Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TUNJANG: KESUKANAN

TAJUK: ETIKA DALAM SUKAN

KEMAHIRAN: DISIPLIN DIRI DALAM SUKAN DAN PERMAINAN

Disediakan oleh: SITI SARAH BINTI A. KARIM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Mata pelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid : Pendidikan Jasmani : Kesukanan : Etika Dalam Sukan : Disiplin Diri dalam Sukan dan Permainan : 12/04/2014 : 7:30 pagi 8:00 pagi (30 minit) : 4 Dahlia : 30 orang

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: 1) Psikomotor : Menepati masa latihan dalam sukan dan permainan. 2) Kognitif : Menjelaskan langkah-langkah meningkatkan disiplin diri

dalam latihan sukan dan permainan. 3) Afektif : Bekerjasama dan mematuhi arahan ketika sesi perbincangan

berkumpulan. Kemahiran Berfikir : Membuat perkaitan. Pengalaman Lepas: Murid-murid telah didedahkan mengenai kebaikan semangat kesungguhan dalam setiap ahli sukan. Penerapan Nilai: Bekerjasama, ketabahan. Alatan: Komputer riba, LCD, pembesar suara, kertas sebak, pen penanda.

BAHAGIAN

AKTIVITI

BUTIR MENGAJAR

PENGELOLAAN

CATATAN

Set Induksi (5 minit)

Tayangan video temubual bersama sukan. ahli

1) Guru menayangkan video temubual

Guru

memastikan Sumber: murid LCD, bersedia komputer

kesemua telah

bersama ahli sukan kepada murid di

dengan buku atau riba. kertas pensel dengan sebelum

dalam kelas. 2) Murid diminta untuk mencatatkan sifatsifat disiplin ahli

menayangkan video.

sukan berdasarkan temubual tersebut. 3) Guru membincangkan kandungan dengan dapatan murid. Berapa Rafiq Apakah ditekankan video hasil muridMurid dan menonton mencatat

dengan senyap.

kerapkah menjalani yang oleh

latihannya?

Shalin agar menjadi atlet yang berjaya?

Langkah 1 (7 minit)

Menyenaraikan 1) Guru membahagilangkahlangkah untuk meningkatkan disiplin dalam sukan permainan. diri latihan dan kan murid ke

Lima orang murid Sumber: dalam kumpulan. Setiap diberikan setiap Kertas sebak, pen

dalam kumpulan. 2) Secara berkumpulan, murid diminta untuk tentang langkah berbincang langkahuntuk

kumpulan penanda. sehelai

kertas sebak dan sebatang penanda menulis. Guru membimbing mana-mana pen untuk

meningkatkan disiplin diri dalam latihan sukan dan permainan 3) Murid diminta

kumpulan lemah.

yang

menyenaraikan langkah-langkah tersebut di atas

kertas sebak.

Langkah 2 (13 minit)

Pembentangan 1) Setiap hasil perbincangan mengikut kumpulan. diminta

kumpulan memhasil

Hanya dua orang Kecerdasan murid setiap dihantar wakil daripada pelbagai: kumpulan Interpersonal sebagai dan bahasa. untuk

bentangkan perbincangan

mereka di hadapan kelas. 2) Murid-murid mendengar yang

pembentangan. Guru berperanan

digalakkan bertanya kepada kumpulan

untuk soalan setiap diakhir

untuk

meng-

galakkan sesi soal jawab murid-murid. antara

pembentangan.

Penutup (5 minit)

Rumusan pembelajaran.

1) Murid

dibimbing

Kemahiran berfikir: Merumuskan.

untuk merumuskan apa yang telah

dipelajari iaitu:a) Faktor disiplin diri yang ada pada ahli sukan. b) Langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin diri dalam latihan sukan dan permainan.