Akar-Akar Tidak Riil Dan

Berlainan
Oleh kelompok 3
Misalkan

:

Tulis

:

( )

(

)(

)

( )
(

( )

)

(

)

Contoh 1:
1. ∫ (

)(

Jawab:

)

= ……………..?

∫(

)(

)

∫(

)(

)

∫(

)(

)

∫(

)(

)

∫(

)(

)

∫(

)(

)

Misalkan:

Maka

∫(

)(

)

∫(

)(

)

(

(

∫(

(

)

)

)

)(

)

(

)

(

(

)(

)

)

A, B, dan C dapat dicari dengan menggunakan SPL (sistem persamaan linear)
Kalkulus II | 1

A + C = 1 ....................(1)
A + B = 0 ....................(2)
B + C = 0 ....................(3)
A + C = 1 ....................(1)
A + B = 0 - ....................(2)
C – B = 1 ....................(4)
C + B = 0 ....................(3)
C – B = 1 +....................(4)
2C

=1
C=

C + B = 0 ....................(3)
+B=0
B=

A + C = 1 ....................(1)
A+ =1
A=1A=

Substitusikan
∫(

)(

)

[ ∫
[∫
(
(

])


(

)

]
)

(

)

Kalkulus II | 2

2. Berapakah ∫ (

Jawab : ∫ (

)(

)

(
(

)(

(

)(
)

………………..?

)

)

)

(

)

(

(

)

)(

(

)

)

(

)

(

)

Untuk mencari nilai A, B, C, dan D.
(

)

-2A + B – C + D
B–C+D
-2 A
A

……(1)
……(2)
…(3)
……(4)

……(1)
……(1)

= 0 ……(2)
= 4 - ……(4)
=-4
=2
…(3)

……(4)

B=1

D=1

Diperoleh A = 2; B = 1; C= -2; D = 1

(

)(

)

(
∫(

)
)

∫(

)

(

(
∫(
∫(
)

(

)

(

)

)

(
)
)

)
∫(

)

∫(

)

|

∫(

)

|

Kalkulus II | 3

3. ∫

……………………… ?
(

)(
∫[

)

(

)(
(
(

)

]

)
)

Kalkulus II | 4