KRP 3010

Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

Tajuk: Pengintegrasian Teknologi

Dalam Bidang
Pengajaran & Pembelajaran

Berdasarkan Model TIP

Apakah Model TIP? • TIP: Technology Integration Planning  Perancangan Pengintegrasian Teknologi • Model TIP: Model TIP is a systematic way to integrate technology into teaching. .  Satu cara yang bersistematik untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran.

Model TIP ada 5 Fasa: Fasa 1: Menentukan Kelebihan Relatif Fasa 5: Menilai & Merujuk Semula Strategi Integrasi Fasa 2: Membuat Keputusan Berdasarkan Objektif & Penilaian Fasa 4: Menyediakan Persekitaran Fasa 3: Merekabentuk Strategi Integrasi .

negatif filem dll . benda maujud.Rancangan P&P berdasarkan Model TIP • Topik yang diajar: “The External Features Of Leaves” dari segi: – – – – Warna daun Colour Bentuk daun Shape Permukaan daun Surface Urat daun Veins • Teknologi yang digunakan: “Visualizer” – boleh menayangkan teks.

Visualizer .

Visualizer .

Fasa 1: Menentukan Kelebihan Relatif Cara memerhati ciri-ciri daun: Kaedah lama: • Daun sebenar • Gambar • Lukisan • Model Kelemahan: • Objek adalah kecil • Urat daun sukar dilihat .

Fasa 1: Menentukan Kelebihan Relatif Kaedah menggunakan Visualizer: • Imej diperbesarkan berpuluh hingga beratus kali ganda • Dapat dilihat dari jarak jauh Kelebihan: • Jelas kelihatan semua ciri daun • Urat daun dapat dilihat • Jimatkan masa menyediakan BBM .

Visualizer: Bentuk Daun .

Visualizer: Permukaan Daun .

Visualizer: Urat Daun .

Menetapkan Objektif Pembelajaran Pupils should learn: • To observe and recognise external features of leaves. . • That leaves can be grouped according to external features.Fasa 2: Membuat Keputusan Berdasarkan Objektif & Penilaian 1.

. • Make a list of external features of a leaf. Menjangkakan Hasil Pembelajaran Pupils should be able to • Identify external features of a leaf. • Record the external features of leaves in a table.Fasa 2: Membuat Keputusan Berdasarkan Objektif & Penilaian 2.

Fasa 3: Mereka Bentuk Strategi Integrasi Guru • Persediaan Awal .cara menayangkan daun . • Memerhati pelbagai jenis daun dan senaraikan ciri-ciri luaran daun di jadual yang diedarkan.penglibatan murid Pelajar • Murid membawa daun-daun sendiri untuk ditayangkan.Bahan Bantu Mengajar • Semasa pengajaran . . • Membuat latihan kerja.Tempat .Peralatan teknologi .cara menggunakan visualizer .

Contoh Latihan: Grouping .

Contoh Latihan: Matching .

notebook. . • Tempat Bilik khas yang dipasang siap dengan segala alat teknologi • Guru Terlatih dan berkemahiran menggunakan semua fungsi visualizer.. printer. LCD. Skrin.Fasa 4: Menyediakan Persekitaran • Perkakasan Visualizer.

Fasa 5: Menilai & Merujuk Semula Strategi Integrasi Refleksi Kendiri Guru • Adakah objektif tercapai? • Adakah murid lebih berminat dan aktif dalam pembelajaran? • Adakah suasana P&P mendorong kepada pembelajaran? • Adakah berjaya mengintegrasikan teknologi sebaik mungkin? • Apakah perkara yang perlu diperbaiki? • Apakah topik lain yang sesuai diajar dengan visualizer? Bagaimana perancangan pengintegrasiannya? .

Fasa 5: Menilai & Merujuk Semula Strategi Integrasi Analisis hasil kerja murid: • Adakah murid telah belajar atau semata-mata “menonton dan bermain” dengan sia-sia? • Adakah pencapaian murid lebih baik dengan menggunakan teknologi? • Apakah sikap murid terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran ? .

Sekian terima kasih Jumpa lagi di KONVOKESYEN 2012… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful