Pelan Perancangan Strategik 2013 (Full)

PERANCANGAN KOKURIKULUM 2013 BADAN UNIFORM : PASUKAN PANDU PUTERI SMKST

VISI SEKOLAH SMK ST THERESA SEKOLAH TERBILANG DALAM DAERAH KUALA MUDA /YAN MENJELANG 2015 MISI SEKOLAH SMKST BERUSAHA UNTUK: MELAHIRKAN MURID CEMERLANG YANG MEMPUNYAI JATI DIRI YANG TINGGI, BERDISIPLIN, BERAKHLAK MULIA, BERKETRAMPILAN MULIA.

OBJEKTIF UMUM Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya kegiatan kokurikulum

OBJEKTIF KHUSUS 1. Meningkatkan pencapaian pasukan pandu puteri di peringkat sekolah dan luar sekolah 2. Memupuk minat pelajar terhadap aktiviti pandu puteri 3. Menggalakkan ahli untuk datang ke perjumpaan mingguan

JAWATANKUASA 2013

PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI KETUA PATROL

: : : : :

JOAY CHAI YING SONIA TANG HUI CHIN LAI JIA ROU TEOH CHIA WEI BHARTHIVANI SANNUSI NAIDU KANMALAR MATHAVAN LIM JIA MIN

(4UKM) (6UUM) (4UKM) (3UKM) (4UM) (3UKM) (3UKM) (3UM)

AKTIVITI TAHUNAN PANDU PUTERI 2013 BIL 1 AKTIVITI Pendaftaran ahli baru, taklimat gerko/aktiviti TARIKH Januari TINDAKAN Guru penasihat,AJK CATATAN

2

Kursus, latihan dan ujian

Februari - Mac

AJK

3

Latihan kawad kaki

April

AJK

4

Perkhemahan

Mei

Guru.AJK

Anjuran unit ko-ko sekolah Buat kutipan

5

Lawatan ke rumah anak yatim

Jun

Guru,AJK

6

Pertandingan kreativiti /memasak/menjahit groundsheet Mesyuarat agung tahunan

Jul-September

Guru,AJK

7

Oktober

Guru, AJK

PERANCANGAN TAHUNAN PASUKAN PANDU PUTERI KE-12 2013

BIL 1

TARIKH Jan

AKTIVITI Pendaftaran ahli-ahli baru. Taklimat gerko-yuran, uniform dan aktiviti *Mesyuarat AJK

TEMPAT Kawasan sekolah

ALATAN Buku daftar

TINDAKAN AJK Guru penasihat

CATATAN -persediaan: Thinking.Day

2

Feb

'Thinking Day'

Tapak perhimpunan

Badio kaset

AJK Guru penasihat

Permainan Kim

3

Feb

Lagu-lagu pandu puteri ( Taps, Kawasan sekolah Lagu Dunia) isyarat wisel / tangan, undangundang Persetiaan PP *ujian

Buku daftar Radio kaset

AJK Guru penasihat

lirik Lagu Dunia,Taps lagu-lagu pandu puteri

4

Mac

ikatan Ikatan pada bendera *ujian

Kawasan sekolah

Tali, bendera

AJK Guru penasihat

AJK sediakan alatan stesyen masing-masing.

Mac

Pembentukan ladam kuda, Kawasan sekolah hormat panji-panji, nyanyian

Bendera

AJK Guru penasihat

5

April

Persatuan / WAGGGS

6

April

Aktiviti sudut kumpulan Sejarah pergerakan Pandu puteri nyanyian / kawad kaki

Ruang Legar Bengkel KHB

AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat Kutipan wang beli lencana Nota: soal jawab hari perlantikan

7

Mei

Nyanyian Latihan Kawad Kaki

Ruang Legar Bengkel KHB

8

Jun

Lawatan sambil belajar / lari Kw Sg Layar /sekolah pengakap /menyampai mesej Perkhemahan

9

Jun

Persediaan Hari Koko Soaljawab Hari Kawad dan istiadat Hari kokurikulum Perlantikan.

Ruang Legar Bengkel KHB Dataran perpaduan

10

Julai

Soaljawab Hari perlantikan. Tanda mengesan Aktiviti sudut kumpulan : Nyanyian

Tapak Perhimpunan

Bendera

AJK Guru penasihat

Dapatkan lencana

Ruang Legar Bengkel KHB

AJK Guru penasihat Kertas. botol, tin, straw, buluh AJK Guru penasihat

11

Ogos

Perlantikan PertandinganKreativiti/membuat groundsheet

Ruang Legar Bengkel KHB

12

Sep

Pertandingan memasak

Bengkel KHB

Alatan memasak

AJK Guru penasihat

13

Okt

Mesyuarat agung Mengemas kini data /Perancangan tahun hadapan, penilaian koko

Ruang Legar Bengkel KHB

Semua dokumen PP

AJK Guru penasihat

CARTA GANTT BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AKTIVITI Pendaftaran ahli baru,Taklimat gerko dan aktiviti Kursus, latihan dan ujian Latihan kawad kaki Lawatan ke rumah anak yatim Perkhemahan Pertandingan kreativiti/ memasak/ menjahit groundsheet Mesyuarat Agung tahunan / / / / / JAN / / / / / FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT

.persetiaan...isyarat / Lagu – Taps.PASUKAN PANDU PUTERI SMKST Nama Program 1 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 Kursus/latihan /ujian Mengajar rekrut baru tentang kemahiran amali pandu puteri Menyediakan rekrut baru untuk perlantikan Feb-Mac Rekrut baru RM50..RANCANGAN SUKATAN UNTUK SETIAP AKTIVITI ... kad ujian nota/kertas edaran Memberi kursus / ujian secara stesen Sesi 1: Undangundang....Lagu Dunia Sesi 2: Ikatan / Ikatan bendera TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat / AJK TEMPOH Feb-Mac 4 jam 2 orang AJK setiap stesen 2 orang AJK setiap stesen CATATAN 2 jam 2 jam 4 REFLEKSI:……………………………………………………………………………………………………………………………………. ...00 PROSES KERJA Membekalkan buku nota..

. ....Nama Program 2 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 Lawatan ke rumah anak yatim Memberi kesedaran tentang kepentingan khidmat komuniti Melatih ahli-ahli mengenai tanggung jawab sosial 3 jam ( Jun ) Kanak-kanak di rumah anak yatim PROSES KERJA Taklimat kepada ahli untuk membuat kutipan pakaian lama/ derma makanan Mendapat kebenaran dari pihak sekolah dan rumah anak yatim Mesyuarat AJK dan menyediakan program lawatan TANGGUNGJAWAB Guru penasihat TEMPOH Mei 1 jam CATATAN 2 3 Guru penasihat /ajk Refleksi:………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Disediakan oleh: Cik Lim Ju Vian . Kesimpulan Adalah diharapkan pelajar SMKST khasnya ahli-ahli pandu puteri akan mengambil inisiatif untuk menyertai aktiviti yang telah dirancangkan.memasak dan menjahit ground sheet Menggalakkan ahli-ahli datang ke perjumpaan Membantu ahli-ahli mengumpul markah GPA dalam bidang kokurikulum Julai-Sep (2 1/2 jam setiap pertandingan) Semua ahli pandu puteri RM150. Selain itu ibu bapa juga diharapkan memberi kerjasama untuk menghantar anak-anak ke perjumpaan pada hari sabtu...00 (hadiah) PROSES KERJA Mengadakan mesyuarat untuk menyusun program dan tugas Mengiklan di papan notis dan mengutip borang penyertaan dan yuran masuk Mengadakan pertandingan /penyampaian hadiah TANGGUNGJAWAB Guru penasihat. dan memberi kebenaran kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti kokurikulum di dalam atau di luar sekolah..Nama Program 3 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 Pertandingan kreativiti.ajk AJK TEMPOH Awal Julai CATATAN 3 AJK Jul-Sep REFLEKSI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

bangsa dan Negara. kemahiran serta kebolehan mengurus dan memimpin. Membentuk pelajar yang menjiwai semangat perpaduan. 2. Objektif Khusus : Kadet Remaja Sekolah : Melahirkan pelejar yang cemerlang dalam semua bidang serta mempunyai semangat patriotism yang tinggi. Buruhanudeen : Vimal Ras A/L Murugesan : Thanalacumi A/P Morgan : Nur Izzati Bt. Nama Unit 2. 6. 2. Membina pelajar bersemangat patriotic yang cintakan agama. Mohd Hasri : 1. berdayasaing serta kreatif dan inovatif. Objektif Umum 5. : Menyusun dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti yang bersesuaian selaras dengan kenampuan pelajar untuk melaksanakan. Rajanandinni A/P Subramaniam 4.UNIT UNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH 1. Farydz 2. Baharudin : Nur Farra Adiela Bt. Menimbulkan sikap prihatin terhadap persekitaran 3. Melahirkan generasi yang mengamalkan akhlak mulia serta mampu memberi sumbangan ke arah kesejahteraan masyarakat dan Negara. :1. :1. Maniksha A/P Logeswaran 4UKM 4UKM 4UKM 4UKM 4UKM 3UKM 4UKM 4UKM 4UKM . Sasikala A/P Kandeban 3. Misi 4. berketrampilan. Memberi peluang kepada pelajar untuk belajardan memperolehi pelbagai pengalaman. pengetahuan. Jawatankuasa 2013 : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK : Sharifah Nur Shahkila Bt. Ummi Athirah Bt. Visi 3.

PERANCANGAN TAHUNAN / AKTIVITI AKTIVITI Kelas Pengenalan Kadet Remaja Sekolah Rekrut Ahli Baru Kawad Kaki Statik dan Pergerakan TANGGUNGJAWAB KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR PELAN KONTINGENSI Gunakan Kadet Senior Gunakan khidmat Kadet Senior Gunakan Kadet Senior Gunakan Kadet senior Gunakan Kadet Senior Gunakan Guru Penasihat dan Kadet Senior Gunakan Guru Penasihat dan Kadet Senior Gunakan Guru Penasihat dan Kadet senior INDIKATOR KEJAYAAN Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Kadet Remaja Sekolah Ahli dapat meningkatkan keyakinan diri Ahli dapat mempelajari kawad kaki dengan betul Ahli didedahkan dengan kemahiran baru Ahli didedahkan dengan kemahiran menggunakan kompas dan pandu arah Ahli dapat pengetahuan mengenai pertolongan cemas Ahli dapat mengaplikasikan kemahiran Ahli dapat pengalaman mengenai jenis ikatan STRATEGI Guru Penasihat - Januari 2013 Feb 2013 Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat - Januari 2013 Mac 2013 Januari 2013 April 2013 Jun 2013 Julai 2013 Meningkatkan kemahiran dan kecekapan ahli Kadet Remaja Sekolah Motivasi Pandu Arah ( Orienterring ) Pertolongan Cemas Perkhemahan Perdana Ikatan Guru Penasihat - Mei 2013 - Ahli PBSM PK KKK Penyelaras Unit Beruniform Guru Penasihat RM 1000 Ogos 2013 September 2013 Jun 2013 - - Julai 2013 .6.

PLAN TAKTIKAL 2013 STRATEGI AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS TARIKH MULA Oktober 2012 TARIKH AKHIR PELAN KONTINGENSI Guna khidmat Guru Penasihat dan AJK Kadet Remaja Sekolah Guna khidmat Guru Penasihat Guna khidmat Guru Penasihat dan AJK Kadet Remaja Sekolah INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan AJK Kadet Remaja Sekolah yang berkelayakan untuk memimpin Pengurusan Kadet Remaja Sekolah yang lebih lancar Meningkatkan kemahiran ahli dalam setiap aktiviti Kadet Remaja Sekolah Mesyuarat Agung Pengurusan Kadet Remaja Sekolah yang cekap. efektif dan sistematik Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Perjumpaan ahli PK KK Guru Penasihat - - Guru Penasihat - Januari 2013 Oktober 2013 Guru Penasihat - Januari 2013 Oktober 2013 7 RANCANGAN SUKATAN UNTUK SETIAP AKTIVITI Aktiviti 1 : Kelas Pengenalan Kadet Remaja Sekolah Objektif : Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Kadet Remaja Sekolah Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat Perancangan oleh AJK Kadet Guru Penasihat 1 Jam Remaja Sekolah 2 Menentukan tempat dan alatan yang Guru Penasihat dan 3 hari sesuai AJK 3 Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat Januari .Feb 4 Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Setiausaha Kadet 2 minggu Remaja Sekolah Aktiviti 2 : Rekrut Ahli Baru Objektif : Ahli mendapat meningkatkan keyakinan diri Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab 1 Mesyuarat Perancangan oleh AJK Kadet Guru Penasihat Remaja Sekolah Status Membuat Keputusan Selesai Tempoh 1 Jam Status Membuat Keputusan .

2 3 4 5 Menentukan tempat dan alatan yang sesuai Taklimat kepada kadet baru Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat Guru Penasihat Setiausaha Kadet Remaja Sekolah 3 hari 1 jam Jan-Mac 2 minggu Selesai Aktiviti 3 : Kawad Kaki Statik dan Pergerakan Objektif : Ahli mendapat kemahiran dalam kawad kaki dalam Kadet Remaja Sekolah Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status 1 Mesyuarat Perancangan oleh AJK Kadet Guru Penasihat 1 Jam Membuat Keputusan Remaja Sekolah 2 Menentukan tempat dan sukatan kawad Guru Penasihat dan 1 hari yang sesuai AJK 3 Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat Januari .Julai 4 Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Setiausaha Kadet 2 minggu Selesai Remaja Sekolah Aktiviti 4 : Motivasi Objektif : Ahli mendapat kemahiran baru dan keyakinan diri dalam Kadet Remaja Sekolah Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status 1 Taklimat kepada kadet Guru Penasihat 1 Jam Membuat Keputusan 2 Menentukan tempat dan alatan yang Guru Penasihat dan 3 hari sesuai AJK 3 Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat April 4 Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Setiausaha Kadet 2 minggu Selesai Remaja Sekolah Aktiviti 5 : Pandu Arah ( Orienteering ) Objektif : Ahli mendapat kemahiran menggunakan kompas dan pandu arah Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat perancangan Guru Penasihat dan 1 Jam AJK 2 Menentukan tempat dan alatan yang Guru Penasihat dan 3 hari sesuai AJK 3 Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat Mei 4 Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Setiausaha Kadet 2 minggu Remaja Sekolah Status Membuat Keputusan Selesai .

Aktiviti 6 : Pertolongan Cemas Objektif : Ahli mendapat kemahiran dalam pertolongan cemas Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat perancangan Guru Penasihat dan 1 Jam AJK 2 Menentukan tempat dan alatan yang Guru Penasihat dan 3 hari sesuai AJK 3 Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat Ogos 4 Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Setiausaha Kadet 2 minggu Remaja Sekolah Aktiviti 7 Objektif Langkah 1 2 3 3 4 Aktiviti 8 Objektif Langkah 1 2 3 4 : : : : Perkhemahan Perdana Ahli mendapat mengaplikasikan kemahiran sedia ada dan baru Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Mesyuarat perancangan 2 Jam Menentukan tempat dan PK KK 3 hari alatan yang sesuai Penyelaras Unit Uniform Guru Penasihat Taklimat kepada kadet 2 jam terpilih Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat dan September AJK Penyediaan Laporan Setiausaha Kadet 2 minggu dan Dokumentasi Remaja Sekolah Ikatan Ahli mendapat kemahiran menggunakan jenis-jenis ikatan Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Mesyuarat perancangan Guru Penasihat 1 Jam Taklimat kepada kadet Guru Penasihat 3 hari Perlaksanaan aktiviti Guru Penasihat April dan Oktober Penyediaan Laporan Setiausaha Kadet 2 minggu dan Dokumentasi Remaja Sekolah Status Membuat Keputusan Selesai Status Membuat Keputusan - Selesai Status Membuat Keputusan Selesai .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nov Disediakan oleh. …………………………… (Mohd Fadzal B. Abd. Majid) Guru Penasihat Kadet Remaja Sekolah PERANCANGAN KOR KADET POLIS TAHUN 2013 . CARTA GANTT Aktiviti/Pelan Tindakan Kelas Pengenalan Kadet Remaja Sekolah Rekrut Ahli Baru Kawad Kaki Motivasi Pandu Arah Pertolongan Cemas ( Integrasi St John ) Perkhemahan Ikatan KESIMPULAN Diharap aktiviti unit Uniform Kadet Remaja Sekolah yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan ahli-ahli kadet Remaja Sekolah dapat menfaat sepenuhnya dari aktiviti yang dijalankan.9.

Objektif Khusus 4. 4.2 Melahirkan insan yang bertanggungjawab kepada agama.0 5.4 Membentuk masyarakat yang mempunyai hubungan erat antara PDRM dengan orang ramai yang saling memerlukan. 4.2 Menjadi contoh yang baik serta imej sekolah yang cemerlang kepada masyarakat luar 4.3 Melahirkan insan yang mantap dalam aspek jasmani. bangsa dan negara dalam hal-hal keselamatan. 3. rohani dan intelek 3.3 Mendedahkan kepada pelajar aspek kepolisan dalam negara selain tugas membanteras jenayah.0 Nama unit Visi / Misi 2.0 Jawatankuasa 2013 .emosi.0 2. 3.4 Menjadi agen pencegahan jenayah di kalangan pelajar sekolah.SMK ST THERESA 1.1 Meningkatkan disiplin diri dengan mematuhi peraturan dan undang-undang. 3.1 Visi 2.2 Misi : : Kor Kadet Polis SMK St Theresa Menjadi Kor Kadet Polis antara yang terbaik di daerah Kuala Muda menjelang 2017 Semua ahli Kor Kadet Polis SMKST akan menguasai semua kemahiran asas dalam kor seperti kawad.0 Objektif Umum 3.1 Menjadikan pelajar SMKST lebih berdisiplin dan berhemah tinggi serta mempunyai daya kepimpinan yang baik 4. disiplin serta asas perkhemahan serta melahirkan warga sekolah contoh kepada masyarakat luar. pertolongan cemas.

Bendahari AJK SESI PAGI Hariharen a/l Minasundram 5 UM Sri Sankaran a/l Ganeshan 5 UPM Karthik a/l Krishnan 5 UKM Sharveen Shan a/l Mohan 5 UKM Prem Kumar a/l Rajendran 5 UKM Narashima Rao a/l Krishna Rao 5 UPM Sebastian a/l Anthony 5 USM Vinoth a/l Ganeson 4 UKM 6. Setiausaha Bendahari Pen.0 Perancangan Aktiviti AKTIVITI Kelas Pengenalan Kor Kadet Polis Temuduga Ahli Baru dan Kenaikan Pangkat Kawad Kaki Statik dan TANGGUNGJAWAB KOS TARIKH MULA Januari 2013 TARIKH AKHIR PELAN KONTINGENSI Gunakan Kadet Senior INDIKATOR KEJAYAAN Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Kadet Polis Ahli dapat meningkatkan keyakinan diri Ahli dapat mempelajari kawad kaki dengan betul STRATEGI Meningkatkan kemahiran dan kecekapan ahli Kadet Polis Guru Penasihat - April 2013 Guru Penasihat IPD Kuala Muda Guru Penasihat - Januari 2013 Mac 2013 - Gunakan khidmat Guru Insp Kadet Gunakan Kadet Senior - Jun 2013 .1 Guru Penasihat : En Muhamad Amin bin Abdul Majid Insp/K Mohd Safari bin Mat Safar SESI PETANG Muhd Syazwan b Mohd Ridzuan 2 UKM Karthik Raj a/l Magentheran 2 UM Mohd Firdaus b Mohd Khamil 2 UM Rajasekaran a/l Ramakrishnan 2 UM Muhamad Syahidan b Sayuti 2 UKM Gautam a/l Paramesivan 2 UKM Partiban a/l Velayutham 2 UPM Mohd Khairul Fitri b Abdul 2 UM JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.5.

Pergerakan Kursus Induksi dan Kenaikan Pangkat IPD Kuala Muda Guru Penyelaras Kadet Polis Kuala Muda RM 20 / kadet April 2013 Ahli didedahkan dengan kemahiran baru Ahli didedahkan dengan kemahiran menggunakan kompas dan pandu arah Ahli dapat pengetahuan mengenai pertolongan cemas Ahli dapat mengaplikasikan kemahiran Ahli dapat pengalaman mengenai M16 Pandu Arah (Orienterring) Guru Penasihat - Mei 2013 - Gunakan Kadet Senior Pertolongan Cemas Ahli PBSM - Ogos 2013 - Gunakan Guru Penasihat dan Kadet Senior PK KKK Perkhemahan Perdana Penyelaras Unit Beruniform RM 1000 September 2013 Gunakan Guru Penasihat dan Kadet Senior Latihan Menembak M16 Guru Penasihat IPD Kuala Muda RM 10 / kadet Oktober 2013 - - .

efektif dan sistematik PK KK Guru Penasihat - Oktober 2013 - Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Guru Penasihat - Januari 2013 Oktober 2013 Guna khidmat Guru Penasihat Perjumpaan ahli Guru Penasihat - Januari 2013 Oktober 2013 Guna khidmat Guru Penasihat dan AJK Kadet Polis .PLAN TAKTIKAL 2013 STRATEGI AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR PELAN KONTINGENSI Guna khidmat Guru Penasihat dan AJK Kadet Polis INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan AJK Kadet Polis yang berkelayakan untuk memimpin Pengurusan Kadet Polis yang lebih lancar Meningkatkan kemahiran ahli dalam setiap aktiviti Kadet Polis Mesyuarat Agung Pengurusan Kadet Polis yang cekap.

7.April 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Aktiviti 1 Objektif Langkah 1 2 3 4 Proses Aliran Kerja Mesyuarat Perancangan oleh AJK Kadet Polis Menentukan tempat dan alatan yang sesuai Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Aktiviti 2 Objektif Langkah 1 2 3 4 5 : : Temuduga Ahli baru dan Kenaikan Pangkat Kor Kadet Polis Ahli mendapat meningkatkan keyakinan diri Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis Tempoh 1 Jam 3 hari 1 jam Januari 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Mesyuarat Perancangan oleh AJK Kadet Polis Menentukan tempat dan alatan yang sesuai Taklimat kepada kadet yang terpilih Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Aktiviti 3 Objektif Langkah : : Kawad Kaki Statik dan Pergerakan Ahli mendapat kemahiran dalam kawad kaki dalam Kadet Polis Tanggungjawab Tempoh Status Proses Aliran Kerja .0 Perancangan Sukatan untuk setiap aktiviti : : Kelas Pengenalan Kor Kadet Polis Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Kadet Polis Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis Tempoh 1 Jam 3 hari Januari .

1 2 3 4 Mesyuarat Perancangan oleh AJK Kadet Polis Menentukan tempat dan sukatan kawad yang sesuai Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis 1 Jam 1 hari Januari .Jun 2 minggu Membuat Keputusan Selesai Aktiviti 4 Objektif Langkah 1 2 3 4 : : Kursus Induksi dan Kenaikan Pangkat Kor Kadet Polis Ahli mendapat kemahiran baru dalam Kadet Polis Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis Tempoh 1 Jam 3 hari April 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Taklimat kepada kadet yang terpilih Menentukan alatan yang sesuai Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Aktiviti 5 Objektif Langkah 1 2 : : Pandu Arah (Orienteering) Ahli mendapat kemahiran menggunakan kompas dan pandu arah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat dan Tempoh 1 Jam 3 hari Status Membuat Keputusan - Mesyuarat perancangan Menentukan tempat dan alatan .

yang sesuai 3 4 Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi AJK Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis Mei 2 minggu Selesai Aktiviti 6 Objektif Langkah 1 2 3 4 : : Pertolongan Cemas Ahli mendapat kemahiran dalam pertolongan cemas Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis Tempoh 1 Jam 3 hari Ogos 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Mesyuarat perancangan Menentukan tempat dan alatan yang sesuai Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Aktiviti 7 Objektif Langkah 1 2 : : Perkhemahan Perdana Ahli mendapat mengaplikasikan kemahiran sedia ada dan baru Proses Aliran Kerja Tanggungjawab PK KK Tempoh 2 Jam 3 hari Status Membuat Keputusan - Mesyuarat perancangan Menentukan tempat dan alatan .

0 Carta Gantt .yang sesuai 3 4 5 Taklimat kepada kadet terpilih Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Penyelaras Unit Uniform Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Setiausaha Kadet Polis 2 jam September 2 minggu Selesai Aktiviti 8 Objektif Langkah 1 : : Latihan Menembak M16 Ahli mendapat kemahiran menggunakan M16 Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Penyelaras Kadet Polis Kuala Muda IPD Kuala Muda Guru Penasihat Tempoh 1 Jam Status Membuat Keputusan Mesyuarat perancangan 2 3 4 Taklimat kepada kadet terpilih Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Guru Penasihat Guru Penasihat Setiausaha Kadet Polis 3 hari Oktober 2 minggu Selesai 8.

........ pelajar SMKST yang menyertai unit ini di harap tidak melihatnya sebagai pelengkap kepada keperluan pembelajaran di sekolah tetapi lebih kepada peluang terbaik untuk menceburi bidang kepolisan di masa akan datang dengan penambahan pengetahuan dan kemahiran sebelum masuk ke bidang kerjaya DISEDIAKAN OLEH : ........... Bertepatan dengan itu. (MUHAMAD AMIN BIN ABDUL MAJID) GURU PENASIHAT KOR KADET POLIS PERANCANGAN KOKURIKULUM 2013 BADAN UNIFORM : PASUKAN PBSM SMKST ....................NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AKTIVITI Pengenalan Kor Kadet Polis Temuduga ahli baru dan Kenaikan Pangkat Keahlian Kadet Polis Pemakaian Uniform Kadet Polis Kawad Kaki I Kursus Induksi Ahli Baru Kawad Kaki I Kawad Kaki II Kawad Kaki III JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 10 Kawad Kaki IV 11 Kawad Kaki I 12 Kawad Kaki V 13 Pandu Arah I 14 Pandu Arah II 15 Pertolongan Cemas I ( Integrasi St John ) 16 Menembak M-16 17 Perkhemahan Kesimpulan Kor Kadet Polis SMKST adalah sebuah pasukan unit beruniform yang bekerjasama erat dengan pihak luar teruatamanya IPD Kuala Muda....... Justeru itu adalah diharapkan pihak polis terutama dari bahagian kejurulatihan dapat membimbing dan memberi panduan kaedah terbaik melaksanakan aktiviti dalam Kor Kader Polis untuk SMKST pada 2013 dengan berkesan..........

BERAKHLAK MULIA. OBJEKTIF UMUM Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya kegiatan kokurikulum. Meningkatkan pencapaian pasukan PBSM di peringkat sekolah dan luar sekolah 2. Memupuk minat pelajar terhadap aktiviti PBSM 3. Menggalakkan ahli untuk datang ke perjumpaan mingguan JAWATANKUASA 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA P.VISI SEKOLAH SMK ST THERESA SEKOLAH TERBILANG DALAM DAERAH KUALA MUDA /YAN MENJELANG 2015. MISI SEKOLAH SMKST BERUSAHA UNTUK: MELAHIRKAN MURID CEMERLANG YANG MEMPUNYAI JATI DIRI YANG TINGGI.SETIAUSAHA BENDAHARI : : : : : Lim Poh Lee Lee Kai Boon Lim Kim Yui Jivanishentaran Rajathurai Pacharapon (4UM) (4UM) (4UPM) (4UKM) (4UKM) AKTIVITI TAHUNAN PBSM 2013 . BERKETRAMPILAN MULIA. BERDISIPLIN. OBJEKTIF KHUSUS 1.

latihan dan ujian Latihan kawad kaki Perkhemahan Lawatan ke rumah anak yatim Pertandingan kreativiti / memasak / menjahit groundsheet Mesyuarat agung tahunan TARIKH Januari Februari . AJK Guru.BIL 1 2 3 4 5 6 7 AKTIVITI Pendaftaran ahli baru. taklimat gerko/aktiviti Kursus. AJK Guru. AJK AJK AJK Guru. AJK Guru.Mac April Mei Jun Jul-September Oktober TINDAKAN Guru penasihat. AJK CATATAN Anjuran unit ko-ko sekolah Buat kutipan .

Kawasan sekolah Taklimat gerko-yuran. CATATAN -persediaan: Thinking Day 2 Feb Pendaftaran ahli-ahli baru. Kawasan sekolah hormat panji-panji.PERANCANGAN TAHUNAN PBSM 2013 BIL 1 TARIKH Jan AKTIVITI TEMPAT ALATAN buku daftar TINDAKAN AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat Lirik Lagu Dunia. undangundang Persetiaan PP *ujian ikatan Ikatan pada bendera *ujian Kawasan sekolah radio kaset 3 Feb buku daftar. radio AJK kaset Guru penasihat Tali. Lagu Dunia) isyarat wisel / tangan.Taps lagu-lagu PBSM AJK sediakan alatan stesyen masing-masing. bendera AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat 4 Mac Kawasan sekolah Mac 5 6 7 8 Jun 9 Jun April April Mei Pembentukan ladam kuda. nyanyian Persatuan / WAGGGS Aktiviti sudut kumpulan Sejarah pergerakan PBSM nyanyian / kawad kaki Nyanyian Latihan Kawad Kaki Lawatan sambil belajar / lari pengakap /menyampai mesej Perkhemahan Persediaan Hari Koko Soaljawab Hari Perlantikan. Kawad dan istiadat Hari kokurikulum Ruang Legar Bengkel KHB Ruang Legar Bengkel KHB Kw Sg Layar /sekolah Ruang Legar Bengkel KHB Dataran perpaduan bendera Kutipan wang beli lencana Nota: soal jawab hari perlantikan . uniform dan aktiviti *Mesyuarat AJK 'Thinking Day' Tapak Permainan Kim perhimpunan Lagu-lagu PBSM ( Taps.

botol.straw. Tanda mengesan Aktiviti sudut kumpulan : Nyanyian Tapak Perhimpunan Ruang Legar Bengkel KHB Ruang Legar Bengkel KHB Bengkel KHB Ruang Legar Bengkel KHB Bendera 11 12 13 Ogos Sep Okt Perlantikan PertandinganKreativiti/membuat groundsheet Pertandingan memasak Mesyuarat agung Mengemas kini data /Perancangan tahun hadapan.10 Julai Soal jawab hari perlantikan. penilaian koko Kertas.tin.buluh Alatan memasak Semua dokumen PP AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Guru penasihat Dapatkan lencana . dll.

Mac 4 jam 2 orang AJK setiap stesen 2 jam 2 jam 2 orang AJK setiap stesen CATATAN REFLEKSI:…………………………………………………………………………………………………………………………………….isyarat / Lagu – Taps.PASUKAN PBSM SMKST Nama Program 1 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 : Kursus / latihan / ujian : Mengajar rekrut baru tentang kemahiran amali PBSM : Menyediakan rekrut baru untuk perlantikan : Feb .persetiaan.. kad ujian nota/kertas edaran Memberi kursus / ujian secara stesen Sesi 1: Undangundang. .Lagu Dunia Sesi 2: Ikatan / Ikatan bendera TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat / AJK TEMPOH Feb .00 PROSES KERJA Membekalkan buku nota.Mac : Rekrut baru : RM50.RANCANGAN SUKATAN UNTUK SETIAP AKTIVITI .

Nama Program 2 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 : Lawatan ke rumah anak yatim : Memberi kesedaran tentang kepentingan khidmat komuniti : Melatih ahli-ahli mengenai tanggung jawab sosial : 3 jam ( Jun ) : Kanak-kanak di rumah anak yatim :PROSES KERJA Taklimat kepada ahli untuk membuat kutipan pakaian lama/ derma makanan Mendapat kebenaran dari pihak sekolah dan rumah anak yatim Mesyuarat AJK dan menyediakan program lawatan TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat / AJK TEMPOH Mei 1 jam CATATAN Refleksi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

00 (hadiah) PROSES KERJA Mengadakan mesyuarat untuk menyusun program dan tugas Mengiklan di papan notis dan mengutip borang penyertaan dan yuran masuk Mengadakan pertandingan /penyampaian hadiah TANGGUNGJAWAB Guru penasihat.Sep TEMPOH Awal Julai CATATAN REFLEKSI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… . AJK AJK AJK Jul .Sep (2 1/2 jam setiap pertandingan) : Semua ahli PBSM : RM150.Nama Program 3 Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 : Pertandingan kreativiti.memasak dan menjahit ground sheet : Menggalakkan ahli-ahli datang ke perjumpaan : membantu ahli-ahli mengumpul markah GPA dalam bidang kokurikulum : Julai .

dan memberi kebenaran kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti kokurikulum di dalam atau di luar sekolah. Low Pek Sok) . latihan dan ujian Latihan kawad kaki Lawatan ke rumah anak yatim Perkhemahan Pertandingan kreativiti/ memasak/ menjahit groundsheet Mesyuarat Agung tahunan / FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT / / / / / / / / / KESIMPULAN Adalah diharapkan pelajar SMKST khasnya ahli-ahli PBSM akan mengambil inisiatif untuk menyertai aktiviti yang telah dirancangkan....CARTA GANTT JAN Pendaftaran ahli baru............... Selain itu ibu bapa juga diharapkan memberi kerjasama untuk menghantar anak-anak ke perjumpaan pada hari sabtu.. (Pn......Taklimat gerko dan aktiviti Kursus..... Disediakan oleh: ...

Memupuk minat pelajar dan menggalakkan mereka menyertai aktiviti persatuan kemahiran hidup. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya kegiatan kokurikulum 2. 2. MISI 4. 5.PERSATUAN / KELAB PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP 1. 6. berketrampilan mulia. VISI 3. OBJEKTIF KHUSUS : 1. Pelajar menunjukkan minat yang tinggi dan berkeupayaan menghasilkan sesuatu sebagaimana yang dirancangkan. berakhlak mulia. SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : : : : : : Rubesri A/P Kumaran Richard Raj A/L Danial Daneshivaran A/L Ravi Priyatharisini A/P Pandiyan Puspalata A/P Kannan Tharcayni A/P Sinnasamy Jivitha A/P Guthangasolam . NAMA UNIT 2. OBJEKTIF UMUM : Persatuan kemahiran hidup : SMK St Theresa Sekolah terbilang Dalam Daerah Kuala Muda Yan Menjelang 2012 : Melahirkan murid cemerlang yang mempunyai jati diri yang tinggi berdisiplin. JAWATANKUASA 2013 (petang) PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PEN. Pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan teori melalui aktiviti amali. : 1.

Projek Reka cipta barangan kayu 3.00 Julai September Guna khidmat guru-guru KH Guna khidmat guru-guru KH RM100. Menyediakan hidangan sepinggan lengkap Guru penasihat AJK RM50. Pertandingan menjahit artikel 4.00 Mac - Murid dapat menunjukkan kreativiti masing -masing Murid dapat menunjukkan nilai berdisiplin dan kesabaran Murid dapat mengamalkan pemakanan sihat .00 Februari September 2. Projek tanaman dalam pasu PK kokurikulum Guru Penasihat AJK RM100.00 Jun Ogos Guna kemudahan bengkel dan alatan panitia KH Guna khidmat guru-guru KH Tanaman berhasil Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK RM30.PELAN TAKTIKAL STRATEGI AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR PELAN KONTINGENSI INDIKATOR KEJAYAAN Memupuk kerjasama berpasukan dan meningkatkan kemahiran amali dan komunikasi sesama ahli 1.

Melatih nilai kesabaran dan berdisiplin di kalangan ahli LANGKAH 1 2 3 4. Menghijaukan bumi LANGKAH 1 2 3 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat dengan AJK dan pembahagian tugas Menyediakan medium semaian / tanaman Penanaman / Penjagaan / penilaian TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat /AJK AJK TEMPOH Feb-Sep STATUS Aktiviti Objektif Pertandingan menjahit artikel 1. PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat AJK. Membantu pelajar untuk mengumpul markah kokurikulum 2. Menggunakan masa lapang dengan lebih bermakna 2.RANCANGAN SUKATAN 2013 BAGI AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP Aktiviti Objektif Projek tanaman dalam pasu 1.borang pertandingan dan taklimat kpd peserta Penyampaian hadiah / sijil TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat / AJK TEMPOH Jul-Sep STATUS . Memupuk semangat kerja berpasukan di kalangan ahli 3.pembahagian tugas Mengiklan di papan notis Mengutip yuran masuk.

1 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat AJK Membersih dan menceriakan makmal KHB Projek tanaman Hidangan sepinggan lengkap Projek reka cipta perabot Jahitan Mesyuarat Agung tahunan AKTIVITI JAN / / / / / / / / / / / / / / / / / / FEB / MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT . Membantu ahli-ahli mengumpul markah GPA untuk bidang kokurikulum 2. Mengcungkil bakat dan kreativiti pelajar LANGKAH 1 2 3 4 PROSES ALIRAN KERJA Mengadakan mesyuarat untuk menyusun program dan tugas Menetapkan tema projek Membentuk kumpulan Penyampaian hadiah dan sijil TANGGUNGJAWAB Guru penasihat.ajk AJK AJK AJK TEMPOH Jun STATUS CARTA GANTT BIL.Aktiviti Objektif Projek rekacipta barangan kayu 1.

DISEDIAKAN OLEH ..............KESIMPULAN Dengan perancangan yang baik......... (Pn Choong Su Kee) GURU PENASIHAT PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP ...... pelajar akan lebih berkomitmen dan gembira untuk datang ke sekolah.......... adalah diharapkan pelajar SMKST khasnya ahli persatuan akan merebut peluang untuk menyertai setiap aktiviti yang bakal dijalankan..... Semoga dengan mengambil bahagian dalam projek-projek persatuan.......

Meningkatkan kefahaman terhadap ciri-ciri keistimewaan kraf berhubung dengan alat dan bahan. media dan proses. komunikasi dan barangan kraf. memberi kesedaran tentang sumbangan seni dan kraf pada warisan budaya dan identiti bangsa serta peka terhadap prospek kerjaya dalam bidang ini. emosi dan jasmani berdasarkan kreativiti diri dan nilai estetika seni ke arah mencapai kesejahteraan dalam aspek budaya dan aspirasi negara. Memahami peranan seni reka dalam kegiatan seharian dan rekreasi serta perkembangan teknologi pembuatan dan peluang pekerjaan. disiplin kerja dan sikapyakin diri.PERSATUAN PENDIDIKAN SENI TAHUN 2013 GURU PENASIHAT : Puan Lim Bee Hoon (Ketua) VISI : Semua murid memperolehi asas seni yang kukuh.murid dapat :• • • • • • • • Menimbulkan minat dalam bidang seni Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran mengenai pelbagai teknik. berkerjasama. Meningkatkan amalan bertanggungjawab. murid . : Mempertingkatkan intelek. Meningkatkan kreativiti dan daya cipta melalui proses rekaan yang sistematik. motif dan corak serta proses penghasilannya dalam konteks perkembangan budaya kebangsaan. rohani. yakin berhubung melalui seni. Mengamalkan sikap menghargai keindahan dan keharmonian alam sekitar serta berusaha memeliharanya. . Meningkatkan keupayaan menggunakan asas seni reka untuk menghasilkan seni. MISI OBJEKTIF UMUM • Murid dapat mengembangkan bakat dan kemahiran sendiri OBJEKTIF KHUSUS Dengan menyertai Persatuan Pendidikan Seni.

JAWATANKUASA 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : : : : : LIM YONG SING LIM POH LEE TEOH CHIA WEI YEAP HUI WEN CHAN SOON KEAT TAN YIE LEE KAI BOON LAI JIA ROU (4UPM) (4UM) (4UM) (4UKM) (4UM) (4UM) (4UM) (3UKM) PERANCANGAN TAHUNAN / AKTIVITI 2013 Aktiviti-aktiviti yang dirancangkan: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 Mesyuarat Agung Mencari Ahli Pertandingan Melukis (Dalaman dan Luaran) Sediakan sudut pameran untuk Persatuan Pendidikan Seni Visual Melukis Mural Mengajar Kraftangan a) Lukisan Minyak Menghiaskan Kawasan Sekolah Membersihkan Galeri Seni AKTIVITI .

b. Perjumpaan Ahli - Jan Jan JAN Jan Jan Feb Oktober Oktober Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat dan AJK -Guru Penasihat dan AJK Menarik minat murid pada seni Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti persatuan Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti persatuan Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti persatuan Menarik minat murid pada seni d.9 Majlis Perpisahan PELAN TAKTIKAL STRATEGI AKTIVITI TANGGUNG JAWAB KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI INDIKATOR KEJAYAAN Pengurusan persatuan a. Mencari Ahli c. Mesyuarat Agung PK KOKURIKUL UM GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT - Oktober - Guru Penasihat dan AJK Pemilihan ahli Persatuan Seni Visual ynag berkelayakan untuk memimpin.Membersihkan Galeri GURU Seni PENASIHAT Meningkatkan kemahiran dan kecekapan ahli persatuan seni visual Pertandingan Melukis GURU (Dalaman dan Luaran ) PENASIHAT Menyediakan sudut pameran Melukis Mural – Aktiviti Melukis Kraftangan a) Lukisan Minyak GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT November Guru Penasihat dan AJK Mac Guru Penasihat dan AJK Guru Penasihat dan AJK Okt Jul Jan Nov Sept Nov Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti persatuan Menghiaskan Kawasan GURU Sekolah PENASIHAT .

dan poster surat pemberitahuan Guru Kelas. 4 jam taklimat dan poster Guru Kelas. / guru PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH tugas. Mengadakan latihan dengan lebih intensif.Seni Visual Seni : a.00 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Guru Penasihat dan AJK 4 kali Sekiranya ketua guru STATUS PELAN -Pembentukkan Jawatankuasa dan persatuan penasihat tiada. Meningkatkan kemahiran Pelaksanaan pertandingan melukis Guru Penasihat 3 jam Bekas pelajar yang ingin Penilaian / Post Motem Guru Penasihat Selepas Buat penambahbaikan. Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Guru Penasihat dan AJK 4 kali Sekiranya ketua guru Taklimat kepada semua pelajar T1 Guru Penasihat 1 kali Proses mencari dan mengembang persatuan penasihat tiada. b) Pemilihan pemenang Hakim pertandingan 1 jam Penilaian / Post Motem Ketua jurulatih Selepas aktiviti dilaksanakan Buat penambahbaikan. aktiviti Atasi kelemahan. Ada peningkatan prestasi dalam matapelajaran Pend.Guru 1 jam kali Mengadakan latihan & motivasi Guru Penasihat Penasihat 4 Bekas pelajar yang ingin T5 membantu. penasihatKONTIGENSI kedua akan meneruskan aktiviti. guru T5 bakat penasihat kedua akan Mempromosikan program taklimat Guru Penasihat 2 minggu AJK Persatuan Pembentukkan Jawatankuasa dan mempengerusikan mesyuarat. 5 . : Murid T1 – T5 c. : b. a. b.00 : Januari PROSES hingga Ogos KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN : Murid T1 – T5 KONTIGENSI : RM300. Atasi kelemahan. tugas waris kepada Taklimat kepada semua pelajar T1 .RANCANGAN SUKATAN 2013 PERSATUAN PERSATUAN SENI VISUAL Nama Nama Program Program Matlamat Matlamat Objektif Objektif Tempoh Sasaran Kos Tempoh LANGKAH Sasaran Kos 1 LANGKAH 1 2 3 2 4 3 5 4 6 : Meningkatkan Pertandingan Melukis Dalaman Luar : kemahiran murid dan dalam menggunakan kemudahan dan alatan sekolah : Ada Program Pertandingan Melukis Dalaman dan Luar diadakan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam Pendidikan : peningkatan prestasi dalam matapelajaran Pend. a. Mengadakan latihan intensif surat pemberitahuan kepada waris b. Mempromosikan program Guru Penasihat 2 minggu AJK Persatuan Perlaksanaan program : Guru Penasihat. Menjemput penceramah berpengalaman untuk membantu. Lebihhingga penglibatan :: Januari Ogos dalam pertandingan melukis anjuran luar dan dalam. a) Masa Melukis AJK Persatuan membantu. Menganjurkan pertandingan melukis antara ahli persatuan : RM200.Seni Visual Menjemput penceramah berpengalaman untuk membantu.

Sekiranya ketua guru penasihat tiada. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. : Januari hingga Ogos : Murid T2 – T4 : RM100. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. Bekas pelajar yang ingin 2 Guru Penasihat 1 kali 3 Mempromosikan program taklimat Guru Penasihat Guru Kelas.00 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua pelajar T1T5 TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat dan penyokong. Sekiranya ketua guru penasihat tiada. b. 2 minggu 4 Mengadakan latihan & motivasi Guru Penasihat 4 jam . Mengadakan latihan dengan lebih intensif. TEMPOH 2 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI Sekiranya ketua guru penasihat tiada. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti.Seni Visual : a.dilaksanakan Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Memberi kemahiran murid dalam mengurus aktiviti kelab/persatuan : Ada peningkatan prestasi dalam matapelajaran Pend. Menjemput penceramah berpengalaman untuk membantu.

TEMPOH 2 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI Sekiranya ketua guru penasihat tiada. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti.Ketua jurulatih 5 Perlaksanaan program : a. Sekiranya ketua guru penasihat tiada. Melukis Mural : Ada peningkatan prestasi dalam matapelajaran Pend. Mengajar Origami. Mengadakan latihan kemahiran intensif. Mengadakan latihan dengan lebih intensif. : Januari hingga Ogos : Murid T2 – T4 : RM500.00 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua pelajar T1T5 TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat dan penyokong.Seni Visual : a. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. b. Sekiranya ketua guru penasihat tiada. Melukis Potret. Menjemput penceramah berpengalaman untuk membantu. 2 Guru Penasihat 1 kali . Penilaian / Post Motem Guru Penasihat. Buat penambahbaikan. 6 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Aktivit Melukis – Mengajar kraftangan. Melukis . Atasi kelemahan. 4 jam Mengikut keperluan Selepas aktiviti dilaksanakan membantu. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti.

Sekiranya ketua guru penasihat tiada. Penilaian / Post Motem Guru Penasihat Ketua jurulatih Guru Penasihat. 2 Guru Penasihat 1 kali 3 Berbincang tugas kepada murid Guru Penasihat Guru Kelas. Bekas pelajar yang ingin membantu. Atasi kelemahan. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti.3 Mempromosikan program taklimat Guru Penasihat Guru Kelas. Murid dapat mengaplikasi kemahiran mereka dalam seni : Januari hingga Oktober : Murid T2 – T4 : RM600. 2 minggu . Buat penambahbaikan. Mengadakan latihan kemahiran intensif. AJK Bahagian Hiasan sekiranya ketua guru penasihat tiada. Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : Menghias Pentas : Ada peningkatan prestasi dalam matapelajaran Pend. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti.Seni Visual : a. AJK Bahagian Hiasan sekiranya ketua guru penasihat tiada.00 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua pelajar TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat dan penyokong. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. TEMPOH 2 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI AJK Bahagian Hiasan sekiranya ketua guru penasihat tiada. 2 minggu 4 5 Mengadakan latihan & motivasi Perlaksanaan program : a. Murid bekerjasama menghasilkan projek b. 4 jam 4 jam Ikut keperluan Selepas aktiviti dilaksanakan 6 Sekiranya ketua guru penasihat tiada.

Menghias pentas Guru Penasihat Guru Penasihat. 5. 2 3. AJK Bahagian Hiasan sekiranya ketua guru penasihat tiada.4 5 Melukis pelan dan membuat persediaan Perlaksanaan program : a. Lukisan Minyak Menghiaskan Pentas Membersihkan Galeri Seni Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis . 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat Agung Mencari Ahli Pertandingan Melukis (Dalaman dan Luaran) Sediakan sudut pameran untuk Persatuan PSV Melukis Mural Mengajar Kraftangan a. 4 jam Ikut keperluan 6 Penilaian / Post Motem Selepas aktiviti dilaksanakan Bekas pelajar yang ingin membantu. Buat penambahbaikan. Atasi kelemahan. CARTA GANTT AKTIVITI KOKURIKULUM PERSATUAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2013 Bil 1. guru penasihat kedua akan meneruskan aktiviti. 4.

Memberi pendedahan secara bersepadu dan menyeluruh kepada semua ahli kelab. Visi .10 Melukis Potret KESIMPULAN Diharapkan persatuan ini dapat melahirkan murid-murid yang bukan sahaja kreatif tetapi sedar tentang sumbangan seni dan kraft pada warisan dan identiti bangsa serta peka terhadap prospek kerjaya dalam bidang ini. :1. Disediakan oleh : Pn. Lim Bee Hoon KELAB PENGGUNA DAN KEWANGAN 1. 3. Objektif Khusus : Kelab Pengguna dan Kewangan : SMK St Theresa Sekolah Cemerlang Dalam Daerah Kuala Muda/Yan Menjelang 2015 : Melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam bidang kokurikulum dan sahsiah :1. Mendedahkan murid tentang hak-hak pengguna . Nama Unit 2. Memberi peluang kepada murid cuntuk menyertai Kelab Pengguna dan Kewangan 2. Objektif Umum 5. Melahirkan murid yang beretika dan bermoral tinggi serta jujur 2. Misi 4.

NOR SHAMINI BT MAHZIR 2.Melengkapkan PK Kokurikulum informasi Kelab Guru Penasihat Pengguna dan Kewangan dan mengemaskinika n papan kenyataaan 2.00 Februari Februari Guna khidmat Pegawai bank . PAVITRAH A/P PATHMANATHAN (4UPM) (3UKM) (4UPM) (3UKM) (4UPM) (3UKM) (1UKM) (1UKM) 7. Kursus dan latihan PK Kokurikulum Guru Penasihat RM 50.6. PERANCANGAN TAHUNAN/AKTIVITI 2013 PLAN TAKTIKAL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI IMDIKATOR KEJAYAAN STRATEGI Meningkatkan Kemahiran dan kecekapan ahli Kelab Pengguna dan Kewangan 1. Jawatankuasa 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI PENOLONG SETIAUSAHA AJK : : LIM KIM YU : NUR RAIHAN BT MOHD ZAINOLl : LIM WAN KIM : NOR SYAMIDA BT MAHZIR : CHEONG HUIE MING Huie Ming : NOR KARTINI BT AMERUDIN : 1.00 Januari Oktober Guna khidmat AJK Ahli mendapat Maklumat yang tepat mengenai kelab Ahli dapat meningkatkan RM 30.

Bengkel Guru Penasihat Penggunaaan Buku wang saku 5.00 April April PK Kurikulum RM 100. efektif dan sistematik 1. Lawaran ke bank angkat(Maybank Taman Ria) PLAN TAKTIKAL STRATEGI AKTIVITI TANGGUNGJAWAB RM 100.Kursus kemahiran kepenggunaaan Guru Penasihat RM 50.00 Mac Mac Guna khidmat GKM Teknik & Vokasional dan guru penasihat Guna khidmat AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Guna khidmat GKM Teknik & Vokasional dan guru penasihat Guna khidmat GKM Teknik & Vokasional dan guru penasihat PELAN KONTIGENSI 4. Mesyuarat AJK Guru Penasihat - Januari Oktober Guna khidmat Guru Pengurusan Kelab . . Peraduan menulis esei ‘Kepentingan Menabung” 6.3.00 Julai Julai Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna dan Kewangan RM 150.00 Julai Julai kemahiran yang terkandung dalam sukatan kelab Kewangan Ahli dapat mengaplikasi kan kemahiran yang dipelajari Ahli dapat sedar kebaikan menabung Ahli dapat mengaplikasi kan kemahiran yang dipelajari Ahli dapat membina daya kepimpinan IMDIKATOR KEJAYAAN KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR Pengurusan Kelab Pengguna dan Kewangan yang cekap .Mesyuarat Agung PK Kokurikulum Guru Penasihat - September - Guna khidmat AJK Pemilihan ahli yang berkelayaka n untuk memimpin 2.

RANCANGAN SUKATAN UNTUK SETIAP AKTIVITI Aktiviti Objektif : Melengkapkan Informasi Persatuan dan Mencantikkan papan kenyataan. Memberi peluang kepada murid bekerjasama untuk melengkapkan dan menghiasi papan kenyataan. PROSES KERJA Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Menentukan tempat dan alatan yang diperlukan TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna TEMPOH 1 jam 3 hari STATUS / PELAN KONTIGENSI Membuat keputusan - LANGKAH 1 2 . 2.sebanyak 3 kali setahun Penasihat 3. : 1. Memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang unit Persatuan dan faedah menyertainya. Perjumpaan ahli Guru Penasihat - Januari Oktober Guna khidmat guru penasihat Pengguna dan Kewangan yang lebih terancang dan lancar Meningkat kemahiran ahli dalam aktiviti Kelab Pengguna dan kewangan 8.

Melatih murid bersifat jujur dan amanah dalam urusan kewangan. Bengkel Penggunaan Buku Wang Saku diadakan untuk meningkatkan tabiat suka menyimpan dengan cara yang sistematik.1 taklimat dan poster 3. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa:Pembentukkan Jawatankuasa dan agihan tugas dan menyediakan jadual bengkel Taklimat kepada semua pelajar T1 – T3 Mempromosikan program 3. beretika dan bermoral tinggi selaras konsep 1 Malaysia. 2. Menggalakkan murid berkelakuan tertib. 3.3 4 Perlaksanaan aktiviti melengkapkan papan kenyataan dengan pelbagai infprmasi Penyediaan Laporan dan dokumentari dan Kewangan Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Setiausaha - Selesai Aktiviti Objektif : Bengkel Penggunaan Buku Wang Saku : 1.2 surat pemberitahuan kepada waris Mengadakan latihan & motivasi Perlaksanaan program TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat dan ahli kelab TEMPOH 4 kali STATUS / PELAN KONTIGENSI Membuat keputusan LANGKAH 1 2 3 Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Kelas 1 kali 2 minggu 4 5 Guru Penasihat Ketua jurulatih Guru Penasihat Ketua jurulatih 4 jam Setiap minggu 4 jam Setiap minggu / mengikut keperluan Selepas aktiviti dilaksanakan 6 Penilaian / Post Motem Penolong Kanan Kokurikulum Bekas pelajar yang ingin membantu Mengadakan perlawanan dengan pasukan sekolah berdekatan Buat penambahbaika bagi mengatasi kelemahan .

STATUS / PELAN KONTIGENSI Membuat keputusan - LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Menentukan tempat dan alatan TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK TEMPOH 1 jam 3 hari .ang berpotensi sebagai pelapis Kelab Pengguna dan Kewangan dan mempunyai kemahiran asas sebelum menghadiri kursus Menghantar surat kepada waris ahli Kelab Pengguna dan Kewangan Menguruskan kos perbelanjaan yang diperlukan Perlaksanaan program kursus dan latihan Penyediaan laporan dan dokumentasi TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna dan Kewangan TEMPOH 1 jam 1 minggu STATUS / PELAN KONTIGENSI Membuat keputusan - LANGKAH 1 2 3 Guru Penasihat 1 minggu - 4 5 6 Guru Penasihat Guru Penasihat dan ahli – ahli yang terlibat Setiausaha Kelab Pengguna dan Kewangan 1 hari 1 hari 1 minggu Selesai Aktiviti Objektif : Kursus Kemahiran Kepenggunaan : 1. 2. kemahiran. Melatih ahli-ahli untuk menjadi pengguna yang bijak.Aktiviti Objektif : Kursus dan latihan : 1. kebolehan mengurus dan memimpin. PROSES KERJA Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Memilih ahli-ahli y. Menyediakan peluang kepada ahli untuk memperolehi pengetahuan. Menyediakan peluang kepada ahli untuk mempelajari hak-hak penggunan. pengalaman.

Guru Penasihat Guru Penasihat dan ahli – ahli yang terlibat Setiausaha Kelab Pengguna dan Kewangan 1 hari 1 hari 1 minggu Selesai Aktiviti Objektif : Pertandingan menulis esei ‘ Kepentingan Menabung : 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli Kelab Pengguna dan Kewangan secara teori dan pratikal dalam kepentingan menabung dan perbankan STATUS / PELAN KONTIGENSI Membuat keputusan - LANGKAH 1.yang diperlukan 3 Menghantar surat kepada waris ahli Kelab Pengguna dan Kewangan Menguruskan kos perbelanjaan yang diperlukan Perlaksanaan program kursus kemahiran kepenggunaan Penyediaan laporan dan dokumentasi Kelab Pengguna dan Kewangan Guru Penasihat 1 minggu - 4 5 6. Guru Penasihat dan - - . 2 PROSES KERJA Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Memohon kebenaran pihak sekolah dan menetapkan tarikh serta tempat perlaksanan Menguruskan tempat dan peralatan yang diperlukan Memberi taklimat kepada murid berkaitan syarat-syarat pertandingan Perlaksanaan pertandingan di TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Guru Penasihat Guru Penasihat TEMPOH 1 jam 3 hari 3 4 1 hari 30 minit - 5.

2.6 kelas yang telah ditetapkan Penyediaan Laporan dan dokumentari AJK Setiausaha Kelab Kewangan 2 minggu Selesai Aktiviti Objektif : Lawatan ke bank(Maybank Taman Ria Jaya) : 1. 2 3 Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Guru Penasihat 3 hari - 1 minggu - 4 Guru Penasihat 1 hari - . PROSES KERJA Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Memohon kebenaran pihak sekolah dan menetapkan tarikh serta tempat perlaksanaan Menghantar surat kepada waris ahli Kelab Pengguna dan Kewangan Menguruskan kos perbelanjaan yang diperlukan TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH 1 jam STATUS / PELAN KONTIGENSI Membuat keputusan LANGKAH 1. Melatih ahli-ahli dengan displin yang tinggi dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. ketrampilan diri dan kerjasama. Mendedahkan ahli-ahli Kelab Pengguna dan Kewangan kepada ilmu pendidikan luar untuk membina daya kepimpinan. sahsiah.

6. Memberi taklimat kepada murid berkenaan lawatan Perlaksanaan program Penyediaan laporan dan dokumentasi Guru Penasihar Guru Penasihat dan ahli –ahli yang terlibat Setiausaha Kelab Pengguna dan Kewangan 1 jam 1 hari 1 minggu Selesai Aktiviti Objektif : Perjumpaan Ahli : 1. Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti kelab kewangan 2. Melatih ahli-ahli dengan displin yang tinggi dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti berfaedah PROSES KERJA Guru Penasihat mengalukan kehadiran ahli Kelab Pengguna dan Kewangan ke perjumpaan Mengadakan aktiviti seperti bermain scrabble. monopoly. membuat buku skrap dan mencatat buku wang saku Mengadakan teori mengikut bidang dalam sukatan pelajaran – hak pengguna TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH 1 jam STATUS / PELAN KONTIGENSI Makluman / tndakan LANGKAH 1 2 AJK Kelab Pengguna dan Kewangan 1 jam - 3 Guru Penasihat 30 minit - . 7.5.

Membincangkan perkembangan semasa aktiviti Kelab Pengguna dan Kewangan PROSES KERJA Mesyuarat 1 . Memastikan semua aktiviti pasukan dapat dijalankan dengan sempurna 2.Mencatat minit mesyuarat Mesyuarat 2 Membincangkan program -program semasa mencatat minit mesyuarat Mesyuarat 3 TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH 1 jam STATUS / PELAN KONTIGENSI Makluman / tndakan LANGKAH 1.Guru Penasihat memaklumkan kepada AJK semua aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun serta agihan tugas kepada AJK. .4 5 6 Perlaksanaan program Penilaian Keberkesanaan Penyediaan laporan dan dokumentasi Guru Penasihat dan ahli – ahli yang terlibat Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pengguna dan Kewangan 1 hari - 1 minggu Selesai Aktiviti Objektif : Mesyuarat Ahli Jawatankuasa sebnanyak 3 kali : 1. 2 Guru Penasihat dan AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Guru Penasihat dan 1 jam - 3 1 jam - .

Pelan Tindakan Melengkapkan Informasi Kelab Pengguna dan Kewangan Bengkel Pengguna Buku Wang Saku Kursus dan Latihan Kursus Kemahiran Kepenggunaan Peraduan Menuilis Esei Lawatan ke bank angkat Kuiz pengguna X X X X X Jan X Feb Mac X X Apr Mei Jun Jul X Ogo Sep Okt Nov . 3.4. Carta Gannt Bil. 6. 1. 4. 2. 5 Membincangkan aktiviti Majlis Perpisahan Hal-hal lain Mencatat Minit mesyuarat Perlaksanaan program Penyediaan laporan dan dokumentasi - AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pengguna dan Kewangan 3 kali setahun 1 minggu Selesai 9. 5. 7.

............ 9.. 11. Disediakan oleh... .. 10..... TEE GEOK LAN (Guru Penasihat Kelab Pengguna Dan Kewangan) - .. Mesyuarat AJK Kelab Pengguna dan Kewangan Perjumpaan ahli Mesyuarat Agung 2013 Pennyediaan Plan Taktikal tahun 2014 X X X X X X X X X X X X X X 10..8.. Kesimpulan Diharap aktiviti Kelab Pengguna dan Kewangan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan ahli-ahli akan dapat manfaat sepenuhnya dari aktiviti yang dijalankan....

Melahirkan pelajar yang kenal jati diri dan cintakan negara. Objektif Khusus 6. Nama Unit Visi Misi Objektif Umum Persatuan Sejarah SMK ST. Mendedahkan pelbagai aktiviti kepada ahli persatuan sejarah. Menghargai tokoh sejarah dan sejarh negara. iv. Membolehkan semua pelajar terlibat dalam kegiatan berpersatuan. : Devanathan A/L Gopalakrishnan (3 UKM) : Shanthiny kanan (3 UM) : Kavisha Mohan (3 UPM) : 5. ii. i. Menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan sejarah. Jawatankuasa 2013 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha . 2. Mendidik murid melaksanakan sesuatu program/aktiviti. iv. ii.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. Melahirkan perasaan cinta akan negara dan sejarah negara. iii. THERESA 08000 SUNGAI PETANI PERSATUAN SEJARAH TAHUN 2013 1. Theresa Cemerlang Dalam Daerah Kuala Muda/Yan Menjelang 2015 Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum i. 4. Mendekatkan diri pelajar dengan matapelajaran sejarah iii. 3.

Bendahari Ahli Jawatankuasa: : Manjari A/P Munusamy : Vimalaa Sri A/P Murugiah 1. 2. Melengkapkan informasi Persatuan dan Mencantikkan papan kenyataan 2. Permainan PK Kurikulum Guru Penasihat - Mac Mei PK Kurikulum - April - . Pertandingan buku skrap (tokoh Sejarah) 4. Kuiz Sejarah Tanggungjawab PK Kurikulum Guru Penasihat Kos RM 30 Tarikh Mula Januari Tarikh Akhir Pelan Kontigensi Gunakan khidmat AJK Indikator Kejayaan Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Persatuan Murid lebih bersedia dan berminat menyertai Persatuan Murid lebih bersedia dan berminat menyertai Persatuan Murid lebih PK Kurikulum Guru Penasihat - Februari - Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat 3. 3.Bendahari Pen. (3 USM) (3 USM) 7. Perancangan Tahunan / Aktiviti Strategi Meningkatkan kemahiran dan kecekapan ahli Persatuan Sejarah Aktiviti 1.

Pengenaln kepada Peta Minda 6. Teka Silangkata Guru Penasihat Guru Penasihat & AJK Mei Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat Guru Penasihat & AJK Guna khidmat Guru Penasihat & AJK PK Kurikulum Guru Penasihat PK Kurikulum Guru Penasihat - Jun - bersedia dan berminat menyertai Persatuan Ahli dapat menunjukkan bakat dan kecekapan Ahli dapat menunjukkan bakat dan kecekapan Murid lebih bersedia dan berminat menyertai Persatuan Ahli dapat meningkatkan bakat Ahli dapat menjalankan aktiviti dengan lebih berkesan Murid lebih bersedia dan berminat menyertai Persatuan PK Kurikulum Guru Penasihat - Julai - PK Kurikulum Guru Penasihat PK Kurikulum Guru Penasihat - Ogos - - September - 10. Pertandingan nyanyian lagu patriotik 9. Pertandingan Peta Minda Terbaik 7.Tradisional (Congkak) 5. Filem Tayangan Kemerdekaan PK Kurikulum Guru Penasihat - Oktober - . Synopsis bangunan Bersejarah 8.

Mesyuarat Agung Tanggungjawab PK Kurikulum Guru Penasihat Kos Tarikh Mula Oktober Tarikh Akhir Pelan Kontigensi Gunakan khidmat Guru Penasihat dan AJK Indikator Kejayaan Pemilihan ahli Persatuan Sejarah yang berkelayakan untuk memimpin 2.PLAN TAKTIKAL Strategi Meningkatkan kemahiran dan kecekapan ahli Persatuan Sejarah Aktiviti 1. Perjumpaan ahli Guru Penasihat - Januari Oktober Pengurusan Persatuan Sejarah yang lebih terancang dan lancar Guna khidmat Meningkatkan Guru kemahiran Penasihat dan ahli dalam AJK Persatuan aktiviti Sejarah Persatuan . Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Guru Penasihat - Januari Oktober Guna khidmat Guru Penasihat 3.

Memberi maklumat terkini dan pengetahuan kepada pelajar Januari Warga SMK St Theresa RM 30. Menceriakan papan kenyataan dengan maklumat sejarah 2.Sejarah 8.00 Proses Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Menentukan bahan paparan Menceriakan papan kenyataan dengan pelbagai info Tanggungjawab AJK & Guru Penasihat AJK AJK & Ahli Persatuan Tempoh 1 jam 1 jam Sepanjang Tahun Status Membuat Keputusan Membuat Keputusan Membuat Keputusan . Rancangan Sukatan Untuk Setiap Aktiviti 2012 Program Objektif Tarikh Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 Kemaskini Papan Kenyataan 1.

Membincangkan perkembangan semasa aktiviti persatuan 3 kali setahun AJK Tiada Tanggungjawab AJK Tempoh 1 jam Status Makluman Langkah Proses Kerja 1 Guru memaklumkan aktiviti tahunan 2012 dan agihan tugas Mencatat minit mesyuarat 2 Membincangkan program semasa dan lain-lain 3 Laporan dan dokumentasi Program Objektif Tarikh Sasaran Kos Kuiz Sejarah AJK Setiausaha Persatuan 1 jam 2 minggu - 1.00 Tanggungjawab AJK & Guru Penasihat AJK AJK & Ahli Persatuan Guru Penasihat dan peserta yang terlibat Guru Penasihat Tempoh 1 jam 1 minggu 1 minggu 1 hari 20 minit Status Membuat Keputusan - Langkah Proses Kerja 1 Mesyuarat perancangan oleh AJK 2 Membuat pengumuman kepada persatuan lain 3 Mengumpul peserta yang terlibat 4 Pelaksanaan aktiviti.Program Objektif Tarikh Tempoh Sasaran Kos Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 1. Menguji minda ahli persatuan Warga SMK St Theresa RM 30.30 soalan objektif 5 Penyampaian hadiah . Mengembangkan ilmu sejarah 2. Memastikan aktiviti persatuan dapat dijalankan dengan sempurna 2.

Mewujudkan semangat kerjasama antara ahli persatuan 23 Jun2012 Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Tiada Proses Kerja Penyediaan peralatan Penerangan Guru Penasihat kepada ahli persatuan Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat Tempoh 1 hari 10 minit Status Membuat Keputusan - . Memberi peluang ahli persatuan bermain permainan tradisional 2. Menunjukkan bakat menghasilkan buku skrap 2.6 Laporan dan dokumentasi Setiausaha Persatuan 2 minggu Selesai Program Objektif Tarikh Membuat Buku Skrap 1. Mewujudkan semangat kerjasama antara ahli persatuan Sasaran Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Kos Tiada Langkah Proses Kerja 1 Penerangan Guru Penasihat kepada ahli persatuan 2 Ahli persatuan menghasilkan 1 buku skrap secara induvidu 3 Laporan & Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Ahli Persatuan Setiausaha Persatuan Tempoh 1 0 minit 1jam 30 minit 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Program Objektif Tarikh Sasaran Kos Langkah 1 2 Permainan Tradisional (Congkak) 1.

Membincangkan perkembangan semasa aktiviti persatuan 3 kali setahun AJK Tiada Tanggungjawab AJK Tempoh 1 jam Status Makluman Langkah Proses Kerja 1 Guru memaklumkan aktiviti tahunan 2012 dan agihan tugas Mencatat minit mesyuarat 2 Membincangkan program semasa dan lain-lain 3 Laporan dan dokumentasi AJK Setiausaha Persatuan 1 jam 2 minggu - Program Objektif Tarikh Pengenalan Peta Minda 1. Memudahkan proses mengingat dan hafalan Sasaran Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Kos Tiada Langkah Proses Kerja 1 Penerangan Guru Tanggungjawab Guru Penasihat Tempoh 1 0 minit Status Membuat . Mendedahkan pelajar kepada kaedah mempelajari Sejarah yang terbaik 2. Memastikan aktiviti persatuan dapat dijalankan dengan sempurna 2.3 4 5 Ahli diberi kumpulan masing-masing Permainan dijalankan (2 permainan) Laporan & Dokumentasi Guru penasihat Ahli Persatuan Setiausaha Persatuan 10 minit 1 jam 30 minit 2 minggu Membuat Keputusan Selesai Program Objektif Tarikh Tempoh Sasaran Kos Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 1.

Mendedahkan pelajar kepada kaedah mempelajari Sejarah yang terbaik 2. Memudahkan proses mengingat dan hafalan Sasaran Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Kos Tiada Langkah Proses Kerja 1 Mesyuarat perancangan oleh AJK 2 Membuat pengumuman kepada persatuan lain 3 Mengumpul peserta yang terlibat 4 Pelaksanaan aktiviti 5 6 Penyampaian hadiah Laporan dan dokumentasi Tanggungjawab AJK & Guru Penasihat AJK AJK & Ahli Persatuan Guru Penasihat dan peserta yang terlibat Guru Penasihat Setiausaha Persatuan Tempoh 1 jam 1 minggu 1 minggu 1 hari 20 minit 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Program Objektif Tarikh Pertandingan Sinopsis Bangunan Bersejarah 1. Menghargai bahan bersejarah .2 3 Penasihat kepada ahli persatuan Ahli persatuan menghasilkan 1 peta minda secara induvidu Laporan & Dokumentasi Keputusan Ahli Persatuan Setiausaha Persatuan 1jam 30 minit 2 minggu Selesai Program Objektif Tarikh Pertandingan Peta Minda 1. Mendedahkan maklumat bangunan-bangunan tinggalan British 2.

Mengenali lagu-lagu patriotik Tarikh Sasaran Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Kos Tiada Langkah Proses Kerja 1 Penerangan Guru Penasihat kepada ahli persatuan 2 Ahli persatuan mendengar lagu patriotik melalui radio/CD 3 Ahli persatuan menyanyikan lagu patriotik 4 Laporan & Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan Ahli Persatuan Ahli Persatuan Setiausaha Persatuan Tempoh 1 0 minit 45 minit 45 minit 2 minggu Status Membuat Keputusan - Selesai Program Objektif Teka Silangkata 1. Menguji minda ahli persatuan 2.00 Langkah Proses Kerja 1 Penyediaan peralatan 2 3 4 Penerangan Guru Penasihat kepada ahli persatuan Ahli membuat tugasan secara induvidu Laporan & Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat Ahli Persatuan Setiausaha Persatuan Tempoh 1 hari 10 minit 1jam 30 minit 2 minggu Status Membuat Keputusan Membuat Keputusan Selesai Program Objektif Nyanyian Lagu Patriotik 1.Sasaran Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Kos RM 20. Memberi peluang kepada murid mendalami mata pelajaran Sejarah . Mewujudkan semangat patriotik dalam kalangan ahli persatuan 2.

Mendedahkan pelajar kepada erti kemerdekaan 2. Carta Gantt Persatuan Bahasa Melayu 2012 . Mengenal sejarah tanah air 20 Oktober 2012 Ahli-Ahli Persatuan Sejarah Tiada Proses Kerja Penyediaan peralatan Guru menayangkan filem Ahli persatuan melihat tayangan filem Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat Ahli Persatuan Tempoh 1 hari 1 jam 30 minit Status Membuat Keputusan Selesai 9.Tarikh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 22 September 2012 Ahli-Ahli Persatuan Bahasa Melayu Tiada Proses Kerja Tanggungjawab Penerangan Guru Guru Penasihat Penasihat kepada ahli persatuan Ahli persatuan membuat Ahli Persatuan teka silangkata secara induvidu Laporan & Dokumentasi Setiausaha Persatuan Tempoh 1 0 minit 1jam 20 minit 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Program Objektif Tarikh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 Tayangan Filem (merdeka) 1.

13. 3. 12. 9. . 10. 8. 11. 6.Bil 1. KESIMPULAN Diharapkan aktiviti persatuan yang dirancangkan dapat dijalankan dengan baik dan ahli-ahli persatuan dapat manfaat sepenuhnya daripada aktiviti yang dijalankan. 14. Aktiviti Melengkapkan Informasi Persatuan dan mencantikkan Papan Kenyataan Kuiz Sejarah Pertandingan Buku Skrap Permainan Tradisional (congkak) Pengenalan kepada peta Minda Pertandingan Peta Minda Synopsis bangunan bersejarah Pertandingan nyanyian Patriotik Teka silangkata Filem kemerdekaan Mesyuarat Agung Kokurikulam 2012/2013 Mesyuarat AJK Persatuan Sejarah Perjumpaan ahli Penyediaan Plan Taktikal tahun 2013 Jan x Feb x Mac x Apr x Mei x Jun x Jul x Ogos x Sept x Okt x Nov 2. x x x x x x x x x x x x x x x x x 10. 4. 5. 7.

negeri dan seterusnya. 6. OBJEKTIF KHUSUS : Persatuan Bahasa Cina : SMK. NAMA UNIT 2. St. VISI 3. : i. Yap Chew Ting ii. berakhlak mulia dan bertrampilan mulia. : i. Melibatkan diri dalam pertandingan peringkat PPD Daerah kuala Muda/ Yan. ii. berdiiplin. Theresa Sekolah Terbilang Dalam Daerah Kuala Muda /Yan Menjelang 2015 : Melahirkan murid cemerlang yang mempunyai jati diri yang tinggi. Cheng Poh Yang ( 4 UKM ) ( 3UKM ) ( 4UM ) ( 4UPM ) ( 4UM ) ( 4UM ) (1USM ) ( 2UM ( 3UKM ) . Memberi pendedahan secara bersepadu dan menyeluruh kepada semua ahli Persatuan Bahasa Cina. MISI 4. ii.DISEDIAKAN OLEH: ___________________________________ (NG CHIA HOOI) GURU PENASIHAT PERSATUAN SEJARAH PERSATUAN BAHASA CINA 1. OBJEKTIF UMUM 5. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai Persatuan Bahasa Cina. Tung Wei Jie iii. JAWATAN KUASA 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI PENOLONG BENDAHARI AJK : : : : : : : Joey Chai Ying Tang Hui Chin Cho Ying Ying Yeoh Zheng Lee Kai Boon Ng Vi King i. Mencapai kejayaan dalam pertandingan peringkat daerah.

00 Feb - Gunakan khidmat Guru Penasihat Gunakan khidmat Guru Penasihat Gunakan khidmat Guru Penasihat 3.iv. PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI 1 Melengkapkan infomasi persatuan & mencantikkan papan kenyataan 2. Deklamasi sajak - Feb - 4. Ahli dapat meningkatkan kemahiran & kecekapan Ahli dapat menunjukkan bakat & kecekapan Murid lebih bersedia & berminat menyertai persatuan STRATEGI Meningkatkan Kemahiran & Kecekapan ahli Persatuan Bahasa Cina PK Kokurikulum Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat PK Kokurikulm Guru Penasihat 50. Lim Yong Sing ( 4UM ) 7.00 TARIKH MULA Jan TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Gunakan khidmat AJK INDIKATOR KEJAYAAN Ahli mendapat maklumat yang tepat memnenai persatuan. Teka teki - Mac - . Penulisan Kaligrafi TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM 50.

Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Guru Penasihat - Jan Okt Guna Khidmat Guru Penasihat 3. Seni Gunting Kertas PK Kokurikulum Guru Penasihat 50.00 Jun - Murid lebih bersedia & berminat menyertai persatuan Murid lebih bersedia & berminat menyertai persatuan 8. PELAN TAKTIKAL AKTIVITI 1.Mesyuarat Agung TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM TARIKH MULA Julai TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Guna Khidmat Guru Penasihat & ahli Persatuan Bahasa Cina INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan ahli Persatuan Bahasa Cina yang berkelayakan untuk meminpim Pengurusan Persatuan Bahasa Cina yang lebih terancang dan lancar Meningkatkan kemahiran ahli dalam STRATEGI Pengurusan Persatuan Bahasa Cina yang cekap.5. Reka Cipta Tanglung PK Kokurikulum Guru Penasihat 100. efektif & sistematik 2.00 Mei - Gunakan khimat Guru Penasihat Gunakan khimat Guru Penasihat 6. Perjumpaan Ahli Guru Penasihat - Jan Okt Guna Khidmat Guru Penasihat & .

2. Memberi peluang kepada murid bekerjasama untuk melengkapkan papan kenyataan. PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Melengkapkan Infomasi Persatuan Dan Mencantikkan Papan Kenyataan : 1. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Persatuan Bahasa Cina Menentukan tempat & alatan yang diperlukan Perlaksanaan aktiviti melengkapkan papan kenyataan Dengan pelbagai infomasi Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat AJK Kelab Setiausaha Persatuan Bahasa Cina Tempoh 1 jam 3 hari Sepanjang tahun 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai PELAN OPERASI .ahli Persatuan Bahasa Cina aktiviti Persatuan Bahasa Cina 9. Memberikan pendedahan kepada murid mengenai Persatuan Bahasa Cina dan faedahnya.

Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Persatuan Bahasa Cina Membuat persediaan bahan yang diperlukan Perlaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Persatuan Guru Penasihat AJK Persatuan Setiausaha Persatuan Bahasa Cina Tempoh 1 jam 3 hari 2 minggu 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1 2 3 4 : Deklamasi Sajak : 1. Memberikan pendedahan kepada murid mengenai teknik penulisan kaligrafi. Memberi peluang kepada murid mempertingkatkan kemahiran menulis kaligrafi. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang diminati. 2. Membuat latihan Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat Peserta Persatuan Bahasa Cina Guru Penasihat Peserta Persatuan Bahasa Cina Setiausaha Persatuan Bahasa Cina Tempoh 1 jam 2 minggu 3 minggu 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai PELAN OPERASI .Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Penulisan Kaligrafi : 1. 2. Menyediakan murid untuk pertandingan peringkat daerah. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Persatuan Bahasa Cina Membuat persediaan bahan latihan.

Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Teka teki : 1. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Persatuan Bahasa Cina Membuat persediaan bahan yang diperlukan Pelaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Persatuan Guru Penasihat AJK Persatuan Setiausaha Persatuan Bahasa Cina Tempoh 1 jam 2 hari 2 minggu 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Seni Gunting Kertas : 1. Memupuk semangat kerjasama di antara murid. Menarik minat murid untuk mengetahui kebudayaan masyarakat Cina. 2. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang diminati. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang diminati. 2. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Persatuan Bahasa Cina Membuat persediaan bahan yang diperlukan Pelaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Persatuan Guru Penasihat AJK Persatuan Setiausaha Persatuan Bahasa Cina Tempoh 1 jam 2 hari 2 minggu 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai PELAN OPERASI .

Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Persatuan Bahasa Cina Membuat persediaan bahan yang diperlukan Pelaksanaan aktiviti Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Persatuan Guru Penasihat AJK Persatuan Setiausaha Persatuan Bahasa Cina Jan X Feb X X Ma c X X X X X X X X X X X X Apr X Mei X Tempoh 1 jam 2 hari 2 minggu 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai CARTA GANTT Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelan Tindakan Melengkapkan infomasi Kelab & Mencantikkan papan kenyataan Penulisan Kaligrafi Deklamasi Sajak Teka teki Seni Gunting Kertas Reka Cipta Tanglung Mesyuarat AJK Persatuan Mesyuarat Agung Penyediaan Pelan Taktikal Tahun 2014 Jun X Jul X Ogo X Sept X Okt X Nov X . : Reka Cipta Tanglung : 1. Menarik minat murid untuk mengetahui kebudayaan masyarakat Cina.Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 10. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang diminati. 2.

Memberi peluang kepada murid untuk menyertai Kelab Tarian Singa. St. NAMA UNIT 2. KESIMPULAN Diharap aktiviti persatuan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar dan ahli-ahli dapat manfaat sepenuhnya daripada aktiviti yang dijalankan. KEDAH DARUL AMAN KELAB TARIAN SINGA 1.10. Memberi pendedahan secara bersepadu dan menyeluruh kepada semua ahli Kelab Tarian Singa. VISI 3. Melibatkan diri dalam pertandingan peringkat PPD Daerah kuala Muda/ Yan. berdiiplin. 5. berakhlak mulia dan bertrampilan mulia. : i. OBJEKTIF UMUM OBJEKTIF KHUSUS JAWATAN KUASA 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI PENOLONG BENDAHARI : : : : : : Teh Ling Fung Cheng Poh Yang Low Jin Qi Chong Kay Jian Lim Kean Keat Pacharaporn Iad Kaew (3USM) (3UKM) (4UM) (3UM) (3UM) (4UKM) : Kelab Tarian Singa : SMK. MISI 4. 6. ii. THERESA 08000 SUNGAI PETANI. Guru Penasihat Persatuan Bahasa Cina SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ii. ……………………………………. : i. negeri dan seterusnya. . Mencapai kejayaan dalam pertandingan peringkat daerah. Disediakan oleh. Theresa Sekolah Terbilang Dalam Daerah Kuala Muda /Yan Menjelang 2015 : Melahirkan murid cemerlang yang mempunyai jati diri yang tinggi.

Tan Kim Hwa (1UUM) (2UM) (3USM) 7. PERANCANGAN TAHUNAN STRATEGI AKTIVITI TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM 50. Kempen PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat 100.00 TARIKH MULA Jan TARIKH PELAN AKHIR KONTIGENSI Gunakan khidmat AJK INDIKATOR KEJAYAAN Ahli mendapat Maklumat yang tepat memnenai Kelab.00 Feb Sept - Okt Jan . Chong Xin Yee iii.00 Jan Nov Gunakan khidmat Guru Penasihat Gunakan khidmat Guru Penasihat Gunakan 3. Latihan Asas Tarian Singa PK Kokurikulum Guru Penasihat 150. Latihan Persembahan Tarian Singa 4.AJK : i. Lim Chee Sian ii. Ahli dapat meningkatkan Kemahiran & kecekapan Ahli dapat menunjukkan bakat & kecekapan Murid lebih Meningkatkan 1 Melengkapkan Kemahiran & Infomasi Kecekapan Kelab & ahli kelab mencantikkan Tarian Singa papan kenyataan 2.

efektif & sistematik 2. PELAN TAKTIKAL AKTIVITI 1.n lancar Meningkatkan kemahiran STRATEGI Pengurusan Kelab Tarian Singa yang cekap. Perjumpaan Guru Penasihat - Jan Okt Guna Khidmat .Mesyuarat Agung TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM TARIKH MULA Julai TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Guna Khidmat Guru Penasihat & ahli Kelab Tarian Singa Guna Khidmat Guru Penasihat INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan ahliKelab Tarian Singa yang berkelayakan untuk meminpim Pengurusan Kelab Tarian Singa yang lebih terancang da.Pengambilan Ahli Baru Guru Khidmat khidmat Guru Penasihat bersedia & berminat menyertai Kelab 8. Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Guru Penasihat - Jan Okt 3.

PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Melengkan Infomasi Kelab Dan Mencantikkan Papan Kenyataan : 1. 9. Memberikan pendedahan kepada murid mengenai Kelab Tarian Singa dan faedahnya. Memberi peluang kepada murid bekerjasama untuk melengkapkan papan kenyataan. Proses Alran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Tarian Singa Menentukan tempat & alatan yang diperlukan Perlaksanaan aktiviti melengkapkan papan kenyataan Dengan pelbagai infomasi Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat AJK Kelab Setiausaha Kelab Tarian Singa Tempoh 1 jam 3 hari Sepanjang tahun 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai .Ahli Guru Penasihat & ahli Kelab Tarian Singa ahli dalam aktiviti Kelab Tarian Singa. 2.

Memberikan pendedahan kepada murid mengenai Kelab Tarian Singa dan faedahnya.PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Latihan Asas Tarian Singa : 1. Membuat latihan persembahan Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat PesertaKelab Tarian Singa Guru Penasihat Peserta Kelab Tarian Singa Setiausaha Kelab Tarian Singa Tempoh 1 jam 2 minggu 3 minggu 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai . 2. 2. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang diminati. Proses Alran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Tarian Singa Membuat persediaan bahan latihan. Menyediakan murid untuk pertandingan peringkat daerah. Proses Alran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Tarian Singa Menentukan tempat & alatan yang diperlukan Perlaksanaan aktiviti melengkapkan papan kenyataan Dengan pelbagai infomasi Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat AJK Kelab Setiausaha Kelab Tarian Singa Tempoh 1 jam 3 hari Sepanjang tahun 2 minggu Status Membuat keputusan Selesai PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 : Latihan Persembahan Tarian Singa : 1. Memberi peluang kepada murid bekerjasama untuk melengkapkan papan kenyataan.

PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1` 2 3 4 10. Bil 1 2 3 4 5 6 : Kempen Pengambilan Ahli Baru : 1. Menarik minat murid untuk memahami kebudayaan tarian singa 2. Memberi peluang kepada murid bekerjasama serta melengkapkan diri dalam tarian singa. Proses Alran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Tarian Singa Mengadakan promosi pengambilan ahli baru Pemilihan ahli baru Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat Jurulatih AJK Kelab Setiausaha Kelab Tarian Singa Feb X X X X Mac X X X X X X X Apr X Mei X Jun X X X Tempoh 1 jam 2 hari 2 hari 2 minggu Jul X X X X X X X X Ogo X Sept X Status Membuat keputusan Selesai

CARTA GANTT Jan X X Okt X Nov X

Pelan Tindakan Melengkapkan infomasi Kelab & Mencantikkan papan kenyataan Latiha Asas Tarian Singa Latihan Persembahan Tarian Singa Perjumpaan Ahli Mesyuarat AJK Kelab Tarian Singa Mesyuarat Agung

11.

KESIMPULAN

Diharap aktiviti kelab yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancer dan ahli-ahli kelab dapat memanfaatsepenuhmya daripada aktiviti yang dijalankan. Disediakan oleh, …………………………… GURU PENASIHAT KELAB TARIAN SINGA

KELAB BOLA KERANJANG 1. NAMA UNIT 2. VISI 3. MISI 4. 5. OBJEKTIF UMUM OBJEKTIF KHUSUS : Kelab Bola Keranjang : SMK. St. Theresa Sekolah Terbilang Dalam Daerah Kuala Muda /Yan Menjelang 2015 : Melahirkan murid cemerlang yang mempunyai jati diri yang tinggi, berdisiplin, berakhlak mulia dan bertrampilan. : i. Meningkatkan pencapaian Kelab Bola Keranjang di peringkat sekolah. ii. Melibatkan diri dalam pertandingan peringkat PPD Daerah kuala Muda/ Yan. : i. Memberi pendedahan secara bersepadu dan menyeluruh kepada semua ahli Kelab Bola Keranjang. ii. Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan peringkat daerah, negeri dan seterusnya. : : : : : : Teh Ling Fung Lim Boon Chiat Arif Azziruddin b. Razman Tew Zi Qin Ng Chan Khing Jivanishenthiran (3USM) (3UM) (3UKM) (4UKM) (3UPM) (4UKM)

6.

JAWATAN KUASA 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI PENOLONG BENDAHARI

AJK

: i. ii. iii. iv.

Teh Chin Woei Goh Guan Hong Yeoh Zheng Loi Mun Jing

(3UPM) (3UPM) (4UPM) (4UUM)

7.

PERANCANGAN TAHUNAN STRATEGI AKTIVITI TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM 50.00 TARIKH MULA Jan TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Taklimat semasa perjumpaan INDIKATOR KEJAYAAN Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Kelab.

Meningkatkan 1 Melengkapkan kemahiran & Infomasi teknik Kelab & Kempen bermain ahli Pengambilan Ahli kelab. Baru.

2. Latihan Asas Permainan Bola Keranjang

Guru Penasihat

150.00

Jan

Nov

Gunakan khidmat Guru Penasihat

Ahli dapat meningkatkan kemahiran & kecekapan bermain AJK dapat

3. Kursus Pengurusan

PK Kokurikulum

100.00

April

Mei

Penerangan

.Mesyuarat Agung Tahunan TANGGUNGJAW AB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM - TARIK H MULA Julai TARIKH AKHIR - PELAN KONTIGENSI Guna Khidmat Guru Penasihat & AJK INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan barisan AJK yang berkelayakan untuk memimpin Pengurusan Kelab yang lebih terancang dan lancar Meningkatkan kemahiran ahli dalam permainan bola 2.Fail Guru Penasihat oleh Guru Penasihat 100. efektif & sistematik AKTIVITI 1. Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Guru Penasihat - Jan Okt Guna Khidmat Guru Penasihat 3. Perjumpaan Ahli Guru Penasihat - Jan Okt Guna Khidmat Guru Penasihat & ahli Kelab. Pertandingan semasa waktu PJK menjalankan tugas dengan baik. Murid lebih bersedia & berminat menyertai Kelab 4.00 Ogos Sept. Pertandingan Antara Rumah Sukan Guru Penasihat STRATEGI Pengurusan Kelab yang cekap.

Memberi pendedahan kepada murid mengenai Kelab Bola Keranjang dan faedahnya. 8. 2.1 Murid didedahkan dengan permainan bola Keranjang Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat AJK Kelab Tempoh 2 jam 3 hari Status Membuat keputusan - 3 Sepanjang tahun - .keranjang. PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah 1 2 : Melengkapkan Infomasi Kelab Dan Kempen Menambah Ahli : 1. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Bola Keranjang. Kenalpasti kumpulan sasaran : 2. Menanam minat murid terhadap permainan bola keranjang dan meningkatkan bilangan ahli kelab.1 Memilih murid yang berminat dan berpotensi Perlaksanaan kempen dan informasi 3..

Memberi pendedahan kepada murid mengenai tatacara pengurusan fail. 2. Memberi latihan kepada AJK untuk menjalankan tugas dengan penuh bertanggungjawab. Kenalpasti kumpulan sasaran : 2. Proses Aliran Kerja Taklimat : 1.2 Jadual pelaksanaan Perlaksanaan kursus dan latihan : 4. Proses Aliran Kerja Mesyuarat AJK 1. Aktiviti Objektif Langkah 1 : Latihan Asas Permainan Bola Keranjang : 1.2 Perlantikan penyelaras kursus dan latihan.1 Penyediaan bahan bersesuaian 3.1 Murid diberi taklimat 4. Menambahkan pengetahuan.4 Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Setiausaha Kelab 2 minggu Penambahbaikan melalui kursus dan latihan.1 Penerangan tentang peraturan permainan 1. 3. Memberi pendedahan kepada murid mengenai peraturan permainan bola keranjang.1 Menetapkan tarikh dan tempat yang sesuai Tanggungjawab Guru Penasihat AJK Kelab Tempoh 2 jam Status Sebelum kursus . 2.1 Memilih murid yang berminat dan berpotensi Perbincangan antara Guru Penasihat dan AJK Kelab.2 Kursus/latihan dilaksanakan. Tanggungjawab PK Ko-Kurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat AJK Kelab Tempoh 2 kali Status 2 3 kali 3 2 jam 4 Guru Penasihat AJK Kelab 2 jam X 8 kali Aktiviti Objektif Langkah 1 : Kursus Pengurusan Fail : 1. pengalaman dan kemahiran dalam permainan bola keranjang.

1 Melantik jawatankuasa kerja.2 Memohon kebenaran pihak sekolah Perlaksanaan pertandingan : Tanggungjawab PK Ko-Kurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Kelab Tempoh 1 kali 1 kali Status Membuat keputusan Memohon kerjasama SU Sukan 3 Guru Penasihat AJK Kelab Guru Penasihat 2 jam Sediakan surat.2 Menyediakan laporan Penceramah jemputan Guru Penasihat AJK Kelab Semua peserta kursus 1 jam Semasa kursus 3 2 jam 4 Jawatankuasa kerja 1 jam Selepas kursus Aktiviti Objektif Langkah 1 2 : Pertandingan antara Rumah Sukan : 1.1 Penerangan menggunakan kemudahan ICT 3. Kenalpasti kumpulan sasaran : 2. Memupuk minat murid terhadap permainan bola keranjang.2 Perbincangan berkumpulan Dokumentasi 4.1 Penerangan kepentingan pengurusan yang berkesan Latihan ‘Hands-on’ 3.1 Penyediaan peralatan yang perlu 3. 2. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Bola Keranjang. 2.1. Mempereratkan hubungan persahabatan antara murid.1 Mengambil gambar 4.2 Menetapkan syarat-syarat dan peraturan penyertaan.2 Penyediaan bahan kursus 2 Taklimat oleh Penceramah 2. Menentukan tarikh dan tempat pertandingan 3. 4 2 jam X Keputusan disahkan .

1 Pendaftaran 4.2 Melaksanakan pertandingan 4.3 Dokumentasi AJK Kelab Jawatankuasa Kerja 4 kali 9. Bil 1 2 3 4 5 6 7 CARTA GANTT Pelan Tindakan Melengkapkan infomasi Kelab Bola Keranjang Latihan Asas Bola Keranjang Perjumpaan Mingguan Kursus Pengurusan Fail Pertandingan antara Rumah Sukan Mesyuarat AJK Mesyuarat Agung Tahunan X Jan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov .4.

: 1. dan seterusnya. MISI 4. JAWATANKUASA 2012 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI PENOLONG BENDAHARI : TAMILMALAR A/P RAVICHANDRAN : RAJANANDINI A/P SUBRAMANIAM : CAROL KALAIARASI A/P THOMAS : UMAAJEGARANI A/P JEGANATHAN : PUGENESWARI : KISHERA A/P SIVA KUMAR (4UKM) (4UKM) (4UKM) (4UKM) (4UM) . berdisiplin.Theresa Sekolah Terbilang Dalam Daerah Kuala Muda/Yan Menjelang 2012 : Melahirkan murid cemerlang yang mempunyai jati diri yang tinggi. Terlibat dalam pertandingan peringkat PPD Kuala Muda/Yan dan peringkat negeri.OBJEKTIF UMUM 5. NAMA UNIT 2. Memberi peluang kepada murid untuk menyertai Kelab Bola Baling 2. KESIMPULAN Diharap aktiviti kelab yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar dan ahli-ahli kelab dapat memanfaat sepenuhmya daripada aktiviti yang dijalankan. Memberi pendedahan secara bersepadu dan menyeluruh kepada semua ahli Kelab Bola Baling 2. ………………………………… GURU PENASIHAT KELAB BOLA KERANJANG KELAB BOLA BALING 1. berakhlak mulia. dan berketerampilan mulia. : 1. OBJEKTIF KHUSUS : Kelab Bola Baling : SMK St. 6. negeri.10. Disediakan oleh. Mencapai kejayaan dalam pertandingan peringkat daerah. VISI 3.

PK Kokurikulum Guru Penasihat - Jan-Okt Mac Guna Khidmat Guru Persatuan .AJK : PIRIVAASCHINI A/P MOHANA RAJ (4UM) 7. -Dapat menilai teori dan praktikal Murid dapat 2. 3) Demonstrasi dan 3. Peraturan dan teknik bermain. PERANCANGAN TAHUNAN / AKTIVITI STRATEGI Permainan Bola Baling 1) Meningkatkan minat murid untuk turut serta dalam Permainan Bola Baling. 2) Kemahiran asas permainan bola baling. -Murid dapat mengetahui peraturandan kemahiran asas permainan bola baling. Latihan PK Kokurikulum Jan-Okt Guna khidmat AKTIVITI 1. Mesyuarat Agung TANGGUNGJAWA B PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS TARIKH MULA Januari TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Gunakan khidmat AJK INDIKATOR KEJAYAAN Ahli mendapat maklumat yang tepat mengenai Kelab.

Mengadakan pertandingan dalaman latihan kemahiran asas permainan. Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun Guru Penasihat - Januari Oktober .kemahiran asas Guru Penasihat Guru Persatuan 4. efektif dan sistematik AKTIVITI 1. Murid dapat menggunakan semua kemahiran semasa bermain Murid dalpat bertanding dalam kumpulan PLAN TAKTIKAL STRATEGI Pengurusan Kelab Bola Baling yang cekap. Pemilihan pemaian untuk permainan PK Kokurikulum Guru Penasihat - Jun-Ogos - Guna Khidmat Guru Penasihat dan AJK Guna khidmat Guru Penasihat / Tayangan slide PK Kokurikulum Guru Penasihat - Sepanjan g tahun - meningkatkan pengetahuan bermain bola baling. 4) Perlawanan kecil 5) Latihan peringkat sekolah 5. Mesyuarat Agung TANGGUNGJAWA B PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS TARIKH MULA Julai TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Guna Khidmat Guru Penasihat dan AJK Kelab Bola Baling Guna Khidmat Guru Penasihat INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan ahli Kelab Bola Baling yang berkelayakan untuk meminpin Pengurusan Kelab Bola Baling yang lebih terancang dan lancar. 2.

3. 2. 4. 3. . Melahirkan murid-murid yang dapat menggunakan kemahiran permainan bola baling dengan baik. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Bola Baling Membentuk struktur organisasi yang mantap Melantik ahli jawatankuasa yang baru Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Setiausaha Kelab Bola Baling 2 minggu Tempoh 1 jam 3 hari Status Membuat Keputusan Selesai Langkah 1. RANCANGAN SUKATAN UNTUK SETIAP AKTIVITI Aktiviti Objektif : Mesyuarat Agung Tahunan : 1. : 2. Perjumpaan ahli Guru Penasihat - Januari Oktober Guna Khidmat Guru Penasihat dan AJK Kelab Bola Baling Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti Kelab Bola Baling 8. Membentuk struktur organisasi yang mantap.

Langkah 1.bola baling. Memberi pendedahan kepada guru-guru dan murid tentang permainan bola baling.undang kepada guru yang terlibat sebelum dan semasa selepas bermain. Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiraran asas bermain permainan bola baling. : 1. Meningkatkan keyakinan pelajar yang mereka boleh bermain dengan teknik yang Proses Aliran Kerja Tanggung jawab Tempoh Status Langkah . Undang-undang permainan bola baling Guru Penasihat dan peserta pertandingan 3 Bulan 3. : 2. Peraturan-peraturan yang ada semasa bermain Kemahiran asas dalam permainan Guru Penasihat dan peserta pertandingan Guru Penasihat dan peserta pertandingan 3 Bulan 1 Bulan Dapat mempraktikkan kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam permainan . : 2. Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas bermain permainan bola baling. - Aktiviti Objektif : Demontrasi dan latihan kemahiran asas permainan. Proses Aliran Kerja Mengetahui penerangan tentang peraturan dan kemahiran teknik bermain bola baling Tanggungjawab Guru Penasihat Tempoh 1 jam Status Dapat mengetahui tentang undang .Aktiviti Objektif : Peraturan dan Teknik Bermain : 1. 2. 4.

Peraturan-peraturan yang ada semasa bermain. 8. Memperkenalkan dan mempraktikkan kemahiran.semasa dan selepas bermain. CARTA GANTT Bil 1. 5. Memberi penerangan tentang peraturan kepada guru yang terlibat untuk sebelum. Guru Penasihat Sepanjang tahun 3. Undang-undang permainan bola baling Guru Penasihat Sepanjang tahun 2. 10. Kemahiran asas dalam permainan Guru Penasihat Sepanjang tahun Memberikan pendedahan kepada guru-guru tentang undang-undang. 4.1. 9. Pelan Tindakan Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Bola Baling Melantik ahli jawatankuasa yang baru Mengetahui penerangan tentang peraturan dan kemahiran teknik bermain bola baling Undang-undang permainan bola baling Penetapan masa berlatih Melaksanakan latihan berkala Perlawanan Kecil Latihan Peringkat sekolah X X Jan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov . 3. 9. 2.

.. VISI 3.Memastikan pentadbiran sekolah cekap dan berkesan... .10.. B) Meningkatkan dan menguasai kemahiran psikomotor dalam olahraga... B) Membinasatu konsep semangat kesukanan untuk amalan 4. NAMA UNIT 2.Theresa Sekolah Terbilang Dalam Daerah Kuala Muda/Yan Menjelang 2015 : SMK St.. PN ZURIATI BT BERAHAN GURU PENASIHAT KELAB BOLA BALING KELAB OLAHRAGA 1..Melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam bidang kokurikulum dan sahsiah ..... kesihatan diri.... OBJEKTIF ....1) OBJEKTIF PSIKOMOTOR: A) Melibatkan diri dalam kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan tahap kecergasan. DISEDIAKAN OLEH: ......Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum . 4........Menyediakan prasana yang selamat dan kondusif .2) OBJEKTIF KOGNITIF A) Mengetahui undang-undang dan peraturan-peraturan olahraga.... MISI : Kelab Olahraga : SMK St. Theresa berusaha untuk .. KESIMPULAN Diharap aktiviti kelab yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan ahli-ahli kelab dapat manfaat sepenuhnya dari aktiviti yang dijalankan....Memastikan setiap pelajar menguasai Bahasa Malaysia ... C) Menguasai segala kemahiran olahraga. kemahiran.....Menjalinkan hubungan baik dengan komuniti setempat dan ‘stake-holders’ 4.

00 TARIKH MULA Januari TARIKH AKHIR PELAN INDIKATOR KONTIGENSI KEJAYAAN Gunakan Ahli mendapat khidmat AJK maklumat yang tepat mengenai Persatuan 2. marah. PERANCANGAN TAHUNAN / AKTIVITI STRATEGI Meningkatkan kemahiran dan kecekapan ahli Kelab Olahraga AKTIVITI 1.00 RM250. Latihan Kecergasan / Olahraga 3. Melengkapkan Informasi Kelab dan Mencantikkan papan kenyataan TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM 50.3) OBJEKTIF AFAKTIF A) Mengawal perasaan seperti kecewa. Pertandingan luar musim (Kejohanan Padang dan Balapan) PK Kokurikulum Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat RM150. Minggu Olahraga (1Murid 1Sukan) 4.00 Jan Mei Sep - Guna Khidmat Guru Kelab Guna khidmat Guru Kelab Guna Khidmat Guru Penasihat dan AJK RM300. 5. 4. C) Mengembangkan keyakinan diri. JAYAGANES MUTHALIYAAR A/L SARAWAN 2. B) Menyuburkan kesihatan mental. kepuasan dan lain-lain. JAWATANKUASA 2013 PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : SHARVEEN SHAN A/L MOHAN : THANALACHUMI A/P MORGAN : RAJES A/P KARUNAGARAN : KANIMALAR A/P PANDIAN : 1.00 Oktober - Ahli dapat meningkatkan Bakat Ahli dapat menunjukkan bakat dan kecekapan Ahli dapat menjalankan aktiviti dengan lebih berkesan . gembira. maruah diri dan semangat kekitaan.C) Mengetahui segala jenis acara dan latihan olahraga. disiplin serta inisiatif. PAVITRA A/P MURUGA 4UKM 4UKM 3UKM 3UKM 4UPM 3UKM 6.

Mesyuarat AJK sebanyak 3 kali setahun 3. PLAN TAKTIKAL STRATEGI Pengurusan Kelab Olahraga yang cekap. efektif dan sistematik AKTIVITI 1. Kuiz PK Kokurikulum Guru Penasihat - Ogos - Guna khidmat Guru Penasihat / Tayangan slide Murid lebih bersedia dan berminat menyertai Kelab 7. Perjumpaan ahli Guru Penasihat - Januari Oktober Guna Khidmat Guru Penasihat Guru Penasihat - Januari Oktober Guna Khidmat Guru Penasihat dan AJK Kelab Olahraga . Mesyuarat Agung TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum Guru Penasihat KOS TARIKH MULA Julai TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI Guna Khidmat Guru Penasihat dan AJK Kelab Olahraga INDIKATOR KEJAYAAN Pemilihan ahli Kelab Olahraga yang berkelayakan untuk meminpin Pengurusan Kelab Olahraga yang lebih terancang dan lancar. Meningkatkan kemahiran ahli dalam aktiviti Kelab Olahraga 2.5.

3. RANCANGAN SUKATAN UNTUK SETIAP AKTIVITI Aktiviti Objektif : Melengkapkan Informasi Persatuan dan Mencantikkan papan kenyataan. 2. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Olahraga Menentukan tempat dan alatan yang diperlukan Perlaksanaan aktiviti melengkapkan papan kenyataan dengan pelbagai informasi. Penyediaan Laporan dan Dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Persatuan Kelab Olahraga Guru Penasihat dan AJK Persatuan Kelab Olahraga Setiausaha Kelab Olahraga Tempoh 1 jam 3 hari Status Membuat Keputusan - 4. 2 minggu Selesai Aktiviti : Latihan kecergasan / olahraga .8. Memberi peluang kepada murid bekerjasama untuk melengkapakan dan menghiasi papan kenyataan Langkah 1. 2. : 1. Memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang unit Kelab dan faedah menyertainya.

Memberi peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang diminati.Objektif Langkah 1. Menyediakan peluang kepada ahli untuk menyertai aktiviti. 2. 5. 6. 2. 3. 2. : Minggu Sukan / Olahraga (1 Murid 1 Sukan) : 1. menunjukkan kebolehan dan memenagi hadiah. : 1. Menyediakan murid untuk pertandingan peringkat Daerah. 4. 3. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Olahraga Mempromosi kepada murid untuk menyertai aktiviti Menyediakan jadual tugasan dan mengedar AJK Menguruskan kos perbelanjaan yang diperlukan Perlaksanaan program Minggu Sukan / Olahraga Penyediaan laporan dan dokumentasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Kelab Olahraga Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat dan ahliahli yang terlibat Setiausaha Kelab Olahraga Tempoh 1 jam 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 hari 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai . 4. Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Olahraga Membuat Persediaan Atlit-atlit terpilih Membuat latihan Penyediaan Laporan dan Dokumantasi Tanggungjawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan peserta pertandingan Guru Penasihat dan peserta pertandingan Setiausaha Kelab Olahraga Tempoh 1 jam 2 minggu 2 minggu 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai Aktiviti Objektif Langkah 1.

3.Aktiviti Objektif Langkah 1. 6. 2. : Pertandingan luar musim ( Kejohanan Padang dan Balapan ) : 1. 4. Meningkatkan kemahiran dan mengasah bakat murid Proses Aliran Kerja Mesyuarat perancangan oleh AJK Kelab Olahraga Menetapkan tarikh serta tempat pelaksanaan Melekatkan notis pertandingan di papan kenyataan dan mengambil nama peserta Menguruskan tempat dan peralatan yang diperlukan Memberi taklimat kepada murid tentang pertandingan Pertandingan luar musim Kejohanan Padang dan Balapan Penyediaan laporan dan dokumentasi Tanggung jawab Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Kelab Olahraga Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat dan AJK Setiausaha Kelab Olahraga BULAN AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT Tempoh 1 jam 3 hari 1 minggu 1 hari 10 minit 2 jam 2 minggu Status Membuat Keputusan Selesai 9. 5. 7.jarak sederhana .jarak dekat Balapan . CARTA GANTT Pendaftaran ahli baru Mesyuarat Agung dan Perlantikan AJK Mesyuarat AJK Ujian SEGAK Undang-undang dan peraturan olahraga Latihan Olahraga Balapan .

KESIMPULAN Diharap aktiviti persatuan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan ahli-ahli persatuan dapat manfaat sepenuhnya dari aktiviti yang dijalankan................................lompatan Padang – lontaran Sudut olahraga Pertandingan luar musim (Kejohanan Padang dan Balapan) 10..... DISEDIAKAN OLEH: .Balapan – jarak jauh Balapan – lari berganti-ganti Balapan – lari berpagar Balapan – lari berhalangan Padang. (MOHD KHALID BIN ABD RAHMAN) GURU PENASIHAT KELAB OLAHRAGA ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful