Anda di halaman 1dari 7

UJIAN BULANAN MPV - Landskap dan Nurseri Nama : ..

TINGKATAN 5 MPV

Jawab semua soalan didalam kertas soalan 1. Berikan 2 contoh setiap tumbuhan landskap di bawah. i. Pokok Naungan 1. 2.

ii.

Pokok Renek 1. 2.

iii.

Pokok Bunga semusim 1. 2.

iv.

Pokok Lendair 1. 2.

v.

Palma 1. 2.

2. Antara berikut tandakan () lima alat yang sesuai digunakan untuk melukis pelan Acu Bulatan Gam Pembaris Skala Tiga Segi Keluk Perancis Gunting Sesiku Tiga Segi Pen Teknikal [Skor :5]

3.Lukiskan simbol yang sesuai di dalam kotak yang disediakan d bawah.

(Skor 5)

Pokok Renek

Pokok Teduh

Rumput Turf

Palma

Siar Kaki

4. Rajah 1 menunjukkan kotak tajuk satu pelan landskap. Lengkapkan kotak tajuk dengan maklumat yang betul.

a b c d e

. . . . .

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP TAMAN MINI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK

5. Rajah 2 menunjukkan pelan asas sebuah rumah kediaman yang hendak dilandskap. Cadangkan dengan melakar dan melabel lima program@pelan buih dalam pelan tersebut untuk menghasilkan satu pelan konsep bagi rumah kediaman ini.

RUANG DAPUR

BILIK TIDUR 1

RUANG TAMU

BILIK TIDUR 2

PINTU MASUK

6. Sekolah anda akan mengadakan Program Minggu Teknik dan Vokasional dari 10 hingga 15 Oktober 2013. Anda ingin memasarkan produk nurseri sekolah anda. Sediakan satu risalah jualan untuk mempromosikan produk nurseri tersebut. RUANG JAWAPAN
Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Arah matahari terbit

Kawasan terlalu panas Ruang dapur Pandangan tidak menarik. Jalan raya utama
tandas

Kawasan lapang yang terbiar sesuai untuk aktiviti keluarga

Ruang tamu
Bilik tidur

Bilik tidur utama

Garaj kereta

Kawasan air sering bertakun g apabila hujan

Laluan masuk ke rumah

Rajah 3

BAHAGIAN C 1. Rajah di atas menunjukkan pelan analisis sebuah kediaman. Berdasarkan pelan

tersebut, lukiskan pelan induk berdasarkan hasil analisis masalah dan potensi tapak tersebut.

Jawapan bahagian C 1