Anda di halaman 1dari 2

Lampiran 6 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS Nama : CHUA SIEW

CHIA Tajuk Tugasan : HUBUNGAN ETNIK Pensyarah : EN. CHIN KUANG TIU Tarikh Hantar : 28 / 02 / 2013 Angka Giliran Pelajar : 2012151340004 Subjek / Kursus : WAJ 3106 Tarikh Diterima ( Diisi oleh pensyarah ) :

Pengakuan Pelajar Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : _________________________ ( CHUA SIEW CHIA ) Tarikh : 28 / 02 / 2013

TAHAP PENCAPAIAN BIL. KRITERIA PENTAKSIRAN Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Lemah

Perincian Maklum Balas Tugasan Pemeriksa Kekuatan :

Moderator Kekuatan :

Aspek yang boleh diperbaiki :

Aspek yang boleh diperbaiki :

Tandatangan : Tandatangan : Tarikh : Pengesahan Pelajar Terhadap Maklum Balas Yang Diberikan Pensyarah.

Tarikh :

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :

Lampiran 6 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS Nama : HAU LEE SHI Tajuk Tugasan : HUBUNGAN ETNIK Pensyarah : EN. CHIN KUANG TIU Tarikh Hantar : 28 / 02 / 2013 Angka Giliran Pelajar : 2012151340007 Subjek / Kursus : WAJ 3106 Tarikh Diterima ( Diisi oleh pensyarah ) :

Pengakuan Pelajar Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : _________________________ ( HAU LEE SHI ) Tarikh : 28 / 02 / 2013

TAHAP PENCAPAIAN BIL. KRITERIA PENTAKSIRAN Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Lemah

Perincian Maklum Balas Tugasan Pemeriksa Kekuatan :

Moderator Kekuatan :

Aspek yang boleh diperbaiki :

Aspek yang boleh diperbaiki :

Tandatangan : Tandatangan : Tarikh : Pengesahan Pelajar Terhadap Maklum Balas Yang Diberikan Pensyarah.

Tarikh :

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :