Anda di halaman 1dari 4

Analisis rancangan pengajaran mengikut model ASSURE Mata pelajaran : Sains Tajuk : Magnet

Elemen dalam model ASSURE A ANALYZE LEARNER (Analisis pelajar)

Analisis rancangan pengajaran mengikut model ASSURE Ciri-ciri umum: Biodata kelas: Rancangan pengajaran ini disediakan kepada

pelajar tahap 1 tahun 3 Saiz kelas 3 Usaha adalah seramai 20 orang yang terdiri daripada 10 murid lelaki dan 10 murid perempuan Tahap emosi dan perkembangan fizikal mereka adalah seimbang dan normal Tahap kognitif: Tahap kognitif mereka adalah sederhana

Perbezaan individu dan pembelajaran: Setiap pelajar mempunyai stail pembelajaran yang berbeza.dengan mengunakan pendekatan pengajaran yang berbeza seperti kinestatik dan visual, dan sebagainya dan berdasarkan tahap kecergasan murid, kita dapat mendorong murid meningkatkan kemajuan diri Murid dapat belajar menggunakan visual dengan melihat jenis-jenis magnet, tujuan dan pengendaliannya dalam tayangan persembahan power point Murid dapat belajar secara kinestatik pada fasa aplikasi di mana murid akan membina model

berdasarkan ilmu yang telah diperoleh Latar belakang keluarga: Setiap pelajar datang daripada tahap sosioekonomi yang berbeza ini dipengaruhi oleh pendapatan dan pekerjaan seisi keluarga. Kawasan geografi di sekitar sekolah ini adalah di kawasan bandar.

Kecekapan kemasukan khusus: Setiap murid mempunyai pengalaman sedia ada tentang magnet Dalam rancangan pengajaran ini, murid dapat mengaitkan pengalaman sedia ada yang mereka dengan bahan-bahan yang boleh ditarik atau tidak boleh ditarik oleh magnet Rancangan berkerjasama diaplikasi pengajaran dengan ini dapat magnet membentuk dalam kemahiran memilih bahan yang sesuai untuk menyempurnakan sesuatu proses yang hendak jenis, tujuan dan cara pengendalian

S STATE OBJECTIVES (Menyatakan objektif)

Objektif rancangan pengajaran: Psikomotor: Murid dapat menunjukkan melalui aplikasi bahan-bahan yang boleh atau tidak boleh ditarik oleh magnet Kognitif: Murid dapat membezakan dan mengkelaskan bahan yang boleh ditarik atau tidak boleh ditarik oleh magnet Afektif: Murid dapat memperoleh

S SELECT INSTRUCTIONAL METHODS, MEDIA AND MATERIALS (memilih kaedah, media dan bahan)

Kaedah pengajaran Kami telah menggunakan kaedah pengajaran mengikut 5 fasa Needham Media Dalam rancangan pengajaran ini, kami telah memilih untuk menggunakan persembahan power point sebagai media persembahan dan pengujian dalam aktiviti P&P Persembahan diajar. Selain power itu point ianya yang ini juga mengandungi memgandungi maklumat maklumat dan info mengenai topik yang hendak permainan interaktif memberi

tambahan dan sebagai pengujian kepada murid. Melalui persembahan power point ini, kita dapat menarik minat dan perhatian murid dengan apa yang hendak disampaikan Bahan pengajaran U UTILIZE MEDIA AND METERIALS (menggunakan media dan bahan) Kami memilih untuk menggunakan gambar, model dan permainan interaktif sebagai bahan pengajaran. Kami telah memastikan bahawa persembahan power point dan bahan pengajaran yang berbentuk permainan interaktif power point dapat dibentangkan dan berfungsi dengan baik.

R REQUIRE LEARNER PARTICIPATION

Dalam fasa aplikasi, guru mendorong pelajar untuk menggunakan ilmu yang dipelajari diaplikasi untuk merancang pembinaan kapal yang dapat bergerak ke arah magnet.

(dorong penglibatan pelajar)

Aktiviti perbincangan dan penggunaan permainan interaktif mendorong penglibatan aktif murid dan meningkatkan daya pemikiran murid selain dapat menarik minat murid dalam aktiviti P&P Guru memberikan lembaran kerja dalam bentuk permainan interaktif sebagai bahan pentaksiran untuk menilai dan menyemak pemahaman pelajar

E EVALUATE AND REVISE ( menilai dan menyemak)