Anda di halaman 1dari 2

Soal selidik untuk ibu bapa dan penjaga

Sila ambil beberapa minit untuk memberitahu kami pandangan-pandangan anda. Selepas anda melengkapkan soal selidik ini, sila masukkannya ke dalam sampul surat yang dilekat dan kembalikannya ke sekolah anak anda pada tarikh yang telah dipersetujui. Jawapan dan komen anda adalah sulit dan akan hanya dilihat oleh kumpulan pemeriksa yang akan mempertimbangkan jawapan dan komen anda semasa proses pemeriksaan. Estyn juga mungkin akan menggunakan maklum balas daripada soal selidik ini untuk membuat analisis statistik am tentang pandangan ibu bapa/penjaga tentang sekolah dan/atau pendidikan. Tiada individu akan dikenal pasti dalam analisis ini.

Nama sekolah anak anda:

Sila lengkapkan dan kembalikan soal selidik ini kepada sekolah anak anda.

P/SCH

Soalan-soalan
Untuk setiap kenyataan-kenyataan di bawah, sila tandakan kotak yang paling tepat menggambarkan pandangan anda tentang sekolah anak anda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Secara keseluruhan saya puas hati dengan sekolah ini. Anak saya suka sekolah ini. Anak saya telah dibantu untuk menyesuaikan diri dengan baik apabila dia bermula di sekolah ini. Anak saya mencapai kemajuan yang baik di sekolah. Murid-murid berperangai baik di sekolah. Pengajaran adalah baik. Kakitangan sekolah mendorong anak saya untuk bekerja keras dan mencuba sedaya upaya. Kerja rumah yang diberi sesuai dengan apa yang dipelajari oleh anak saya di sekolah. Kakitangan sekolah melayan semua kanak-kanak secara adil dan hormat. Anak saya digalakkan untuk menjadi sihat dan sentiasa bersenam. Anak saya selamat di sekolah. Anak saya menerima sokongan tambahan yang sesuai berdasarkan kepada keperluan-keperluan tertentu individu. Saya diberi maklumat yang cukup tentang kemajuan anak saya. Saya rasa selesa untuk mendekati sekolah dengan soalan-soalan, cadangan-cadangan atau mengemukakan masalah. Saya faham prosedur sekolah untuk menangani aduan-aduan. Sekolah membantu anak saya untuk menjadi lebih matang dan bertanggungjawab. Anak saya telah disediakan dengan baik untuk memasuki universiti atau kolej atau alam pekerjaan. Terdapat berbagai-bagai aktiviti termasuk percutian atau lawatan. Sekolah ini diurus dengan baik.

sangat setuju

setuju

tidak setuju

sangat tidak setuju

tidak tahu

13 14

15 16 17 18 19

Sila beri sebarang pandangan atau komen tambahan di ruang yang disediakan di bawah:

Sila tandatangan:
Terima kasih kerana mengambil masa untuk melengkapkan soal selidik ini.

P/SCH