Lampiran BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR NO.

METRIK KUMPULAN : HAFIZAH HAMZAN, A’LAWIYAH ISMAIL AZLINA HJ OSMAN : 2011192360319, 2011192360311, 2011192360315 : PPG AMBILAN JUN 2011 PRA A SEMESTER : 4

MATA PELAJARAN : PRA 3108 PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH PENSYARAH PEMBIMBING: HJ MOHAMED AYOB BIN SUKANI TARIKH 12.01.13 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Mula mendapat penerangan dan membuat tugasan. Memulakan perbincangan bersama pensyarah dan rakan untuk mendapat maklumat Membuat rujukan dari buku, majalah dan carian maklumat di internet. Menyemak dan mencari bahan melalui internet. Membuat rujukan bersama rakan melalui email. Mencari maklumat dan perbincangan melaui talian tetefon bersama rakan Mendapat maklumat dari rakan- rakan sekerja untuk menambah bahan carian. Membuat perbincangan terakhir sebelum menaip tugasan Mengemas kini dan menaip serta menyiapkan tugasan.( p.point dan esei) KOMEN T/TANGAN PENSYARAH

25.01.13 03.02.13 15.02.13 20.02.13

23.2.13

24.02.13

09.03.13 sem Sesi pembentangan, tugasan kumpulan, danmenghantar tugasan kepada pensyarah