Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 32

Tahun/Masa/ Mata pelajaran

Hari : Isnin
Kandungan

Tarikh : 3 Ogos 2012

7.45pg 8.15pg

PERHIMPUNAN PAGI

Tahun 1 8.15pg 8.45pg Pendidikan Kesihatan

Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial. Tajuk: Pengurusan Mental dan Emosi. Standard Pembelajaran : 2.2.2 Objektif pembelajaran: Di akhir pembelajaran murid dapat: 1 ) Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. Aktiviti:

1) Guru meminta murid melakonkan situasi. 2) Murid melakonkan situasi dalam kumpulan. 3) Guru membimbing murid. 4) Perbincangan.
EMK: Kreativiti dan Inovasi Bahan bantu Belajar : Kad Gambar,Buku Teks Penilaian P&P: Murid menjawab lembaran pentaksiran. Refleksi :

Tahun 5 9.15pg10.15pg Sains KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PRAKTIKUM

Tahun 6 GERAK GEMPUR 10.35pg-11.35pg Sains

Tahun 4 KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PRAKTIKUM 12.05tgh-1.05tgh Sains Tajuk/Bidang : Nyanyian dan muzik dengan gerakan. Tahun 5 1.05ptg-1.35ptg Pendidikan Muzik : 1) berlatih bermain rekoder soprano dan mengenal kedudukan not. Objektif Kemahiran :

Mengenal kedudukan not. Aktiviti :

1) Guru memberi penerangan tentang kedudukan not. 2) Murid-murid menyalin di dalam buku latihan. 3) Guru membimbing murid untuk mengenal kedudukan not. Impak :

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 31


Tahun/Masa/ Mata pelajaran Modul: Memukul Belon. Tahun 1 7.45pg 8.15pg PJ Tajuk : Manipulasi alatan. Standard Pembelajaran :

Hari : Selasa
Kandungan

Tarikh : 28 Ogos 2012

1.4.7, 2.3.8, 5.2.1

Objektif pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid dapat:

2)

1) Memukul belon ke atas menggunakan tangan,lengan dan kaki berterusan. 2) Mengenal pasti titik kontak atau sentuh pada objek yang dipukul. 3) Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.

Aktiviti: 1) Murid-murid melakukan aktiviti memanaskan badan. 1) Guru tunjuk cara memukul belon. 2) Murid-murid memukul belon secara individu dan kumpulan. 3) Permainan kecil.
5) Murid melakukan aktiviti cooling down/penyejukan badan. . EMK : Kreativiti dan Inovasi Penilaian P&P: Guru membuat pemerhatian dan mencatat nama murid dan kemahiran yang dicapai. Refleksi :

Tahun 6 GERAK GEMPUR 8.45pg-9.15pg Sains

Tahun 6 9.15pg-10.15pg Kemahiran Hidup

Bidang Tajuk

: Jahitan : Penghasilan Artikel.

H/Pembelajaran : 1)Mengenalpasti bahan terpakai untuk di kitar semula. 2)Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai.

Aktiviti: 1.Murid dikehendaki merujuk buku teks pada halaman 69. 2.Guru meminta murid menyebut tentang bahan kitar semula yang terdiri daripada kain kelengkapan rumah tangga dan pakaian. 3.Murid diminta mencadangkan arikel-artikel yang sesuai dihasilkan dengan menggunakan bahan kitar semula.. 4.Guru menerangkan kepada murid bahawa projek jahitan artikel mudah yang akan dibuat ialah uncang. 5.Murid menghasilkan uncang dengan merujuk buku teks muka surat 7173. 6.Murid menjahit uncang. 7.Guru menyemak hasil kerja murid.. Impak:

Tahun 5 10.35pg-11.05pg Sains KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PRAKTIKUM

Tahun 4 KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PRAKTIKUM 11.05pg-11.35pg Sains

12.05tgh-1.05ptg Tahun 2 Sains

Tema : Sains Hayat Tajuk : Haiwan. Standard Pembelajaran: 2.1.1,.2.1.2 Objektif Pembelajaran: Diakhir pembelajaran murid dapat: a) Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. b) Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. c) Murid mampu menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 jenis pemakanan haiwan.

Aktiviti P&P:

1. Guru bertanya khabar kepada murid-murid. -Sihat ? -Sudah makan ? 2. Guru bercerita tentang kepentingan mengambil makanan. (Sarapan, makan tengahhari, dan malam) 3. Guru bertanya murid kenapa kita perlu makan. 4.Guru bertanya adakah haiwan juga perlukan makanan Haiwan apa yang makan : a). Tumbuhan b). Haiwan lain b). Kedua-duanya. 5.Guru memberikan murid kad gambar haiwan a) Murid diminta memadankan kad gambar haiwan dengan makanannya. 6.Murid diberikan lembaran kerja yang mengandungi gambar haiwan dan makanannya. 7.Murid diminta untuk mewarnakan setiap gambar haiwan sama warna dengan makanannya. 8. Perbincangan. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK,berfikiran kritis dan kreatif BBM: Bahan maujud, slaid gambar haiwan. Penilaian P&P: Murid-murid menjawab lembaran kerja.

Refleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 31


Tema : Sains Hayat
Tahun 1 7.45pg 8.45pg Dunia Sains & Teknologi

Hari : Rabu

Tarikh : 29 Ogos 2012

Topik : Haiwan Standard Pembelajaran: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5

Objektif Pembelajaran: Diakhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: 1) Membanding dan membezakan sekurang-kurangnya 2 jenis bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 2) Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Aktiviti P&P: 1) Murid-murid melihat gambar haiwan yang dipamerkan di dalam MS Powerpoint. Cth: kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 2) Guru memberi penerangan tentang gambar-gambar haiwan tersebut. 3) Murid-murid membanding dan beza haiwan tersebut. 4) Perbincangan. 5) Murid menjawab atau menjalankan pentaksiran. EMK : Bahasa Bahan Bantu Belajar: gambar haiwan dan tayangan bahan dari internet Penilaian P&P: Murid melaksanakan pentaksiran. Impak:

Tahun 5 8.45pg 9.15pg Pendidikan Muzik

Tajuk/Bidang : Nyanyian dan muzik dengan gerakan. Objektif : 1) berlatih bermain rekoder soprano dan mengenal kedudukan not. Kemahiran :

Mengenal kedudukan not. Aktiviti :

1) Guru memberi penerangan tentang kedudukan not. 2) Murid-murid menyalin di dalam buku latihan. 3) Guru membimbing murid untuk mengenal kedudukan not. Impak :

Tahun 6 10.35pg-11.35pg GERAK GEMPUR Sains

Tahun 3 11.35pg-12.05tgh KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PRAKTIKUM

Sains

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggu : 31


Tahun/Masa/ Mata pelajaran

Hari : Khamis
Kandungan

Tarikh : 30 Ogos 2012

SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN DAN HARI RAYA