Anda di halaman 1dari 1

MODUL BAHASA MELAYU TAHUN 4/2013

Tema: Sentiasa Berhemat Kita Selamat Kelas/tahun: 4 Cemerlang Tarikh: 2 4 April 2013

TUGASAN MURID
2 April 2013 Bacaan Nilam di perpustakaan sekolah 1. Ketua Kelas diminta mencari guru ganti. 2. Dapatkan kebenaran untuk membuat Nilam di perpustakaan sekolah. Murid yang tidak membawa buku Nilam hendaklah menyalin dalam buku tulis BM yang ada. 3 April 2013 Pemahaman 1. Rujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 4, Halaman 61 2. Baca dengan teliti petikan. 3. Fahami dan jawab soalan. Salin soalan dan tulis jawapan di dalam buku tulis BM2. 4. Apabila siap, minta guru ganti menyemak jawapan. Murid yang tidak membawa buku BM2 hendaklah menyalin dalam buku tulis BM yang ada. 4 April 2013 PKJR 1. Rujuk buku PKJR tahun 4, Halaman 10 2. Baca langkah-langkah uji kaji titik buta. 3. Nomborkan langkah-langkah uji kaji yang betul. 4. Apabila siap, minta guru ganti menyemak jawapan. Murid yang tidak membawa buku PKJR hendaklah menyalin dalam buku tulis BM yang ada. Tambahan: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Rujukan: Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4, Halaman 61 Buku PKJR tahun 4, Halaman 10 Disediakan oleh: ( )