Anda di halaman 1dari 8

Muris mempunyai idea merea sendiri tentang hampir semua perkara samada betul atau salah.

Jika kefahaman dan pandangan diabaikan, kefahaman dan kepercayaan asal akan kekal

guru matematik harus mengambil kira apa yang pelajar tahu dan cuba mempertingkatkan interaksi antara pelajar agar pembelajaran lebih bermakna

guru perlu mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada murid

Murid membina pengetahuan sendiri. Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut

kEBERKESANAN KAEDAH KOSTRUKTIVISME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Pendidik cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan

apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah bentuk baru tentang sesuatu ilmu pengetahuan dapat dibina

Pembelajaran berasaskcan masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar yang mana pelajar diberikan satu masalah untuk diselesaikan secara berkumpulan dengan mempelbagaikan pencarian maklumat

Fasilitator disaran untuk memperbaiki diri dengan mengikuti beberapa kursus untuk berperanan sebagai seorang fasilitator yang baik dan berkesan.

Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah( PBM)

Konsep pendekatan PBM telah mula diperkenalkan oleh Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (PDP)

Penyelidik mendapati PBM memerlukan masa untuk sampel menyesuaikan diri dalam meningkatkan pemikiran kreati untuk menyelesaikan masalah

Perjalanan pendekatan PBM


1. Suatu masalah diberikan kepada murid 2. murid perlu menafsir, masalah, mengumpulkan maklumat, mengenalpasti penyelesaian , menilai kemungkinan dan mengemukakan kemungkinan

Manfaat kepada guru -Membantu guru dalam meningkatkan keaktifan murid -Guru dapat mengubah gaya mengajar konvensional -menanamkan sifat kreatif dalam pembelajaran matematik

Manfaat kepada murid -murid dapat terlinat dalam aktif dalam proses pembelajaran matematik -murid lebih bermotivasi dan lebih aktif dalam megikuti proses p&p

Pembelajaran matematik dengan strategi pembelajaran aktif

Murid berfungsi sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai pengelola proses pembelajaran

Model Pembelajaran " Questions Students Have" memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. {roses soal jawab dilakukan terlebih dahulu dengan menulis soalan yang murid ingin tahu.

Guru harus terus berusaha menyusun dan menerapkan metode yang berbeza-beza

Pada dasarnya, pembelajaran koperatif merupakan pembelajaran berkumpulan tetapi bukan semua pembelajaran berkumpulan boleh dianggap pembelajaran koperatif.

Kenali Pembelajaran Koperatif


Pendekatan Prinsip

1.Saling pergantungan positif


2.Interaksi bersemuka 3.Akauntabiliti individu 4.Kemahiran koperatif 5.Pemprosesan kumpulan 6.Pendekatan struktur

Pendekatan untuk mempelajari pembelajaran koperatif 1. Pakej Kurikulum Spesifik 2.Pendekatan Prinsip 3.Pendekatan Struktur