Anda di halaman 1dari 4

HARI/ MASA

7.00a.m 7.30a.m -MEMBUKA KELAS DAN MENYAMBUT KEDATANGA N MURID -TOILET TRAINING MENYEDIAK AN BAHAN PEMBELAJAR AN -MENGAWAL KELAS DAN

7.30a.m 9.00a.m MEMBANT U GURU DALAM PROSES P&P

9.00a.m9.30a.m ( REHAT MURID )

9.30a.m 1.00p.m

1.00p. m2.00p. m

2.00p.m 4.00p.m -MENYUSUN ATUR KERUSI DAN MEJA -MEMASTIKAN KEBERSIHAN KELAS -MEMASTIKAN SEMUA SUIS PERALATAN ELEKTRIK DITUTUP -MEMASTIKAN PINTU DAN TINGKAP KELAS DITUTUP DAN DIKUNCI -MEMBANTU TUGAS SURAT MENYURAT

ISNIN

HINGG A

JUMA AT

-MEMBANTU PERGERAKAN MEMBANTU MURID GURU SEBELUM,SE DALAM MASA DAN PROSES SELEPAS P&P MAKAN DI KANTIN MENGEMAS DAN - MEMBANTU MENYIMPA PENGURUSA N ALATAN N DIRI YANG TELAH DIGUNAKA N DALAM P&P -

R E H A

MENGATUR MURID MENGIKUT KELAS

MEMASTIK AN MURID PULANG DENGAN SELAMAT

-MENGEMASKINI DOKUMEN -MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR UNTUK PERSEDIAAN P&P KEESOKAN HARI.

HARI/MAS A

8.00a.m1.00p.m
1.MEMASTIK AN BILIK DARJAH DAN TANDAS DI BLOK PENDIDIKAN KHAS SENTIASA BERSIH,KEMA S DAN SELAMAT. 2. MEMASTIKAN SEMUA PERALATAN KELAS DALAM KEADAAN SELAMAT DAN TIDAK ROSAK.

1.00p.m2.00p.m

2.00p.m5.00p.m
1.MENYEMAK STOK DAN INVENTORI. 2.MELABEL DAN MENGEMASKIN I SISTEM FAIL. 3.MENYEDIAKA N BORANGBORANG DAN FAIL UNTUK PENDAFTARAN MURID BARU. 4. MENGHUBUNGI PENYELARAS ATAU GURU PENDIDIKAN KHAS YANG LAIN SEKIRANYA DIPERLUKAN UNTUK TINDAKAN SEGERA.

ISNIN HING GA JUMA AT

R E H A T