Anda di halaman 1dari 14

rancangan tahunan tahun 5

RANCANGAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 5


MINGG U 1 BIDANG/UNIT/TAJU K PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran: 1. Reka Bentuk dan Teknologi. 1.2 Kreativiti dan raka cipta b. kajian reka bentuk dan kefungsian produk. `( 3 m) IV. Membuka dan memasang kit model.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1

Mengenal pasti alatan tangan.

Alatan tangan yang digunakan seperti gandin plastik, tukul kecil dan set pemutar skru kecil. Membaca dan memahami manual

Membuka dan mengenal pasti komponen Menyatakan fungsi komponen Memasang semula kit model

Menyimpan kit model secara tersusun dan selamat. Cth: Kit model robot, jentolak,kereta,motosikal,da n kereta kabel.

Aras 2 2

Menerangkan kefungsian system pergerakkan kit model

Aras

Thaipusan

Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar. Mengkaji reka bentuk kit model

Cth: Robot berkaki 6, kereta kawalan jauh Kajian reka bentuk dari aspek bahan, warna,binaan dan keupayaan.

MINGGU

BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN C. Penyelesaian masalah ( 3 m) 1. Pencetusan dan penjanaan idea kreatif melalui projek eksperimental

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Aras 1

Mengenal pasti masalah Menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah Membuat catatan dan lakaran

Contoh projek eksperimental: - Menarik bata dengan tisu - Membuat jambatan menggunakan straw minuman yang boleh menampung beban -Menjatuhkan telur tanpa pecah pada ketinggian tertentu.

II. Menterjemah idea kepada bentuk 3D tahun baru cina

Aras 1

Memilih lakaran akhir projek eksperimental Merancang pembinaan projek

III. Membina dan mempersembahkan projek eksperimental.

Aras 1

Membina projek eksperimental

Projek eksperimental boleh juga merujuk kepada pengalaman murid pelajar seperti menaikkan layinglayang. Projek eksperimental menggunakan bahan yang mudah diperolehi.

IV. Membina dan mempersembahkan projek Aras 1 * Membuat persembahan hasil binaan secara lisan.

Murid mencatat ideaidea baru dari persembahan

MINGGU BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN e. Pendokumentasian ( 1 m)

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1

CADANGAN AKTIVITI Menyimpan maklumat dalam buku idea

Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea Mengumpul dan merekod maklumat Membuat buku idea

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 m)

b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek Aras 1 berasakan logam dan bahan menentukan projek

Lukisan projek dan langkah kerja

kitar semula.

berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek

disediakan dengan jelas dalam kad kerja.

9 10 11

Mesyuarat panitia ke 2 Ujian selaras 1


Cuti pertengahan penggal 1

Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti

Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan. Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium, zink dan wayar. Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Tunjuk cara memaku dan memasang skru

12

Mengukur ,menanda dan memotong bahan projek Memasang komponen projek

13

Membuat kemasan

Cadangan bahan kemasa seperti cat sembur dan pelekat bergambar Contoh projek : Bekas serbaguna Penyangkut serbaguna

MINGGU BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

14

Aras 2

Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat

PEMBELAJARAN Perbincangan atau sumbangan tentang cara perlupusan sisa yang betul. Penerangan penggunaan bahan kitar semula adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran, mengurangkan kos, mesra alam, dan mengekalkan sumber alam. Perbincangan tentang factor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek.

15

1.4 Elektrik dan elektronik ( 4 m) b. Penghasilan projek elektronik

Aras 1

Mengenal pasti nama, fungsi dan symbol komponen elektronik. Membaca dan memahami litar skematik

Komponen yang digunakan adalah seperti LED, perintang tetap, perintang boleh laras, dan motor arus terus

16

Membuat penyambungan litar

Aras 2 17

Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan, bahan dan komponen

Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah penyambung Catatan: LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus.

18

Mengukur,memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek

Menguji litar projek dan membuat pembaikian

Memerhati kecerahan LED atau kelajuan pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan perintang boleh laras Prnggunaan alatan tangan yang betul dan selamat perlu diberi perhatian.

MINGGU BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN 1.5 Baik pulih 19 Penyenggaraan ( 1 m) b. penyenggaraan bahagian bangunan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELA

Aras 1

Contoh bahagian yang perlu di sengg tingkap. Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara Memilih bahan pembersih Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap

Bahan pembersih yang terlibat seper minyak.

Cara menyimpan baki bahan pember

1.6 Jahitan 20 a.

( 2 m)

Aras 1

Membaiki pakaian wesak

Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan

Guru mengenalkan alat dan bahan ja (saiz 20 cm), benang (no. 40/50), pen dan alatan jahitan disediakan oleh gu Guru menerangkan kegunaan alatan

Menyatakan kegunaan alatan jahitan

Mata jahitan asas boleh digunakan u Mata jahitan asas seperti jahitan jelu Tunjuka cara menjahit mata jahitan a pada perca fabrik. Guru boleh mengg - Kancing digunakan untuk merapatk

Menyatakan kegunaan jahitan asas

Mengenalpasti mata jahitan asas.

pakaian dan dijahit pada dua lapisa - Guru mengenalkan jenis kancing s cangkuk dan palang. - Mata jahitan untuk menjahit kancin kemas,dan jahit lubang butang. Me mata jahitan untuk menjahit kancin - Tunjuk cara menjahit butang ,cangk tertanggal.

Menyatakan kegunaan kancing

Mengenal pasti jenis kancing

Mengenal pasti jenis mata jahitan untuk menjahit kancing

Menjahit butang,cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian

MINGGU 21 22 -23 24

BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN Peperiksaan setengah tahun Cuti pertengahan tahun

HASIL PEMBELAJARAN

CADANG

Aras 2

- Cantuma yang dija Menyatakan maksud kelim

- Terdapat kain saru

Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim

- Memilih membaik mata jah

Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas

- Tunjuk c seluar a halus at

- Penyuda atau tep

Menjahit kelim yang meretas pada pakaian

- Kelepet b lengan, b

- Murid m membaik jahitan s

Menyatakan maksud kelepet

- Tunjuk c menggun susup. M

Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pada pakaian

Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian

Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian

MINGGU

BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN 1.8 Ikan hiasan ( 8 m)

HASIL PEMBELAJARAN

CADANG

Aras 1 25 a. Pengenalan

Mengenal dan melabel bahagian luar ikan

Menyebut Mempame mengguna

Menyenaraikan ikan hiasan tropika

Spesis yan Discus, An Pelaga, Ci dan Koi K

26

Aras 2

Menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan.

Ikan hiasa kolam utnu dan mengh

Aras 3

Ciri istime sisik,saiz,p makan,jan Menyenaraikan beberapa cirri istimewa pada ikan hiasan

27

b. Penyediaan bekas pelanjaran bulan panitia kh

Aras 1

Memilih ikan hiasan untuk dipelihara

Faktor pem Kesesuain Habitat da Mudah di Boleh ber (Untuk pem Tahan ter Tahan ter Teknik me Letakkan selama 20 Masukkan plastik. Biarkan ik

MINGGU 28

BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2

CADANG

Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan

Pemilihan dipelihara. penapis

Aksesori t buruk,post

Menanam tumbuhan akuatik dakam akuarium

29

Memilih akuarium/bekas dan aksesori

Menyedia dan menghias akuarium

Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium/bekas. -

Panduan m - Letakkan pendawa - Members dan batu. - Letakkan akuarium - Masukka - Tanamka - Masukka tangki aku - Masukka akuarium - Hidupkan Masukkan

30

c. Pengurusan

Aras 1

Mengenal dan memilih jenis makanan hiasan

Mempame makanan makanan h Udang gan

Makanan k makanan r

Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai Ikan hiasa ,lewat peta mengikut sepsis ikan

Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan

MINGGU BIDANG/UNIT/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELA

PEMBELAJARAN 31

Mengenal pasti kandungan mutu air

Mengukur kualiti air seperti nilai pH,

Pelbagaikan jenis makanan, elakkan m tercemar.

Mengasingkan ikan yang berpenyakit Melakukan kerja pembersihan bekas,menukar air dan menyuci penapis

Aktiviti pencegahan dan rawatan peny larutan berubat. Lihat lampiran-penyakit biasa ikan hi

Mengenal pasti symptom penyakit biasa pada ikan hiasan

Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan

32

Aras 2

Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium

Peralatan untuk bekalan karbn dioksid akuarium adalah seperti - Tangki silinder gas karbon dioksida - Alat penyukat tekanan - Alat mengawal pengeluaran karbon

Memberi bekalan karbon dioksida kepada tumbuhan akuatik dalam akuarium

Nota: Murid memelihara ikan hiasan kumpulan untuk satu kelas. Menyedia sepanjang tahun untuk pelajar. Panduan menternak Ikan hiasan boleh Perikanan Air Tawar , Jabatan Perika

33

2. Perniagaan & Aras 1 Keusahawanan 2.2 Merancang dan Mengenal pasti cara menyediakan jualan (2 menghasilkan barang m) yang akan dijual

Menetapkan cara menghasilkan baran

Membuat rancangan jualan dan jadua

Cara menjual: Berjaja,bergerai, berke

a. Membuat rancangan jualan

Menentukan barang jualan Merancang cara menjual Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja

Sediakan borang rancangan jualan

MINGGU 34

BIDANG/UNIT/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN b. Menyediakan barang Aras 1 jualan Menghasilkan barang yang hendak dijual

CADANGAN AKTIVITI PEMBELA

Membuat barang jualan Cth: beg kertas, penanda buku, popia Minuman

Menghasilkan dan mengubahsuai ba Cth: Pisang pisang go Aras 2

Mengubahsuai barang yang hendak dijual

35

2.3 Memproses Jualan (2m) a. Promosi melalui poster

Aras 1

Mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster

Maklumat yang perlu ada dalam pos harga.

Ciri poster yang baik: Reka bentuk yang menarik dan krea saiz huruf yang sesuai

Mengenalpasti ciri poster yang baik

36

Aras 2

Menghasilkan poster untuk mempromosi barang

Membuat poster berpandukan baran dipamerkan

37

2.4 mengurus Jualan (2m) b. Mendapatkan pesanan Ujian selaras 2

Aras 1

38

Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan

Aktiviti sumbangsaran cara mendapa Cth: Cara mendapatkan pasaran mela perniagaan

39

Aras 2

Mendapatkan pesanan

Cara mendapatkan pesanan hendakla kemudahan yang ada.

MINGGU

BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN 2.6 Mengurus Perbelanjaan diri ( 2 m) Aras 1 a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan

Mengambil bahagian dalam projek sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELA

40

Perbincangan mengenai sumber pend

Mengenalpasti sumber pendapatan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan

Sumber pendapatan boleh diperoleh upah, menjual barang terpakai, meng menambah nilai serta menjual barang

41 b. Merancang perbelanjaan

Aras 1 Membuat pilihan perbelanjaan

Menentukan cara berbelanja

Membuat senarai belanjawan diri Merekod dalam borang yang disedia Cara menabung: Menyimpan dalam Menyimpan dalam

Membuat belanjawan diri

Latihan mengisi borang simpanan ba

Menentukan cara

menabung 42 43 Peperiksan akhir tahun Pengurusan buku teks