Anda di halaman 1dari 1

Asslmualaikum.wr.wb.

Banyak cara orang dalam memulai pengamalan,ritual,wirit,guna memulai suatu hajat dengan tata cara yang mereka terimah dari pengajar/guru mereka. Kami disini akan berbagi menuliskan tata cara ilmu kebatinan yang biasa kami lak ukan sebelum memulai suatu hajat baik itu ritual,pengamalan dan wirit, inilah ca ranya : 1).menyucikan/membersijan diri dari hadas dan kotoran dgn cara mandi wajib dan m engambil air wudhuk, 2).Ada dua hal yang biasa kita lakukan sbelum memulai,bisa solat fardu,sunat ata u hajat atau tdk dgn solat yang jelas dalam keadaan bersih dan suci. 3).setelah itu -Baca Istifar 99 X -Baca Salawat Nabi 101 X 4).Membaca FATEHA-FATEHA KEPADA -NABI MUHAMMAD SAW. -4 MALAIKAT (JIBRIL,MIKA'IL,IZHROFIL,IHZRO'IL) -4 SAHABAT NABI(ABUBAKAR,UMAR,USMAN ALI) -NABI ALLAH KHIDIR AS. -NABI SULAIMAN AS. -NABI YUSUF AS. -SYEH A.QODIR AL ZAILANI -SYEH ACHMAD QODIR -(sunan gunung jati) -SYEH ZAIDIN MAULANA- (Sunan gunung sembung) -SYEH MAS SA'ID-Joko Gending (Sunan kali jogo) -SYEH KANG PANJI ALI-(Sunan Demak) -SYEH MUHAMMAD KADIR-(Wali Songo). -SYEH QODIR ZAILANI ABDULLAH- (Abah Presiden Banten) -SYEH ALI MADEK-KANOMAN (Raja tanah Jawa) -SYEH UMAR ABDULLAH KALIMAH- (Syeh wali sembilan) -SYEH HABIB HUSIEN-(Habib luar batang) -SYEH HABIB ZIEN (Habib Empang Bogor) -SYEH PANGERAN SYARIEF- ( Keramat Pondok Gede) -SYEH ABDUL RACHMAN- (Penguasa Palembang) -SYEH KMS. ABDUL HAMID (Ki Marogan) -KEPADA KEDUA ORANG TUA -NABI-NABI ALLAH,WALI-WALI ALLAH,SYEH-SYEH ALLAH,AULIQ,ALIM ULAMA,NENEK MOYANG, KAUM MUSLIMIN KAUM MUKMINAT WALMUKMININ WAL MUKMINAT. 5). Setelah membaca fateha baru melakukan hajat ritual,pengamalan,wirit,dll. ).DIAKHIRI DENGAN DOA PENUTUP. Demikianlah TATA CARA ILMU KEBATINAN semoga dapat berguna dan bermenfaat bagi pa ra pembaca.AMIN YA ROBBAL ALAMIIN.