Anda di halaman 1dari 25

Anatomi dan fisiologi

Aktiviti: Servis SUBJEK: ANATOMI DAN FISIOLOGI (PJM3106E) AHLI KUMPULAN: AHMAD FERDAUS BIN NORHASHIM DHILEMON DOMINIC KAJAN

Anatomi adalah satu bidang yang mengkaji dan mengenalpasti tubuh badan

seseorang iaitu tentang tulang-tulang, otot-otot dan organ-organ individu. Fisiologi pula adalah satu bidang yang mengkaji tentang fungsi setiap tulang-tulang, otototot dan organ-organ dalam tubuh badan.
Tulang ialah sebagai penyokong tisu-tisu lembut dan memberikan pelekatan

kepada banyak otot dan ligament. Banyak organ dalaman dilindungi daripada kecederaaan oleh tulang.
Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang dan berfungsi untuk

mengerakkan anggota badan.


Otot berfungsi untuk menghasilkan pergerakan seperti berjalan, berlari dan

beberapa gerakan otot yang tidak dapat dilihat seperti denyutan jantung dan gerakan gaster serta usus semasa proses pencernaaan makanan

Servis tinggi biasanya diamalkan dalam permainan

perseorangan. Dengan melakukan servis tinggi pihak lawan terpaksa bergerak ke bahagian belakang gelanggang untuk membalas servis itu. Ini menyebabkan bahagian depan gelangangnya terdedah. Servis tinggi ke belakang juga boleh menyukarkan pihak lawan membuat smesy. Dalam teknik ini, pemain memegang raket cara pepat (forehand). Bulu tangkis dihantar setinggi yang boleh supaya ia jatuh tegak di garisan servis panjang dalam permainan beregu dan di garisan belakang dalam permainan perseorangan.

OBJEKTIF

Mengenalpasti otot- otot yang terlibat dalam servis tinggi badminton seperti trapezius,

deltoid, pektoralis major, bisep, trisep, flexor carpi radialis dan latisimus dorsi.
Mengenalpasti tulang-tulang yang terlibat seperti scapula, radius, ulna, humerus dan tulang

karpus.
Mengenalpasti sendi-sendi yang terlibat iaitu sendi lesung dan sendi engsel. Melabel dan melukis otot, sendi dan tulang yang terlibat dalam permainan badminton

difokuskan kemahiran asas iaitu servis tinggi


Mengenalpasti mekanisme pergerakan yang melibatkan 3 fasa iaitu fasa sebelum servis,

semasa servis dan selepas servis.

SENDI YANG TERLIBAT

Sendi lesung

Sendi engsel

TULANG YANG TERLIBAT

OTOT-OTOT YANG TERLIBAT

Trapezius

Latisimus Dorsi

Otot yang terlibat dalam badminton

Otot yang digunakan dalam kemahiran asas Servis Tinggi Trapezius Trisep Deltoid Latissimus dorsi Bisep Pektoralis major Flexor carpi radialis

Tulang dan sendi yang terlibat

Sendi yang terlibat

Sendi lesung
Sendi engsel Tulang yang terlibat Humerus Skapula Radius Ulna Tulang karpus

Satah Pergerakan
Kemahiran asas dalam badminton yang melibatkan

pukulan servis tinggi terbahagi kepada 2 fasa iaitu sebelum servis, semasa servis dan selepas servis. Kebanyakan aksi pergerakan adalah berlaku pada satah sagital.

Satah sagital membahagikan badan kepada 2

bahagian iaitu sebelah kiri dan kanan. Pergerakan tangan dalam satah ini ialah fleksi (flexion) dan ekstensi (extension).

Otot, sendi dan tulang yang terlibat


otot yang paling penting dalam permainan ini ialah trisep, bisep, deltoid dan

trapezius. Otot-otot lain seperti pektoralis major dan latisimus dorsi adalah otot
yang membantu menggerakkan tangan untuk melakukan servis tinggi dalam permainan badminton.
Dalam fasa persediaan iaitu sebelum melakukan servis, pemain berada dalam

keadaan bersedia dan raket dihayunkan ke belakang. Otot-otot seperti trapezius, latisimus dorsi dan pektoralis major akan mengendur atau ekstensi bagi membolehkan lengan dihalakan ke arah belakang.
Otot deltoid pula akan merenggang atau abduksi untuk mengangkat lengan ke arah

luar dari sisi badan. Selain itu, otot bisep menguncup manakala otot trisep mengendur supaya lengan boleh dibengkokkan.

Sendi yang terlibat dalam fasa ini ialah sendi lesung dan sendi

engsel. Semasa memegang raket badminton, otot yang terlibat ialah


flexor carpi radialis bagi membolehkan tangan menggengam raket tersebut. Dalam situasi ini berat badan dipindahkan ke kaki belakang.

Sendi Terlibat

Tulang Ulna dan carpal

Pergerakan

Otot Agonis

Pergelangan
Tangan

Supinasi Radius dan ulna Humerus dan ulna Ekstensi Horizontal

supinator

Siku

Tricep brachii

Bahu

Humerus dan scapula Hyperekstensi

Posterior deltoid dan dorsi

Dalam fasa servis (semasa melakukan servis) pula,

raket dihayunkan ke bawah dan kehadapan. Bulu tangkis dilepaskan serentak dengan hayunan raket ke hadapan. Otot- otot seperti trapezius, latisimus dorsi dan pektoralis major menguncup (fleksi) Otot deltoid pula akan merapat atau aduksi supaya lengan dapat diturunkan ke sisi badan. Selain itu, otot bisep akan mengendur manakala otot trisep akan menguncup bertujuan meluruskan lengan semasa memukul bulu tangkis. Pergerakan dalam fasa ini hanya melibatkan sendi bahu atau sendi lesung sahaja

Sendi terlibat Pergelangan tangan Siku Bahu Pinggang

Tulang Ulna dan carpal

Pergerakan

Otot Agonis

Pronation Radius dan ulna Humerus dan ulna Humerus dan scapula Fleksion Horizontal flexion Rotasi

Pronator teres

Biceps brachii Pectoralis major dan anterior deltoid External obliques

Dalam fasa terakhir iaitu selepas servis, pemain perlu ikut lajak bagi memastikan bulu tangkis tepat ke sasaran. Raket terus dihayun ke atas mengikut arah pergerakan bulu tangkis. Raket bergerak tinggi dan melepasi aras bahu. Otot bisep akan mengendur manakala otot trisep menguncup supaya lengan boleh dibengkokkan. Sendi yang terlibat dalam fasa ini ialah sendi lesung dan sendi engsel.

Terangkan bagaimana pergerakan yang dipilih itu dihasilkan (Origin dan Insertion)

TRAPEZIUS Origin: Occipital bone and spines of cervical and thoracic Insertion: Clavicle, spines and anterior process of scapula. Aksi pergerakan: Menguncup apabila tangan dihayunkan ke hadapan dan belakang dan amat penting apabila memukul bulu tangkis dalam permainan badminton.

TRISEP Origin: tubercle below glenoid cavity, and lateral and media surfaces of humerus. Insertion: Olecranon process of ulna Aksi pergerakan: Extensi- meluruskan lengan.

DELTOID Origin: Acromion process and spine of scapula and the clavicle Insertion: Deltoid tuberosity of humerus Aksi pergerakan: Aduksi (merapat) iaitu menurunkan lengan ke sisi badan dan abduksi (merenggang) iaitu mengangkat lengan ke arah luar dari badan

LATISIMUS DORSI Origin: Spines of sacral, lumbar, and lower thoracic vertebrae, illiac crest and lower ribs. Insertion: Intertubercular groove of humerus Aksi pergerakan: extensi- menarik bahu ke belakang.

BISEP Origin: coracoid process and tubercle above glenoid cavity of scapula Insertion: Radial tuberosity of the radius Aksi pergerakan: Flexi- Membawa lengan ke hadapan dada.

PEKTORALIS MAJOR Origin: Clavicle, sternum, costal cartilages of upper ribs Insertion: Intertubular groove of humerus Aksi pergerakan: Fleksi- membawa lengan ke hadapan dada