Anda di halaman 1dari 5

EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

VERSI 1..0G

Disediakan Oleh:

NOR EAIZAN BIN MOHD NOOR Ketua Panitia Ekonomi Asas SMK Jelai [Felda], Gemas
http://ekonomiasas.wordpress.com

HUBUNGAN MASALAH EKONOMI DENGAN MASALAH ASAS EKONOMI

MASALAH ASAS EKONOMI


MASALAH Apa yang hendak dikeluarkan PENERANGAN Penentuan jenis barangan yang hendak dikeluarkan Jenis barang yang hendak dikeluarkan perlu ditentukan kerana sumber ekonomi adalah terhad. PENYELESAIAN Barangan yang hendak dikeluarkan adalah berdasarkan permintaan masyarakat/penggu na

Berapa yang hendak dikeluarkan

Penentuan kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan Kuantiti barang yang hendak dikeluarkan perlu ditentukan bagi mengelakkan masalah lebihan atau masalah kekurangan barang berlaku.

Kuantiti yang hendak dikeluarkan dapat ditentukan oleh permintaan masyarakat/penggun a

MASALAH ASAS EKONOMI


MASALAH Bagaimana hendak dikeluarkan PENERANGAN Penentuan cara pengeluaran barangan . Pemilihan cara pengeluaran sama ada intensif modal atau intensif buruh Intensif modal kaedah pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor modal daripada faktor buruh Intensif buruh kaedah pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor buruh daripada faktor modal. PENYELESAIAN Harga relatif faktor pilih intensif buruh jika harga buruh lebih murah; pilih intensif modal jika harga modal lebih murah Teknik pengeluaran yang paling cekap Dapat meminimumkan kos, memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan daya pengeluaran

MASALAH ASAS EKONOMI


MASALAH Untuk siapa dikeluarkan PENERANGAN Penentuan corak agihan barangan . Golongan masyakat manakah yang akan menjadi sasaran barangan yang dikeluarkan. PENYELESAIAN Agihan pendapatan wang mereka yang berpendapatan tinggi akan memperoleh lebih banyak barang berbanding yang berpendapatan rendah. Sistem catuan barang diagihkan oleh kerajaan secara saksama supaya kebajikan semua orang dapat dijaga.

Anda mungkin juga menyukai