PERANCANGAN STRATEGIK LINUS (LITERASI / NUMERASI) 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS HUTAN

LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Pasukan Polis Hutan adalah sebuah sekolah gred A luar Bandar yang terletak 15 km dari Bandar Ipoh. Dibina pada tahun 1967 . Enrolmen murid aliran perdana adalah seramai 836, 32 orang murid pendidikan khas dan 75 orang murid prasekolah. Terdapat 5 blok bangunan sekolah, sebuah blok dua tingkat , makmal komputer, satu blok pendidikan khas dan satu blok prasekolah. Terdapat 72 orang guru dan 12 orang staf sokongan.

VISI DAN MISI Visi Sekolah: Menjadikan SKPPH antara 15 sekolah cemerlang di Kinta Utara menjelang 2013

Misi Sekolah: Menjana modal insan cemerlang melalui pendidikan yang sistematik dan berkualiti berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1

pusat sumber dan makmal komputer yang lengkap.dalam penambahbaikan pelaksanaan LINUS Literasi. W4 – Nisbah guru dan murid tegar tidak menepati kehendak perlaksanaaan.M. O2 – PIBG yang sentiasa memberi sokongan moral dan material O3 – Khidmat bantu guru cemerlang dari sekolah berdekatan.W. 04 – Adun dan wakil rakyat yang prihatin. S4 – Terdapat bilik pemulihan khas yang baru dinaik taraf.O. Weakness. PENJANAAN STRATEGI DENGAN SWOT MATRIKS TAHUN 2010 2 . W3 – Pengetahuan pelaksanaan Linus Literasi belum jelas.ANALISIS S. T2 – 80% murid LINUS Tegar daripada taraf sosioekonomi rendah dan bermasalah keluarga. T3 – Sikap anggota masyarakat yang kurang prihatin. THREAT/CABARAN T1 Kurang galakan ibubapa bagi menentukan kehadiran anakanak ke sekolah. WEAKNESS/KELEMAHAN W1 – Peratus ketidakhadiran murid Linus Tegar yang tinggi W2 – 30% murid Linus tegar tidak mengikuti prasekolah. Opportunity.T (Strength. OPPORTUNITY/PELUANG O1 – Penglibatan institusi luar – IPGM dan UPSI. Threat) STRENGTH/KEKUATAN S1 – 70% guru mengikut opsyen dan berpengalaman melebihi 10 tahun S2 – 6 orang guru adalah pemeriksa kertas B. 2 orang guru opsyen pemulihan S3 – 12 orang guru terlatih opsyen BM.

tinggi W2 – 30% murid Linus tegar tidak mengikuti prasekolah. W4 – Nisbah guru dan murid tegar tidak menepati kehendak perlaksanaaan. PERSEKITARAN LUARAN OPPORTUNITY/PELUANG O1 –– Penglibatan institusi luar – IPGM dan STRENGHT + OPPORTUNITY ST1: S1 + O4 ST2: S2 + 02 ST5: ST6: WEAKNESS + OPPORTUNITY UPSI.M. 2 orang guru opsyen pemulihan S3 – 12 orang guru terlatih opsyen BM. W3 – Pengetahuan pelaksanaan Linus Literasi belum jelas.STRENGTH/KEKUATAN PERSEKITARAN DALAMAN S1 – 70% guru mengikut opsyen dan WEAKNESS/KELEMAHAN W1 – – Peratus ketidakhadiran murid Linus Tegar yang berpengalaman melebihi 10 tahun S2 – 6 orang guru adalah pemeriksa kertas B. S4 – Terdapat bilik pemulihan khas yang baru dinaik taraf. O2 – PIBG yang sentiasa memberi sokongan moral dan material O3 – Khidmat bantu guru cemerlang dari sekolah berdekatan. pusat sumber dan makmal komputer yang lengkap. 04 – Adun dan wakil rakyat yang prihatin THREAT/CABARAN T1 – T1 Kurang galakan ibubapa bagi ST3: ST4: STRENGHT + THREAT ST7: ST8: WEAKNESS + THREAT menentukan kehadiran anak-anak ke sekolah.dalam penambahbaikan pelaksanaan LINUS Literasi. 3 .

M.T2 – 80% murid LINUS Tegar daripada taraf sosioekonomi rendah dan bermasalah keluarga. T3 – Sikap anggota masyarakat yang kurang prihatin. STRATEGI YANG DIPILIH: 1. 2 orang guru opsyen pemulihan PIBG yang sentiasa memberi sokongan moral dan material STRATEGI YANG DIPILIH: a) Menjadikan sifar LINUS b) Pemantapan P & P Linus Literasi KPI DAN SASARAN LINUS TAHUN 2010 (LITERASI ) 4 . PENJANAAN STRATEGI DENGAN SWOT MATRIKS ST1: S1 + O4 70% guru mengikut opsyen dan berpengalaman melebihi 10 tahun Adun dan wakil rakyat yang prihatin ST2: S2 + 02 6 orang guru adalah pemeriksa kertas B.

AKTIVITI KPI TOV (Saringan 2) SASARAN Ogos Sept Okt Nov STRATEGI Motivasi ibubapa LINUS -Literasi Sifar Linus 25 Hari Terbuka untuk ibubapa 20 15 5 0 LINUS Tegar Ceramah Motivasi oleh Guru Besar di perkampungan asli. 4 2 2 0 Sifar Linus Tegar Kem Literasi Sifir Linus 8 25 20 15 4 5 0 Stesyen permainan Bahasa Berteraskan modul Linus Sifar Linus Tegar 8 4 4 0 Montor-mentee Sifar Linus Sifar Linus Tegar 25 8 20 2 15 3 5 3 0 0 Mentor protege Linus Pemantapan kualiti P&P guru LINUS Sifar Linus Sifar Linus Tegar 25 8 20 2 15 3 5 3 0 0 Kursus dalaman oleh Fasilinus Literasi Pemantapan pengetahuan TMK PELAN TINDAKAN TAKTIKAL LINUS TAHUN 2010 STRATEGI: Menjadikan Sifar LINUS Tegar 5 .

Guru Besar PK HEM Guru Pemulihan Guru Bimbingan Ogos 2010 RM50 Ibubapa memahami peranan mereka. Edaran kepada ibubapa /penerangan kepada Tok Batin Senarai kehadiran ibubapa Surat jemputan Laporan Surat jemputan Iklan Notis pemberitahuan Gambar-gambar 2.OBJEKTIF: Melaksanakan P&P berkesan dengan ABM yang bersesuaian BIL PELAN TAKTIKAL/ STRATEGI PERSONAL T/JAWAB TEMPOH PELAKSANAAN KOS/ SUMBER OUTPUT/ HASIL (INDIKATOR) KPI PELAN KONTIGENSI STATUS/ DOKUMENTASI 1. mentor dan guru 100% murid melepasi Jadual perjumpaan 5 Kursus dalaman oleh Fasilinus Literasi Senarai 100% murid berada di aliran kehadiran Laporan Kursus Guru Besar PK 1 6 . 100% kehadiran ibubapa Sifar linus dan linus tegar Edaran kepada ibubapa kad pelaporan Linus dan tindakan susulan oleh ibubapa. Hari Terbuka untuk ibubapa LINUS Guru Besar PK HEM Guru Pemulihan Guru Bimbingan Ogos 2010 RM150 100% ibubapa memahami peranan mereka. Ceramah Motivasi oleh Guru Besar di perkampungan asli. 100% kehadiran ibubapa Sifar linus dan linus tegar 3 Stesyen permainan Bahasa Berteraskan modul Linus PK 1 Guru Linus Guru Pemulihan Guru Bimbingan Julai dan September 2010 RM100 Murid berminat dengan modul 100% murid bolah memahami peraturan dan dapat menjawab dengan betul Laporan bergambar 4 Mentor protege Linus Guru Besar Guru Linus Guru Bimbin gan Julai – November 2010 - Peningkatan penguasaan berdasarkan konstruk P&P guru Linus Julai 2010 RM150 bertambah baik.

100% murid berada di aliran perdana. September. Oktober dan November.Fasilinus bahasa memahami konsep Linus P&P bertambah baik dan menarik Ogos. Senarai kehadiran Laporan kursus Laporan post mortem Rekod pencerapan 7 PELAN OPERASI Strategi: Menjadikan Sifar Linus Nama Projek/Program/Aktiviti: Hari Terbuka untuk ibubapa LINUS 7 . 6 Pemantapan pengetahuan TMK Post mortem dan pemantauan Guru Besar PK 1 Guru ICT Guru Besar PK 1 Ogos 2010 RM150 100% murid berada di aliran perdana. Kelemahan yang dikenalpasti diatasi segera perdana.

2.30 petang: 3 jam Bulan November 2010 3. Ucapan Guru Besar 1.30 ptg – 6.2 3. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. 100% murid Tahun 1 berada di arus perdana menjelang Tahun 2 Bulan Jun 2010 3. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.2 Individu Keseluruhan 4. 6.1 2.3 Jadual Tugas Penyediaan Laporan Pencapaian Linus Literasi 3. 5.Matlamat: Projek ini diadakan untuk meningkatkan pencapaian murid Linus dan Linus.1.1 3. Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat PELAN OPERASI Strategi: Menjadikan Sifar Linus 8 . Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan Tugas Guru Linus Setiausaha Peperiksaan Dalaman Guru Bimbingan Kaunseling Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari 1 hari Seminggu selepas projek 2 minggu Laporan Pencapaian TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM 2 jam TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja 2.2.30 ptg – 6.30 petang: 3 jam Semua ibu bapa/ penjaga Linus RM300 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.

Ucapan Guru Besar 1.Nama Projek/Program/Aktiviti: Ceramah Motivasi oleh Guru Besar Matlamat: Projek ini diadakan untuk meningkatkan kefahaman ibubapa tentang program Linus.2 Individu Keseluruhan 4. 6. Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan Tugas Guru Linus Setiausaha Peperiksaan Dalaman 2 minggu Laporan Pencapaian TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM 2 jam TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja 2. 2. 3. Bulan Ogos –(2 jam) Semua ibu bapa/ penjaga Linus RM150 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.1 2.4.1 3.3 Jadual Tugas Penyediaan Modul dan Laporan Bimbingan ibubapa. 100% ibu bapa murid Linus memahami dan dapat memainkan peranan sebagai pembimbing di rumah. 5. Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru Bimbingan Kaunseling Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari 1 hari Seminggu selepas projek PELAN OPERASI 9 . Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1.2 3.3. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.

100% murid Linus dapat menguasai bahasa melalui permainan. Bulan Julai dan September –(2 hari) Semua murid Linus RM200 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.1 2. 2. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2. 5. 6. Ucapan Guru Besar 1. Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan Tugas Guru Linus Guru Bimbingan Kaunseling 4. Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Ketua Panitia BM Guru Bimbingan Kaunseling Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari 1 hari Seminggu selepas projek 2 hari TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM 2 jam TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja 2.6. PELAN OPERASI 10 .Strategi: Menjadikan Sifar Linus Nama Projek/Program/Aktiviti: Stesyen Permainan Bahasa Matlamat: Projek ini diadakan untuk meningkatkan minat dan penguasaan Bahasa menerusi permainan.5. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1.3 Jadual Tugas Penyediaan Tempat / Stesyen / Alatan dan hadiah dan membentuk kumpulan.2 3.

Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2. 3. 100% murid Linus dapat menguasai literasi. Ucapan Guru Besar 1. Bulan Julai hingga Oktober –(2 kali seminggu) Semua murid Linus RM50 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1. 2. 2.2 Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan protege kepada mentor TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM Guru Linus Guru Kaunseling 2 kali setiap minggu Jadual dan Rekod TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja berserta rekod profil protege.1 2.3 Jadual Perjumpaan dan rekod Tempat perjumpaan Mentor Guru Linus Mentor 5.8.7.Strategi: Menjadikan Sifar Linus Nama Projek/Program/Aktiviti: Mentor protege Linus Matlamat: Memberi bimbingan indivividu kepada pelajar Linus Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari Seminggu selepas projek 2 kali seminggu PELAN OPERASI 11 . 6.

guru BM dan semua guru Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. Penilaian dan pelaporan kursus Fasilinus jemputan PK 1 S/U Ladap Guru Linus Seminggu selepas kursus 4 jam 2 jam Jadual spesifikasi tugas TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja PELAN OPERASI Strategi: : Pemantapan P & P Linus Literasi 12 . 1.1 Ucapan Guru Besar 2. Bulan Ogos dan September ( 2 kali ) Semua guru RM300 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.2 Agihan tugas.Strategi: Pemantapan P & P Linus Literasi Nama Projek/Program/Aktiviti: Kursus dalaman oleh Fasilinus Literasi Matlamat: Memberi bimbingan dan panduan kepada guru Linus.2 Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2. Pelaksanaan Kursus dalaman TANGGUNGJAWAB Guru Besar PK 1 Setiausaha Ladap Ketua Panitia BM Guru Linus S/U Ladap Guru Linus S/U Ladap 4.1 Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM 3. 100% guru Linus. 2. guru BM dan semua guru memahami konsep literasi.

Nama Projek/Program/Aktiviti: Pemantapan Pengetahuan TMK Matlamat: Menggunakan TMK dalam P&P supaya menarik dan berkesan. Bulan Ogos dan Oktober –(2 kali ) Semua guru RM200 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.9. 6.1 Ucapan /Taklimat Penyelaras Bestari TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Penyelaras Bestari Guru Media Penyelaras Bestari 2 jam Jadual Tugas TEMPOH 6 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja 3. Persediaan Tempat Penyelaras Bestari S/U Ladap 1 hari 5. Ucapan Guru Besar 1. Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan Kursus Penyelaras Bestari S/U Ladap Penyelaras Bestari S/U Ladap 2 hari Seminggu selepas kursus PELAN OPERASI Strategi: Pemantapan P & P Linus Literasi Nama Projek/Program/Aktiviti: Post mortem dan pemantauan LINUS Literasi 13 . 2. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2. Murid Linus dapat menguasai literasi melalui aktiviti didik hibur. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1.10.

Penilaian dan pelaporan Post mortem dan pemantauan Guru Besar PK1 Guru Linus Guru Besar PK1 Guru Besar PK 1 2 jam 2 jam i1 kali setiap bulan 1 kali setiap bulan Seminggu selepas post mortem/pemantauan Jadual dan Rekod Laporan post mortem Jadual pemantauan TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja Semua guru Linus dapat membuat penambahbaikan P&P Linus. Ucapan Guru Besar 1.11. Pembentukan JK & Tugas TANGGUNGJAWAB Guru Besar PK 1 Setiausaha Kurikulum Guru Linus 2. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.Matlamat: Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan perlaksanaan Linus Literasi secara berkala Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1.1 Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM 2.1. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 Taklimat Post mortem 3.1. Bulan Julai hingga Oktober –(1 kali sebulan) Semua guru Linus 14 .12. 2.2 Taklimat Pemantauan dan Pencerapan Pelaksanaan Post mortem Perlaksanaan Pemantauan 4.

15 .