Anda di halaman 1dari 2

KUMPULAN 7 & 8

MATAPELAJARAN KELAS/MASA TAJUK STANDARD KANDUNGAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2 CEMERLANG / 9.15-10.15

Mencari maklumat Murid dibimbing untuk: 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Murid berupaya untuk: 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. 3.1 Mencari maklumat dalam bentik teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 3.2 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. 3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan (MS Power Point).
TMK

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK BAHAN BANTUAN BELAJAR

Lembaran kerja AKTIVITI 1 (PERSEDIAAN) - Guru menayangkan tayangan video. - Guru menyoal murid bagaimana tayangan tape ini diperolehi. - Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. AKTIVITI 2 (IMAGINASI) - Guru menunjukkan pelayar pelayar internet yang ada seperti INTERNET EXPLORER MOZILLA FIREFOX DAN GOOGLE CROOM. - Guru menunjukkan cara membuka pelayar pelayar internet tersebut. - Guru menerangkan mengenai enjin carian iaitu Yahoo dan Google. - Guru menunjukkan cara membuka enjin carian tersebut. AKTIVITI 3 (PERKEMBANGAN) - Murid mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej dengan menggunakan enjin carian dialamat seperti http://www.google.com.my/ -Murid memulakan pelayar Internet Explorer dan membuka enjin carian Google.com.my - Murid mengenalpasti kata kekunci dan menaip kata kekunci di dalam kotak carian untuk mencari maklumat yang telah dikenalpasti.

AKTIVITI

Contoh Bunga Kebangsaan


- Murid menyalin dan menampal maklumat teks dan imej kedalam MS Word. - Murid menyimpan maklimat didalam folder yang telah dikumpulkan. AKTIVITI 4 (TINDAKAN) - Murid membentangkan hasil kerja yang telah dibuat.

KUMPULAN 7 & 8
PENTAKSIRAN

Murid menceritakan cara mencari maklumat menggunakan enjin carian.

REFLEKSI