekologi

Penutup Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk menangani masalah berkaitan ekologi. Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

51

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) PERCUBAAN SELANGOR 2012 (PENGGAL 1) SOALAN 2 Globalisasi atau Dunia Tanpa Sempadan berkembang luas ke seluruh dunia dan memberi impak terhadap pembangunan sesebuah negara membangun. Jelaskan pernyataan ini. Pengenalan Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan. Globalisasi membawa kebaikan dan keburukan. BIL. 1 IDEA UTAMA IMPAK BAIK Globalisasi memajukan Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ekonomi negara (ICT) mempergiat perdagangan antarabangsa Peniaga dapat meluaskan pasatan ke seluruh dunia Persidangan video, internet dan e-mel telah memudahkan perhubungan E-dagang dan e-perbankan juga dapat dijalankan Peniaga dan pengguna menual dan membeli barangan melalui intrnet Ekonomi negara berkembang pesat Globalisasi mewujudkan Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh persefahaman sejagat dunia memudahkan interaksi Pertukaran pengetahuan, pengamalan budaya dan sebagainya bergerak dengan bebas Menjalin hubungan erat dan mengurngkan salah faham Peristiwa yang berlaku di seluruh dunia dapat diketahui dengan serta-merta Membolehkan bantuan diberikan dengan segera Pemindahan teknologi Pelaburan asing membawa teknologi baru ke bertambah pesat sesebuah negara Pelabur asing menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) Rakyat tempatan berpeluang untuk mempelajari dan memiliki teknologi canggih Rakyat tempatan mampu menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Politik Hubungan yang erat dalam bidang politik antara Malaysia dengan negara-negara lain akan memberi kesan yang baik dalam bidang yang lain seperti bidang ekonomi dan sosial . Kebanyakan kerajaan telah menggubal peraturan global dan institusi untuk menangani isu seperti perdagangan, hak asasi, dan alam sekitar. HURAIAN

52

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 5 Sosial IDEA UTAMA IMPAK BAIK Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya internet. Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada di dalam atau di luar negeri. Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia dalam era globalisasi. Pendedahan pelbagai maklumat kepada rakyat Malaysia conth: bidang perubatan makanan berkhasiat, senaman yang betul. Ilmu-ilmu ini menjadikan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan yang luas. Wujudnya perdagangan bebas, pengaliran modal secara bebas, menggalakkan persaingan, peluasan pasaran,peningkatan kualiti prosuk dan berlakunya aliran buruh mahir dan separa mahir(pemangkin kepada kemajuan negara) Syarikat-syarikat multinasional Malaysia juga telah meningkat pelaburan mereka ke seluruh dunia seperti Syarikat Telekom Malaysia Berkad, Maybank dan Petronas sebaris dengan syarikat gergasi luar negara. IMPAK BURUK 7 Globalisasi menyebabkan Kedudukan ekonomi negara mundur dan negara penjajahan ekonomi sedang membangun diketahui negara maju. Negara maju dapat memanipulasikan ekonomi negara-negara lain demi kepentingannya Negara maju mempengaruhi minda penduduk Dunia Ketiga Globalisasi menyebabkan Budaya liar dari Barat dapat disebarkan melalui pencemaran budaya internet dan televisyen satelit Budaya liar ini langsung tidak ditapis Generasi muda terikut-ikut akan nilai runtuh Budaya Barat menjadi dominan Budaya tempatan yang murni akhirnya terkikis Anak tempatan hilang identiti diri dan runtuh akhlaknya HURAIAN

Ekonomi

53

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) BIL. 9 Politik IDEA UTAMA IMPAK BURUK Campur tangan atau bantuan kepada kumpulankumpulan tertentu untuk menggulingkan kerajaan sedia ada seperti negara Afghanistan, Libya, Iraq, Sudan, Mesir dan lain-lain atas alasan mereka membangunkan senjata nuklear atau memberi latihan kepada kumpulan pengganas Pengintipan untuk mendapatkan maklumat oleh negara-negara maju terhadap musuh mereka. Penggodaman sistem pertahanan mencari kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan sesebuah negara Peminggiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bahasa Inggeris lebih diutamakan terutamanya IPTS bahasa Inggeris digunakan dalam internet Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar kurang baik Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan produk tempatan tidak lagi dilindungi dan terpaksa bersaing dengan produk luar negara Monopoli syarikat multinasional syarikat-syarikat kecil akan ketinggalan dan seterusnya terpaksa gulung tikar keranatidak mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar dalam dan luar negara. Ancaman terhadap barangan dan perkhidmatan tempatan Ancaman ke atas industri kecil dan sederhana (IKS) Kesukaran untuk mengawal aliran modal asing dan penghakisan kedaulatan ekonomi negara. Serangan mata wang nilai mata wang negara jatuh kemelesetan ekonomi berlaku Manipulasi pasaran sahan saham menyebabkan pasaran saham tempatan jatuh dan akan menyebabkan ekonomi Malaysia jatuh kerana pelabur-pelabur asing akan hilang keyakinan terhadap keyakinan ekonomi Malaysia Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti teknologi nuklear boleh dibuat senjata nuklear, kebocoran tenaga nuklear Teknologi pembuatan senjata-senjata moden telah banya memusnahkan kehidupan manusia Pengintipan yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui satelite untuk mendapatkan maklumat negra-negara musuh mereka. HURAIAN

10

Pendidikan

11

Ekonomi

12

Teknologi

54

KOLEKSI SOALAN ESEI (PERCUBAAN 2012) Penutup Globalisasi telah membawa kesan yang besar. Penduduk dunia perlu bersedia untuk menghadapi kesan globalisasi. Dengan cara ini, barulah globalisasi benar-benar mendatangkan faedah kepada kita Skema: 2 + 3 @ 3 + 2

55