Anda di halaman 1dari 1

KURSUS KEJURULATIHAN BADMINTON TAHAP 1 (ZON SEMENANJUNG - Tengah) 20 - 24 April 2011 Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan Kuala

Lipis Kilometer 10, Jalan Padang Tengku 27200 Kuala Lipis Pahang Darul Makmur

BORANG PENYERTAAN (Tarikh Tutup - 11April 2011)


1] MAKLUMAT PERIBADI
1.1 1.2 1.3 NAMA JANTINA NO. KAD PENGENALAN

1.4

ALAMAT PENUH

1.5 1.6 1.7

NO. TELEFON PEKERJAAN E-MEL

2]

BAYARAN YURAN (RM 300)


3.1 NO. CEK/ TRANSAKSI BANK

Kepilkan cek atau slip penyata bank bersama-sama boring ini dan hantar ke BAM melalui fax 03-2094 5855 (transaksi bank) atau pos (cek).

TANDATANGAN CALON

Tarikh: *Perhatian: Pihak BAM berhak menolak permohonan calon sekiranya didapati tidak layak atau
mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Panel Pendidikan Kejurulatihan BAM.