Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas: Tema/Tajuk: Masa: Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan - Makanan Kita 7.30 8.30 pagi 1.4.4 / Literasi 3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. 1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. 2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. 3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi 1. Menyebut dan memahami frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam ayat permintaan berdasarkan dialog. Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bahan Bantu Belajar: Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi:

Kemas kini 1 Jun 2011-UBM&KM