Anda di halaman 1dari 9

Dibentangkan oleh: Nurul Syazwani Mohd Raduan Siti Rashidah Muhammad Wan Nur Asma Amira Wan Zulkifli

Zura Mamat

Kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan

teknik yang tertentu, sebaliknya bergantung kepada


kebijaksanaan guru mengendalikan.
Kemahiran ini di gunakan diperingkat perkembangan

(mengembangkan isi-isi panduan luar daripada buku teks), sama ada untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid.
Dalam kemahiran ini guru-guru disarankan supaya

menggunakan contoh dan ilustrasi

Sesuatu yang dijadikan sebagai model dalam P&P

Membantu pelajar memahami sesuatu subjek atau topik.


Contoh meliputi contoh bertulis, gambar, video dan sebagainya

Selain itu, guru menunjukkan contoh dengan tunjuk cara dan demostrasi.

Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan

idea dan kata-kata dalam bentuk gambar


Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti

memberi keterangan, mesej, dan sebagainya


Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel,

lukisan pen, kolaj, atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik)-terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering.

Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran

dalam masa yang singkat.


Memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran

dengan jelas.
Menghuraikan sesuatu proses seperti langkah-langkah

menjalankan projek, ujikaji atau masalah.


Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa

atau meramalkan kemungkinan peristiwa tertentu

Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan

bentuk penerangan yang sesuai.


Contoh-contoh atau ilustrasi hendaklah ditentukan dan

disediakan terlebih dahulu.


Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan

menimbulkan kebosanan kepada murid-murid.


Jika penerangan memakan masa yang lama, gunakan

kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.

Perkataan dan istilah yang digunakan dalam

penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.
Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan

hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.


Selepas aktiviti menerangkan, galakan murid bertanya

perkara-perkara yang mereka tidak faham.

Murid-murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan

cepat, mudah dan tepat.


Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara

terperinci dan teratur.


Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran

guru.
Melalui contoh-contoh, ilustrasi dan alat bantu mengajar akan

dapat merangsang pebagai deria murid, selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.
Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan

guru menambah aktiviti pembelajaran lain.