Anda di halaman 1dari 28

KASIH SAYANG SEBAGAI TUNJANG AGAMA

Islam sangat melarang keras untuk saling membenci dan bermusuhan,


namun sangat menjunjung tinggi akan erti kasih saying terhadap umat manusia.
Kasih Sayang dalam Islam diwujudkan dalam bentuk yang nyata seperti silaturrahim,
menjenguk yang sakity, meringankan beban tetangga yang sedang ditimpa musibah,
mendamaikan orang yang berselisih, mengajak kepada kebenaran (amar maruf)
dan mencegah dari perbuatan mungkar
Cintailah saudara seislam seperti kamu mencintai dirimu sendiri
1

Firman Allah :
E^^) 4pONLg`u^- E4Ou=)
W-O)U; 4u-4 7uC4OE= _
W-OE>-4 -.- u7+UE
4pO+EOO> ^
Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah
di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah
supaya kamu beroleh rahmat.
2

Firman Allah :
E-^OE4 4pNO'> +^4
_OUu> 7^OU4 e4C-47 *.-
:1g4 N.Oc4O }4`4 4u4C
*.) ; EOg- _O) O4O
74OG` ^
Dan Bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-
ayat Allah (Al-Quran), dan Dalam kalangan kamu ada RasulNya (Muhammad,

1
Riwayat Al-Bukhari
2
Al-Hujuurat: 10
s.a.w)? dan sesiapa berpegang teguh kepada (ugama) Allah, maka Sesungguhnya
ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan Yang betul (lurus).
3


Rasulullah bersabda:
Janganlah kamu saling membenci, dengki-mendengki, saling berpalingan, dan
jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Juga tidak dibolehkan
seorang muslim meninggalkan (tidak bertegur sapa) terhadap saudaranya lebih dari
tiga hari
4

Rasulullah bersabda:
Seseorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan yang sebahagiannya
memperkuatkan sebahagian yang lain
Rasulullah bersabda:
Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak menzaliminya dan
tidak juga membiarkannya
Rasulullah bersabda:
Perbandingan orang-orang yang beriman dalam kasih saying mereka, belas
kasihan sesama mereka dan perasaan simpati mereka, adalah seperti badan yang
satu; apabila mana-mana anggota badan mengadukan hal, maka seluruh tubuh
akan menanggungnya dengan berjaga malam dan merasai demam.
ADAB MENUNTUT ILMU DALAM ISLAM
Adab # 1: Ikhlas dalam menuntut ilmu.

3
Al-Imran: 101
4
Riwayat Muslim
Sepertimana amalan-amalan yang lain, langkah yang pertama adalah
keikhlasan diri. Langkah ini merupakan faktor yang amat penting sehinggakan
Rasulullah telah memberi amaran:
Sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang sepatutnya dilakukan kerana mencari
Wajah Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan
keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mencium bau syurga pada Hari Kiamat.
5

Oleh kerana itu dalam sebuah hadis yang lain, baginda mengingatkan:
Jangan mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau
untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk memilih majlis yang terbaik
(demi mendapat pujian orang). Sesiapa melakukan hal itu maka nerakalah
tempatnya.
6

Justeru orang yang ingin memahami agama perlu membetulkan niat dan tujuannya.
Hendaklah dia melakukannya kerana:
+ Ingin memperbaiki diri dalam mentauhidkan Allah sebagai merealisasikan
bahagian pertama syahdah: La ilaha illallah.
+ Ingin memperbaiki diri dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sebagai
merealisasikan bahagian kedua syahdah: Wa anna Muhammad Rasulullah.
+ Ingin memperbaiki keadaan umat Islam sebagai merealisasikan tuntutan
amar maruf dan nahi mungkar yang merupakan salah satu tuntutan asas
agama.
+ Ingin membela agama Islam daripada fitnah musuh-musuhnya seperti para
orientalis dan para pencipta bidah.

5
Maksud hadis riwayat Ibn Hibban dan ia dinilai sahih oleh Syuaib al-Arnauth dalam semakannya ke atas
Shahih Ibn Hibban (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1997), hadis no: 78
6
Maksud hadis riwayat Ibn Hibban dengan para perawi yang dipercayai lagi sahih, demikian terang Syuaib al-
Arnauth dalam semakannya ke atas Shahih Ibn Hibban, hadis no: 77
Sesiapa yang memiliki niat dan tujuan yang betul sepertimana di atas, dia tidak
sekali-kali akan terkalah dengan pelbagai cubaan dan fitnah yang mungkin
dihadapinya dalam rangka memahami agama Islam. Ini kerana:
Firman Allah :
Og^4C =}Cg~-.- W-EONL4`-47
p) W-+OO^L> -.- 7uOO^L4C
;e)O:wNC4 74`-E^~ ^_
Wahai orang-orang Yang beriman, kalau kamu membela (ugama) Allah nescaya
Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak
pendirian kamu.
7

Adab # 2: Positif dan Yakin kepada diri sendiri.
Sikap yang positif dan keyakinan diri adalah faktor yang penting untuk
mencapai sesuatu tujuan. Faktor ini tidak terpisah bagi sesiapa yang ingin
memahami agama yang dicintai ini. Bahkan ketahuilah bahawa sesiapa yang
berusaha dengan ikhlas untuk tujuan ini, maka Allah akan membimbingnya,
sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:
=}Cg~-.-4 W-E_E_ 4L1g
gE+4Cgg+ 4LU+lc _ Ep)4
-.- E7E 4-gLO^- ^g_
Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi
kehendak ugama kami, Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan
Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan
Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang
berusaha membaiki amalannya.
8


7
Muhammad: 7
8
Al-Ankabuut: 69
Pimpinan Allah boleh wujud dalam pelbagai bentuk, seperti dipertemukan
dengan guru yang benar, ditunjuki kepada buku daripada penulis yang jujur,
dipersahabatkan dengan orang-orang yang shalih, dibimbing kepada subjek-subjek
yang mengikut tertib kepentingannya dan ditanam dalam dirinya akhlak yang mulia
apabila berinteraksi dengan ilmu agama. Oleh itu janganlah merasa ragu-ragu atau
rendah diri untuk berusaha memahami agama Islam. Yakinilah bahawa Allah akan
memimpinnya selagi mana dia ikhlas dan bersungguh-sungguh.
Adab # 3: Bersiap sedia untuk melakukan pengorbanan.
Tidak ada jalan pintas (short cut) untuk memahami agama Islam, maka
janganlah mengharapkan kefahaman dalam agama secara serta merta atau melalui
jalan yang mudah. Sebaliknya hendaklah bersiap sedia untuk melakukan banyak
pengorbanan dari sudut tenaga, masa, kewangan dan kehidupan. Proses menuntut
ilmu sememangnya memerlukan banyak pengorbanan dan hal ini diketahui oleh
Rasulullah . Oleh itu baginda menjanjikan ganjaran yang besar kepada sesiapa
yang melakukan pengorbanan tersebut dengan bersabda, maksudnya:
Sesiapa yang menempuh satu jalan kerana mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan baginya jalan ke syurga.
9

Pengorbanan dari sudut tenaga dan masa adalah berusaha untuk ke kelas-
kelas pengajian agama sekalipun kesibukkan atau keletihan dengan kuliah di
universiti atau kerja di pejabat. Pengorbanan kewangan adalah membelanjakan
wang ringgit untuk membeli buku-buku agama yang berkualiti. Ini adalah
pengorbanan yang tidak boleh ditinggalkan, dimana setiap yang ingin memahami
agama Islam perlu mencintai buku dan berusaha membina koleksi buku-buku
agama atau perpustakaan peribadi yang tersendiri.
Namun di antara semua pengorbanan, yang terbesar adalah pengubahsuaian
gaya hidup. Tidur perlu dikurangkan, gizi pemakanan perlu dijaga dan aktiviti harian

9
Riwayat Muslim dalam Shahihnya (penomboran Fuad Abd al-Baqi), hadis no: 2699
yang sia-sia perlu dihindari. Sedar atau tidak, terdapat banyak aktiviti harian yang
sebenarnya adalah sia-sia seperti mengikuti acara sukan, membaca akhbar harian,
menonton televisyen dan berbual kosong. Semua ini hendaklah diubah kepada
bersukan demi menjaga kesihatan, menelaah akhbar harian sekadar mencari
laporan yang bermanfaat, menghadkan tontonan televisyen kepada dokumentari
yang ilmiah dan berbual sekadar menyampaikan nasihat. Pengubahsuaian ini akan
membuka banyak masa lapang yang dapat dimanfaatkan untuk memahami agama
Islam.
Adab # 4: Tidak mengenal titik noktah.
Semua orang yang melazimkan diri berinteraksi dengan ilmu akan
mengetahui bahawa ia sentiasa dinamik tanpa mengenal titik noktah. Maka
demikianlah juga seharusnya sikap setiap muslimin dan muslimah yang ingin
mencari kefahaman agama. Tidak boleh berkata Saya sudah habis belajar agama
atau Saya sudah faham Islam. Sebaliknya hendaklah sentiasa mengkaji dan
menganalisa kerana ilmu agama juga adalah sentiasa dinamik. Bak kata pepatah:
Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad.
Perhatikan doa yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah , yang bermaksud:
O>E4- +.- l)UE^- O-E^-
4 Eu> p-47O^) }g`
:~ p -/=/^NC C^O) +ONO;O4
W ~4 pO O)+u1)e VUgN ^j
Maka Maha Tinggilah Allah, Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang benar (pada
segala-galanya). dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) tergesa-gesa
membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadaMu, dan berdoalah
Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku".
10


10
Ayat Tahaa: 114
Perkataan tambahilah menunjukkan ilmu itu tidak mengenal batas
maksimum, sebaliknya sentiasa dinamik sehingga boleh bertambah dan bertambah.
Memiliki manhaj yang dinamik dalam rangka memahami agama setidak-tidaknya
memiliki kepentingan dari dua sudut:
1. Pada masa kini terdapat banyak ajaran yang menyeleweng, setiap darinya
berselindung di sebalik slogan Ahli Sunnah Wal Jamaah agar kelihatan
berada di atas jalan yang benar. Seandainya seseorang itu tergelincir dalam
salah satu daripada ajaran yang menyeleweng, sikap dinamiknya yang
sentiasa mengkaji dan menganalisa akan mengeluarkan dirinya daripada
ajaran tersebut kepada ajaran yang benar.
2. Seseorang yang berusaha memahami agama akan melalui beberapa tahap,
daripada tahap kebudak-budakan sehinggalah kepada tahap kedewasaan. Ini
kerana dalam rangka melakukan kajian, dia akan menemui banyak perkara
baru yang tidak pernah diketahuinya sebelum itu. Penemuan ini akan
menjana semangat baru dalam dirinya. Terdapat kemungkinan yang besar
semangat tersebut akan mengarah dirinya kepada sikap merasa dirinya amat
berilmu (ujub), memandang rendah para ulama dan mudah menghukum
orang yang tidak sependapat dengannya. Inilah sikap kebudak-budakan yang
saya maksudkan.
Di sini manhaj dinamik amatlah perlu dimana sikap yang sentiasa mengkaji
dan menganalisa akan mengalih seseorang itu dari tahap kebudakan-budakan ke
tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan akan mengarah kepada sikap merendah diri
berdasarkan keinsafan bahawa ilmu agama sebenarnya amat luas, sikap
menghormati para ulama berdasarkan kesedaran bahawa terdapat banyak faktor
lain yang mereka pertimbangkan dan terbuka kepada dialog berdasarkan mata yang
celik kepada hakikat berbeza pendapat adalah fitrah manusia.
Adab # 5: Mengamalkan ilmu.
Usaha untuk memahami agama Islam bukanlah sekadar class room
discussion, akan tetapi ia adalah untuk diamalkan. Ilmu tanpa amalan adalah
sesuatu yang dibenci oleh Allah sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:

Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
=g ]O7O> 4` 4pOUE^> ^g
4ON ^4` E4gN *.- p
W-O7O> 4` ]OUE^> ^@
Wahai orang-orang Yang beriman! mengapa kamu memperkatakan apa Yang
kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu
memperkatakan sesuatu Yang kamu tidak melakukannya.
11

Malah ia adalah faktor yang boleh menyebabkan hati menjadi keras sehingga
tidak dapat lagi menerima apa-apa manfaat daripada ilmu. Firman Allah:
p4C 4g~--g W-EONL4`-47
p E74=^C` gOU~ @O-g~).
*.- 4`4 44O4^ =}g` --O4^- 4
W-O+^O74C 4g~-.~E W-O>q
=U4-^- }g` N:~ 4C NjgOU4N
4`- ;e=O gOU~ W
OOg1E4 gu+g)` ]OO ^g
Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang Yang beriman, untuk khusyuk
hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran
(Al-Quran) Yang diturunkan (kepada mereka)? dan janganlah pula mereka menjadi
seperti orang-orang Yang telah diberikan Kitab sebelum mereka, setelah orang-
orang itu melalui masa Yang lanjut maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di
antaranya orang-orang Yang fasik - derhaka.
12


11
Ash-Shaff: 2-3
12
Al-Hadiid: 16
Sebaliknya orang yang mengamalkan ilmunya akan ditambahi oleh Allah
dengan ilmu dalam pelbagai bentuk. Orang yang berusaha memahami agama Islam
akan meningkat keimanannya dan iman itu sendiri adalah apa yang dibuktikan
dengan hati, lidah dan perbuatan. Keimanan seperti ini akan ditambahi oleh Allah
dengan hidayah-Nya, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:
}^4+ O4^ El^OU4N -4l4^
--E^) _ gE+) NO4Oug
W-ONL4`-47 )_)4O)
_4^u1)e4 O1- ^@
Kami ceritakan kepadamu (Wahai Muhammad) perihal mereka Dengan benar;
Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda Yang beriman kepada Tuhan mereka,
dan Kami tambahi mereka Dengan hidayah petunjuk.
13

Orang yang mengamalkan ilmu juga bererti mengamalkan hidayah yang Allah
kurniakan kepadanya. Dengan itu Allah akan menambah hidayah tersebut
sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:
C@O4C4 +.- -g~-.-
W-uE4-u-- O1-
e4O4:^-4 eE)UO-
NOOE= ELgN El)4O 6-4O
OOE=4 -C14OE` ^_g
Dan Allah akan menambahi hidayah petunjuk bagi orang-orang Yang menurut jalan
petunjuk; dan amal-amal Yang baik Yang tetap kekal faedah-faedahnya itu, lebih
baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
14

Orang yang mengamalkan ilmu juga bererti meningkatkan ketaqwaannya,
maka dengan itu Allah akan mengurniakan kepadanyaal-Furqan yang membolehkan
dia membezakan antara yang benar dan batil. Allah akan juga menambahi Rahmat-

13
Al-Kahfi: 13
14
Al-Maryam: 76
Nya dan memberikannya cahaya untuk terus berada di atas jalan yang benar.
Perhatikan dua firman Allah berikut yang bermaksud:
Og^4C -g~-.- W-EONL4`-47
p) W-O+-> -.- E^_ 7-
L^~O Og]NC4 :L4N
7g>4*jOEc Og^4C4 7
+.-4 O ;_E^- 1gE^-
^g_
Wahai orang-orang Yang beriman! jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya ia
mengadakan bagi kamu (petunjuk) Yang membezakan antara Yang benar Dengan
Yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, serta mengampunkan
(dosa-dosa) kamu. dan Allah (sememangnya) mempunyai limpah kurnia Yang
besar.
15

Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
W-O4>- -.- W-ONLg`-474
g).Oc4O) 7g>uNC u--^g
}g` gOg-E;OO E^_4 :- -4OO+^
4pO=;> gO) Og^4C4 7 _
+.-4 EOOEN 7gOO ^gg
Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan tetaplah
beriman kepada RasulNya (Muhammad), supaya Allah memberi kepada kamu dua
bahagian dari rahmatNya, dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan
dengannya (pada hari kiamat kelak), serta diampunkanNya dosa kamu; dan
(ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
16

Adab # 6: Berhubung dengan orang yang berhubung dengan ilmu.
Siapa kita berhubung, siapa kita berkawan, memiliki pengaruh yang besar
kepada perwatakan diri kita sendiri. Rasulullah pernah mengingatkan,
maksudnya:

15
Al-Anfal:29
16
Al-Hadiid: 28
Sesungguhnya perumpamaan teman yang shalih dan teman yang buruk hanyalah
seumpama pembawa minyak wangi dan peniup tungku api seorang tukang besi.
Bagi pembawa minyak wangi, boleh jadi sama ada dia memberinya kepada kamu
(minyak wangi) atau kamu membeli daripadanya (minyak wangi) atau kamu
mendapat bau harum daripadanya. Bagi peniup tungku api seorang tukang besi,
boleh jadi sama ada ia akan membakar pakaian kamu (kerana kesan tiupan api)
atau kamu mendapat bau yang tidak sedap daripadanya (bau besi).
17

Oleh itu sesiapa yang berusaha untuk memahami agama Islam hendaklah
sentiasa berhubung dengan orang-orang yang perhubungannya sentiasa bersama
ilmu. Mereka adalah orang-orang yang perhatiannya sentiasa kepada al-Quran dan
al-Sunnah yang sahih, usahanya sentiasa kepada mengkaji kitab-kitab peninggalan
para ulama dan pemikirannya sentiasa ke arah memperbaiki keadaan umat Islam
dan menjaga kemurnian agama Islam.
Di antara mereka ialah para alim ulama dan guru-guru, maka hendaklah
memuliakan mereka, mendengar nasihat mereka dan mengikuti jejak langkah
mereka. Seandainya mereka berbuat salah, hendaklah menasihati mereka secara
sopan dan tersembunyi, tidak secara kasar dan terbuka kepada orang ramai. Di
antara mereka adalah orang-orang yang dalam proses memahami agama Islam,
maka hendaklah menjadikan mereka sebagai sahabat karib, selalu meluangkan
masa berkongsi ilmu, bertukar-tukar pendapat dan saling menasihati.
Panduan Sunnah Dalam Menghadapi Kesulitan
Di dalam al-Quran, ujian dan dugaan disebut oleh Allah sebagai (bala)
serta (fitnah). Menurut kamus (al-Muhit), kedua-duanya berkongsi maksud
yang sama.
18


17
Diriwayatkan oleh Muslim dalamShahihnya, hadis no: 2628
18
Al-Muhit, Kaherah, Mesir
Menjalani liku-liku hidup sebagai seorang manusia, kita tidak akan dapat lari
daripada diuji oleh Allah . Ujian yang mendatang selalunya menjadikan diri kita lebih
tegar dan kuat. Masakan tidak. Ujian mengajar seseorang untuk jadi lebih lasak
dalam menggalas setiap bebanan kehidupan.
Menurut Ibn Manzur dalam Lisanu al-Arb, bala itu adalah ujian yang terdiri daripada
yang baik juga yang buruk.
Firman Allah :
O7 ^4^ Oj*.-O gOE^-
7OUl4^4 )OO)
)OOC^-4 LO4Lug W 4L^1)4
4pONE_O> ^@)
Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan Kami menguji kamu Dengan kesusahan dan
kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu semua akan
dikembalikan.
19

Al-Hafiz Ibn Katsir dalam memberikan penerangan terhadap ayat ini
menyatakan bahawa Allah menguji hambanya dengan musibah pada satu waktu,
dan kemudian dengan nikmat pada waktu yang lain, untuk melihat siapa yang
bersyukur dan siapa yang kufur, siapa pula yang sabar, dan siapa yang putus harap.
Dan al-Hafiz ada menukilkan kata-kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat
ini, bahawa Allah menguji hambanya dengan kecelakaan dan kesenangan, dengan
kesihatan dan kesakitan, dengan kemewahan serta kemiskinan, dengan perkara
yang halal dan apa yang haram, dengan ketaatan dan kemaksiatan, serta dengan
hidayah dan kesesatan.
20

+ Ujian yang berbeza untuk mengukur keimanan

19
Surah Al-Anbiyaa: 35
20
Tafsir al-Quran al-Adzim, Ibn Katsir, Abu al-Fida.
Berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas tersebut, dapat kita ketahui bahawa pada setiap
orang, berbeza tahap ujian yang dikenakan ke atasnya.
Firman Allah :

-ggUNC +.- O^4^ )
E_EcN _
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya,
21

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahawa ujian yang dikenakan kepada
setiap hamba, adalah bersesuaian dengan apa yang mampu ditanggungnya. Dan
setiap orang pula berbeza tahap tanggungannya dan penerimaan mereka terhadap
ujian serta dugaan
Ujian yang diberikan juga adalah untuk mengukur tahap keimanan seorang
hamba. Firman Allah :
=UOEO +EEL- p W-EO74O^NC
p W-EO7O4C E44`-47 -4
4pONL4^NC ^g ;4 EL4
4g~-.- }g` )_)U:~ W
O}EUu4OU +.- -g~-.-
W-O~E= O}EUu4O4
4-)O^- ^@
Patutkah manusia menyangka Bahawa mereka akan dibiarkan Dengan hanya
berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan
Demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang Yang terdahulu daripada
mereka, maka (dengan ujian Yang demikian), nyata apa Yang diketahui Allah
tentang orang-orang Yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa Yang
diketahuiNya tentang orang-orang Yang berdusta.
22


21
Surah al-Baqarah: 286
22
Surah Al-Ankabuut: 2-3
+ Ganjaran menanti bagi yang diuji
Rasulullah menyifatkan bahawa ujian yang diberikan kepada kaum
manusia adalah tanda kecintaan Allah kepada mereka. Dan semakin besar dugaan
yang diberikan oleh Allah kepada manusia, menandakan besar juga pahala yang
diperoleh. Ini sebagaimana hadith yang datang dari Anas bin Malik, yang
menyatakan Rasulullah bersabda;

Sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai pada besarnya bala yang menimpa.
Dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka akan mereka itu
diberi dugaan. Oleh sebab itu barangsiapa yang redha dengan ujian yang
menimpa, dia akan memperoleh keredhaan Allah dan barangsiapa yang tidak maka
padanya kemurkaan Allah.
23

Jelas bahawa ujian yang diberikan adalah untuk menguji keimanan seorang
manusia. Jika dia beriman, maka dia akan menerimanya dengan keredhaan. Dan
padanya rahmat Allah serta keredhaan-Nya. Namun bagi manusia yang lalai serta
tidak meredhai ujian yang diberikan ke atasnya. Maka dia sekadar mendapat
kemurkaan daripada Allah .
Hadith di atas termasuk dalam bab Sabar () oleh Imam al-Nawawi dalam
karya beliau dalam bidang hadith; iaitu Riyadh al-Salihin. Di sini dapat dijelaskan
bahawa, bagi orang-orang yang beriman dengan Allah adalah bersabar dengan
segala dugaan serta mehnah yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Jelas juga, daripada hadith tersebut bahawa semakin besar dugaan yang
diperoleh oleh seorang manusia, maka semakin besar ganjara pahala yang akan dia
dapati dalam ayat ke-214 surah al-Baqarah, ada dinyatakan bahawa orang yang

23
Riwayat al-Tirmidzi, al-Albani menyatakannya sebagai hasan dalam Sahih dan Dhaif Sunan al-Tirmidzi.
diuji itu akan mendapat pertolongan daripada Allah serta akan diganjari dengan
syurga.
u +:OEO p W-OU7=;>
OE4E^- O4 7g>4C N1E`
4g~-.- W-OUE= }g` 7)U:~ W
NguOOE` +7.Ec4l^-
+7.-O--4 W-O7@O^Ne4 _/4EO
4O4C NOcO- 4g~-.-4
W-ONL4`-47 +OE4` _/44` +O^e *.-
Ep) 4O^e *.- _UC@O~ ^gj
Adakah patut kamu menyangka Bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum
sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti Yang telah berlaku kepada orang-
orang Yang terdahulu daripada kamu? mereka telah ditimpa kepapaan
(kemusnahan hartabenda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh
ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang Yang
beriman Yang ada bersamanya: Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?" ketahuilah
Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang
teguh kepada ugama Allah).
24

+ Bentuk-bentuk ujian yang diberikan
Di dalam al-Quran, ada disebutkan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada
kaum manusia hambanya. Antaranya adalah;
1. Dugaan yang diberikan kepada kaum Nabi Musa dan Harun adalah dengan
anak lembu, yang mana mereka jadikan sembahan (al-Araf: 148, Thohaa:
90)
2. Unta betina sebagai ujian buat kaum Tsamud (al-Qamar: 27)
3. Bangunan-bangunan tinggi (yang mewah) buat kaum Ad (al-Fajr: 7-8)
4. Dugaan yang diberikan ke atas pemilik kebun-kebun dari kalangan kaum
Musyrik dengan kebakaran. (al-Qalam: 17)

24
Surah Al-Baqarah: 214
5. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. (al-
Baqarah: 155)
6. Anak-anak serta harta benda sebagai dugaan. (al-Taghabun: 15)
7. Jihad sebagai ujian bagi orang yang beriman (al-Ankabut: 6)
8. Nikmat duniawi sebagai ujian buat para manusia. (al-Zumar: 49)
9. Kekayaan dan kemiskinan sebagai ujian. (al-Fajr: 15-16)
10. Kehidupan serta kematian sebagai ujian. (al-Mulk: 2)
+ Nabi Allah juga diuji
Para Nabi juga diuji. Dan ujian yang dikenakan kepada para Nabi adalah lebih
berat berbanding manusia biasa. Hal ini adalah seperti yang dinyatakan oleh
Rasulullah :

Sesungguhnya, manusia yang menerima ujian yang paling berat adalah para Nabi,
kemudian orang yang mengikuti mereka, kemudian orang yang mengikuti mereka,
dan kemudian orang yang mengikuti mereka.
25

1. Nabi Adam diuji dengan pohon yang terdapat dalam Syurga Allah. (al-
Baqarah: 34)
2. Nabi Nuh menghadapi ujian dari anak yang tidak mahu taat kepada Allah.
(Huud: 11)
3. Nabi Soleh menerima ujian melalui kaum Tsamud. (al-Araf:73)
4. Nabi Ibrahim adalah antara Rasul Allah yang menerima banyak ujian,
antaranya, penyembelihan anaknya Ismail. (as-Saffat: 102)
5. Nabi Luth diuji dengan kaumnya, (al-Araf: 80)
6. Nabi Yusuf diuji dengan wanita (Yusuf: 23)
7. Nabi Musa diuji dengan Firaun yang angkuh. (Thoha: 59-60)
8. Nabi Sulaiman diuji dengan kerajaan yang besar dan mewah. (Sad: 35)

25
al-Silsilah al-Sahihah, al-Albani
9. Nabi Isa diuji dengan pengikut-pengikutnya. (al-Maidah: 112-113)
10. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga Rasul yang dikenakan
dengan banyak, antaranya diuji dengan bapa saudaranya, Abu Talib. (al-
Qasas: 56)
+ Bala dalam konteks semasa
Mehnah dan tribulasi dalam konteks kehidupan hari ini dapat dilihat di
sekeliling kita. Bahawa setiap orang akan diuji dan tiada yang akan terlepas
daripada ujian Allah . Perkara yang ringan pada seorang, adalah berat pada satu
orang yang lain pula. Dan cara kita berinteraksi dengan dugaan yang mendatang
adalah manifestasi keimanan kita kepada Allah . Pada kaca mata orang yang
miskin, ujian buatnya adalah dengan kemiskinan. Namun buat orang yang kaya
pula, kekayaannya menjadi ujian buat dirinya.
Manusia juga diuji dengan anak-anak. Ada orang yang mendapat anak yang
cacat, menjadi dugaan kepada mereka. Ada orang yang mendapat anak yang
tenggelam dalam jenayah. Juga menjadi ujian buat dirinya. Ada orang pula
mendapat anak yang baik serta bijak. Namun itu juga boleh jadi dugaan buat dirinya.
Lain orang, lain kesusahan yang tertanggung. Ada orang yang diberikan
dengan kesakitan. Sebagai satu peringatan samada dia ingat serta beriman kepada
Allah atau tidak. Ada orang pula diuji dengan kesihatan, yang mana jika dia lalai
sewaktu sihatnya. Maka itu akan jadi liabiliti padanya. Ada orang diuji dengan
kehidupan. Ada orang diuji dengan kematian yang terdekat.
Pendek kata, setiap orang akan, telah, atau mungkin sedang diuji. Namun
dengan cara yang berbeza, dengan perasaan yang berlainan. Inilah kebijaksanaan
Allah yang menjadikan sesuatu pada takaran yang tersendiri.
+ Sabar sebagai pelampung bagi orang yang beriman
Orang yang beriman, telah diperingatkan oleh Allah supaya bersabar dalam
menghadapi masalah. Telah datang petunjuk buat orang beriman apabila diuji:

E_GC^4C -g~-.- W-ON44`-47
W-+O;- W-NO)=4
W-O7C)-4O4 W-OE>-4 -.-
7+UE ]O)U^> ^g
Wahai orang-orang Yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi Segala
kesukaran Dalam mengerjakan perkara-perkara Yang berkebajikan), dan kuatkanlah
kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan
bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta
bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan).
26

Menurut al-Baghawi, al-Qurtubi menafsirkan arahan supaya bersabar itu
adalah merujuk kepada; bersabar di atas ketaatan kepada Allah . Kesabaran mesti
dijana dengan ketaatan sebagai dasar untuk mengelakkan goyah iman serta
berputus asa. Bahkan, kerana ketaatan jugalah, manusia akan menjadi redha atas
ujian yang berlaku. Sabar itu juga adalah sunnah para Nabi dan Rasul. Ini jelas
sebagaimana dikhabarkan oleh Allah :
1gEc)4 "CjOu1)4 -O4
^^- W =}g)`
4)OO- ^g)
Dan (Demikianlah pula) Nabi-nabi Ismail dan Idris serta Zul-Kifli; semuanya adalah
dari orang-orang Yang sabar.
27

Rasulullah menyatakan bahawa Allah menyukai orang yang bersabar. Ini
adalah sebagaimana yang datang di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu
Abbas;

26
Surah Al-Imran: 200
27
Surah Al-Anbiyaa: 85

Rasulullah berkata kepada al-A-syaj Abdul Qays; Sesungguhnya pada dirimu
terdapat dua perkara yang dicintai oleh Allah, iaitu kesabaran serta lemah lembut.
28

+ Kaedah Bersabar
Rasulullah melalui satu hadith mengisyaratkan bersabar itu perlulah pada
awal kejadian atau pada kejadian yang pertama.

Bersabar itu adalah pada pukulan yang pertama.
29

Jika dilihat pada sudut logik akal, manusia ini diukur pada peringkat yang
awal. Peringkat pertama adalah yang paling penting dalam menghadapi sesuatu hal.
Seandainya dia tidak mampu bertahan pada ujian yang awal. Nescaya, pada yang
seterusnya dia mungkin saja rebah. Jadi, di sini, bilamana dikenakan ujian, maka
penting sekali untuk kita membina ketahanan diri. Bukan atas faktor alah bisa tegal
biasa, akan tetapi, apabila seorang manusia sudah mempunyai pengalaman pada
yang awal tentu sekali dia sudah mula bersedia dan menjadi lebih rasional dalam
menghadapi ujian lain yang sama takaran dengannya.
+ Kesimpulan
Maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi dugaan dan ujian
daripada Allah dengan mencontohi sikap para Nabi. Dan ketahuilah, bahawa untuk
setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti aka nada perkara yang lebih baik
menanti.
Maka, jadikanlah, atsar dari Umar al-Khattab ini sebagai panduan. Umar
berkata, Alangkah baiknya mendapat separuh beban pada dua sisi binatang
tunggangan. Alangkah baiknya apa yang ada di antara beban dua sisi itu, iaitu,

28
Riwayat Muslim
29
Riwayat Muslim
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Sesungguhnya
kami kepunyaan Allah , dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Nya. Mereka
itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-Baqarah: 156-157). Juga
firman-Nya, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. (al-Baqarah:
45)
30

Wajib untuk kita bersabar, dan selain itu, untuk bersyukur kepada Allah Azza wa
Jalla. Kerana orang yang diberikan musibah, atau ujian, pasti akan mendapat
ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadith yang datang pada awal tadi.
Dan bersabarlah! Kerana Allah bersama-sama orang yang sabar!
E_GC^4C =}Cg~-.- W-ONL4`-47
W-ON4Og4-c- )OO)
jE_OUO-4 _ Ep) -.- E74`
4)OO- ^)@
Wahai sekalian orang-orang Yang beriman! mintalah pertolongan (untuk
menghadapi susah payah Dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan)
Dengan bersabar dan Dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana Sesungguhnya
Allah menyertai (menolong) orang-orang Yang sabra.
31

Kewajipan dan Keutamaan Menuntut Ilmu
+ Pendahuluan
Ilmu, telah menjadi perbincangan umat manusia dari waktu ke waktu, bahkan
ilmu telah menjadi simbol kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Hampir tak ada
suatu bangsa dinilai maju kecuali di sana ada ketinggian ilmu.Sehingga Allah

30
Riwayat al-Bukhari
31
Surah Al-Baqarah: 153
meninggikan darjat orang yang berilmu di hadapan manusia maupun di hadapan
Allah sendiri.
Allah berfirman :


Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
Dengan ilmu pula, berarti Allah membedakan manusia dengan makhluk
Allah yang bernama hewan karena manusia di beri karunia akal dan hewan tidak,
maka sungguh merugi jika manusia yang sudah di berikan sarana akal untuk
mempelajari serta mengamalkan ilmu yang di berikan oleh Allah . justeru terlena
dengan tipuan dunia yang menipu sehingga ia terperosok kedalam kubang
kehinaan, bahkan lebih hina dari pada hewan. naudhu billah min dhalik.
Allah berfirman :


Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah
orang-orang yang lalai
Al Hasan berkata,
Andaikata tidak ada orang-orang yang berilmu tentu manusia tak berbeda
dengan binatang
Akankah kita bergelimang dalam kebodohan, padahal kebodohan adalah
lambang kejumudan. Lalu, tidakkah kita ingin sukses dan jaya di negeri akhirat nanti.
Lalu apa yang menghalangi kita untuk segera meraup ilmu dien, sebagaimana kita
berambisi meraup ketinggian ilmu dunia kerana tergambar suksesnya masa depan
kita?
Melalui risalah singkat ini semoga dapat menggugah semangat kita semua
selaku umat islam yang berkaitan tentang kewajiban menuntut ilmu itu sendiri dan
fadhilah (keutamaan) yang akan di raih oleh seorang alim yang merindukan
kebahagiaan di akhirat kelak serta perkataan para ulama tentang ilmu sebagai
motifasi bagi para penuntut ilmu. Agar tetap istiqomah dan tidak terjerumus kedalam
fitnatus syubhat yang menjangkiti kaum muslimin pada umumnya di karenakan
minimnya kualitas ilmu yang mereka miliki. Namun tidak ada manusia yang
sempurna kecuali di sana ada kekurangan. Begitupula risalah singkat ini yang perlu
di benahi kembali sehingga menjadi sempurnalah dari segala kesalahan, semoga
Allah memberi barokah yang banyak baik kepada penyusun maupun bagi pembaca
kalian. Selamat membaca.
+ Kewajiban menuntut ilmu
Banyak sekali dalil-dalil ba
wajibnya menuntut ilmu syari, diantaranya adalah:
Allah berfirman :


Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu
dapat menjaga dirinya.
Dalam hadist yang diriwayatkan oleh anas ibnu malik , Rasullullah bersabda:
:

Dari anas bin malik , nabi berkata: menuntut ilmu wajib atas setiap orang
islam
Ibnul jauzi berkata, Orang-orang saling berbeda pendapat tentang ilmu yang wajib
tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:
Para Ahli Fiqih berpendapat, yang dimaksud adalah ilmu fiqih. Karena dengan
ilmu fikih akan terungkap mana yang halal dan mana yang haram.
Para Ahli Tafsir dan Ahli Hadist berpendapat, yang di maksud adalah
Kitabullah Al quran dan Al hadist. Karena keduanya bisa mencakup semua
cabang ilmu.
Orang-orang sufi berpendapat, yang di maksud adalah ilmu ikhlas dan ujian-
ujian jiwa.
Para Ahli kalam berpendapat, yang di maksud adalah ilmu kalam itu sendiri.
Adapun yang shohih (benar) adalah Ilmu muamalah seorang hamba kepada
Allah . Muamalah yang di bebankan kepada seorang hamba di bagi menjadi tiga
aspek: keyakinan, pelaksanaan dan segala sesuatu yang harus di tinggalkan.
Dari penjelasan di atas, secara garis besar yang dimaksud wajibnya tholabul
ilmi (mencari ilmu) adalah:
1. Fardhu Ain : Ilmu yang diwajibkan pada setiap individu untuk memilikinya.
yang mencakup:
Ilmu syari yang terdiri atas asas dasar: Kitabullah , Sunnah Rasulullah
, Ijmaul ummah dan Atsaru shohabah. Barang siapa yang tidak mau
mempelajarinya maka ia akan berdosa.
2. Fardhu kifayah : Setiap ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia.seperti:
Ilmu kedokteran : karena sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
Ilmu hisab : untuk kepentingan pembagian harta waris.
Apabila pada suatu negri tidak ada yang mempelajari ilmu-ilmu ini (fardhu
kifayah) satupun, maka akan menandakan kehinaan orang-orang yang berada pada
negri itu, namun apabila salah satu di antara mereka ada yang mempelajari ilmu
tersebut maka gugurlah kewajiban yang lainnya.
Adapun yang di maksud dengan ilmu syariyah adalah, segala ilmu yang
terpuji yang terbagi menjadi empat aspek:
a) Ilmu ushul (dasar) : Kitabullah, Sunnah Rasulullah , Ijma umat dan
perkataan para sahabat.
b) Ilmu furu (cabang) : Memahami apa yang seharusnya di fahami oleh akal dari
dasar-dasar ilmu ushul.
c) Ilmu muqaddimat (pengantar) : Ilmu Nahwu dan Ilmu bahasa, yang berfungsi
sebagai alat untuk memahami Kitabullah dan Sunnah Rasulullah .
d) Ilmu mutammimat (pelengkap) : Ilmu membaca, makhrajul huruf, dll.

+ Perkataan salaf tentang ilmu
Muadz bin jabal berkata, pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena
Allah itu mencerminkan ketakutan (khosyah), mencarinya adalah ibadah,
mengkajinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya untuk
keluarga adalah taqarub. Ilmu adalah pendamping saat sendirian dan teman karib
saat menyendiri
Kaab berkata, Allah mewahyukan kepada Musa pelajarilah kebaikan
wahai musa dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku membuat kuburan orang
yang mengajarkan kebaikan dan mempelajarinya bercahaya, sehingga mereka tidak
merasa kesepian di tempatnya
Hasan Al bashri berkata, Belajar di waktu kecil bagai mengukir diatas
batu. Dan Ismail bin Iyas berkata, Barang siapa yang belajar pada masa muda ia
seperti mengukir di atas batu, dan barang siapa yang belajar pada masa tua ia
seperti menulis di atas permukaan air.
Imam Baihaqi , Abu hurairoh berkata, Barang siapa yang mempelajari Al
Quran pada masa muda maka ilmu itu akan mendarah daging, dan barang siapa
yang mempelajarinya pada masa tua, maka ilmu itu akan luput darinya namun jika ia
masih tetap dan tidak meninggalkannya, maka baginya pahala yang berlipat ganda.
+ Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu

1) Ilmu dien adalah warisan para nabi
Rasulullah bersabda:


Keutamaan alim (orang yang berilmu) atas abid (ahli ibadah) seperti keutamaan
bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi.
Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, mereka
hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambilnya (warisan ilmu) maka
dia telah mengambil keuntungan yang banyak.
Imam Tirmidzi mengomentari hadist di atas bahwa, yang di maksud
dengan ilmu adalah ilmu syariah yang di sertai dengan pelaksanakan kewajiban
beribadah kepada Allah , adapun keutamaan seorang Alim dengan seorang abid
adalah di umpamakan seperti mulianya Rasulullah dengan seorang sahabat yang
paling rendah keutamaanya.
2) Ilmu merupakan pertanda kebaikan seorang hamba. Tidaklah akan menjadi
baik melainkan orang yang berilmu. Dari humaid bin abdirahman berkata,
Rasulullah bersabda :


Humaid bin Abdur Rahman berkata, Saya mendengar Muawiyah sewaktu ia
berkhotbah mengatakan, Aku mendengar Rasulullah . bersabda, Barangsiapa
yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam
(masalah) dien
3) Rasulullah menggambarkan para pemilik ilmu dengan lembah yang bisa
menampung air yang bermanfaat terhadap alam sekitarnya
Dari Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda :
Sesungguhnya Perumpamaan petunjuk ilmu yang aku diutus dengannya bagaikan
hujan yang menimpa tanah, sebagian di antaranya ada yang baik (subur) yang
mampu menampung air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan
yang banyak, di antaranya lagi ada sebagian tanah keras yang (mampu) menahan
air yang dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia untuk minuman,
mengairi tanaman dan bercocok tanam. Dan sebagian menimpa tanah tandus kering
yang gersang, tidak bisa menahan air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka
demikianlah permisalan orang yang memahami (pandai) dalam dien Allah dan
memanfaatkan apa yang dengannya aku diutus Allah, maka dia mempelajari dan
mengajarkan. Sedangkan permisalan bagi orang yang tidak (tidak memperhatikan
ilmu) itu (sangat berpaling dan bodoh), dia tidak menerima petunjuk Allah yang
dengannya aku diutus.
4) Ilmu mempermudah jalan bagi para tholibul ilmi (pencari ilmu) untuk menuju
jannah.
Rasulullah bersabda :
:


Dari Abu Hurairoh, Dia berkata, Rasulullah bersabda: Barangsiapa menempuh
jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju Syurga.
5) Dinaungi oleh para malaikat dan didoakan olehnya serta seluruh penghuni
langit dan bumi bahkan binatang di bumi dan ikan dilautan.
Rasulullah bersabda:


Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit dan bumi
bahkan semut dan ikan besar di lautanpun mendoakan orang yang mengajarkan
kebaikan kepada manusia
Imam tirmidzi mengomentari hadist di atas bahwa, para malaikat dan para
penghuni bumi yang terdiri atas manusia, jin dan hewan, semuanya mendoakan
kebaikan atas orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada manusia, ini adalah
suatu pertanda akan utamanya seorang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dan
bernilai ibadah di sisi Allah .
Dalam hadist yang lain, dari shafwan bin assal , nabi bersabda :
:

Dari safwan bin assal sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakan
sayapnya kepada orang yang mencari ilmu, karena ridha terhadap apa yang di
carinya
a) Al khathabi berpendapat tentang meletakan sayap disini di bagi menjadi tiga
bagian: Mambentangkan sayap.
b) Merendahkan dan menundukannya, karena hormat kepada para tholibul ilmi
(pencari ilmu).
c) Malaikat turun ke majlis ilmu, ikut serta di dalamnya dan tidak terbang dari
majlis ilmu tersebut.
Demikian risalah simgkat yang dapat kami sampaikan, Semoga Allah
memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkanya serta meredhai setiap
amal kita semua.