Anda di halaman 1dari 34

PROGRAM CELIK 3M

Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1,


18000 Kuala Krai,
Kelantan. Tel / Fax : 09-
9666162
INSTRUMEN
PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN (IPPK)

11
Kemahiran

Perkataan dengan pola suku

kata KV + KVK

Nama : ___________________________
Tahun : ____
Skor
1

Disediakan untuk Program Celik 2M / Pemulihan Khas


Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Muqaddimah

Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) dibina berdasarkan urutan


set kemahiran Bahasa Melayu yang dicadangkan dalam Buku Panduan
Pengurusan Program Pemulihan Khas, yang diterbitkan oleh Jabatan
Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) 11 ini mengandungi


instrumen untuk penilaian kemahiran 11 iaitu perkataan yang melibatkan
suku kata KV + KVK.

Setelah murid lulus ( mencapai skor A ) untuk kemahiran 11 yang terdapat


dalam modul ini, murid terus dibimbing untuk menguasai kemahiran 12 yang
terdapat dalam Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) 12 iaitu
perkataan yang melibatkan pola suku kata KVK + KV.

Untuk tujuan penskoran, seseorang murid dianggap mencapai Skor A apabila


dapat mencapai skor 80 peratus dari keseluruhan item yang terdapat dalam
modul ini. Ini bermakna murid yang gagal mencapai wajaran tersebut
dianggap belum mencapai skor A dan perlu diulang/ latihtubi kemahiran ini.

Kenyataan bahawa “ Guru sekolah rendah dianggap sebagai ‘ penjenayah’


sekiranya membiarkan murid-murid sekolah rendah ke sekolah menengah
tanpa menguasai 3M” sangat mengecutkan jiwa raga terutamanya kepada
guru-guru yang ditugaskan mengajar di kelas pemulihan khas.

Dalam keadaan inilah Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) ini


dihasilkan dan tentunya kelahirannya oleh insan yang kerdil lagi jahil ini
memerlukan banyak teguran atas kelemahan yang banyak terdapat dalam
modul cetakan pertama ini.

Akhirkata sekalung tahniah dan terima kasih pada Puan Guru Besar SK
Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai; Puan Rosnah bt Che Amat yang amat
prihatin terhadap Program Pemulihan Khas, khasnya dan Program Celik 2M
umumnya.

Sekian, terima kasih.

Sila tujukan sebarang maklum balas kepada:


2
Ishak b Hamat.
SK Sultan Yahya Petra 1, 18000 Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK
Nama : _____________________ Tahun : ___
Suaikan perkataan dengan gambar.
kasut lebah kulat kotak
gagak botol jarum nanas
0. 1. 2.

lilin
3. 4. 5.

6. 7. 8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
3
/8
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Suaikan perkataan dengan gambar.
rumah gosok kapak siput
semut katak tikar beruk
0. 1. 2.

roket
3. 4. 5.

6. 7. 8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
4
/8
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Suaikan perkataan dengan gambar.
siram keris botak cawan
betik lipas filem pokok
0. 1. 2.

gajah
3. 4. 5.

6. 7. 8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
5
/8
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.
ka ro se si ru be ti ga
mut jus ruk put
tak ket kar mah
0. 1. 2.

ce rek
3. 4. 5.

6. 7. 8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
6
/8
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.
na ku ja le ka ga li bo
nas lat rum bah
lin tol sut gak
0. 1. 2.

ko tak
3. 4. 5.

6. 7. 8.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (:


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
7
/8
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

lilin botol jarum


kasut nanas gagak

0. ku + lat

1. +

2. +

3. +

4. +

5. +

6. +
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai:
Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
Skor
8
/6 Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

lebah siput rumah


beruk semut cerek

0. ko + tak

1. +

2. +

3. +

4. +

5. +

6. +
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
9
/6
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Lengkapkan suku kata menjadi perkataan.

filem lipas keris


betik botak cawan

0. po + kok

1. +

2. +

3. +

4. +

5. +

6. +

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
10
/6
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ab ib ub eb eb ob
bab tab sib jab wab bib
jib nub tub rib lab sab
Eja dan baca perkataan di bawah.
sebab rejab kelab junub
kitab jawab kutub nasab
nasib tabib wajib karib
Lengkapkan suku kata.

+ = sebab
ja + wab =
+ = kutub
ka + rib =

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
11
/ 16
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ad id ud ed ed od
sad mid zid dud lad nif kaf
rid jud nad kad mad kuf naf
Eja dan baca perkataan di bawah.
hasad murid hamid sujud yazid
sanad wadud tekad salad samad
wakaf tawaf manaf munif wukuf
Lengkapkan suku kata.

ha + sad =
+ = salad
wu + kuf =
+ = manaf

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
12
/ 19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
u
ah ih eh eh oh
h
buh deh juh ceh nuh ruh suh
tuh leh luh kuh yuh bih meh
Eja dan baca perkataan di bawah.
bubuh lodeh tujuh leceh penuh
suruh basuh jatuh boleh suluh
kukuh puyuh lebih remeh sedih
Lengkapkan suku kata.

bu + buh =
+ = boleh
se + dih =
+ = basuh

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
13
/ 19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
u
ah ih eh eh oh
h
bah yah jah cah dah wah
nah gah rah tah lah sah
Eja dan baca perkataan di bawah.
rebah sabah tabah payah gajah
lecah sudah ludah sawah susah
nanah gagah darah patah salah
Lengkapkan suku kata.

re + bah =
+ = ludah
da + rah =
+ = gagah

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
14
/ 19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ak ik uk ek ek ok
zak juk rak jak ruk nik pak
yak bak luk kok kik sok lik
Eja dan baca perkataan di bawah.
razak pujuk borak bajak buruk
kopak layak sebak teluk kokok
pekik balik manik gosok gemuk
Lengkapkan suku kata.

ra + zak =
+ = teluk
ko + kok =
+ = bajak

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
15
/ 19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ak ik uk ek ek ok
sak zak rik guk suk rok sik
jak wak tik bik tuk lek pak lok
Eja dan baca perkataan di bawah.
sesak nazak terik teguk busuk
sepak lajak lawak batik tabik
ketuk golok sorok solek sisik
Lengkapkan suku kata.

+ = sesak
la + jak =
+ = terik
so + rok =
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
16
/ 19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
al il ul el el ol
bal cal dal fal bil pal sil hil
kal lal mal til nal cil sal
Eja dan baca perkataan di bawah.
tebal pecal pedal sabil
kapal bekal katil kamal
kenal kecil kesal jahil
Lengkapkan suku kata.

te + = tebal
ka + = katil
ha + = hafal
ha + = hasil

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
17
/ 19
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
am im um em em om
kam gum num jam jum kum
cam dam ham lim gam bam
Eja dan baca perkataan di bawah.

tikam kagum minum tajam


nujum zakum zalim legam
lebam macam padam faham
Lengkapkan suku kata.
ta + = tajam
le + = legam
fa + = faham
za + = zalim

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
18
/ 16
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
am im um em em om
lam tim kim sam sim mam
lam tem ram nam tam rim
Eja dan baca perkataan di bawah.

talam yatim mukim masam


musim demam tanam hitam
kirim dalam setem peram
Lengkapkan suku kata.

ta + = talam
ya + = yatim
ta + = tanam
pe + = peram

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
19
/ 16
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
an in un en en on
hun nun kun lib lun mun
jan bun run sun san nun
Eja dan baca perkataan di bawah.
tahun tenun sukun salib balun
timun lanun hujan sabun turun
dusun pesan susun besen hayun
Lengkapkan suku kata.

+ = hayun
be + = besen
+ = sabun
te + nun =

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
20
/3
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
an in un en en on
ban man jin bun pan lan
dan sin lin run fin fan
Eja dan baca perkataan di bawah.
reban badan taman masin rajin
salin kebun racun lapan lilin
jalan kafan lamun makin rifin
Lengkapkan suku kata.

+ = lamun
+ = makin
li + lin =
ma + sin =
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

/3 21
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ar ir ur er er or
bar dar yar cir sar war kar
lar zar tar sir far nir gar
Eja dan baca perkataan di bawah.
sabar bayar cadar safar bakar
calar bazar ketar cagar banir
cicir sisir besar tawar dikir
Lengkapkan suku kata.

sa + bar =
+ = cadar
ke + tar =
+ = besar
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

/3 22
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ar ir ur er er or
he
lor tor cor bur cur dur
r
fur kur mur jur gur pur sur
Eja dan baca perkataan di bawah.
leher telor kotor bocor bubur
cucur tidur gafur cukur lumur
bujur gugur dapur susur zuhur
Lengkapkan suku kata.

+ = tidur
cu + kur =
bu + bur =
+ = leher
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
23
/3
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
ar ir ur er er or
he
lor tor cor bur cur dur
r
fur kur mur jur gur pur sur
Eja dan baca perkataan di bawah.
tebas beras pedas nafas jejas
bekas gelas lemas najis lukis
bugis habis boros kudis keris
Lengkapkan suku kata.

pe + das = pedas
+ = keris
+ = lukis
+ = boros
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
24
/3
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
as is us es es os
tus bus gus rus nus tis
ris mis pis jus kus lus mus
Eja dan baca perkataan di bawah.
hiris garis baris kumis nipis
gajus kukus halus kamus putus
rebus bagus berus hunus betis
Lengkapkan suku kata.

+ = hiris
ku + kus =
+ = betis
pu + tus =
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai:
Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
Skor
25
/3 Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
at it ut et et ot
pat kat rat put mat mit
git bit lot lit mut rut mot
Eja dan baca perkataan di bawah.
rapat pakat surat reput tamat
tumit gigit zabit kolot belit
semut parut perut comot kerut
Lengkapkan suku kata.

su + rat =
+ = reput
gi + git =
+ = comot
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

/3 26
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Eja dan baca suku kata di bawah.
at it ut et et ot
rat dat jat dut bat but wat
kat pat rut hat nat gat put
Eja dan baca perkataan di bawah.
sarat padat sejat kedut sebat
lewat sikat lepat perut pahat
penat sagat turut luput sabut
Lengkapkan suku kata.

sa + rat =
+ = sabut
le + pat =
+ = perut
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

/3 27
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Betik
Malik suka betik.
Malik petik betik masak.
Betik masak tidak busuk.
Malik suka makan betik.

Jawab soalan di bawah.


8. Malik suka makan apa ?

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________

/3 28
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Ayam Nenek
Nenek suka ayam .
Pagi-pagi ayam berkokok
Ayam berkokok atas pokok.
Pokok itu pokok renek.
Jawab soalan di bawah.
1. Di mana ayam berkokok ?

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
29
/3
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Bubur

Nur suka makan bubur.


Nur suka bubur campur telur.
Nur makan bubur di dapur.
Nur makan bubur lepas Zuhur.
Lepas makan bubur Nur tidur.

Jawab soalan di bawah:


10. Nur suka makan apa?
11. Nur makan bubur di mana?
12. Lepas makan Nur ______ .

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
30
/8
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Tumis buncis

Emak suka masak tumis buncis.


Emak hiris buncis nipis-nipis.
Emak tambah gula pada tumis.
Buncis tumis jadi manis .
Saya makan buncis tumis.

Lengkapkan ayat di bawah:


1. Emak suka masak tumis _____ .
2. Emak tambah ___ pada tumis.
3. Tumis buncis jadi _______.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai:


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
31
/9
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Baca cerita dan jawab soalan di bawah.

Puyuh Pak Junuh


Pak Junuh ada tujuh ekor puyuh.
Pak Junuh mahu masak puyuh.
Pak Junuh basuh puyuh itu.
Pak Junuh bubuh puyuh dalam bekas.
Bekas itu sudah penuh.

Lengkapkan ayat di bawah:


9. Pak Junuh ada _____ ekor puyuh.
10.Pak Junuh mahu masak ______.
11.Pak Junuh bubuh puyuh dalam
____
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :
Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
32
/9
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___


Tulis ayat dengan perkataan yang disediakan.
1. lalat

2. cicak

3. cawan

4. pedas

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai :


Skor Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________
33
/4
Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.
Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK

Catatan Penguji: _____________________

Tandatangan Penguji: ___________

Nama Penguji :________________

Tarikh : _______

Catatan GB / PK 1 / Guru BM : ___________

Tandatangan GB / PK 1 / Guru BM : _______

Nama GB / PK 1 / Guru BM :____________

Tarikh : _______

Catatan Ibu bapa / Penjaga


___________________________

Tandatangan Ibu bapa / Penjaga : _________

Nama Ibu bapa / Penjaga


:________________________________

Tarikh : _______

34
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.