Anda di halaman 1dari 1

MODUL KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4/2013

Minggu 13 : 1 APRIL 5 APRIL 2013


Tajuk: 1.2 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek
Kelas/tahun: _______________________
Tarikh: ___________________________
Masa: ____________________________

TUGASAN MURID
Buku Latihan TEMANKU KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
Halaman 34
Praktis 3 & Praktis 4
1.
2.
3.
4.

Dapatkan Buku Latihan di meja Cikgu Zairy Firdaus.


Edarkan Buku Latihan. Kongsi buku latihan (1 Buku 2 orang).
Salin soalan dan tulis jawapan di dalam buku tulis masing-masing.
Selepas tamat waktu KH, kutip semula buku latihan dan letakkan semula di
meja Cikgu Zairy Firdaus.

Tambahan: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Rujukan:
- Buku Latihan TEMANKU KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
Makluman:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Disediakan oleh:
(