Anda di halaman 1dari 37

Penutup ( Lagu Operasi Tambah)

3.

Penerangan 5 teknik /kaedah yang boleh diaplikasikan dengan Berkesan dalam Perancangn & Pengajaran Matematik

DVD untuk TUGASAN INDIVIDU ( Slaid PowerPoint) KUA TSUEY JEN

Penilaian (Lembaran kerja 1) (ditayangkan dengan window

photo

viewer)